Gratis soep-actie kaart noodzaak sociaal restaurant aanOp 17 oktober 2012 delen De Lage Drempel en De Keeting  gratis soep uit op de Mechelse Grote Markt. Deze gezamelijke actie “Ik eet dus ik ben, in het sociale restaurant” vindt niet voor niets plaats tijdens de ‘Werelddag van Verzet tegen armoede en sociale uitsluiting’. Met hun actie kaarten de Lage Drempel en De Keeting de nood aan een sociaal restaurant in Mechelen aan.

Mensen in armoede hebben om verschillende redenen niet altijd de mogelijkheid om betaalbaar en gevarieerd te eten. Een sociaal restaurant verruimt de kansen om aan deze basisbehoefte te voldoen, zo vinden beide organisaties en daarom ijveren ze voor zo’n sociaal restaurant in Mechelen.

Vanaf 12 tot 17 uur is iedereen welkom op de Mechelse Grote Markt voor een gratis portie soep en alle ingrediënten voor een sociaal restaurant.

Meer info bij De Keeting, t 015 27 09 25 e lies@dekeeting.be of De Lage Drempel, t 015 34 43 77 e delagedrempel@telenet.be.

Meer info over de werelddag: www.17oktober.be

Zeer goed initiatief. Een sociaal restaurant in Mechelen is zeker noodzakelijk naast andere sociale initiatieven.

De soep was lekker! Het gezelschap leuk!Hopelijk maken de politici hun belofte waar!

Voor de soep kwam ik (om 16 uur) te laat: die was volledig op, voor een praatje en gezelligheid was het natuurlijk niét te laat ;-) 

Ik sprak met er o.m. met Peter Jespers van De Lage Drempel en vrijwilliger Kelly Sprangers: ze vertelden me dat er veel volk was ... en dat is natuurlijk alleen maar goed..

Hoe méér mensen kunnen worden overtuigd van de noden die er zijn en van de nood aan dat sociale restaurant, hoe beter...

Ik vind dit een zeer goed initiatief. Maar een dorp als Mechelen, geprangd tussen een stad als Antwerpen en een grootstad als Brussel heeft evenzeer nood aan opvangmogelijkheden voor dak- en thuislozen. Mensen die zich in deze situatie bevinden en zich bij het OCMW aanmelden worden nog al te vaak op de trein richting Antwerpen of Brussel gezet.