Cultuurraad overhandigt nieuwe beleidsmakers Prioriteitenpamflet '12 voor 13'

Vrijdag 9 november overhandigde het dagelijks bestuur van Cultuurraad Mechelen, voorgezeten door Frans De Wachter, ’12 voor 13’ aan huidig én toekomstig schepen van Cultuur Frank Nobels.

Op basis van ervaringen tijdens de voorbije bestuursperiode en met het oog op de volgende stelde de Stedelijke Cultuurraad een prioriteitenpamflet op voor de beleidsmakers. Dat werd ’12 voor 13’.Twaalf prioriteiten voor het stedelijk cultuurbeleid vanaf 2013. ’12 voor 13 dus’. De twaalf adviezen, die recht uit het culturele middenveld komen, willen bijdragen aan de invulling van het Mechels cultuurbeleid. De cultuurraad hoopt dan ook dat die adviezen die weerhouden worden en daadwerkelijk leiden tot concreet uitgewerkte beleids- en actieplannen.


       Frans de Wachter, voorzitter Cultuurraad Mechelen (foto: © Jan Smets)

Dit zijn de twaalf adviezen die de Mechelse cultuurraad vanmiddag aan de schepen van cultuur overhandigde:

1. Een actief, dynamisch en vooruitziend beleid voeren inzake het ondersteunen en promoten van culturele activiteiten van de Mechelse verenigingen.

2. Een rechtvaardige en billijke subsidieregeling uit werken en te hanteren,met geobjectiveerde normen, met toekenning in functie van geleverde prestaties en nagestreefde doelstellingen van cultuurbeleid, met controle door de cultuurraad en de professionelen.

3. Cultuur in de brede zin toegankelijk maken voor (nieuwe) verenigingen en initiatieven.

4. Gekwalificeerd, gemotiveerd en klantvriendelijk personeel in zetten ter ondersteuning, ook materieel, van de culturele sector.

5. Een polyvalente podiumzaal creëren voor ongeveer 800 personen, geschikt voor theater, concerten, dans, film, voordrachten, congressen, hogeschoolactiviteiten, enz.

6. Een mediatheek en literair centrum (‘stedelijke huiskamer’) inrichten, met (kleine) zalen voor kleinschalige projecten, zoals voordrachten, boekvoorstellingen, poëzie-evenementen, repetitie- en vergaderruimten, en voldoende brede openingstijden om maximaal gebruik toe te laten.

7. Ruime aandacht schenken aan de fysieke toegankelijkheid, gratis parkeerfaciliteiten (inclusief aan culturele evenementen) en nabijheid van openbaar vervoer met voldoende frequentie bij bestaande en nieuw te bouwen of in te richten gebouwen bestemd voor culturele activiteiten.

8. Een (pro)actief doelgroepenbeleid voeren met aan de specifieke doelgroep aangepaste communicatie en activiteiten, met aandacht voor de economische toegankelijkheid ervan, met als bijzondere doelgroepen kansarmen, jongeren en allochtonen, en hierdoor de participatie van deze doelgroepen aan het cultuurleven te vergroten.

9. Via een aangepaste personeelswerking mogelijk belanghebbenden gemakkelijker toegang te geven tot socio-culturele tegemoetkomingen.

10. Een vaste stek creëren voor belangrijke Mechelse kunstenaars en beroemde, maar nagenoeg verdwenen Mechelse beroepen en (kunst)ambachten.

11. Om de drie jaar een groot stadsproject realiseren, met link naar Mechelen en volwaardige inbreng en deelname van de lokale Mechelse (amateur)verenigingen, waarmee tijdig begonnen wordt en waarvoor de deelnemende verenigingen waardering en zichtbaarheid krijgen.

12. Rekening te houden met de rol en opdracht van de Cultuurraad als stedelijk adviesorgaan, ook bij grote stadsprojecten.


Het pamflet wordt, behalve aan de schepen van Cultuur, vanzelfsprekend ook overgemaakt aan de toekomstige bestuurspartijen voor Mechelen.

Een hele boterham voor 2013-2018 met veel (potentieel) lekker beleg als je het mij vraagt. Maar: of alles mogelijk zal blijken dat zal moeten blijken de komende zes jaar…

tekst: © Markec
foto Frans De wachter: © Jan Smets

Een deel van die adviezen zou perfect door privé-initiatief kunnen worden ingevuld en wellicht beter dan dat de overheid dat zou kunnen. Puntje 6 bvb. wordt perfect ingevuld door bars zoals MOK, Sister Bean, ... en De Zondvloed doet daar ook haar deel.

 

goed dat men zijn wensen (en daartussen zitten een paar waar ik me achter schaar) bekendmaakt maar ik ben niet vertrouwd met de Mechelse situatie.

daarom bv punt 4 Gekwalificeerd, gemotiveerd en klantvriendelijk personeel in zetten ter ondersteuning, ook materieel, van de culturele sector. Betekent dit dat dit nu het geval niet is?

Zo ook punt 2 te lezen vind ik verrassend voor een stad als Mechelen?

En wat wil konkreet punt 9 Via een aangepaste personeelswerking mogelijk belanghebbenden gemakkelijker toegang te geven tot socio-culturele tegemoetkomingen betekenen?

De Cultuurraad eist -niet ten onrechte- een sleutelrol in het cultuurbeleid van de stad in de komende 6 jaar maar daarvoor lijkt me het bovenstaande pamflet nu net iets te licht.

Bv: niets verbiedt hen om zelf een rechtvaardig en billijke subsidieregeling uit te werken, dan lijkt het me ook gepast(er) om de controle op te eisen.

Meer concreet uitgewerkt & met bijhorende budgetinschatting zou hun visie meer gewicht krijgen. Tenzij er bij het pamflet een onderliggende white paper hoort dan mag je het bovenstaande schrijfsel als nietig beschouwen (lacht)

@Omar. 

              Een tiental dagen geleden werd door de stadssecretaris met medeweten van de financiele dienst een document op tafel gelegd waaraan iedereen zich zal moeten houden tijdens de volgende legislatuur. Gezien ik deze mensen naar waarde weet te schatten beschouw ik al het andere als " met de losse pols of met de natte vinger ". Het glas is nu eenmaal half leeg en proberen is niet verboden.

Gelieve de openingsuren van de stedelijke bibliotheek aan te passen tijdens de blok. Van elf tot half vijf is niet voldoende voor de nochtans gevulde studiezaal in de bib. 

mvg

@ Jan : Welkom op de Blog.

:-)