Wie houdt woord ? U kiest ! Welzijn.

met categorie:  

Dit werd beloofd in 2007 over het thema Welzijn. Wat denkt u er van ?

Dit schreef u 6 jaar geleden.

Dit is een discussieforum. Alle reacties die beginnen schelden of van het onderwerp afwijken gaan er simpelweg uit.

Het coalitieakoord van 2007:


* Het nieuwe stadsbestuur wil bouwen aan een warm en solidair Mechelen, waar niemand aan zijn lot wordt overgelaten.

* Er komt een optimale samenwerking tussen stad en OCMW.

* Het OCMW zal ook een faciliterende rol spelen in het Mechelse welzijnslandschap en zal indien aangewezen, zelf de leemtes opvullen met eigen, aanvullende initiatieven. Het OCMW moet garant staan voor een klantgerichte en professionele dienstverlening.

* De erkende dienst schuldbemiddeling bij het OCMW wordt verder uitgebouwd.

* Het aantal noodwoningen wordt opgetrokken. Tevens wordt de doorstroming naar de reguliere huisvestingsmarkt bevorderd door een intensieve samenwerking met andere partners (sociaal verhuurkantoor, sociale huisvestingsmaatschappijen, woonwinkel, ...)

* De stad en het OCMW zullen nauw samenwerken met het nieuwe Wijkgezondheidscentrum.

* Stadsbestuur en OCMW faciliteren de bouw van een nieuwe regionaal ziekenhuis aan de R6.

* Het stadsbestuur en het OCMW maken werk van de uitbouw van één Sociale Huis. Elke Mechelaar kan er terecht met zijn vragen naar sociale ondersteuning.

* Het OCMW zal voldoende middelen krijgen om haar beleid uit te voeren, inzonderheid voor het realiseren van het zorgstrategisch plan en voor het samen met de stad realiseren van 200 bijkomende banen in de sociale economie.

* Het OCMW zal een intensief beleid voeren dat leefloners activeert en uit de kansarmoede tilt door hen een inkomen uit arbeid in plaats van een uitkering te bezorgen.

* De technische diensten van het OCMW worden geïntegreerd in die van de stad zonder naakte ontslagen.

* Er komt een opvoedingswinkel in Mechelen. Alle ouders of andere opvoedingsverantwoordelijken kunnen er met hun vragen m.b.t. hun opvoedingstaak terecht.

* Personen met een handicap krijgen de volgende jaren bijzondere aandacht.

* De welzijnsorganisatie zijn belangrijke partners in het sociale beleid van de stad.

* Bij de uitbouw van het armoedebeleid zal het OCMW en de stad waar mogelijk ook werken met ervaringsdeskundigen.

* De stad maakt alle websites van stadsdiensten, OCMW, vzw’s,… toegankelijk voor personen met een handicap (Blind Surfer Label).

-->

Stadsbestuur en OCMW faciliteren de bouw van een nieuwe regionaal ziekenhuis aan de R6.

Iemand enig idee wat de status hiervan is? Onderste la?

kijk eens op de website www.azsintmaarten.be

 

www.sint-maarten.be wat er ook maar wil opengaan