't Kranske (Muizen) dreigt te verdwijnen. Teken de petitie

met categorie:  

http://www.mechelenblogt.be/media/39/20080328-2331424942_a166f03bcc.jpg

Enkele dagen geleden kreeg ik een mailtje in mijn box vanwege de verantwoordelijke van toneelkring Ik Dien uit Muizen. Het is immers niet allemaal rozengeur en maneschijn in het 'warme' Mechelen. Gisteren stond het trouwens ook al te lezen in de kranten...

Blijkbaar is het aartsbisdom van plan het lokale parochiecentrum 't Kranske van Sint-Albertus Muizen te verkopen. Ik wil me niet moeien in de discussie omtrent rentabiliteit van het kerkelijke en parochiale patrimonium ('t is overal crisis), maar hier dreigt wel het énige gemeenschapscentrum van die buurt te verdwijnen met alle gevolgen vandien voor de plaatselijke toneelkring en andere groeperingen die veelvuldig gebruik maken van het zaaltje.  Daarom publiceer ik onderaan ook de online-petitie.

Hier alvast de mail:

 

"Beste toneelliefhebber,

Op 18 oktober 2012 werden we op de hoogte gesteld van de plannen van het Bisdom om de parochiezaal, het Kranske, met alle bijgebouwen te verkopen aan een ontwikkelaar. Dit zonder enige vorm van informatie aan de huidige gebruikers: toneelkring Ik Dien en de andere organisaties die er hun bijeenkomsten hebben. Tevens komt de toekomst van deze ontmoetingsplaats voor communiefeesten, babyborrels, recepties, fuiven en als polyvalente ruimte, op de helling te staan.

Met deze louter op winst gerichte vastgoedactie van het Bisdom zal het centrum van de wijk volledig verdwijnen. Tevens alle kansen van het Kranske worden ontnomen om zich te ontwikkelen als centrale ontmoetingsplaats van de huidige en toekomstige bewoners van Spreeuwenhoek. Wij vragen u daarom deze petitie mee te ondertekenen die zowel aan de eigenaars als aan de stad overhandigd zal worden.

Wij hopen met deze petitie het Kranske als ontmoetingsplaats te kunnen vrijwaren van afbraak en te behouden als wijkhart van de parochie Sint- Albertus.

http://www.petities24.com/t_kranske_muizen

In naam van het ganse gezelschap Toneelkring Ik Dien Muizen."

 

De lokale gemeenschap kan een steuntje in de rug best gebruiken, dus surf naar de petitie, teken ze en mail ze door vrienden en bekenden.

Tekeneuh, menseuh !

Muizen - Sint-Albertus - Foto Gimycko

Getekend héb ik al... Goed om het ook hier onder de aandacht te brengen, Koen!
Tekenen. Allemaal! Doén!

Het is misschien het moment om met alle verenigingen, financieel gesteund door de leden en geïnteresseerde buurtbewoners, eens samen te zitten en een gezamenlijk bod uit te brengen om zelf deze voor hen belangrijke site te verwerven. De parochies zelf kunnen niet, als gevolg van de druk van hogerhand om geen negatieve rekeningen meer voor te leggen. En dan moet het geld natuurlijk van elders komen....

Denk een keer aan www.rentevrij.be ? Zou kunnen helpen met financiering.

(zie ook filmhuis)

aNoniem 7,

Ik vrees dat het al te laat is. De boom vooraan laat vermoeden welke richting het uitgaat. Alexandra heeft daar ooit eens een mooi liedje over gezongen " Mein freund der Baum ". Helaas heeft zij ons ook heel jong moeten verlaten. Weet ge wanneer dat kan keren ? Als het nog eens takke, takke, boem, boem zal doen. 

Als geboren Muizenares heb ik dit ook getekend! Het zou echt een schande zijn moest dit verkocht worden!

Muizen, ik weet nog hoe het was.
De boerenkind'ren in de klas.
Een kar die ratelt op de keien...

(Naar Wim Sonneveld)

Muysen-lez-Malines

Waw, knappe foto en vanuit dat centrum groeide al de rest...

Sint-Albertus à Muysen-lez-Malines

Kleine vraag tot verduidelijking:

De 'op louter winst gerichte etc...', is dat voor deze organisatie ?

Zo vraag je eigenlijk aan de mensen om te kiezen tussen een zaal voor een toneelvereniging en huisvesting voor gehandicapten. Het is wel raar dat daar niks over gezegd wordt in de petitie, als je niet beter weet zou je uit de text kunnen afleiden dat er dure lofts voor de rijken der aarde gaan gebouwd worden. Verbeter mij als ik mij vergis. ( want dat is menselijk en niet onmogelijk )

Dit is geen gemakkelijke keuze eerlijk gezegd..

@ Christophe:

Op het eerste gezicht een moeilijke keuze idd. Maar het lijkt me niet zo moeilijk leegstaande of niet gebruikte andere locaties te vinden voor dat centrum. Die zaal is echt wel het sociale en culturele hart van dat deel van Muizen tussen de Leuvense steenweg en de Leuvense Vaart.

 

Ik kan me aansluiten bij aNoniem 7. Probeer gewoon met man en macht dit pand in eigen handen te krijgen. Vanuit de Kerk lukt dit toch niet. Het is een gemeenschapscentrum. De stad moet toch ook ergens kunnen bijspringen?

Je kunt ook de vraag stellen of een deelgemeente zoals Muizen, op een  boogscheut van Bonheiden, Hever, Hanswijk... twee kerken nodig heeft? Misschien kan er eentje ingericht worden als gemeenschapscentrum?

"...Met deze louter op winst gerichte vastgoedactie van het Bisdom zal het centrum van de wijk volledig verdwijnen..."

I.p.v. een op winst gerichte vastgoedactie zou het Bisdom zich beter inzetten louter gericht op de Medemens, want de winter komt eraan !

Schuilplaatsen gezocht voor daklozen

't Is in Mechelen misschien niet zo schrijnend als bijv. in Brussel, maar elke buitenslaper is er één teveel.

Natuurlijk is huisvesting voor mindervaliden ook een nobel doel. De andere kant van die medaille is dan: moet dat dan daar waar je met die ingreep ineens tabula rasa maakt van de verenigingen: toneelgroep die daar al 86! jaar speelt en repeteert, de seniorenvereniging die er al 48! jaar haar activiteiten doet, de AA die er 3 keer per week samenkomt, de duikersclub die er hun clubhuis hebben, 't Naaikranske waar de echte jonge madammen zich creatief komen uitleven, en de rol van de zaal die vrij 'goedkoop' en zeer laagdrempelig verhuurd wordt voor eendert welke gelegenheid.


Dat is nog maar de vraag: een vraag waarop ik vind dat de balans doorslaat naar het verenigingsleven. En dat het commercie is, dat is wel zeker, maar dat is meer interne keuken waar ik het fijne niet van weet.

Ik woon zelf in "Mouze", waar imho geen zak te beleven valt, maar heb wel de petitie getekend, namens al mijn buren die wel een verenigingsleven hebben alhier.

Als ge eens streetviewt door de wijk ziet ge inderdaad alleen woonstraten met nette huisjes van rijwoningen tot half-open en open bebouwingen.  Alleen is er, langs die kant van de Leuvensesteenweg, een "publieke" zaal achter (of aan) de St-Albertuskerk.

Blijft het probleem om al die verenigingen ergens anders onder te brengen in dezelfde buurt, want de "lokalen" van FC Muizen zijn geen oplossing, net zoals het voormalige Spoorwegmuseum, want dat staat op afbreken.

Tijd voor iets compleet nieuw in de wijk, misschien ?  Maar waar ?  En wat mag dat kosten ?

[offtopic] Het huisje van het Spoorwegmuseum wordt verplaatst, niet afgebroken, volgens mijn informatie.

[ontopic] Zou de nieuwe Spreeuwenhoek verkaveling een wijkhuis kunnen bevatten ? Meer op de website van het buurtcomite?

Christophe,

het winstbejag slaat op het bisdom.

Het protest is niet minder omdat het hier een nobel doel betreft. Woningen voor rijke mensen of appartementen voor gehandicapten. In dit geval maakt dat geen verschil. Het gaat erom dat een wijkcentrum waar nog veel te doen is, en dat de sleutel in handen heeft om binnen de nieuwe wijk een levendig wijkhart te worden (1500 extra bewoners en dan geen voorzieningen - dat kan je niet maken)- dreigt te verdwijnen.