Ontmoeten - eenheid in verscheidenheid

met categorie:  

   

(foto's: Jan Smets)

Samenleven in diversiteit loopt niet steeds van een leien dakje.  Toch zijn er mensen die er oprecht in geloven dat dit mogelijk is, en daar ook durven voor gaan.  Op vele terreinen, en vanuit verschillende inspiraties timmeren ook in Mechelen, mensen  aan de weg om te komen tot méér eenheid in verscheidenheid.  Zo had vrijdag in BIM-SEM een interreligieuze gebedswake plaats tussen moslims en christenen: een 'warme' ontmoeting zonder kwezelarij, maar met de intentie om naar mekaar te luisteren in vriendschap en met respect.

 

Sfeervolle verwelkoming, met lichtjes en muziek... Een vriendelijke begroeting...  Voor de derde keer gaat deze interreligieuze gebedswake door.  Paul Van Bets is pastoraal werker en werkzaam in Kerkwerk Multicultureel Samenleven.  Hij zet zijn schouders onder dit ontmoetingsmoment.  Maar hij doet dit niet alleen.  Hij krijgt de medewerking van Sharaf, het Mechels platform voor en door moslims.  Deze groep staat voor waarden als gastvrijheid, vrijgevigheid, bijdrage leveren aan de maatschappij, solidariteit en moed.  Maar ook de Mechelse Moskee en Moskee Al Buraq dragen hun steentje bij, net als de Federatie Mechelen en Oikoumene.   Het is een bont gezelschap - héél verscheiden, maar toch één in het streven naar méér begrip en eenheid tussen al deze gemeenschappen.

 

 

(rechts: federatiepastoor Jan Arnalsteen)

                       

(links: Jamal Ibrahimi begroet een paar medewerkers...)

 

De aanwezigen zijn moslims en christenen.  Ze zijn jong of ze zijn wat ouder.  Ze zijn van Assyrische, of Marokkaanse afkomst...  Maar ze hebben vanavond de intentie om dichter bij mekaar te komen.  Het wordt een ontmoeting met veel wederzijds respect.  Een heel sterk moment is dit wanneer federatiepastoor Jan Arnalsteen en Jamal Ibrahimi, woordvoerder van Mostkee Al Buraq, respectievelijk Bijbel en Koran naar voor dragen...

 

 

Samira Essiaf - die vele Mechelaars kennen van de wandeling die zij samen met Peter Meuris gidst - 'Wie blust er de maan ?' - is bestuurslid van Sharaf, en ze  zorgt voor de lekkere hapjes...  Paul Van Bets begroet de aanwezigen...

 

  

(rechts: Paul Van Bets)

 

Twee verhalen staan centraal.  Het verhaal uit het Nieuwe Testament, waar Jezus een Samaritaanse vrouw ontmoet bij de bron.  Het is niet evident dat een jood en een Samaritaanse met mekaar praten...  Maar uit de ontmoeting groeit wederzijds respect.    Uit de Koran wordt een ander verhaal vertelt - eveneens van een onwaarschijnlijke ontmoeting: Mohammed met de koning van Abessinië.  Deze koning stond bekend om zijn rechtvaardigheid en zijn respectvolle manier van omgaan met anderen.  De moslims mochten daar in het land van de christenen veilig en vredig verblijven, en de Profeet sprak vol lof over deze koning...

 

 

De toon is gezet.  Met deze derde interreligieuze viering en ontmoeting wil men bruggen bouwen naar elkaar, omdat er nog te veel naast mekaar wordt geleefd.  Dit jaar is bewust gekozen voor twee verschillende verhalen - één uit elke traditie, maar wel twee verhalen waarin de ontmoeting met andersgelovigen centraal staat.

 

  

(links Assyriër Melkan Kucam, rechts Samira Essiaf die voor hapjes en drankjes zorgt...)

 

Mieken en Horiya  bidden voor moslims en christenen die uit de verschillende kerken werken aan een wereld waarin ieder in respect leeft voor elkaars volk, cultuur, taal en godsdienst, voor de vrede, en voor de jongeren in onze stad die ogroeien in een interreligieuze samenleving.  Maar ook voor verdraagzaamheid en verbondenheid.

Hierna volgt een vredeswens, en iedereen schudt mekaar hartelijk de hand.

(priester Kris Van den Bossche met Melkan Kucam)

 

En dan , zal er dan vrede zijn?  Als jij en ik elkaar ontmoeten.  Jij kijkt in mijn ogen en ik kijk in jouw ogen.  En beiden zien een mens.  Met jouw hand, zo anders dan de mijne, schep je het heldere koele water uit jouw bron en vult mijn beker.  Ik les mijn dorst.

 

  Met mijn hand, zo anders dan de jouwe, schep ik het heldere koele water uit mijn bron en vul jouw beker.  Jij lest jouw dorst.  In onze ontmoeting woont de vrede, als jouw ogen en mijn ogen samensmelten in een nieuw zien,  Dan zal er vrede zijn.  Een grenzeloze vrede waarin jij en ik mogen wonen.

 

  

(lectoren vanuit Islamitsche en Christelijke hoek: Horiya Lakhal en Mieken Pollet )

 

In Mechelen woont geen joodse gemeenschap.  Er is ook geen synagoge.  Daarom is deze intereligieuze ontmoeting beperkt tot moslims en christenen van de Abrahamische godsdiensten.  Maar toch leest Paul Van Bets een boodschap voor van rabbijn Aaron Malinsky, die samen met imam Jamal Maftouhi en priester Rik Hoet een aantal jaren geleden het boek 'Trialoog' heeft geschreven.  Hij stuurde de boodschap op de eerste plaats aan alle moslims naar aanleiding van het recente offerfeest, maar ook aan alle aanwezigen, moslims én christenen, als antwoord op de uitnodiging voor deze ontmoedingsavond.  Op die manier zijn de joodse vrienden ook symbolisch aanwezig.

 

Door de wekelijkse Sabaat kan er geen joodse vertegenwoordiger aanwezig zijn, maar ik wilde graag mijn korte interventie laten dicteren.  Psalm 133 zegt "hoe goed is het om samen als broeders te zitten."  Zitten betekent volgens de talmud: eten aan een feestdis, dus een maaltijd met een relgieuze betekenis.  Reeds 10 jaar hebben wij, meerdere joden en moslims in Antwerpen, vruchtbare relaties opgebouwd en een belangrijk element in shet respecteren van elkaars feesten, in de geest van de vele profeten die we delen, bijvoorbeeld Abraham, dus Ibrahim, die zijn gasten steeds het beste vlees te eten gaf voor de maaltijd.  Eid El Adha is ons niet onbekend, we verwijzen naar het offer in ons feest van nieuwjaar - Rosh Hashana.  Ik wil daaromnamens de joodse gemeenschap van Antwerpen, u een zinvol en prettig feest toewensen.

 

 

(Jamal en Jan met Koran en Bijbel...)

                   

 

Na de bezinnende woorden gaat de ontmoeting op meer informele manier verder, - op een spontane, sympathieke en ongedwongen manier. 

 

Je kan het haast letterlijk voelen: hier groeit toenadering in de ontmoeting.  En dat is een fijne vaststelling.  Het kan dus wel.  Of je het nu doet vanuit een religieuze of seculiere inspiratie: wat doet het er toe: als men maar wederzijds stappen zet.  Eenheid in verscheidenheid?  Het kan dus best!

 

  

(rechts: Paul Van Bets met pastoor Stefaan Callebaut)

  

(gevangenisaalmoezenier, Pater Boomgaert)

 

Paul Van Bets - Kerkwerk Multicultureel Samenleven 

Koraalhuis - Schoolstraat 2            0474 52 39 48

mechelen@kms.be

 

hoi jan,

een correctie, het is niet pater Npteboom maar pater Boomgaert die al langer dan dertig jaar gevangenisalmoezenier is in opvolging van de gekende priester Dockx (ja van de speelpleinen)

Ho sorry... ;-)  Ik vergis me telkens weer met die naam!   Dom.  Maar kom: ik wist dat het iets met 'een boom' te maken heeft...  Ik heb het aangepast.

...een heel minzame, bescheiden man, die pater.  Eén van de laatste jezuïten van Mechelen, en een graag geziene aalmoezenier in de gevangenis...

Geen Boeddhisten? Je gaat me toch niet vertellen dat er geen Boeddhistische gemeenschap in Mechelen is? We hebben in Mechelen zelfs een Boeddhistische tempel...

@TommyG, de Boedhisten zijn al slimmer geworden en doen daar niet aan mee. Die hebben recentelijk nog ondervonden (aan den lijve!) wat islam betekent. Vraag maar na o.a. in Thailand.Die weten dus waarom ze er niet bij zijn. De zogezegde katholieken zullen het pas snappen als het mes door hun keeltje gehaald wordt:-)

 

@ Tommy: een suggestie die de iniatiefnemers kunnen overwegen, lijkt mij...

@ aNoniem7: in anonimiteit kan men natuurlijk de moedigste reacties posten.  vrijblijvend en 'gedurfd'.

Boedhisten kunnen ook weinig nieuws opsteken in een workshop 'verdraagzaamheid voor dummies' ;-)

@Jans. Dat het verstand dus spreekwoordelijk niet voor de jaren komt, wordt nog maar eens in de verf gezet door de aanwezige Assyrische kristenen. Die zijn toch voor de agressies van de islamvrienden moeten vluchten, zelfs voor hun levensbehoud....Of zouden het toch ook "gelukzoekers" zijn? En is al de rest één grote media-farce???

Je kan natuurlijk alles op twee manieren bekijken.  Met cynisme en een donkere bril, of zich focussen op wat wél goed loopt.  Je kan het hebben over de Kruisvaarders die de islamieten in de pan hakten, de uitwassen van de jihad, de dubbele moraal van het Vakticaan naar de joden toe in het verleden, de haatprekende ayatolla's in Iran,   de onbegrijpelijke patstelling tussen joden en Palestijenen, enz, enz.  En da's allemaal waar en juist.  Maar je kan ook kijken naar wat wél goed liep en loopt: de osmose tussen Moren en Christenen in Andalousië, de synagogen in islamitsche gebieden, het eeuwenlange min of meer vreedzame samenleven van islamitsche en orthodoxe burgers in Klein-Azië, enz, enz...  Niet zelden werden goeie of tenminste aanvaardbare samen-levingen verstoord als de Grote Politiek er zich mee ging bemoeien...

Elk initatief dat poogt aan een betere samenleving te werken kan kapot gekregen worden door ironie, smalende opmerkingen, en verwijten dat het naïef is, ...  Da' niet moeilijk.  Maar je kan ook proberen te zien als een klein lichtpuntje.  Mensen die oprecht proberen iets te doen aan een toegroeien naar mekaar, weiger ik te catalogeren als individuen waarbij 'het verstand niet voor de jaren komt'...

Mijn mening hoor.  ;-)   Hier gebeurt dit vanuit een religieuze achtergrond, maar het gebeurt ook vanuit humanistische en andere kringen.   Er is heus een bredere onderstroom die beseft dat pas écht samenleven kan groeien door 'ontmoeting'.  Een druppel op een hete plaat?  Misschien.  Maar het geeft hoop op de toekomst.  Is er trouwens een andere keuze?

Een mooi initiatief !

@aNoniem 7.

bla,bla,bla. en bla, bla, bla. Er staat hierboven nog ne klojo tussen wiens kerk nog bijna enkel open gaat voor begrafenissen. Ze hebben het ver gebracht de veruimers. Een troost hebben we, ze zijn de laatsten en ze moeten zelf het licht maar uitdoen. Amen.

Een mooi en hartverwarmend initiatief!

Ach ja, godsdienst is opium voor het volk.     Voor èlk volk.

Die zo geroemde osmose of convivencia uit Al-Andalus is het zoveelste fabeltje dat ze ons willen doen geloven.

En waarop steun je dan deze bewering Gimycko, buiten dit artikel dat je vond op 'tinternet'?

Al Andalus? Het was niet perfect, maar in elk geval veruit te verkiezen boven de bloeddorst van de "zeer katholieke koningen"' - behalve voor diegenen die het geluk hadden aan de kant van de overwinnaars te staan. Er loopt een "bloedrode"  draad door de Iberische geschiedenis van toen, via de zegingen van de kolonisatie, het vol naastenliefde behandelen van heksen en protestanten door de Inquisitie, de kwajongensstreken die in onze geschiedenisboekjes vermeld staan als "de Spaanse Furie", ("de as van Klaas rust op mijn borst, zei Tijl Uylenspiegel"), de opstand van Franco tegen het verkozen gezag van de republiek, uitmondend in de burgeroorlog en recent nog de dreigende taal tegen de Catalanen. Terwijl Spanje voor de meest drastische besparingen van zijn geschiedenis staat, worden miljarden uitgegeven aan militaire uitgaven, om scenario's om 1714 (°) nog eens over te doen in stilte worden voorbereid. Dat het aanschouwen van het martelen en afslachten van runderen in die samenleving als cultureel hoogstaand volksvermaak wordt beschouwd hoeft ons dan ook niet te verwonderen...

@ Jans : 

Lees eens "Het vergeten Christendom" van Philip Jenkins.  Ik heb hem bijna uit.

En ook een pak andere boeken omtrent het "onderwerp" (geen internetartikels) die in mijn kast staan beschrijven deze "osmose".

Als men het heden wil begrijpen en de dingen die nu gebeuren, moet je nu eenmaal de geschiedenis in duiken (boeken - internet - documentaires).  Bijv. het afzonderen van bepaalde bevolkingsgroepen door uiterlijke tekenen (bv Jodenster in WWII) is gebaseerd op gelijkaardige wetten die ook in de oudere geschiedenis gebeurden (bv. verplichting tot het dragen van gele kleren ter herkenning).

En blijkbaar werd de convivencia toch niet zo goed verteerd want toen de Christelijke Koningen opnieuw de bovenhand kregen werd de laatste moor over de kling Straat van Gibraltar gejaagd.

Als U het zegt  ;-)   De Reconquista van onze Katholieke Koningen, Ferdinand van Aragon en Isabella van Castilië was niet zozeer het gevolg van het niet goed samenleven van bevolkingsgroepen, maar had véél meer te maken met macht en veroveringsdrang.  Maar dit ter zijde. 

Je kan inderdaad de hele geschiedenis onder de loupe nemen, en dan gaan weinigen vrijuit  - van welke bevolkingsgroep dan ook.  Je kan je daar op fixeren, of ook leren uit de gemaakte fouten van het verleden.  We leven nu - in de context van het jaar 2013.  We torsen de fouten van het verleden mee, maar ook de positieve dingen.  Elk maatschappijmodel kan beter.  En dit is een kleine poging om ze te verbeteren...

@ Jans : Ik hoop het.  

Natuurlijk kan alles beter, maar ONS maatschappijmodel (m.n. de democratie en vrijheid-gelijkheid-broederlijkheid) is toch niet zo slecht !

Je kan natuurlijk het aanleggen van autostrade's en het opvijzelen van de 'werkgelegenheid' in Duitsland, zo'n 80 jaar geleden, door Hitler erkennen (en verheerlijken) of je kan het Vlaams Blok vandaag demoniseren door collationatie met de nazi's van in die tijd ... We leven echter hier en nu! 'Hier' betekend dat de arabische lente, de Israël problematiek, de Congolese stammenmachtstrijd enz .. enz ... ginder (in de landen van oorsprong) moeten worden opgelost en dat de rekeningen daar moeten worden gepresenteerd! De verschillende etniëen die HIER resideren, moeten zowel verbaal als fysiek geweld laten, beschaafd (of 'verhit' maar dit is geen synoniem van'geweldadig') discussiëren kan, betogingen, zoals wij die kennen van de 'onze' (sic) jongeren moesten streng beteugeld worden. 'Nu' staat voor het oeverloos gelul met verwijzingen naar het verleden: geschiedenis is om er uit te leren, niet om er verontschuldigingen uit te putten voor zichzelf en het blijvend te veroordelen voor anderen. Alle allochtonen die deze eenvoudige logica niet willen volgen moeten er uit! Zo simpel ligt dat; het zou een verlossing zijn voor autochtonen en tevens voor die mensen (hier gebruik ik het woordje 'allochtoon' niet meer) die zich willen integreren. 'Wij' zijn meer dan tolerant, wij zijn niet bereid om een helpende hand te reiken, wij reiken meer: wij reiken een ganse arm. We moeten wel opletten dat 'allochtonen' dit niet (meer) begrijpen als 'vrijheid van nemen, zoveel als je zelf wil' : Vlaamse tolerantie is toch eindeloos, waarom zouden wij er dan niet van profiteren!

@ Jans: uw (herhaalde) grief tegen de 'anoniemen' op deze blog is onterecht, ik tekende (eerder) ook als 'anoniem' nu ben ik 'eddy' Kent gij mij nu beter? BTW ook de verschillende 'anoniemen' zijn 'herkenbaar'; de ene is met een hoofdletter, bij de nadere staat een cijfer enz ... Er zijn geen 2 dezelfde 'anoniemen' en dat maakt hen even (on) herkenbaar als mij!

De "osmose" tussen extreem-links (PvdA) en de allochtonen (AEL) van enkele jaren geleden (weet je nog wel : RESIST) was echt grellig !

Tijdens een vergadering in Mechelen, voor de verkiezingen, werd - door sommige organisatoren - geëist dat de mannen en vrouwen, die waren opgedaagd om de discussie mee te volgen, apart zouden zitten.

Go figure...

Gim, nu zeg je daar wat. Ons democratie. Laat me lachen. Ik denk dat we er nu bijna alles van gezien hebben. Om op te kotsen.

De 'kotsers' lijken mekaar weer te vinden.   ;-)))

... of hoe elk goedbedoeld en eerlijk initatief weer vakkundig de grond kan worden in geboord.  

Wel ik meende net te reageren met dat kotsen niet echt proper is mijnheer G.L.

En dat er mensen niet graag meer mechelen blogt lezen daar zal u mijnheer G.L. wel een deel verantwoordelijk voor zijn. Moeten we nu tot in den treure uw gezanik aanhoren over hoe U het wou en wilt en zal willen? We weten het nu, oké!

Mensen hebben het recht een mening te hebben, u ook, maar mensen hebben het recht aan die mening vast te houden, zonder subtiel geïndoctrineerd  te moeten worden er een andere op na te gaan houden.

Dus,mijnheer G.L. u hebt uw mening, ik heb de mijne, ik respecteer de uwe, ook al ga ik er niet mee akkoord, maar u wordt dringend verzocht de mijne te respecteren door mij de uwe niet willens nillens op te dringen. Democratie u gelooft er niet in. Niet moeilijk met uw overheersende schrijfsels op het "blog voor iedere Mechelaar....

Het moest eens van mijne lever...Ik heb gezegd.

Ik heb als vrijzinnige van thuis uit meer affiniteit met heidenen dan met de monotheïstische godsdiensten van  "het" boek. Toch deel ik de mening van Jan, dat dit een hoopgevend initiatief is, dat navolging verdient. Misschien omdat het feit dat ik niet gelovig ben, niet betekent dat ik geen religieus gevoel zou hebben. Het gemeenschapsvormende van zo'n plechtig moment, beladen met symboliek, als uiting van vredeswil en bewust kiezen voor begrip voor elkaar, in respect voor ieders eigenheid, het laat mij zeker niet onberoerd. Volhouden! Baat het niet, het schaadt ook niet - maar eigenlijk ben ik ervan overtuigd dat het wèl baat. Het zal niet alle samenlevingsproblemen oplossen (dat kan ook niet) maar het maakt de wereld toch weer een stukje mooier en leefbaarder.

En dat is een mooie, zinvolle en bruggenbouwende gedachte Wieland.  Inderdaad - van welke gezindheid, achtergrond of filosofie men ook vertrekt: respectvol mekaar vinden in wat bindt in plaats van wat scheidt. 

Denk eens na malenie, gij 'respecteert' G.L. 's mening wel, maar gij wilt zijn gezanik niet meer aanhoren; hoe rijmt gij dat aan elkaar? Meningen hoeven niet gerespecteerd te worden! Het recht om een mening te uiten wel!  Ik snap ook niet hoe iemand zijn mening elektronisch 'willens nillens' kan opdringen, maar allee, we zullen uw mening maar respecteren zeker(sic). Op deze blog bestaat er (van oudsher) een elite die perse 'het niveau' wil hooghouden. Ik begrijp dat die hun lounge willen doorluchtig houden; aan de toog in een volkscafe, waar de meningen ongezouten worden verkondigt, is het misschien voor doorluchtigheden onaangenaam om er te vertoeven, maar ge hoort er iedereen, ook diegenen die voor U veel te min schijnen te zijn ...

Ik kan je geruststellen Eddy.  'Deze doorluchtige' verkeert niet enkel achter zijn scherm om zijn al even doorluchtige meningen te verkondigen.  Als ik niet zoveel tussen 'dé' mensen van allerlei pluimage zou vertoeven, zou ik niet zo over dit Mechelen kunnen schrijven als ik nu doe hoor...  Ik ontmoet alle dagen mensen - jong en oud, en van alle gezindheden om toch zo'n beetje de harteklop van de stad te voelen.  Maar ik zal zéker niet de pretentie hebben om de stad en zijn bewoners te 'kennen'.  Jij vult dat dan graag aan met jouw wetenswaardigheden.  Mooi toch.  Deze doorluchtige wil dit zélfs respecteren (stel je voor!).  Het beoogde niveau van Mechelenblogt blijft zelfs na uw tussenkomst gevrijwaard.  Ook dit moet voor jou een geruststelling zijn, niet? ;-))

Zeg eens Jan, ge moet alles zo persoonlijk niet opnemen zenne; van U weet ik zeker dat gij ieders (zelfs mijne) mening tolereert. Den deze maakt nu, in tegenstelling tot gij, eens graag op boertige manier van zijn oren. Ge moet U daarvoor zo krikkel niet maken. 

;-)

Ik kan Wielands affiniteit met de Heidenen en de Oude Goden, à la Thor en Odin, wel delen.  Niks Erfzonde, niks Heilige Drievuldigheid en niks Vagevuur, maar Moeder Natuur zelf, zoals Zij zich aan ons presenteert (zonder de wetenschap daarachter door te hebben).

Toen de Monotheïstische godsdiensten de Oude Religie vervingen is het gedoe begonnen.

respect is hier weer ver te zoeken, bij sommige mensen ...

Wanneer leren jullie dat "begrip" en "respect" 2 verschillende begrippen zijn?? Je hoeft beslist geen begrip te hebben voor mensen die gelovig zijn, of het nu Christenen, Joden, Molims, Bhoedisten of voor mijn part wicca's zijn,  maar een KLEIN BEETJE respect is misschien niet misplaatst!!

... of het nu Christenen, Joden, Molims, Bhoedisten of voor mijn part wicca's zijn ...

In Brussel wordt een (in vrouw verklede)student verkracht. Onmiddellijk verschijnt er op diverse fora en in de verschillende media, berichten die ons duidelijk moeten maken dat dit gebeuren absoluut niets met 'de islam' of met 'marokkaanse jongeren' heeft te maken, waarvan akte!
Maar waarom wordt er nooit eens niet vermeld dat het eveneens niets met Room of Joods geloof, Boeddistische levenswijze of wicca praktijken heeft te maken? Toeval of watte? 

waarom moet dat ueberhaubt vermeld worden? Omdat de mensen vol vooroordelen zitten en dus meteen iedereen maar over dezelfde kam scheren. Lees er alleen de reacties in deze topic maar eens op na....

Iedereen over dezelfde kam? Wat bedoeld gij? godsdiensten? etnieen? wiccans? Het probleem is dat er al zoveel rond de pot gedraaid werd, dat onze taal zo danig gepurificeerd werd om toch maar een koe niet 'koe' te moeten noemen ... En dat wreekt zich op den duur toch eens zenne, dan verschiet 'men' als mensen begingen te deduceren ... En om het dan maar gemakkelijk te houden classeren de (zichzelf benoemde)  correcten alle anderen dan maar als 'racist' En zo is alleman dan weer tevreden ... 

@Eddy

Wat ongezouten is, is doorgaans smakeloos en flets. Er is niks mis met een beetje verfijning en stijl. Goede tafelmanieren zijn elementaire vormen van beschaving, beleefdheid en respect. Elementaire beleefdheid in conversaties en discussies is dat ook. Mensen die respect willen voor hun mening, doen er goed aan hun mening respectvol te brengen.

Dat alles heeft niks met elitarisme te maken, tenzij jij zou beweren dat "het volk aan den toog" geen manieren kennen of hoeven op te brengen.

Malenie heeft groot gelijk: kotsen is niet proper.

     

Eddy, ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is en van mij mag u gewoon ongezouten uw mening hier weergeven......ieder zijn stijl zou ik zo zeggen, en blijf vooral méédoen!

@ Eddy: voor mij is niemand te min, maar soms kan men zaken op een proper manier aanbrengen of op een minder propere. En soms lees ik over het geleuter over en soms erger ik me daar aan. De ene dag is de andere niet ,dat zullen ze in het café aan den toog ook wel ondervinden. Soms is het deprimerend om zulke steeds negatief getinte berichtgeving te lezen, soms denkt ge "Doet al op."

Ik ben (ge moet mij maar op mijn woord geloven) een gevorderde in martiale 'kunsten'. Ik ben verder totaal vredelievend en zou nooit iemand kwaad doen. Maar stel nu dat ik een zwakkere, door middel van mijn lichamelijk overwicht, zou onderdrukken, dan zou ik, heel terecht overigens, als rotte appel beschouwd worden. Op dit forum zijn er enkel deelnemers zeer welbespraakt (of moet ik het wel beklavierd noemen?) Wanneer een minder verbaal mens (zoals ik) enige (verbale) weerstand wil bieden, moet ik wel, wegens onbekwaamheid, iets minder 'tafelmanieren' gebruiken. Wanneer iemand (zoals in het eerste voorbeeld de zwakkere) een hamer zou gebruiken om mij, de sterkere te weerstaan, zou dat (en weer eens terecht) als gerechtvaardigd beschouwd worden. In het verbale geval wordt ik dan maar als 'marginale' versleten. Awel, indien dat 'verhevenheid' moet beklemtonen, geef mijn part dan maar aan de liefhebbers zenne, dan blijf ik liever 'ê verreke', en gelle nu?

;-)

Voor de 'adel' en de mensen die mijn boodschap niet helemaal moesten snappen: dit is een pleidooi om deze blog op  "Hanekeef" niveau te behouden en er geen "d'Hoogh"  van te maken zenne ...

maar eddy toch, ik denk niet dat gij de mijnheer waart die minder propere taal uitsprak.

denk toch niet dat G.L. uw initialen zijn?

allez dus ne melange hanekeef en d'hoogh dat moet toch ook lukken?

of de mensen van d'hoogh van adel zijn? er zit toch ook schoon volk in d'hanekeef dacht ik 

Maar malenie mens toch, ik pak weinig 'dingens' persoonlijk op zenne; ik probeer alleen maar het recht van die 'enkelen' die zich niet zo beschaafd opstellen gevrijwaard te houden. "d'Hoogh" en de "Hanekeef" is allegorisch bedoeld natuurlijk. Ik vind echter wel dat sommige blog 'schimmen' nogal rap op hun tenen getrapt zijn ('blog schimmen → wij (de meesten toch) zijn volkomen vreemden (lees : onbekenden) voor elkaar) Als voorbeeld: ik ga akkoord voor 95% van de schrijfsels van een bepaalde 'blog coryfee' daaraan besteed ik dan geen 'café praat' Maar als ik (soms) van mening verschil, dan 'vlieg' ik er (nogal vurig) in, hetgeen dan de onterechte indruk wekt dat ik die bepaalde mens niet zou kunnen pruimen. Een beetje 'ruzie' maakt het leven toch wat 'avontuurlijker' Geen saai elitair gedoe zenne: ongezouten en met ALLE respect voor het recht om meningen te uiten ...

@Eddy: Het is erg moeilijk om volkomen vreemden te zijn in een stad waar het aantal mensen die hun nek uitsteken beperkt is tot enkele tientallen. ;-)


Maar wat leven in de brouwerij op MBLOGT is wel goed meegenomen.

@ eddy: dus omdat ik weiger iedereen over dezelfde kam te scheren, of het nu te maken heeft emt godsdienst, huidskleuer, afkomst of voor mijn part de lengte van neus ben ik een (zelf benoemde) correcte die alle anderen dan maar als 'racist' benoemt ... 
Altijd handig om te weten.

Lees nog eens de blog van onder tot boven, dan begrijp je misschien wat ik bedoel met "over 1 kam scheren" - wat trouwens beslist niet een aanval op u persoonlijk was, ter verduidelijking 
 

Idereen heeft zijn persoonlijkheid, zijn gevoeligheden, zijn verleden, zijn frustraties, zijn eigen stijl en taalgebruik. Sommige bloggers kennen we oppervlakkig of persoonlijk, andere niet, De ene geeft zich probleemloos bloot, de andere voelt zich veiliger achter een pseudoniem... De stad is van iedereen (gniffel gniffel), laat iedereen toch zijn mening ventileren, maar accepteer dan ook dat anderen het daar niet mee eens zijn. Op die manier blijft het debat levendig. Maar ik zie toch - zoals de echte voetballiefhebber - liever dat de bal gespeeld wordt dan de man. Wat hier meestal ook gebeurt. En je kan het met iemand hartsgrondig oneens zijn, maar hem een toffe pee vinden - en iemand die er bijna altijd hetzelfde standpunt op na houdt toch een zeur of een eikel vinden.. En uiteraard had ik overal hij/zij, hem/haar enz moeten schrijven....

 

Hoog tijd dus voor een nieuwe Blogmeeting / Bloggersontmoeting / Blogwake !   

En maak er ineens een eenheid van... in verscheidenheid.

;-)

ben ik een (zelf benoemde) correcte die alle anderen dan maar als 'racist' benoemt ... dixit Kathenka

Ooit (zowat 100 jaar geleden, of iets minder)  postte een zekere 'eddy' (den deze dus) op deze site, het verhaal van 'Mechelen, de strontmijn' Onmiddellijk werd ik overstelpt door boze e-mails, werd mijn verhaal geweerd op het forum en ging er een storm van protest op tegen het 'omlaag halen van het niveau op dit heiligdom. Ondertussen weten jullie (hopelijk) dat dit verhaal vijfentwintig maal vermeld werd, in een grote circus show,  met en door het toenmalige MMT, dat het de oude spotnaam van onze stad is (dus voor wij 'Maneblussers' werden), en dat deze naam ons werd 'geschonken' door jaloerse buurt-stedelingen. Ik had (op een ander forum) een enorm plezante discussie met een 'ajuin' (uit Aalst) die, de historie van de 'strontmijn' kende en mij, Mechelaar daarmee (zeer vriendschappelijk) 'uitscheet' (om de treffende terminologie te gebruiken) Ik, op mijn beurt gaf tegengas door de 'vuil janetten' van hetzelfde laken een string broek te geven! Ik verzeker U dat hierbij (in onze 'correspondentie') 'stront en 'janet' het vuilste woord was dat door ons gebruikt werd. Maar deze woorden waren voldoende om door het (toenmalige) 'blogbestuur' veroordeeld te worden; ik werd gebrandmerkt als 'kotser' en verbannen van de blog ...

En vanaf toen Kathena, zijn ALLE woordpuriteinen voor mij 'correcten' in de smalste betekenis van het woord. Snapt'et nu? En ge moet dat (weeral eens) niet als een persoonlijke aanval bezien zenne, 't Is gewoon een poging om mijn 'gedrag' te verklaren!

En het is nog waar ook wat den Eddy hier vertelt.  Hier ene Ydde uit Mechelen in 2002 :

"...Mijn bed-over-over-over-over-over-over grootvader langs moeders kant was immers stront marchant geweest. De geachte lezer zal welwillend de schilderijen van Bosch Jeroen, of van den zotten Breughel in gedachten nemen waarop men kan zien hoe er blote, werkende konten uit vensters hangen, waarop nachtspiegels ende pispotten in de straten geledigd worden en waar de St-Antonius varkens rondzwerven om gestorte afval op te vreten en tevens de straten te verrijkten met hun kak. Toen bestond het edele beroep van stront-opkoper, een weldoener die zijn personeel bellaste met het reinigen van de straten en hun oogst verkocht aan de boeren buiten die steden. Het belang van deze lieden in de middeleeuwse economie en landbouw kan niet genoeg naar waarde geschat worden. Een van de knechten’s taak was om de stront te proeven, hij moest immers de PH (zuurtegraad) bepalen en zo kon de kostprijs van de lading vastgesteld worden. Onze fiere stede Mechelen bevolkt door zéér rijk volk die zéér rijke verteringsoverschotten rijkelijk langs de straten rondstrooiden, werd dan ook de stront-mijn genoemd door zijn afgunstige buursteden; Een ere-titel die menige stad ons benijde..."

Zie ook Nekkerspoel

Goed, dit is geheel off-topic maar dit kon ik niet laten liggen.  Over verscheidenheid gesproken...

;-)

Miljaar gimycko, 'h em dus gelogen begot. Ik postte inderdaad toen onder Ydde (omgedraaid : eddY) Ik post vandaag onder 'eddy' niet 'Eddy' maar buiten bovestaande leugens is (bijna) alles wat ik zever volledige waar ... 

dus ... gij scheert iedereen gemakshalve maar over dezelfde kam. Ook diegenen die er destijds niks mee te maken hadden, en in de tegenwoordigheid graag nuanceren ... ok, ieder zijn goesting.  

 

(het is Kathinka, niet kathenka of kathena, maar allez, we zullen het aan het toetsenbord wijten ;)  ) 

...ik wist niet dat er in Mechelen nog zoveel heldere geesten waren.