De keuze van de kiezer

met categorie:  

 

(foto's: Jan Smets)

We zitten in de laatste rechte baan voor de stembus.  En of we dat geweten hebben. Nog nooit zijn zoveel nieuws-en duidingsprogramma's losgelaten op de argeloze kijker (of lijkt dit alleen maar zo?).  De strijd om het stadhuis is  verworden tot avondvullend ontspanningsprogramma.   Nooit leken we zo goed voorgelicht en voorbereid om ons naar het stemlokaal te begeven?  In de Sinjorenstad woedt een titanenstrijd.  Blijft Leuven het Tobbackbastion, en handhaaft Termont zich in zijn Gent?  Koffiedik kijken.  Ook in Mechelen lijkt de wedren naar het stadhuis spannender dan ooit.  Maakt Bart Somers met zijn uitgebreide ploeg kans op een derde termijn?  Of lust de Maneblusser eerder pap van NVA?  Of..., gaat Caroline Gennez lopen met de vette kluif?  Wie kan het hoofd boven water houden, en wie krijgt de gevreesde pandoering...

 

 

We zijn geïnformeerd.   De kartonnen dozen met 'oud papier'  geraken snel gevuld.  Politici van allerlei kleuren en strekkingen kwamen aanbellen.  Op de markt liepen we ze ook al tegen het lijf - al zingend, al strooibriefjes uitdelend, ons aanklampend, vermomd als rode cowboy of in boerka gestoken.  Het ging er soms ludiek aan toe, en soms ernstig.  Er was een bitse woordenwisseling, een kwinkslag, een steek onder water, een opgeklopt schandaaltje...  Op speakers corner probeerde men de gunst van de kiezer te winnen. ..

De Mechelse politici hebben alle hens aan dek gezet om ons te overtuigen.  Zijn ze er ook in gelukt?

 

  

 

Politici hoeven geen plaats te krijgen in Heiligenkalenders.  Maar ze hoeven ook niet allemaal gecatalogeerd te worden als zakkenvullers, schijnheilige demagogen en profiteurs.  De burger krijgt de politici die ze verdient.  Ze komen uit onze rangen, en verenigen dan ook de rits kwaliteiten en gebreken die wij burgers allemaal hebben.  Er zijn briljante geesten tussen, en taalvirtuosen, boertigen en volksmenners, visionairen en conservatieven, zeurkousen en optimisten, aandachtshoeren en bescheiden werkers...

Ze doen hun best, en sommigen doen dat minder.  Ze werken keihard, of blinken uit in afwezigheid.  Ze zien de burgers graag, of vooral zichzelf...  Ze zijn:gewoon een afspiegeling van onze maatschappij.  Niet meer of niet minder.

Ze verdienen géén obligate heldenverering, maar ook niet de schimpscheuten.  Maar we kunnen wél onze waardering voor hen uitspreken.  Zondag dus. 

 

 

Ik zag ze de voorbije jaren bezig.  Lintjes knippen, eerste spaden steken, speechen, onthullen, handjes schudden, applaus oogsten, markten afdweilen.... 

Wij Mechelaars hebben ze graag zien komen.  Soms.  We hebben met hen gedebatteerd, we hebben hen op de rooster gelegd...  We hebben hen soms verwenst.  We hebben gescheurpt...

We vonden mooi wat ze hielpen realiseren.  We volgden hem op het kleine scherm en in de kranten, op wijkvergaderingen of waar dan ook...  

 

 

 

De teerling is geworpen.  We weten het.  Een enkeling twijfelt nog. 

Er zijn er die 'foert' zeggen, en er zijn er die heel bewust zullen kiezen.  Er zijn er die hun kat sturen en er zijn er die de binnenlopende resultaten voor geen minuut willen missen.

Maandag worden we misschien wakker in een 'ander' Mechelen?  of helemaal niet?  Zijn er dijkbreuken, grote verrassingen?  onverhoopte winst, of ontgoochelend verlies?  Wie gaat met de meeste voorkeurstemmen lopen? 

Zet Mechelen de tering naar de nering?  Kiest het voor méér veiligheid?  voor meer inspraak?  Wil het verder investeren in stenen en mensen?   Komt er verandering?  Wil men op de ingeslagen weg verder?  Wie wordt de nieuwe burgemeester, en wie gaat verwacht of onverwacht met mekaar in zee?  ...

 

 

Mijn keuze is gemaakt.  Weloverwogen.  Is het de juiste keus?  Ik hoop van wel.  Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. 

Ik kies voor een lijst, maar zal ook een aantal kandidaten extra aanstippen. 

Ze moeten vooral van Mechelen houden, én van de Mechelaars. Ze moeten een visie hebben, en getuigen van werkkracht.  Ze mogen de bal misslaan, maar ze moeten dat ook kunnen toegeven... 

Ik heb m'n lijstje gemaakt.  Er staan vrouwen tussen en mannen.  Ouderen en jongeren.  En ja: k ga zondag graag naar de stembus.  Want éénmaal om de zes jaar wil ik een mandaat geven aan mensen waarvan ik denk dat ze het verdienen om 'mijn' stad te besturen. 

We zitten in de laatste rechte lijn.   Veel verschuivingen zullen er niet meer zijn.  De politici hebben hun verhaal verteld.  De woorden zijn gaan liggen.  Een laatste strooibriefje in de bus, of een allerlaatste zondagmorgen aan mijn deurklink...  Het wordt stil.  Nu is het aan de man van de straat.-  De burger - De Mechelaar.

Het Grote Gelijk is er niet.  De Waarheid evenmin.  De waarheid is jouw keuze.   Maar maak ze bewust.  Uit liefde voor deze stad!

 

 

 

 

 

 

Het 'grote gelijk' bestaat dus wel: vox populi vox dei. De 'kiezer' heeft ALTIJD gelijk; zie maar Italië en Griekenland, ook daar wist 'het volk' zeer wijs te kiezen ... Vox dei; alleen,  God staat niet op de kieslijst, Zijn vertegenwoordigers wel en die weten (natuurlijk) beter! België is zo groot als een groot dorp in de USA, maar heeft meer politieke mandatarissen dan er zijn in gans de USA; New York heeft 1 burgemeester, België heeft 6 regeringen (en 8 parlementen) + 1 koning en 2 koninginnen; maar het duurt wel enorm lang voor 'verkozenen' een regering kunnen vormen, kwestie de 'pluche' eerst goed (onder vriendjes)  te verdelen. De uitkomst van deze (gemeente en provincie) verkiezingen zijn dan ook gemakkelijk te voorspellen: alles blijft hetzelfde, alleen wordt de oppositie een beetje groter. Zoals Jos Geysels de zetels voor zijn (flut) partijtje agalev eertijds wist te beschermen door het toenmalige Vlaams Blok te laten demoniseren, daarbij dankbaar geholpen door verenigde politiek correcte partijen, zo wordt het vandaag (en zondag) hetzelfde: onze franse en allochtone landgenoten, goed geholpen door de nieuwe Vlaamse correcten plakken immers, zij het zeer voorzichtig langs Vlaamse kant, opnieuw het etiket: nationalisten zijn even 'goed' als nazi's. Dat bvb. Turken en Marokkanen (lees: alle moslims) zeer sterke nationalistische gevoelens hebben en een staatsgodsdienst willen, en daardoor eigenlijk frontaal tegenover de autochtone 'correcten' (die voor een pro seculiere en diversitaire staat zijn) speelt in deze geen enkele: hun stemmen zullen doorwegen in onze grootste steden, in de dorpen zullen de (weinige) pastoors en nationale BV's (die correct zijn wegens beroeps belangen, 'ze' willen immers niet werkloos eindigen zoals in de tijd de 'Strangers') doorwegen om gele Bart en zijn kliek van de zege weg te houden ... Allee, 'men' heeft geen glazen bol nodig, alleen wat nadenken (over de aard van politici) om de uitslag van zondag feilloos te voorspellen.

Eddy, moeten we nu écht weer de hatelijke toer op?  Jouw mening is jouw mening natuurlijk, maar zoals Jan al schreef, niet alle politici zijn zakkenvullers.  Het komt er enkel op aan de - voor jou - beste en juiste keuze te maken.  Ik ga dat ook doen - hoop ik - maar met een uitgesproken voorkeur voor politici die opbouwen i.p.v. alles af te breken.  Kritiek geven is o zo makkelijk, een realistisch alternatief bieden niet voor iedereen weggelegd.

Dat de besten mogen winnen en dat Mechelen ook na 14/10 een even prachtige en veelzijdige stad moge blijven als vandaag.  Meer woorden ga ik er niet aan vuil maken.

 

 

" Van de Aanloop-naar-de-Verkiezingen verlos ons, Heer ! "

Ge werd, de voorbije dagen, dood-en doodmoe van al dat lokaal politiek gewauwel.

Manmanmanmanman

:-/

Voorspelling:

Kartel vormt coalitie met Nv-A, Somers blijft burgemeester, Hendrix 1e schepen.

Spa, Cd&v en VB in de oppositie. VB gedecimeerd. Gennez terug naar St-Truiden.

Jammer dat we hier in België zo geen gokcultuur hebben, anders zou ik wel iets durven inzetten :-)

Hatelijke toer? Een reële visie op het grote politieke gebeuren wordt, zoals gewoonlijk, simplistisch in de hoek geduwd door gebrek aan goede argumenten; het zou toch wel echt onvoorstelbaar zijn dat er tussen duizenden kandidaten geen enkele (met de nadruk op ENKELE) goedmenenden zitten. Natuurlijk is het een feit dat je, wanneer je stijgt op de partij ladder, je steeds minder je eigen gedacht kan, of liever mag, doordrijven. Nooit van een particratie gehoord?   Bijvoorbeeld; de huidige biefstuk socialisten staan mijlen ver van de oorspronkelijke bedoeling van het socialisme, zoals elke ex-socialist U gerust kan getuigen. Met andere partijen is het (natuurlijk) beter gesteld, die zullen nooit of  te nimmer (voor de verkiezingen natuurlijk) hun oude waarden behouden, vernieuwen, verbeteren, verditten en verdatten is hun motto. waarom wordt er door politiek narren een ganse mediashow opgevoerd denkt gij? Omdat 'ze' zo graag tot Uwen dienste staan misschien? U zegt, dat 'de besten mogen winnen' , ik zie het eerder 'dat de slechtsten er niet meer aangeraken' Maar daar precies dient hun show voor: wegmoffelen wat ze 'echt' gedaan hebben, beloven wat 'ze' niet kunnen ... De 'goeden' hebben van Mechelen terug een mooie stad gemaakt, wel een beetje failliet, maar echt hatelijk om daar bij stil te staan natuurlijk. Allee, met opbouwers zoals gij is er nog hoop,  mij kan het niet veel meer schelen,  ik blijf hier toch niet veel langer, (hierop volgt een gejuich van de 'goeden'; weer een hatelijke zeurpiet minder ...) blijf maar lekker dromen, ik hoop voor U dat het ontwaken (als dat ooit gebeurd natuurlijk) niet te ruw zal zijn!

ze hebben zoveel gezeverd dat ik het nu helemaal niet meer weet

rust en eerst alles afwerken wat in de steigers staat

je kan niet tegelijkertijd de kelder en de zolder uitmesten

ik wil de komende zes jaar mijn rubber laarzen en mijn veiligheidshelm in de kast kunnen laten vooraleer ik mijn komisses in't stad kan gaan doen ;-)

DE HATELIJKE TOER.

Deze nacht werd de campagnewagen van het VLAAMS BELANG kort en klein geslagen. Hier in deze stad van de verdraagzamen notabene. Door wie ? Een goei vraag. Waarschijnlijk door verdraagzame medeburgers. Zou de " free lence " medewerker daar eens een Blogje kunnen over maken a.u.b.

Het gerucht doet de ronde dat die van het VB het zelf gedaan hebben. Nog een laatste stunt voor de verkiezingen en het busje was toch al afgeschreven.

Wordt gezegd he, maar mensen denken toch dikwijls waar er rook is, is vuur.

Ik hoorde langs de wijnstokken om dat er al een voorakkoord zou zijn. Enfin, ik sluit me aan bij de voorspelling van Alex. Enkel nog aan toevoegen dat het Cordon Sanitaire allicht wordt opgeheven na deze verkiezingen. In Grimbergen heb ik horen zeggen.

Wat die blog over het VB item betreft, denk ik dat GL de gepaste persoon is om hierover iets neer te pennen. Doen zou ik zeggen.

Eigenlijk zie ik maar 1 goede raad !

@Peter

Het persbericht is deze morgen verzonden. Ik hoop dat het morgen in de kranten komt. Aan mij moet ge geen uitleg vragen want ik was er niet bij. Maar Alex weet er blijkbaar meer van.

goed gezien en gezongen van Nele

Mijn beste GL.  Ik heb een lichtelijk vermoeden dat uw sympathieke sneer:  'zou de free lence medewerker daar eens een blog kunnen over maken',   op mij doelt?  Niet? 

Dan zou ik, beste Louis Goovaerts, toch moeten beschikken over informatie.  Ja toch?  Ten eerste heeft deze 'free lence'  geen enkel persbericht gekregen van u of van uw partij.  Niet dat dit hoeft natuurlijk beste gemeenteraadslid.  Maar als U wil dat ik hier over schrijf, moet ik het eerst weten nietwaar?   Maar nogmaals: aangezien ik maar een amateurjounalistje ben - 'free lence' bovendien  zoals U juist weet op te merken - is het helemaal niet nodig dat U het bericht naar mij stuurt.   ;-)

Maar ik kan U een suggestie geven:

aangezien U zo goed op de hoogte bent van het drama met jullie campagnebus, nodig ik U van harte uit om dit hier te publiceren in de reacties, zodat U achteraf weer geen klaagzang moet afsteken omdat U of Uw partij wéér genegeerd wordt.  Bovendien is het dan uit eerste hand, en zeker objectief, en niet verdraaid door die vervloekte pers.

Vooral doen beste man.  En doe het vlug.  Morgen grijpen de verkiezingen plaats.  Misschien win je er nog een paar stemmen mee.

Maar volgende keer ontvang ik graag Uw persberichten.  U kent mijn adres. Maar nogmaals: het hoeft niet. 

Doe het zelf. Nu.  Hieronder;  Dankuwel.   ;-)

 

Als "free lence" (what's in a word) heeft Jan al mijn respect.

We worden op een voortreffelijke manier geïnformeerd.

Misschien lezen we iets niet graag of is het niet volledig. Maar de blog staat open voor iedereen. Discussie is nodig. Alles is steeds afwegen. Regen zoals vandaag is niet leuk maar we hebben het broodnodig. Schelden hoeft echter niet. Dit is Mechelen onwaardig.  

Hopelijk is onze freelance " free lence " morgen oep 't statôôs te vinden om LIVE verslag te doen - hier op den blog - van de cijfers en feiten als ze binnenlopen.

Want als dat morgen nog zo'n rotweer is kom ik mijn kot niet meer uit.  Allez, buiten effe in de veurmiddag oemda'k moet.

:-)

Raadzaal Stadhuis

Voor wie de informatie graag zo snel mogelijk binnenkrijgt: www.vlaanderenkiest.be is de website waar de gegevens van de telbureaus rechtstreeks binnenkomen en de bron waar de media zich aan zullen laven. Thuis, voor je pc, mis je natuurlijk de ambiance van een partijlokaal.

Toch wel even waarschuwen voor het zich blindstaren op benamingen. De USA heeft, als ik goed kan tellen, 52 of 53 parlementen en regeringen. Alleen valt dat niet zo op omdat ze daar het woord minister niet gebruiken. Het zou symbolisch misschien anders aangevoeld worden, maar je zou in de grondwet onze Kris Peeters Gewest- en Gemeenschapsgouverneur kunnen noemen, en zijn ministers Sekretarissen, zonder ook maar iets te wijzigen aan de bevoegdheden. Dat zou geen cent meer of minder kosten, maar opeens hebben we veel minder ministers...

Voor de rest: mooi blog, Jan. Ik ben het er al vast mee eens.

Prima link, Wieland.  Bedankt.  Die ga ik morgen in 't oog houden.

Je kan ook luisteren naar radio Reflex, live vanuit de Keldermanszaal in het stadhuis. De uitslagen en de reacties. Ook te volgen via www.radioreflex.be

 

Beste Jan Smets,

                            alle gekheid op een stokje maar ik heb toch gezegd dat de feiten zich in de buurt van de Brusselsesteenweg hebben voorgedaan. En dan nog wel op het ogenblik dat ik dodoke deed. Maar dan vraagt u mij om er hier een bericht over te schrijven. Kan u mij eens in het kort uitleggen hoe ik dat moet doen. Ik kan er dan nog enkele beelden bijvoegen. Heu, hoe marcheert dat, beelden toevoegen ?

Hier een verslag van de feiten.

Gim, ge zijt me voor. Ik heb net nog de on - line krant van onze Sven gelezen en inderdaad staat het er in. Ik zal nu nog eens kijken in de morgen sé.

Helaas. Maar nu moet ik nog een beetje c(h)ampagne gaan voeren.

En, om het even om welke partij het gaat, of ik het met die partij eens ben voor 0 - 5 - 50 of 100 % van haar programma doet er niet toe: zulke vandalenstreken horen in een democratische samenleving niet thuis.  En ik denk - ik hoop het althans - dat de andere bloggers het daar mee eens zijn.

 

Van Vlaams Belang geen persbericht gelezen of gekregen - dus moest ik zélf wel op zoek naar info. Ik kan het 'natuurlijk niet rieken'.    En om mijn goeie wil te tonen: hier de link naar het artikel in GvA.  En inderdaad: men mag nog zo oneens zijn met een idiologie of partij: dit kan écht niet!  strijden doe je met woorden en argumenten -  niet met laf vandalisme.

 

http://www.gva.be/regio-mechelen/mechelen/verkiezingen2012/vandalen-beschadigen-campagnewagen.aspx

Mooi artikel Jan, slechts één uitschuiver.  Dat "opgeklopt schandaaltje" van vorige week is vooral een onderschat en vakkundig onder de mat geveegd "SCHANDAAL".  Als Mechelaar heb ik serieuze bedenkingen over hoe privé mijn privé nu écht is...

Mechelen wordt m.i. toch een beetje gediscrimneerd  t.o.v. Antwerpen.  In 't staaaad kan men tenminste voor een échte kaviaarsocialist stemmen :-)

@Volkaert Indien U, mijn 'hatelijke' opmerking dat België met zijn 6 regeringen, 8 parlementen en diverse koninklijk gekroonden 'iets' meer 'pluche' vreters heeft dan 1 (grote) Amerikaanse stad; pareert met erop te wijzen dat de USA 52 of 53 regeringen en evenveel parlementen heeft (persoonlijk dacht ik dat er 50 staten + Washington zijn, 51 dus) moet er toch bijverteld worden dat de USA evenveel landen telt, en dat bij de vergelijking tussen 51 VERENIGDE staten en België 1 (quasi federale) staat, wel een klein (whoehahahaaa) verschilletje is, nietwaar?

Alhoewel ondergetekende het niet altijd eens is met een zekere freelancer op deze blog, (die al eens een kleine 'beroepsfout' heeft gemaakt; maar wie, buiten ikzelf natuurlijk, maakt er nu eens nooit geen foutje) ;-) erken ik, voluit en zonder enige aarzeling, de kwaliteit van zijn inzendingen! Het is onbetwistbaar dat betrokken freelancer zijn eigen (politieke) voorkeuren absoluut niet 'gebruikt' om hier (op deze blog) enig 'voordeel' voor hem (of eventueel zijn partij) te behalen. Nochtans zal ook hij, zoals ieder ander hier aanwezig, volmondig moeten bekennen dat de media onze politieke (kandidaat) mandatarissen, kraken of maken; de macht van de pers (e.a.) is groot, om niet te zeggen TE groot. De uitdrukking 'kiesvee' is m.i. niet onterecht als ik (vandaag meer dan anders) hoor hoe veel (de meeste?) mensen absoluut geen idee hebben hoe onze particratie werkt; zij stemmen 'slechts' op mooie tietjes, plezante tv figuren, sympathieke buren en andere opgedrongen figuren. de dooddoener 'De kiezer heeft altijd gelijk' is (in mijnogen) onterecht, beter zou zijn: 'leer de kiezer eens politiek door te denken', dan zou er pas iets kunnen veranderen!

@ Eddy :

Ons vader zei altijd dat " alles politiek is ".  Dat het nu gaat over een slecht werkend verkeerslicht of ne nieuwe vuilniszak, dat maakt niet uit.

Maar ik denk niet dat Moeder Flodder of Vader Tokkie veel met politiek bezig zijn.  Behalve dat ze, eens om de zoveel tijd, moeten opdraven om een vakske rood te kleuren achter ne naam.

Hier ons Blauwbartje in het stemhok...

@eddy (niet gecontroleerd): U bent anoniem, maar iedereen (niet anoniem dan) kan hier op MBLOGT zijn ei kwijt. :-) De macht van de pers is TE groot ? Dat kan jij veranderen :-)

 

Burger-plicht vervuld ? CHECK. (Nu even naar Newtopia :-)

Komt er al witte rook uit de schouw van het stadhuis ?

Luiden de klokken al ?

Kennen we al de keuze van de kiezer voor een nieuwe keizer ?

;-)

Habemus maiorem ofzoiets. Urbi Mechliniarum et orbi.