Fusiegemeenten

met categorie:  

In een reactie op het artikel over de nieuwe coalitie schrijft gimycko het volgende:

In de jaren '70 moesten al die landelijke dorpen en gehuchten zonodig samengeclusterd worden met de nabije kleine of grotere stad, wat uiteindelijk zorgde dat de plaatselijke ambtenarij verdween  en de lokale burgemeesters, schepenen en gemeentehuizen werden vervangen door districts-en dorpsraden.

Was het een verbetering ?  Heeft het de gemeenschapskosten naar beneden gehaald ?  En heeft de centralisatie eigenlijk iets positief opgebracht naar de dorpen toe ?

Ik vind die vraag terecht en vraag me af wat andere bloggers en lezers, zeker die van de "dorpen" in Mechelen hierop antwoorden? Nu na 36 jaar.

 

Vanaf 1974 woonden wij (ons vader, ons moeder en wij, de kinders) in de Hanswijkenhoek (aka de parochie Coloma), recht tegenover frituur Paula.  Frituur Paula stond op het grondgebied van Hofstade in de provincie Brabant (later Vlaams-Brabant).

Hoe de gemeentelijke situatie daarvoor was, daar heb en had ik geen weet van maar na de clustering moesten de Hofstadenaars voor al hun gemeentelijke paperassen naar... Vilvoorde !

Misschien was toen de provinciegrens beter effe verlegd zodat de mensen van Hofstade naar Mechelen konden komen (want dichterbij), maar zoiets zal wel staatsmaterie zijn, I presume.  Alhoewel dat Hofstade ooit tot het Land van Mechelen behoorde toen het een gehucht was van... Muizen.

En dan vraag je je af in hoeverre de mensen uit bijv. Walem zich Mechelaars voelen, want het dorp ligt nu niet direct op een steenworp van Mechelen Stad. 

Enkele jaren geleden reed mijn schoonbroer, als Mechels ambtenaar, nog in een soort van veredelde ijscrèmekar naar de Mechelse deelgemeenten om de dorpelingen voort te helpen met de nodige en simpele gemeentelijke paperassen (post-en fiscale zegels, vuilniszakken, ...)  Voor moeilijkere en meer ingewikkelde zaken moesten ze toen nog altijd een reis maken naar het Mechelse stadhuis.

Ook die service is intussen weeral een tijdje afgeschaft, alhoewel in de jaren '70 ons vader nog een tijdje als ambtenaar op het gemeentehuis van Hombeek heeft gewerkt.

@ gimycko

Ben je zeker dat de Hofstadenaars na 76 naar Vilvoorde moesten om hun gemeentelijke spullen op te halen of te laten bijwerken? Ik dacht toch dat dat Groot-Zemst was geworden en dat die een gemeenthuis hadden en later een nieuw gebouw gekregen hebben in de dorpskern van Zemst.

 

@Gim, het basisprincipe was toch simpel: Hofstade was BSP dus niet bij Mechelen (al BSP genoeg!!) en Muizen was CVP (dus welkom ...kwestie van versteviging) en toen kon dus wel de provinciegrens verlegd worden.....

die hele fusieoperatie had maar één doel: de CVP sterker maken in de steden. Kijk maar naar West-Vlaanderen, waar de katholieken in die tijd ook in de steden al hoofdzakelijk aan de macht waren. Daar zijn nog tal van kleine dorpen die aan de fusie ontsnapt zijn (Mesen, Staden,...).

Met het welzijn van de dorpsbewoners hadden dat niks te maken.

Hombeek, Leest en Heffen werden erbij gehaald voor hun centen en voor niets anders.

In Hombeek staat het vroegere gemeentehuis, nu dorpshuis en Cultuurhuis Leliendaal. Dit te grote gemeentehuis werd in 1971 gebouwd in het vooruitzicht dat Hombeek de hoofdgemeente zou worden van de fusie van Hombeek, Leest en Heffen. Een landelijke, toen volop cvp-gemeente, naast het rode Mechelen. Maar het is anders uitgekomen. Omwille van dat rood, omwille van de efficiëntie?

Ik vraag me wel af of die geplande groene landelijke gemeente, zonder industrie, op dit moment nog financieel en organisatorisch zou kunnen bestaan? 

Hier een filmpke hoe het zou kunnen geweest zijn in (ik zeg maar wat) 'Oembeik-Deurrep in de Jaren '20 - '30.  

Het is een fragment van de Paradijsvogels van de toenmalige BRTN met Werther van der Sarre als champetter die ne PV heeft opgemaakt n.a.v. een botsing tussen ne auto en Sint-Nicolaas / Sint-Nicodemus.  Die PV moet op tijd in Gent zijn (zo ging dat toen in de dorpen), maar Isidoor de Meulder (geweldige naam) vraagt ook nog eens voor een kopie in de Fransche taal.

Schitterend toneelwerk van Werther van der Sarre en ge moet dat hele fragment maar eens plaatsen in een café in Hombeek, Leest, Muizen of Walem en dat de champetter zijne PV (met ne stempel van de gemeente) moet doorsturen naar Mechelen-Stad.

:-)

Katelijne-Waver is destijds nipt aan de Mechelse zwaartekracht kunnen ontsnappen.

@ Christophe :

Was dat toen geen verdienste van den Eddy (Vercammen) ?

Correct me if I'm wrong.

En oek Bonaoje (Bonheiden voor de niet-en nieuwe Mechelaars) ontsnapte aan de Mechelse kuskesdans.

Toen Muizen nog Muizen was, vond 'men', indien nodig, de champetter en de pastoor dag en nacht in café 'Fiesta' (juist op de grens). Het leven was er pastoraal, van op de vaart kon men hele stukken Leuvense steenweg zien en de velden expireerden de  'traagheid' van het rurale bestaan ... Inderdaad moesten wij voor administratie naar het (verre) Vilvoorde, maar de vrede van de brakke velden (vandaag vol sociale woningen) was het ons waard. Onze vuilbakken waren nog vuilBAKKEN; later veranderden de groenen dit in plastic vuilZAKKEN ... Hoe roder en groener de politiek werd, hoe troostelozer werd onze natuur ... Maar voor de rest is alles OK zenne, voor onze progressieven is 'het verleden' toch maar voor zeurpieten en asocialen ... De 'goeijen ouwen' tijd bestaat immers niet; daarvoor zijn er voorbeelden genoeg ... 

Ja, vandaag-den-dag moet ge, op den boerenbuiten, een shitload aan GFT-zakken en compostbakken hebben.  En dat laatste moet ge dan nog eens vullen volgens de instructies van ne compostmeester, die daarvoor heeft doorgestudeerd, voor optimale verwerking.

allez mannen ik woon in 't stad en ik heb in mijn garage een echte sorteerstraat ingericht

pmd,restafval,harde plastiek, papier en karton, kga, wit glas&gekleurd glas,  

voor die compostbak buiten moet ik nog efkes naar 't school in 't vrijbroekpark.

om de zoveel tijd nog eens naar het containerpark om haksel en tuinafval te dumpen

ah ja, bonaoje samen met roamenam, maa bonaeje zonder cente en roamenam me veul cente goe gezien.......

sinds worden de grachten niet meer deftig geruimd, is er diftar gekomen,

ma we gaan stoppe met zage, want in de goede oude tijd moest ons grotemoe eerst opstaan om de stoof aan te steken wou het een beetje warm zijn in de keuken, moest de asla van diezelfde stoof regelmatig uitgekuist, moest de was in het fornuis in het waskot afgekookt worden boven een vureke, om daarna in het zinken bad met de hand gespoeld te worden en dan door de wringer,ook met de hand , het strijkijzer stond op de stoof, enfin, twee, want als het een koud was moest het ander gebruikt: bekke op tuffen en ge wist hoe heet het was.....

we kunnen nog wat verder zo zenne!

@ Malenie :

Ja, als je in een mooi huis woont en resideert in een nette dreef met perfecte hagen en oogverblindende voortuintjes, dan moet je er wat voor over hebben.

Het is altijd dikke fun als, na de winter, het eerste lentezonnetje verschijnt, want dan kunnen ze in de Brico hun lol niet op : van potaarde over buxus tot de laatste nieuwe volautomatische haagschaar.  Alles, maar dan ook alles, wordt er daar dan buitengedragen !

;-)

Brico Zemst - Foto Gimycko

misschien terug even on topic...

Zelf opgegroeid in een klein Waaslands dorp, weet ik dat de fusie van 1977 niet atijd even geslaagd te noemen was.  Zeker als" kleine broer in een groot huis" heb je niet altijd veel in de pap te brokken. Respect voor de bewoners van de dorpen moet er zeker zijn.

Dat er bij de indeling van de nieuwe gemeenten wat partijpolitiek aan te pas gekomen is, valt niet te ontkennen. Maar we moeten ook niet blind zijn. De fusie was ook erg nodig. Niet vergeten dat achter de pittoreske en gezellige dorpsgevel à la Paradijsvogels ook vaak een schrijnend amateurisme schuil ging. Als archivaris heb ik 10 jaar geleden nog ettelijke mini-archiefjes van kleine Pajottenlandse  gemeentes in handen gehad en de toestanden die daaruit bleken... Soms schattig (tekeningen van de kinderen van de secretaris op de achterzijde van gemeentelijke jaarrekeningen), maar ook getuigend van gemeentelijke armoe en onkunde... (geen rioleringen, juridische toestanden waar men geen verstand van had, geen middelen voor de COO/OCMW, wanbeheer, enz.)
Op dergelijke toestanden zit niemand toch meer te wachten?

Als ge tegenwoordig hoort, ziet en leest waar OCMW's allemaal moeten voor ingezet worden, dan vraag ik me af of een cluster van kleine gemeentes de plichten, opgelegd door hogerhand, allemaal wel kunnen invullen.

Eddy Luyten en Sooike hebben gelijk. Het ging er destijds inderdaad om om de CVP op zoveel mogelijk plaatsen in een betere positie te zetten tegenover de BSP. Maar, als ik me vergis mag men mij verbeteren, het resultaat mocht het interne evenwicht tussen de standen ook niet al te hard verstoren. Sint-Katelijne-Waver zou - binnen CVP-Mechelen, de Boerenbond te zeer versterkt hebben t.o. het ACW.

 

Ik dateer van vlak na de grote fusieronde en ben een van vele "Grote Mannen" die "Bonaoje" ontvlucht zijn omdat de huizen daar niet meer te betalen zijn, het dorp traag maar zeker een geriatrische kolonie aan het worden is (met alle respect voor de derde leeftijd) en wegens mobiliteitsoverwegingen. Ik kan me nog wel goed herinneren dat in Bonheiden-dorp, op het kruispunt van de Mechelse en Muizesesteenweg, een huis stond waarop nog tot diep in de jaren tachtig een spandoek hing waarop stond: "Bonheiden moet landelijk blijven". Dat huis maakte vooral een diepe indruk op mijn jeugdige fantasie omdat het er nogal "Adams-Family" uitzag, met een of andere vreemde goeiendag op de nok: een paaltje met daarop een bol met pinnen. Het huis staat er nog steeds, vlak naast de voormalige fotograaf, die recent wel verdwenen is ten voordele van een protserig modernistisch gedrocht. Bonheiden grossiert nu eenmaal in dat soort van gedrochten. Het spandoek is met opeenvolgende renovaties jammer genoeg verdwenen.

Toen ik van mijn vader uitgelegd kreeg wat dat spandoek te betekenen had, vond ik dat goed: natuurlijk hoorden wij niet bij de grote boze stad, maar waren wij een lieflijk dorp in 't groen. Met de jaren wordt men echter wijzer, en ondertussen zie ik het postierlijke van die leuze in. Bonheiden een dorp? Eerder een buitenwijk van Mechelen,  Brussel en Antwerpen, in die volgorde. Volgens mij beantwoordden de fusies aan een onontkoombare geografische realiteit: dorpen (steeds verder weg van de steden) waren niet langer min of meer zelfstandige gemeenschappen waar het gros van de inwoners werkte binnen eigen gemeentegrenzen, maar slaapdorpen voor forenzen die werkten in de stad. De fusies waren een erkenning van dat feit, en het heeft iets kneuterigs om te blijven ontkennen dat het grootste deel van Vlaanderen verstedelijkt is.  

Het motief was volgens mij niet alleen bestuurlijk efficiëntie (het amateurisme in dorpen, aanpassen bestuur aan de geografische realiteit), maar natuurlijk ook finacieel. Daar lijkt me niets oneerbaars aan. Feit is dat vooral de arbeidende klasse tijdens het interbellum maar vaak tot in de jaren zestig in erbarmelijke woonomstandigheden leefde in de binnenstad. De oplossing was (ingegeven door een anti-stedelijke mentaliteit van vooral de Christen-democraten, maar ook in zekere mate de socialisten): bouw voor al die arbieders mooie nieuwe wijken buiten het stadscentrum, liefst onder een kerktoren van een harmonische landelijke parochie. Dat werd dan aangevuld met de stadsvlucht van de burgerij, omdat die meer leefruimte wou en in het groen wou gaan zitten. Resultaat: de stad ontvolkte, en zag zijn belastingsinkomsten dalen. Maar ondertussen bleef de stad wel haar centrumfunctie vervullen: daar was het werk, de scholen, de hospitalen, de winkels,.... Om dat alles te kunnen blijven onderhouden, was het niet meer dan logisch dat een deel van de "gevluchtte" of "gerelocaliseerde" bevolking terug bij de stad werd gevoegd. Zo droegen ze opnieuw bij aan de diensten en instituties waar ze sowieso gebruik van maakten in de stad.

Natuurlijk is er veel politiek gekonkelfoes gemoeid geweest met de fusies, en dat heeft ongetwijfeld niet altijd voor een optimaal resultaat gezorgd. Ook is er misschien iets te zeggen voor het idee dat veel dorpen verwaarloosd zijn geweest door de fusie (dat leefde ook in Bonheiden, waar die van Rijmenam zich altijd, tot een kleine twee decennia, vaak terecht achtergesteld voelden). Ondertussen is de suburbanisatie echter zo goed als onverminderd voort gegaan, en zijn er een aantal belangrijke problemen, zoals het mobiliteitsvraagstuk, die steeds meer om een intergemeentelijke oplossing vragen. Ik zie daarom een nieuwe fusieronde best zitten: waarom Katelijne en Bonheiden indertijd niet bij Mechelen gevoegd zijn, is voor mij steeds meer een raadsel. Het is ongetwijfeld efficiënter en dichter bij de geografische realiteit om ze bij Mechelen te voegen. Dat betalen ze ook ineens belastingen voor de stad waar ze doorgaans toch voor een belangrijk deel afhankelijk van zijn voor zowel hun werk als hun vrije tijd.  

  

@ G.L. "Hombeek, Leest en Heffen werden erbij gehaald voor hun centen en voor niets anders"

Heel juist en 5 jaar later mochten ze onder Raeymaekers en Renard ook 10% gemeentebelasting betalen en werden de opcentiemen verveelvoudigd.  En blij dat die randgemeenten waren met de fusie!  Ik hield Mechelen toen voor bekeken en kuiste er mijn schup af.

De uiteenzetting van anoniem lijkt in tegenspraak met wat anderen en ik geschreven hebben, maar is het niet. Inderdaad, achter de fusies liggen twee grote redeneringen: een schaalvergroting, die verondersteld werd tot efficiënter bestuur te leiden, en het financiële draagvlak voor de centrumsteden vergroten. Maar bij het tekenen van de nieuwe grenzen hebben de "kleine" politieke redeneringen wel degelijk meegespeeld...

In het geval van Katelijne lag de zaak eigenlijk zeer simpel: Katelijne had Mechelen niet nodig, het was groot genoeg en had inkomsten genoeg ( CVG & MTV ) om op zichzelf te blijven, meer zelfs: OLV-Waver is bij Katelijne gekomen. Bovendien was Katelijne volop bezig met de boel te verkavelen, de bevolking groeide en daardoor de inkomsten nog meer.

In de jaren '70 had ge de welgekende jaarthema's :

In 1975 had ge het "Jaar van de Vrouw" en in 1978 had ge het "Jaar van het Dorp".

Dat eerste werd uitgeroepen door de VN, maar dat tweede was een grootschalige overheidscampagne in Vlaanderen.

Heeft die campagne uit '78 ooit enige zoden aan de dijk gebracht ?

Ja, toch wel, namelijk: 1 boekske van Suske & Wiske

Effe off-topic : Kent iemand het gehucht / dorp Katwerpen ?

't Ligt ergens aan 't Scheld...

;-)

Toen de werkmens (in de zeer vroege 60's) een centje gespaard had, kon hij de sociale wijken (Marokken (toen al!), Katanga, Galgenberg enz ...) ontvluchten naar de 'boeren' buiten. In de stad ruimden  de gerevalueerde Mechelaars plaats voor 'nieuwe Belgen' (zelestraat en omgeving). De rijkere handelaars hadden een 'gerantje' in de winkel geplaatst;  zelf woonden ze in de 'rijke' buitengemeenten. Boven de winkels groeide er een onbewoonbare leegstand; er werd 'stock' bewaard en huurders konden er niet geraken, behalve door de winkel zelf, die al om 18:00 uur sloot. Daardoor werd (op termijn) de stad 'ontvolkt. Buiten de politieke motieven speelde er ook de gedachte om (door fusie) terug geld naar 't stad te doen vloeien ... De 'begoede' buiten sloot (gedwongen) aan, verarmde en verstedelijkt zoals vandaag ... Het 'land' wordt 'stad'. Op den duur wordt Vlaanderen geen confederale natie maar een confederale stad,  en wij zitten met de gebakken peren ...

De stoof aansteken met ulle (herinner u den ulleklont; zijn standbeeld staat nog steeds in den ouwen dok) in 'de goeijen ouwen tijd' was wel iets moeilijker dan onze chauffage, maar je kon op de Leuvense stoof langzaam gerechten bereiden, waarvan de smaak uniek en  onovertrefbaar was en die je vandaag nergens meer vindt. We zullen tot in den hemel moeten wachten op  verukkelijke rijstpap met gouden lepeltjes ... Hier eten wij tot het zo ver is, rijstpap uit de GB met plastieken lepeltjes; 't is bijna geen verschil ...  

Tenslotte is het aangenamer gezellig te cocoonen rond de centrale verwarming dan rond een knetterend houtvuurtje nietwaar ?

Nog even wachten en dan staat ook hier een compleet nieuwe wijk met state-of-the-art-doorzonwoningen.

Nieuwstraat - Foto's Gimycko

@ Roger :

Is de fusie van Hever, Schiplaken en Boortmeerbeek een succes te noemen ?

Ik heb het altijd al gedacht dat Roger hier één van de slimste is maar ik ken toch nog ne straffere. Die is nog net binnen de Mechelse grenzen gaan wonen want anders kon hij geen baas op 't stadhôôs spelen. Hebt g'hem ?-) Wie bied er meer ?

En is de fusie tussen Hombeek en Mechelen goed geweest voor 't dorp, Louis ?

Want ineens lag "Groot-Mechelen" tegen Kapelle-op-den-Bos.

Helemaal niet Gim maar vele van de oudstrijders uit 1976 die de fusie uitspuwden zijn er niet meer. Dus de weerstand brokkelt automatisch af. We hebben nog een troost en dat zijn de fysische bondgenoten E19 en de Zenne.

G L, denk je aan de steenweg naar Heindonk? Maar die woonde daar tenminste echt. Er zijn er ook geweest die een huis in de stad kochten of huurden, maar daar zelden of nooit aan te treffen waren...

In de economische literatuur wat betreft overheidsorganisatie en overheidsfinanciën wordt doorgaans aangegeven dat een gemeente of lokaal bestuur 20 à 25.000 inwoners moet tellen om op een efficiëntie en bekwame wijze zijn taken te vervullen.

De fusie van de jaren '70 is in dat opzicht zelfs niet ver genoeg gegaan getuige het feit dat er vele gemeenten in VL zijn die deze aantallen niet halen. Beste bewijs hiervoor? De wildgroei van allerlei samenwerkingsverbangen, intercommunales, enz die eigenlijk voor bepaalde domeinen aan schaalvergroting doen. Deze structuren zijn het beste bewijs dat vele gemeenten eigenlijk nog steeds te klein zijn.

Voorbeel van een inefficiëntie van een te kleine gemeente? Een gemeente koopt een vuilniswagen om het vuilnis op te halen. Het is efficiënt als de gemeente groot genoeg is zodat de vuilniswagen 5 dagen per week continue kan worden ingezet. Als de gemeente te klein zou zijn moet de vuilniswagen na het ophalen van het vuilnis (we gaan er nu even van uit dat dit mogelijk na 1 of 2 dagen ophalen) 3 of 4 dagen in de garage worden geparkeerd, geen efficiënt gebruik van het belastinggeld van de burger.

 

Volgens mij moet je de provincies en de faciliteitengemeenten afschaffen voor je de gemeentegrenzen overal in Vlaanderen kunt hertekenen. Spaart een hoop moeite. Maar daarvoor gaan we best confederaal, want anders lukt da nie. Zelfs al staan de provincies en gemeentes onder het Gewest (correct me if I'm wrong), toch gaat Federaal stokken in de wielen steken met die grondwet over het zelfbeschikkingsrecht van de gemeenten.

De gemeentes zijn nog steeds te klein. Het kan niet dat je op 3 km van huis een andere administratie, dienstverlening, gemeentebestuur... hebt, als je toch socio-economisch gezien rond iets anders circuleert. Toch ben ik wel voorstander van grotere landelijke gemeentes dan een uitbreiding van steden. Kluts Duffel, Katelijne, Putte, Rumst, Kontich en Walem (ja, ik weet da's Mechelen) bijeen tot 1 gemeente Neteland ofzo met gemeentehoofdplaats Duffel. Lier, Balderij, Eummele (Emblem) etc fusioneren tot Lier. Heist, Westerlo etc... worden Zuiderkempen.

Dan hebt ge Klein-Brabant (St-Amands, Puurs, Bornem) als logische aparte gemeente, Niel, Aartselaar, Schelle en heel diene zever daartussen fusioneert met Boom. Bonheiden, Keerbergen, Boortmeerbeek en Zemst sluiten zich aan bij Mechelen. Vilvoorde breidt uit naar Grimbergen en Meise in het westen, Machelen-Diegem, Zaventem in het oosten en wordt Zenneland. Het arrondissement Halle wordt gemeente Halle-Zuun. Mogelijkheden zat.

Henning, en wat gaan al die graaiers dan doen ??? Ge weet toch ook dat er ondertussen weer ene bijgekomen is om aan de potten te likken.

Welke studierichting volgde jij weer CH?

@ Henning :

Ge hebt toch blanco gestemd op de Lijst voor de Provincie bij de laatste verkiezingen, want eigenlijk niet echt langer relevant.

Er zijn in de samenleving altijd krachten in beide richtingen: schaalvergroting en schaalverkleining.

Schaalvergroting zou normaal gezien tot meer efficiëntie moeten leiden, maar het gevaar op bureaukratie wordt ook groter: meer procedures, meer wachttijden, anoniemere service, en als het verkeerd gaat... de vetpotten zijn groter, dus als er al corruptie is kan ze ook over grotere bedragen gaan.  Schaalverkleining geeft de kans beleid te voeren dat dicht bij de mensen staat, met beleidvoerders die de situatie (en de mensen) persoonlijk kennen. Dat maakt ook dat mensen zich er meer in thuis voelen, zich ermee identificeren. Dat identificeren mag je zelfs letterlijk nemen: als deel van hun identiteit zien. De mobiliteit, die na de eerste, maar nog veel meer na de tweede WO is op gang gekomen heeft ervoor gezorgd dat meer mensen dan ooit verweg van de ouderlijke woning wonen - wat de lokale binding verzwakt, maar anderzijds integreert een deel van de migranten (daarmee bedoel ik wie naar een andere stad of dorp verhuisd is, ook binnelands) zich sterk in de nieuwe thuisomgeving, zeker indien ze een huis gekocht of gebouwd hebben.

Een wettelijke fusie veegt dat niet zomaar uit. Mannen en vrouwen ven 'Oembeik, heb ik gelijk of niet als ik zeg dat jullie meer Hombekenaars dan Mechelaars zijn? Meer nog, het dorpsgevoel bestaat vaak ook op plaatsen die voor de fuzie van 78 geen eigen gemeente waren, zoals in Battel. En van de Plaön en de Galgenberg weten we dat het "dorpen" waren die tot het midden van de vorige eeuw op gespannen voet met elkaar stonden. Een fusie versterkt dan ook vaak de roep om juist meer autonomie te geven aan de kleinere entiteiten. Het is dus een eeuwige evenwichtsoefening, die in Antwerpen geleid heeft tot de districtsraden (die officieel verkozen worden en wettelijke bevoegdheden hebben). In Mechelen hebben wij wijk- en dorpsraden, maar dat blijft uiteindelijk gemorrel in de marge, dat blijft afhangen van de goodwill van het stadsbestuur. Het staat of valt met de inzet van vrijwilligers...die wel respect verdienen, want die zich meestal onbaatzuchtig inzetten voor de mensen om hen heen.

De verdere schaalvergroting, waar Cartoonist Henning naar verwijst, die hebben we eigenlijk al gekregen met de politiehervorming, waarbij de gemeentepolitie en rijkswachtbrigades van een aantal gemeenten semngesmolten zijn tot één politiezone. Ik heb nog maar weinig mensen gehoord die vonden dat de dienstverlening sindsdien verbeterd is, dat "de politie" als geheel op één of andere manier gemakkelijker aanspreekbaar en klantvriendelijker is, en dat ze zich nu veiliger en beter "bediend" voelen. En dat niettegenstaande er nu bijna overal meer personeel is dan vroeger. De fysieke afstand tot het politiebureau speelt blijkbaar een grotere rol in de ervaring van de mensen, dan de architecten van de politiehervorming (die redeneerden als CH) gedacht hadden.

 

Prima analyse, Wieland.