Tip voor Mechelaars

met categorie:  

Lieve Mechelaars,

Ik zag op jullie blog een oproep voor  alweer een nieuw ontwerp voor een nieuwe stadsvlag. Mijn tip is: Versnipper je imago niet! Wat is er mis met rood en geel?
Maar iedereen kent het logo 'Stad om te zoenen', het in mijn ogen foeilelijke paarse kroontje met blauwe stip en dan is er nog een groene stip opgevuld met blauw vierkant, Een logo is er om herkenbaarheid te bevorderen. Niet om verwarring te stichten. Het is maar een tip van een niet autochtone maar wel zeer oprechte Mechelen liefhebber.

Zullen ze het dan nooit leren? Er is maar één stadsvlag, al sinds de Middeleeuwen. Die vervangen is Mechelen afsnijden van zijn roots. Een plant die wordt afgesneden van zijn wortels kun je een tijdje laten schitteren in een vaas, maar is tegelijk ten dode opgeschreven, en zal weldra verrot op de composthoop (of erger nog, bij het restafval) belanden. Is dàt wat we met onze stad willen?

Gewoon het logo afschaffen en vervangen met het Wapenschild/Stadsvlag. Dat logo doet me te veel denken aan lessen meetkunde in de basisschool. Ik schiet bij deze wel in mijn eigen voet, want ik heb het logo van Mechelen Mapt hierop gebaseerd. ;-)))

Weer veel commotie om weinig. Als men het artikel over de oproep goed leest weet men dat het hier inderdaad gaat over een vlag ter versiering van de straten en zoals Peter het in het vorig artikel schreef gaat het dus maar om een tijdelijke vlag. De woordkeuze van 'stadsvlag' vindt ik persoonlijk een foute verwoording.

Wat we echter niet uit het oog mogen verliezen is dat volgend jaar niet enkel het jaar van de Mechelse Ommegang is maar het jaar van de 25-jaarlijkse Cavalcade, welke ontegensprekelijk met elkaar verbonden zijn.

Even teruggaand in de tijd en als we kijken naar de voorgaande jubelvieringen dan zien we dat t.g.v. de uitgang van de Cavalcade straatversieringscomités werden opgericht. Hierbij was er een nauwe samenwerking tussen de buurtbewoners wat dan ook de samenhorigheid ten goede kwam. Niet enkel vlaggen maar ook andere vormen van versiering werden toegepast.

Als echte Mechelaars zouden we volgend jaar toch enig chauvinisme mogen tonen tegenover onze stad en tegenover de traditie van de Cavalcade. Heel dit gebeuren is een stukje cultureel erfgoed dat we moeten koesteren en niet verloren mogen laten gaan. Gelovig of niet , het is een stukje van 'ons' Mechelen.

Daarom een oproep aan alle Mechelaars om volgend jaar ieder op zijn manier zijn steentje bij te dragen aan dit 25-jaarlijks gebeuren.