Mechelse scholieren solidair aan de slag voor het Zuiden

met categorie:  

     

Ik doe m'n hoed af voor de Mechelse jongeren!  Want zowel gisteren en vandaag tonen velen onder hen dat ze door inzet en met een warm hart kunnen bouwen aan een betere en toffere maatschappij!  Alles staat vandaag in het licht van de 'Dag van de Jeugdbeweging'.  Het is een mooi intiatief van al die jongelui die zich ten volle geven in een jeugdvereniging.  Maak er een gezellige dag van!

Gisteren kwamen zo'n 150 Mechelse scholieren met een ander, knap project in de kijker.  Net zoals in de rest van Vlaanderen en Brussel, staken ze de handen uit de mouwen in een bedrijf, plaatselijke handelszaak, gemeente, of OCMW.  Het loon dat ze er verdienden, schenken ze aan een ngo-project in het Zuiden.  Drie Mechelse scholen hebben hier mee hun schouders onder gezet... De Zuiddag die voor de derde keer op poten werd gezet, was een voltreffer. 

Deze soldidariteitsactie mag best wat weerklank krijgen.  Gewoon omdat ze hartverwarmend is en weet te sensibiliseren voor meer solidariteit met het Zuiden.  ColomaPLUS, het Scheppersinstituut en BIMSem, waren voor de derde keer bereid om hier aan mee te werken.  Ze leverden samen meer dan 150 jonge werkkrachten tussen 15 en 18 jaar om tijdens de schooluren één dag  te werken, aan het loon van 40 euro.

 

Vooral maakten de Mechelse jongeren kennis met de leefwereld van hun Zuiderse leeftijdsgenoten, en werden ze geïnformeerd over het project waarvoor ze zich gingen inzetten.  Op deze wijze kregen ze de kans om een concreet en lokaal engagement te tonen ten voordele van het Zuiden.  Dit jaar werd gekozen voor een procject in de sloppenwijken van het Venezuelaanse Caracas.

 

Elke werkgever kon vacatures voor één dag ingeven op de jobbank van VZW Zuiddag.  Via deze jobbank konden de jongere dan 'soliciteren' voor een functie naar keuze.

Ook de stad zette tien leerlingen aan het werk.  Zij konden een handje toesteken in de kinderboerderij van Tivoli, bij de dienst Archeologie waarbij ze skeletten mochten verhuizen, op de redactie van de Nieuwe Maan, bij de uitvoeringsdiensten bij Wijk-en Dorpszaken.

Schepen van Ontwikkelingssamenwerking Ali Salmi ontving de jongeren in het stadhuis.  Met hem had ik daarjuist nog een nabeschouwend gesprekje.  Hij toont zich een tevreden man.

 

  (foto: Jan Smets)

 

Het is een mooi intiatief dat voor de derde keer werd georganiseerd.  Vele mensen denken dat jongeren van vandaag egoïstischer zijn dan vroeger, en dat ze enkel denken aan uitgaan enzovoort.  Maar zo'n Zuiddag bewijst dat ze nog heel sociaal en solidair kunnen zijn.  Da's een leuke vaststelling.  Bovendien zet het de solidariteit met het Zuiden op de kaart, en werkt dat heel sensibiliserend.  Anderzijds was het leuk dat de jongeren een andere kijk kregen op de stad, stadsdiensten en stadsbestuur. Dat is verrijkend geweet.  Ook voor onze medewerkers gaf het een meerwaarde.  In heel Vlaanderen waren zo'n 10 000 jongeren actief gisteren.  Het levert een mooi bedrag op.  Vorig jaar bracht de Zuiddag in totaal 251 000 euro op.   In Mechelen zijn we blij dat we een mooi bedrag kunnen overmaken aan het project in Caracas.

 

 

www.zuiddag.be

 

Proficiat jongelui, voor jullie bijdrage aan een 'warme samenleving'!

 

 

 

 

Een lovenswaardig initiatief, dat kan niemand loochenen denk ik dan!! Mooi!