Mechelse korpschef zet stap opzij na per ongeluk gelekte mail

met categorie:  

Bron GVA

Yves Bogaerts, de hoofdcommissaris van de Mechelse politie, heeft donderdagavond een vertrouwelijke e-mail die bestemd was voor burgemeester Bart Somer naar de pers gestuurd.

Daarin laat hij Somers weten dat sp.a-kandidaat en actrice Tine Van den Brande afgelopen nacht onder invloed door het rood is gereden.

 De korpschef heeft inmiddels beslist zijn mandaat tijdelijk neer te leggen.

meer info: GVA, De Standaard, De Morgen, De Redactie.

Mandaat tijdelijk neerleggen, is dat alles? Voor schending van het beroepsgeheim: inhoud uit een strafdossier lekken naar een politieke tegenstrever op 10 dagen voor de verkiezingen?

Identiteit van overtreders is iets dat de bestuurlijke politie niet aangaat.

Dat de mail verkeerd terecht komt is een vergissing, die iedereen kan begaan. Dat de mail geschreven is, dàt is over de schreef.

Wat Tine  nu moet doen is klacht neerleggen met burgerlijke partijstelling bij een onderzoeksrechter, om te vermijden dat ook dit weer "onder vrienden" onder de mat geschoven wordt en met de mantel der liefde bedekt. Dat zij zoals elke burger moet gestraft worden voor haar overtreding is eveident, maar dat staat daar compleet los van.

De Mechelse Politie uit de tijd dat er nog geen e-mail of CC bestond.

Tiens, is het dan de gewoonte dat bij elke verkeersovertreding de korpschef een e-mail naar den beurreger stuurt?  Of gebeurt dat alleen maar als het in het politieke kraam past?  Nu, voor mijn part mag men die BV zeker even hard beboeten als Jef met de klak.

Er komt allicht nog een tuchtonderzoek... Hopelijk gaat men dan ook eens dieper graven. Is dit eenmalig? Ik betwijfel het. Ik heb zo het gevoel dat de politietop systematisch gegevens over politieke tegenstrevers doorspeelde aan de burgemeester. Logisch dat klokkenluiders, ook al gaat het over andere dingen (aspecten van graaicultuur...) die dat kaartenhuisje verstoren dan niet welkom zijn...

 

En de opposite is ook van de partij: N-VA wil protocol over omgang korpschef-burgemeester.

Aanbevolen literatuur om dit te kaderen is de studie van Cyrille Fijnaut uit 1979: "Opdat de macht een toevlucht zij" Een vergelijkende studie van de geschiedenis van de politie in een aantal Europese landen. Boeiend, en verhelderend om wetmatigheden te herkennen...

Deze studie dateert van voor de politiehervorming in België, maar voorspelt al, aan de hand van gelijkaardige voorbeelden in het buitenland, wat er hier sedertdien gebeurd is en gebeurt. Een aanrader voor iedereen die zich interesseert voor hoe politie in de samenleving functioneert.. Je vindt het af en toe nog wel in antiquariaten en wetenschappelijke bibliotheken..

Was Wieland Volkaert ooit geen lid van het lokale politiekorps ?

En kan, mag of wilt hij hier de Kroon ontbloten ?

;-)

Het spijt mij beste Peter maar je valt opnieuw uit uw rol als medebeheerder van deze BLOG. In die functie ist het aangewezen dat ge hier neutraal blijft. Waarom ? Niet enkel NVA heeft zich te woord gemeld maar ook het Vlaams Belang heeft zijn standpunt duidelijk gemaakt. Dus best niemand dood zwijgen want dat is slecht voor de ons zo geliefde democratie.

Het komt mij niet toe om over de feiten te oordelen. Een glaasje te veel, het gebeurd de meesten onder ons wel eens, ook bij mij.

Wat tot nadenken stemt is dat het nu reeds de tweede politiebaas is die hier in de tijdspanne van enkele jaren moet opstappen. Volgens mij waren het twee beachtenswaardige mensen die in een verderflijk systeem zijn terecht gekomen. Ik wens ze beiden het allerbeste in hun verdere loopbaan.

Aan de bonzen zou ik willen zeggen : " HOU EENS DE HAND BOVEN UWE KOP EN KIJK IN DE SPIEGEL WIE ER ONDER STAAT ".

En verplicht mij nu niet van te spreken hé. 

Ik sluit me aan bij Wieland.

@ gimycko. Dat klopt. Ik heb niets te verbergen, daarom blog ik hier ook onder mijn eigen (nochtans unieke) naam. Ik ben sinds mei 2004 geen lid maar van het Mechelse korps, en sinds 2006 zelfs helemaal niet meer bij de politie. Ik ben wel criminoloog van opleiding, en door mijn persoonlijke ervaringen kan ik soms hier en daar een beetje tussen de regels lezen - met enig voorbehoud. Dingen kunnen veranderen op die tijd. Deze korpschef heb ik nooit gekend, bijvoorbeeld, maar ik heb wel gemerkt hoeveel Bart Somers er destijds al aan gelegen was om bij  de politie op een goed blaadje te staan: voor de politie konden bijvoorbeeld altijd nog dingen, die voor andere stadsdiensten niet konden.  Als vakbondsafgevaardigde zat ik daarbij nogal eens op de eerste rij om dat te zien. Leuk voor de collega's bij de politie, ergerlijk voor het andere personeel.

Wat zijn we weer hard.  Ik meende begrepen te hebben dat die mail per ongeluk werd verspreid.  En ja, da's een fout, maar missen is menselijk denk ik dan, zeker in de wereld van internet, waar met één (foute) klik alles de wereld rond gaat.  Wat het overmaken van deze info aan de burgemeester betreft, lijkt het me toch logisch dat als er in het college vragen worden gesteld, de politie daar een antwoord op geeft - al moet dat dan natuurlijk wel discreet betreuren.  

Maar hier een 'groot complot' in zien...?

Trouwens, wie heeft er hier eigenlijk de grootste fout gemaakt...?

Wat de kroon ontbloten betreft, ik ben, als rechtgeaard republikein, nog nooit in audiëntie ontvangen bij de koning, en kan dus uit zo'n contact niets onthullen. Het dichtst daarbij was ooit een kortstondige ontmoeting met koningin Fabiola (maar die was toen al geen zetelend vorstin meer) in het kader van de naar har genoemde internationale beiaardwedstrijd.

@ Kevin: Het is heel normaal dat de politie de resultaten (cijfers) van acties aan de burgemeester meedeelt. Dat kadert in zijn bevoegdheid. Het is NIET normaal dat de identiteit van de overtreders wordt meegedeeld. Ook een verkeersovertredin g is strafrecht, de burgerlijke overheid heeft geen inzake in wie betrokken is bij een strafdossier - zolang er geen veroordeling volgt - en dan nog... Wanneer in de veroordeling een ontzetting uit de burgerrechten zou zitten, is dat politiek wel relevant - maar dat blijkt bij de eerste zitting van de nieuwe gemeenteraad bij het "onderzoek van de geloofsbrieven" - en ook dat gebeurt normaal achter gesloten deuren.

@GL: Moest je nu in plaats van te schelden de vb standpunten geven, je kreeg vast en zeker meer respect van de lezer.

Niets te "dood zwijgen". Achtervolgingswaanzin ?

En ik wil voor alle duidelijkheid nog even citeren uit mijn aanvankelijke reactie: "Dat zij zoals elke burger moet gestraft worden voor haar overtreding is evident". Ik denk niet dat iemand, vriend of vijand, dat betwist.

De korpschef wéét uiteraard dat hij die gegevens niet mag doorspelen. Iedereen die met beroepsgeheim vertrouwd is weet dat. Ook niet aan de burgemeester.

Vraag is dan waarom hij dat toch doet? Waarom denkt hij dat de burgemeester die info zou willen hebben?

En wat is er dan aan vooraf gegaan denk ik dan?

@Peter, ik zal wel fout zitten maar je hebt mij weer niet goed begrepen. 

Wanneer NVA over dit thema HIER iets te zeggen heeft dan moeten ze dat zelf doen en niet de BLOG beheerder aanspreken. Calimero spelen is al te gemakkelijk.

oei GL. we ventileerden hier alleen de reacties in de pers (kijk maar in de referenties in mijn "artikel", daar staan alle kranten die erover berichtten). Mijn artikel is neutraal.

Moest ik een reactie van Creyelman of van het Vlaams Belang terugvinden, ik zal het met graagte erbij zetten, maar eerlijk, zou je dat nu niet beter zelf kunnen ? Hebben jullie iets als persrelease ?

P.S. We krijgen trouwens heel wat reacties van zowel links als rechts van het spectrum dat we te rechts of te links berichten. Dan zullen we wel goed zitten zeker ? (lacht).

Leuk, toch, die " Scheiding der Machten ".

;-)

Peter , wij gaan er toch geen ruzie over maken zeker. Maar zeg me eens waarom onze visie nu persee van Creyelman moet komen ? Is mijjn bericht van hierboven niet goed genoeg. Maar we komen nu tot de point. Onze Frank heeft wel degelijk een persbericht gestuurd. Dat ze ons eens vertellen waar dat bericht naartoe is. Sprakeloos zeker ?

Nu wat de feiten zelf betreft. Bij een politiecontrole is het de politie die een verslag maakt. Er is geen enkele reden waarom die man of vrouw dat zou moeten melden aan de baas. En er is geen enkele reden waarom de baas het zou moeten melden aan de burgemeester. TENZIJ abnormale omstandigheden zoals ...Is het zo duidelijk Peter.

Oei GL., neen, ruzie maken is niet echt mijn ding. Mij maakt niet uit van wie een reactie komt, dus we zijn het alweer eens. Enfin, lees het nog een keer ik schreef duidelijk 'van Creyelman of van het Vlaams Belang'.

Even kijken in de mailbox van MBLOGT. Niets gevonden. Zet je even een link naar de pers release ? Met dank.

Vorige week stond ze nog, in den Bruul, te leuren met pottekes bloemaarde met daarin wa' plantjes (ik dacht al dat ze opkwam voor Groen!) en gisteren duikt ze zat (allez, 0,22 promille - ne 0,01 promille te veel) door een rood licht en recht in de handen van de verkeerspolitie.

Domdomdom oftewel TinekeTinekeTineke, wat doe je nu ?

;-)

't Zal wel weer een stormke in een pintje bier zijn zeker? Trouwens bij SP.a liggen ze normaal toch niet wakker van een " verloren gelopen" mailtje:-)

lol

't Is toch geen geheim dat den Bart Gennez wil wippen, allee, er niet bij wil bedoel ik. Een lek over een zatte socialistische deerne die door het rood licht rijdt is toch een geschenk(je) uit den hemel (God is waarlijk groot) zeker? Voor sommigen toch, voor anderen is het dan weer op de tanden knarsen natuurlijk ... die verkiezingen hé ...

Ik zie hier dan weer helemaal geen complot in. Waarom niet? Het kon zijn dat hij Somers intern wilde aanspreken om de "voorbeeldfunctie" van een kandidaat voor een meerderheidspartij aan te kaarten. Om effe te zeggen van "Somers joeng, zegt eens tegen uw consoorten dat ze moeten opletten wat ze doen". Verder niks.

Hij begaat sowieso wel 1 grote fout en dat is het beroepsgeheim schenden. Punt. Zelfs al sprak hij met de "baas van de lokale politie"...

Bij den deze zou het allemaal niet waar geweest zijn !

Want zijn slogan was : " De Wet is De Wet is De Wet ".

;-)

och arme(sarcastisch) alsof tine de eerste en enige met een voorbeeldfunctie is die een pintje teveel op heeft, ik zou ze niet graag allemaal eten moeten geven

@malenie: je bedoelt toch wel "drinken" moeten geven? :-)

0,22 promille. Wat is dat? Twee glazen wijn ofzo? Is er een expert die me kan helpen?

De professionele relatie tussen Bogaerts en Somers lijkt me kwalijker dan het drankgebruik van mevrouw Van den Brande.

 

Als ge de verhalen hoort van Vader De Croo, die - naar aanleiding van een zoveelste verkiezing - op elke pensenkermis zijne kop moet laten zien, dan peins ik dat ge ne stevige lever moet hebben. Maar ik denk niet dat hij zelf rijdt ergo kan hij moeilijk zat en zwalpend langs een rood licht in de handen van de verkeerspolitie belanden. 

Blijft de vraag of deze " kleine zonden " überhaupt op het bureau van ne burgemeester moeten belanden.

De vraag is of ze er mogen belanden Gim.

Toen ik bij de politie begon lag de wettelijke grens op 0.8 promille. Later is dat verlaagd tot 0.5 . Eerlijk, ik hoor vandaag voor het eerst dat het blijkbaar nog verder verlaagd is tot 0.21. Daar zal wel wetenschappelijk onderzoek aan voorafgegaan zijn, en het zal wel meetbaar zijn dat bij 0.22 de reactietijd al verlengd wordt en de concentratie vermindert. De wet maakte ook duidelijk een onderscheid tussen (gemeten) verboden alcoholintoxicatie en dronkenschap achter het stuur, die niet in cijfers is vastgelegd, maar uit vastgestelde gedragsstoornissen (o.a. evenwicht, oriëntatie in tijd en ruimte, coördinatie van bewegingen,...) wordt afgeleid. Nog nooit iemand geweten die met een gemeten waarde van0.22 dronken was. Iemand wel?

In hoeverre is een burgemeester eigenlijk hoofd van de plaatselijke politie ? Coördineert hij enkel bij plaatselijke opstootjes en relletjes en krijgt hij enkel algemene maatschappelijke tendenzen te zien waarop hij zijn beleid kan sturen of zo ?

En welke rol speelt hij dan bij nationale en internationale politieacties ?  Mag hij dan enkel optreden als toeschouwer ?

De burgemeester is het hoofd van de bestuurlijke politie. Dat omvat de organisatie van het lokale korps, en de verantwoordelijkheid voor de "openbare orde" in de ruimste zin. Met de inhoud van het gerechtelijk werk heeft hij geen rechtstreekse band, maar er bestaat wel overleg met het parket over de prioriteiten - dus opnieuw: beleidsmatig, niet de inhoud van concrete dossiers.

Toeschouwer? Eigenlijk wel. Hij kan de opdracht geven tot bepaalde akties, maar de uitvoering, met inbegrip van de operationele leiding is voor de politieambtenaren. Hij draagt er wel de politieke verantwoordelijkheid voor. Waar precies de grens tussen die opdracht en de operationele leiding ligt, omvat allicht een grijze zone, die door elke combinatie burgemeester - korpschef anders wordt ingevuld, afhankelijk van interesse en temperament.

De verantwoordelijkheid van een burgemeester inzake politiebevoegdheid is zoals ELKE politieke verantwoordelijkheid: als het goed is, is het zijn verdienste; als het slecht is, ligt de schuld bij iemand anders. Hebt gij het ooit al eens anders geweten? 

Zonet op Radio 1 werd het " Van-den-Brande/Bogaerts/SomersGate " nog eens haarfijn geanalyseerd en besproken.  Uitkomst van de gesprekken :

Een akkefietje - Much ado about nothing - Gewoon domdomdom

@Peter

Nog even en dan sluiten we de boeken hierover

Mijn krant vermeld vandaag ondermeer uit monde van Frank Creyelman het volgende : " Vlaams Belang zegt verontwaardigd te zijn over het doorgeven van privé gegevens van een kandidaat. Tot dusver ging het er in de Mechelse verkiezingsstrijd fair aan toe. Dit soort van incidenten kan daar verandering in brengen en daar wordt niemand beter van ". Einde citaat.

 

Wat een gedoe om 1 promille mensen, maar geen nood, ook dit onderwerp kan beantwoord worden door de stadsgids.  We beginnen dan ook met een beetje geschiedenis. Zoals Wieland gepast aanhaalt lag de grens nog niet zo lang geleden op 0,8 gram alcohol per liter bloed. Het is hier dan ook normaal dat een persoon met 7 liter bloed minder snel positief is dat iemand met 5 liter waar dezelfde hoeveelheid alcohol in werd opgelost. De term gram per liter bloed dateert nog van de tijd dat er inderdaad ook effectief een bloedproef werd afgenomen.  Nu worden er enkel nog ademtesten afgenomen, wat iets aangenamer is voor de sigaar in kwestie. Er wordt sindsdien dan ook nog enkel gesproken van UAL: milligram alcohol per liter alveolaire lucht (oatgeasemde voor de Mechelaar)  0,35 mg/l UAL komt overeen met 0,8 g/l bloed. 

Er zijn sinds enkele jaren twee, en nu zelfs drie strafbare limieten, die steeds iets meer geld in de stads- of staatskas  brengen. Vooreerst werd de 0,8 teruggebracht naar 0,5 gram, wat bij UAL neerkomt op 0,22 mg. Hierbij wordt je rijbewijs voor drie uur ingetrokken en mag je 173,5 € boete betalen. Vervolgens is er de oude 0,35mg of 0,8 gr, met een onmiddellijke intrekking van 14 dagen en nog meer boete, en tenslotte 0,50 mg of 1,2 gr. Deze twee laatste zijn natuurlijk niet goed te praten, hoewel er ook daar vergissingen mogelijk zijn. Laat me dit even verduidelijken.

Wanneer je dus 0,22 blaast ben je maar heel net positief, wat ver van dronken is. Op dit vlak was de bloedproef beter. Als je bijvoorbeeld net 1 zipje wijn gedronken hebt en onmiddellijk met de auto vertrekt, blaas je zo positief als een olifant, zeker meer dan 0,22 en zelfs meer dan 0,35! En net hier ligt het grote verschil met de bloedproef. Vroeger mocht je een half uur wachten als je net gedronken had. Grapstje natuurlijk, want dan had je net meer kans dat de aanwezige alcohol in je maag tot in het bloed was geraakt.  Nu heb je wettelijk nog slechts een uitstel van een kwartier, en hier zit het addertje onder het gras. Daar waar de wetgever voorziet dat de politie wettelijk verplicht is een verdachte in kennis te stellen van zijn rechten is er één uitzondering voorzien: jawel hoor: de ademtest. Praktisch gezien zegt de wet dat de politie de kandidaat-blazer mag vragen of hij nog maar pas een zipje heeft gedronken, en het dan ook niet wijs zou zijn onmiddellijk te blazen, maar stipuleert even verder dat de politie daar niet toe verplicht is... De Belg wordt immers geacht elke van de miljoenen wetten van buiten te kennen en moet dan ook maar weten dat hij een kwartier mag wachten. Je zou voor minder aan een complot denken. 

Laten we voor alle duidelijkheid even een mogelijk scenario voor Tine bekijken. Tine heeft een etentje met een glaasje wijn, waar gewoonlijk nog wel een bodempje in achterblijft. Net voor het vertrek vindt ze het zonde dat het bodempje alleen moet achterblijven en drinkt het nog snel op alvorens naar huis te rijden. Tien minuten later moet ze blazen en wordt ze niet op de hoogte gebracht van haar recht om even te wachten. 0,22 is dan het logisch gevolg. Tine is natuurlijk erg verbaasd en is niet akkoord. Ze vraagt een bloedproef, lekker ouderwets. Een bloedproef mevrouw? Pech hoor, die wordt je enkel gegund als je meer dan 0,35 geblazen hebt, niet bij die schamelijke 0,22. Je hebt in dit geval dus geen rechten, buiten het recht om de boete te betalen natuurlijk, en daar wringt het schoentje.

Ik kan dus klaar en duidelijk stellen dat hier een grote rechtsonzekerheid heerst, een rechtsstaat onwaardig en pleit er dan ook voor dat de Mechelse politie iedere burger in kennis zou stellen van zijn rechten. Indien dit niet gebeurt is er een zweem van partijdigheid van de betrokken agent. Ik weet dus niet of Tine een kwartier uitstel heeft gevraagd of gekregen, maar ben er wel zeker van dat ze in voorkomend geval onder de 0,22 had geblazen en van heel deze heisa geen sprake zou geweest zijn, dus beter voor iedereen, voor Tine, voor de politie en voor de burgemeester.

Laat ons duidelijk zijn, ik ben absoluut tegen mensen die erop vertrouwen dat hun auto de weg wel naar huis zal vinden, maar hou evenmin van spijkers op laag water.

@rvpee

Nu laat je me toch nog even opveren. Buiten dat glaasje was er toch ook nog dat rode licht en last but not least heel die affaire van dat verklikken. Weet jij wel wat verklikken is ? Mij doet dat nog wel terug denken aan mijn kindertijd weet je. Nee, nee zo simpel komt men hier niet weg.

@ GL: je hebt absoluut gelijk, maar ik heb het hier enkel over de 0,22. Over de rest heb ik het hier niet gehad.

O.K.

Ik flatuleerde eens, na een uurtje (of 5) 'stappen, in onze inkomhal. 'Die van ons', gegeneerd door mijn onwelvoeglijk gedrag, spoot een aerosol (dennengeur) half leeg en hoopte dat de (vrij sterke) biergeur hierdoor volledig zou gecamoufleerd worden. Toen mijn zoon, effe later, binnenkwam zei hij "Holy shit (God is waarlijk groot), da stinkt hier naar nen bierscheet in een dennenbos ..." Het betrokken mens in het 'zat' en door een rood licht rijden verhaal, moet waarlijk niet op haar 'zuip'gedrag afgerekend worden, 't rood licht: d'as natuurlijk een ander paar mouwen ...

Aha, de Grote Schuldige in het hele
" Van-den-Brande/Bogaerts/SomersSchandaal " is... het Verkeerslicht !

 

Is madam Van den Brande nu een zuipschuit, alcoholiste, drankorgel, kannenkijkster, pimpelaarster, spons, zattemie, zuiplap, zatte fles of een doodgewoon heilig (God is groot) onschuldig gedupeerd menske, wa peinsde gijllen?  

 

Wel, Gimycko zou wel eens gelijk kunnen krijgen aangaande zijn laatste quote.

Want wat lees ik in de Gazet van onze Sven (de papieren editie) ?  Ons Tine stond ZES MINUTEN voor een rood verkeerslicht !

Dan zou ook ik doorrijden, zeunne.

BTW : Waar stond die boosdoener eigenlijk ?

Volgens een politicoloog - wat een naam zeg - in HLN ligt de burger van dergelijke " fait divers " niet wakker. Die mag ook al zijn pilleke gaat nemen.

@ G.L. : " De Burger ligt niet wakker van dergelijke fait divers".  

Maar wel de Mechelse Blogger !

:-)

D'as navenant; VOOR een rood licht zou ik wachten, IN een rood lantaarnke zou ik liefst wat langer 'zitten' ... 't Is maar hoe g'et bekijkt zenne ... 

Mevrouw van der Straten moet in deze worden behandeld en beboet als ieder ander burger die een dergelijke overtreding begaat.

Het nut om dit aan de burgemeester (en pollitieke concurrent van de betrokkenen) ontgaat me volledig en het is veelzeggend over de manier waarop in deze stad met macht wordt omgesprongen.    Zou men de burgemeester ook hebben ingelicht als het een kandidaat van de Open VLD was?  Het hele voorval schept bijzonder weinig vertrouwen in de politie en nog minder in het hoofd daarvan.

 

@ Stefan : Wie is Mevr. Van der Straten ?

Gim,het blijkt toch dat de doorsnee mens in de war geraakt met al dat gekronkel.

Maar dit voorval ilustreerd perfekt het principe van de boemerang. Ik ga er nu geen namen op plakken maar de Mechelse bewindvoerders der laatste twaalf jaren hebben onder druk van de steigende kriminaliteit een politieapparaat ontwikkeld dat echter zijn doel voorbij is geschoten. Omdat het apparaat zichzelf moet bedruipen heeft het zich tegen de eigen bevolking gekeerd. Wij hebben ooit moord en brand geschreeuwd over het politieapparaat in de DDR. Ik denk dat we dit nu reeds voorbij zijn gestoken. En de echte kriminaliteit die teelt welig voort. Denk er eens over na.

Mevr vanderstraeten drinkt bij mijn weten alleen maar Elexir d'Anvers, en dan nog alleen als ze niet meer buiten moet.

grinnik, grinnik stoffel!

elexir d'anvers, waar is de tijd dat ons matant dat schonk in speciale glaasjes met een gouden randje, desondanks moest ik toch altijd aan een ander vocht denken

De korpschef heeft zeker een fout gemaakt.

Maar wat deed hem denken dat de burgemeester dit soort info graag zou willen hebben? Terwijl hij maar al te goed wist dat dat deontologisch helemaal niet kan?

Wout, je hebt in deze laatste commentaar volledig gelijk. Je vat de essentie (deontologische blunder) samen tot een paar regeltjes, wat daarbuiten valt (verlaging van promillegrenzen etc.) doet gewoon niet terzake.

Ik vraag de medebloggers en lezers dit niet te marginaliseren tot een fait divers of het benoemen als een "politieke afrekening". Dit is een ernstige zaak en dat Mechelaars schrik krijgen onder zo'n politiebewind is volledig terecht.

Even congé nemen is weer zo'n typische regeling à la belge. Horen we nog iets van onze rechtspraak?

Hadden de journalisten deontologisch correct geweest hadden ze een mail teruggestuurd met de melding dat dit niet voor hen bestemd was. In plaats daarvan hebben ze het in het lang en b reed uitgesmeerd.

Denkt er nu echt iemand dat een korpschef met zijn job gaat spelen door moedwillig een mail te lekken over dit voorval naar de pers?

Ik zou graag de rol van Bart Somers in deze zaak kennen Filip.

Volgens mij is de burgemeester hoofd van de politie. Mail van korpschef naar burgemeester = interne communicatie. Volgens mij niks mis mee.

Mail van korpschef naar pers = jammerlijke vergissing. Shit happens, so what? Ik ken redelijk wat mensen, zit er geen enkele tussen die nog nooit een fout gemaakt heeft.

Verhaaltjes over intriges en samenzweringen doen het nu eenmaal goed. Ze gaan erin als zoete koek en hebben een positief effect op de verkoop van gazetten.

En een mogelijk negatief effect voor bovengenoemde politiekers.

Bedankt voor de uitleg. Ik had dus niets gemist, de drempel ligt nog steeds op 0.5 promille in het bloed, en die andere drempel is de daarmee overeenstemmende aanwezigheid in de uitgeademde lucht. Maar, Christophe, er is wel degelijk iets aan de hand. De burgemeester is het administratieve hoofd van de politie, maar enkel voor het beleidsmatige, hij heeft GEEN inzage in de inhoud van gerechtelijke dossiers. Hoeveel pv's werden opgesteld mag hij weten, de identiteit van wie een pv heeft gekregen is een voorbeeld van informatie die hij NIET mag krijgen. Ik heb de afbeelding op een krantesite bekeken, en die verduidelijkt hoe het gekomen is. Maurice Dommicent, de sub-topper in het korps, heeft eerst een mail met de toegelaten informatie verstuurd, oa aan zijn baas én aan de pers. Aan die mail heeft de korpschef de niet-toegelaten informatie toegevoegd om ze naar de burgemeester door te sturen. blijkbaar heeft hij daar dan ipv "doorsturen" "antwoord aan allen" aangeklikt. Een foutje dat iedereen wel eens maakt, en waar we op zich niet te zwaar moeten aan tillen. Waar we wel moeten aan tillen, is dat die "aangevulde" mail er gewoon niet had mogen zijn.

Het gaat hier over deontologie in een functie waar beroepsgeheim belangrijk is. En een politiek verantwoordelijke die het blijkbaar ok vindt dat hij/zij die info krijgt. En niet over een verkeersovertreding die mevrouw Van den Brande sowieso gaat mogen betalen.

Mechelen, zijn burgemeester en zijn korpschef.

Opiniestuk vandaag in De Standaard.

... en weer eens wordt (toevallig door felrood) geprobeerd, door een fout van de 'pakkemannen',  een zware fout (geïntoxiceerd door het rood licht rijden) op een triviaal gebeurtenisje, het zoveelste fait divers, te doen lijken ... Dat 'm een stap opzij zet is irrelevant, al de overtreedster er maar ongeschonden uit komt! 

Hoezo 'trivialiseren'? Ze is toch (terecht) gepakt en beboet?

Ik had het wel gedacht. Ze hebben een comprommis. Ons kent ons.-  )))

En heu, zou er voor die andere 50.000 die ze dit jaar al gepakt hebben ook een comprommis zijn ?

Compromis? Ze gaat die pittige boete gewoon moeten betalen, net als iedereen.

Ha,ha,ha. Dat is een goeke.

GL, zeveraar !
Als ze het onder de mat wilden vegen hadden ze het nooit gelekt naar pers of burgemeester.
Dan hadden ze Tine wel gewoon laten verderrijden en niks gezegd.
Denk je nu echt dat je punten gaat scoren met het zwartmaken van Jan en alleman, zonder dat je daar ook maar één bewijs van hebt.
Was ik jou, zou ik toch eens een psychiater bezoeken. Je kan het gebruiken, lijkt me.
Gelukkig zal het na de verkiezingen hééééél stil worden bij VB.

Goe doorspoelen Rikske.

In het belang van onze lezers, graag uw (w)aardigheid behouden ? Met dank.

Zo is dat. Dank u voor de aardigheid.-)

De woordkeus van Rik is niet de mijne, en ik ga mij ook niet aan medisch advies wagen, maar hij heeft wel gelijk met wat hij over de fouten schrijft: als "de" politie iemand ongestraft wil laten vrijuit gaan dan kunnen ze dat heel gemakkelijk in de beginfaze, door het  ofwel bij een vaderlijke (of moederlijke) vermaning te laten of zelfs helemaal niet te reageren en ze gewoon te laten rijden. Dat hebben ze niet gedaan, en wees maar zeker dat dit dossier zijn gewone gang zal gaan, net zoals die 50.000 andere die hierboven al werden aangehaald. Ik heb nog meegemaakt dat het korps op zijn grondvesten trilde omdat dat "ons kent ons" was uitgelekt, waardoor een overleden commissaris posthuum wraak nam op een aantal collega's: Als het hardnekkige gerucht klopt, dan had hij in een computersysteem nauwkeurig bijgehouden welk pv was achtergehouden, en op vraag van wie... Nadien is het informaticasysteem nog verder uitgewerkt om "gefoefel" onmogelijk te maken

En ook op parketniveau is de controle verscherpt, al is het daar misschien nog wel mogelijk om een dossier te laten liggen verjaren - maar dat gaat men zeker niet doen met een "gemediatiseerd" dossier als dit: de kans dat er een naijverige collega op uit komt en dat gebruikt om zijn eigen promotiekansen te vergroten is te reeel.

En hoe zou het ondertussen zijn met de "beroepsgeheimschendende" korpschef?

Het is zo stillekes over dat onderwerp? Zijn er dan geen nieuwsgierige journalisten die wel eens willen weten of er nu maatregelen zijn gevolgd en zo ja, dewelke?

Of gaat de korpschef op zekere dag gewoon stillekes zijn plaatsje terug innemen, alsof er niets gebeurd is?

Op de Knackwebsite loopt - heden ten dage - ook zo een

" hoe-zou-het-zijn-met-...

Misschien kunnen we dit hier ook eens bekijken.

Dus, hoe zou het intussen zijn met...

-De korpschef
-Tine van den Brande
-Luc van den Brande
-Jos van Roy
-Geert Bervoets
-Leo Stevens
-G.L.
-Het Plaisanceplein
-Enz.

BTW : Hopelijk is de PV van ons Tine niet weggegooid door... de poetsvrouw.

;-)

Gim, over G.L. hoeft niemand zich zorgen te maken, die overleefd het wel. Wat ik niet zo plezant vind is dat ge me daar ergens positioneerd waar ik niet thuis hoor. Ik heb 47 jaar gewerkt voor mijn poen. Ik zou u ook aanraden om nog eens aandachtig te lezen wat blogger Homor op 19.10.2012 om 10.57 uur hier heeft neergepend in de post over ons Christel Strubbe. Maar goed, de kiezer heeft altijd gelijk. Je bent nog wel ene vergeten op te noemen, de vorige korpschef.

Sorry voor mijn onwetendheid, waar wie is G.L? Het lijkt wel alsof ik die absoluut zou moeten kennen.

Dank voor elke toelichting!

 

Nog zo eentje : Hoe zou het zijn met... den Aoven Dok ?

:-)

Tja, wat die vorige korpschef betreft: die werd veroordeeld tot 1 jaar celstraf met uitstel door de correctionele rechhtbank van Mechelen. Aangezien zo een veroordeling hem wel eens zijn job (nu bij de federale politie) zou kunnen kosten mag redelijkerwijs aangenomen worden dat hij wel beroep zal aangetekend hebben tegen die veroordeling. Het feit dat het stil blijft uit die hoek zal vermoedelijk wel betekenen dat dit beroep nog niet behandeld is.

De huidige korpschef, dat is een ander verhaal. Die pleegde ook wel strafbare feiten, maar heeft Tine Van den Brande nu ook daadwerkelijk klacht ingediend zoals ze heeft aangekondigd? In elk geval was / is het "geval Van den Brande" niet zijn eerste uitschuiver. Die verschillende onderzoeken zullen ooit wel eens tot een resultaat leiden zeker?

En hoe zou het zijn met de klokkenluider die deze zaken aan het licht heeft gebracht en er zelf heel zwaar voor werd aangepakt?

 

Marc Hendrickx (N-VA) heeft op z'n facebookpagina beloofd dat hij het dossier over de lekkende korpschef op de onderhandelingstafel zou leggen zoals hij vroeg in een persconferentie van 'voor de keus'.

Persbericht.

 

 

@ Wout

Ik ben benieuwd of dat inderdaad op de onderhandelingstafel komt en nog meer wat daarvan het resultaat zal zijn. Want een korpschef die informatie lekt die hij niet mag lekken (en die "en passant" zijn beroepsgeheim schendt), dat is één ding. Maar de bestemmeling van zijn boodschap speelde nadien de vermoorde onschuld, iets waar ik persoonlijk toch heel veel vragen bij heb. Dat was duidelijk niet de eerste keer, getuige de toon waarin de mail opgesteld was. En aangezien diezelfde persoon op diezelfde stoel blijft zitten denk ik niet dat er iets gaat veranderen. De (vermoedelijk) goede intenties van Marc Hendrickx ten spijt.

@ Theo F. :

Exact. It takes two to tango.

Ik ga ervan uit dat de korpschef wéét dat hij dat soort persoonlijke info uit een strafdossier niet mag lekken. Niet aan de burgemeester, aan niemand.

Dan wil ik weten hoe het komt dat hij denkt dat de burgemeester dat soort info wél op prijs zou stellen.

@Theo: de enige echte Theo Francken op ons blog?

 

Maar ik ben het met je eens dat dit om een update vraagt. Tijd brengt raad en we zullen zien wat er uit deze resolutie komt: hopelijk iets heel ondubbelzinnigs ;-)

@ CartoonistHenning

Nee hoor, niet Francken.

Ik lees in de GvA (http://www.gva.be/regio-mechelen/mechelen/coalitiegesprekken-verlopen-in-goede-sfeer.aspx) dat de coalitiegesprekken vrij vlot verlopen en dat over enkele thema's al deelakkoorden bereikt werden. Ook over veiligheid. Laat ons dan maar hopen dat daar ook de veiligheid van de privacy en het correct toepassen van het beroepsgeheim bij zijn. Alsmede het lot van de korpschef die zwaar uit de bocht ging (en dat was niet zijn eerste en enige slipper). Iemand die als topambtenaar moet functioneren als verantwoordelijke voor een omgeving met uitsluitend vertrouwelijke informatie en die dat vertrouwen dermate beschaamt, hoe kan die nog ooit geloofwaardig terugkeren?

Wat wel een grijns op mijn gezicht uitlokte is de zinsnede dat die gesprekken moeten uitmonden in de verdeling van de mandaten. Right! Alsof de essentie niet gaat om de postjes en de bevoegdheden. Wat een zever. My guess? Eerst een akkoord over de mandaten, dan de inhoud. Dat zal de realiteit heel wat correcter benaderen. Wij zijn geen Mechelse Koekoeken hé!

In deze vraag ik me trouwens af wanneer Calvo (Groen) en Hendrickx (N-VA) met bewijzen gaan komen dat Gennez (sp.a) op de verkiezingsavond de N-VA onfatsoenlijke voorstellen zou gedaan hebben.

@Wout: Waarom moet Kristof Calvo met bewijzen komen? Het zijn Mark Hendrickx en Walter Schroons die gezegd hebben dat Gennez hen benaderd heeft.

Calvo heeft op de ledenvergadering van Groen dinsdagavond na de keus uitdrukkelijk beweerd dat hij bewijs had over Gennez haar acties naar N-VA toe. En dat was de hoofdreden om sp.a aan de kant te zetten. Bon. Ik wacht op dat bewijs.

 

Vernomen uit betrouwbare bron: sinds afgelopen maandag zit onze lekkende korpschef terug op zijn stoel, alsof er helemaal niets gebeurd is.

Vanzelfsprekend gebeurde dat in alle stilte. Geen slapende honden wakker maken hé.

Zoals het oud Mechels (maar ook elders bekend) spreekwoord: ze dronken een glas, ze piesten een plas, en alles bleef zoals het was.

Heel juist Wieland. In ieder geval, op de gemeenteraad van dinsdag avond werd hij nog steeds vakkundig vervangen.

Wat is het nu ? De pest of de cholera ?