Knallend start nOna de verbouwingen!

met categorie:  

   

Met een luide knal mag cultuurschepen Frank  Nobels met enig gevoel voor theatraliteit de verbouwingen officieel starten.   Architect David Driesen kijkt goedkeurend toe.  Kunstencentrum nOna kan eindelijk beginnen met de noodzakelijke renovatie-en uitbreidingswerken.  Hiervoor telde de stad zo'n 3,2 miljoen euro op de rooster. Mechelen blijft eigenaar van nOna, en het kunstencentrum mag dit alles in bruikleen houden.  'Een win-win-operatie', noemt Nobels het.   De Begijnenstraat wordt met deze ingrijpende verbouwing weerom een stukje mooier en attractiever.  De tijd van 'het voal cinemake' is lang verleden tijd.  Het Mechels cultuurlandschap zal er wel bij varen.Al zo'n dikke tien jaar worden plannen gesmeed om het project op poten te zetten.  En nu is het zover.  In 2013 gaat men aan de slag.  Niet alleen de theaterzaal wordt aangepakt, maar ook de ruimten daarachter: een rommelige verzameling van gebouwtjes, een pakhuis, én zelfs een stuk van een middeleeuws straatje dat ooit tussen Begijnenstraat en IJzerenleen lag. 

Schepen Nobels, voorzitter van de Raad van Beheer Ann Van de Velde, architect David Driesen en zakelijk leider Axel Doumen stellen met nauwelijks verholen fierheid de plannen voor.   Men is blij dat men eindelijk aan de noodzakelijke uitbreidingswerken kan beginnen en dat de dromen hard kunnen gemaakt worden.  Het  is géén eenvoudige opdracht om in dit binnenstedelijk gebied iets nieuw en praktisch te realiseren.  Maar men gelooft sterk in de aanpak van dmvA architecten. 

 

(vlnr: Axel Doumen, Ann Van de Velde, Frank Nobels en David Driesen)

  

 

Zijn ontwerp toont een opvallende ingang in de Begijnenstraat.  Het zal meteen meer openheid met de straat creëren. 

   

 

De nieuwe podiumzaal zal de zelfde capaciteit bevatten dan nu het geval is.  Zo'n 100 à 120 mensen zullen er een plaats kunnen vinden.  Maar de zaal wordt wel helemaal vernieuwd.  In het geheel zullen waardevolle elementen van het oude pakhuis een plaats krijgen.  De zaal krijgt een mobiel podium.

Voor de theaterzaal komt er een overdekte hal die bruikbaar zal zijn als foyer.

 

 

Verder komt er nog een ruimte die kan dienen als exporuimte en theaterruimte, of als garage.  en...: de noodzakelijke extra repetitieruimtes.

Voorzitter Ann Van de Velde en schepen Nobels stellen de buurtbewoners die eveneens zijn uitgenodigd op deze presentatie, gerust dat zij niet al te veel hinder zullen ondervinden van de bouwwerken.  En ook beloven ze  regelmatig overleg.

 

De schepen toont veel sympathie voor het Kunstencentrum nOna, dat zich in de voorbije jaren een niet meer weg te denken medespeler  toonde in het Mechels cultuurlandschap.  nOna is volgens hem een mooie aanvulling op het Cultuurcentrum.  Ook vervult het een voortrekkersrol in onze stad doordat ze ook jonge talenten een kans geven.  Vaak gaat het om experimentele en gedurfde projecten.  Denk maar aan het succesvolle Abbatoir Fermé.  In de toekomst wordt gehoopt op nog meer samenwerkingsverbanden en gemeenschapsvormende projecten. 

 

Dit is een noodzakelijk project.  Onze stad heeft immers nood aan artistieke plekken.  Nona geeft ruimte en kansen aan jonge mensen.  Het is een win-winsituatie voor de stad.  Dit uitvoering van dit project komt ten goede aan nOna, maar ook aan de stad.

 

www.nona.be

Kc nOna (TheaterTeater vzw - Begijnenstraat 19-21)

 

  

 

Met een luide knal zijn de werken gestart.  Applaus en verwachtingen.  In 2014 zou het lintje van het nieuwe nOna kunnen doorgeknipt worden...  Met vereende krachten en inspanningen van het kunstencentrum zelf, de stad en de Vlaamse Gemeenschap zou dit moeten lukken...

 

 

 

 

 

 

Het binnengebied tussen Begijnenstraat en IJzerenleen is erg interessant. Er zijn daar nog oude gekasseide oude weggetjes. Ik las ook dat een gebouw van de "Mechelse Drukkerijen" werd aangekocht.

Vraagje: Komt er nu ook een ingang via de IJzerenleen ?

De terreinen van de voormalige Mechelse Drukkerijen waar de nieuwbouw zal worden gerealiseerd, werden reeds aangekocht in 2006.  Sinds dat moment is de stad eigenaar van alle panden die de huidige infrastructuur bevatten en de terreinen waarop de nieuwbouw zal komen.  Het jaar daarop werd   het erfpachtrecht ussen het kunstencentrum en de stad geregeld. 

Een uitgang naar de IJzerenleen zou mooi geweest zijn..., maar dat zit er niet in.

Op deze oude kaart ziet ge een binnengebied tussen Begijnenstraat en IJzerenleen met exits.  Eén van die exits ligt ongeveer waar nu nOna is en een exit naar de IJzerenleen ligt precies rechts naast het huis met torentje.

En in dat binnengebied staat er een tamelijk grote woning.

Het Spijker waarschijnlijk...

Denk ik ook Jan, kijk hier.

Inderdaad Peter!  Of hier:  http://www.mechelenblogt.be/2010/11/aan-tafel-met-margaretas

nOna zit op, of paalt aan, een historisch belangrijke site.  Boeiend toch wel dat middeleeuwse straatje op het terrein van het kunstencentrum...

Nog een praktische betonnen blok met veel glas in de binnenstad? Auw...

Het idee an sich vind ik wel fijn.

Als ge op de oude kaart hierboven van de Great Market The Bruel inwandelt komt ge, langs uw rechterkant, twee kerken / kapellen tegen.  De tweede is duidelijk Leliëndael.

Maar welk was die eerste op de hoek van The Bruel en de Borzestraat, waar nu de Coolcat is gelegen ?

Wat staat er eigenlijk op de Gr. Markt? Is dat die fameuze waterput?

Daar lijkt het toch op.