Buurt Oude Liersebaan vraagt om aandacht en leefbaarheid.


Het gaat eigenlijk niet zo goed met de Oude Liersebaan en sommige van z'n zijstraten, deze woonwijk kreunt onder de verkeersdrukte, de parkeeroverlast, de slecht onderhouden straten en voetpaden en het zwerfvuil.
 

't Is natuurlijk niet allemaal kommer en kwel; het Bergske kreeg een mooie facelift en de Schijfstraat werd heraangelegd. Maar helaas werd er de laatste jaren nogal weinig aandacht besteed aan de leefbaarheid van de buurt. De verkeersoverlast weegt hier namelijk zeer zwaar op de veiligheid en het buurtleven, wat eigenlijk een woonstraat zou moeten zijn is in werkelijkheid niet meer of niet minder dan een drukke verbindingsweg, en dat is eigenlijk de oorzaak van de eerder trieste indruk die onze wijk geeft.
 

En de oplossing is eigenlijk vrij eenvoudig..

Natuurlijk zouden wij graag hebben dat onze straten bij de eerstvolgende zijn die eens 'aangepakt' worden, dat wil iedereen wel die in een straat woont waar de vernieuwingsgolf nog niet is overheen gespoeld, maar helaas ziet het ernaar uit dat we verre van op de planning staan, de namen van de straten die de komende jaren aan de beurt komen is al bekend, en grote afwezige is wederom de Oude Liersebaan en zijstraten.


Uiteindelijk zal er trouwens wel iets moeten ondernomen worden want de straten zien eruit als lappendekens, en de toestand van de voetpaden is navenant.
 

Maar waar geen ingrijpende en dure infrastructuurwerken voor nodig zijn, dat is voor een gepast circulatieplan.
Momenteel zijn alle straten hier dubbel richting, met alle gevolgen vandien; tijdens de spitsuren is het hier sluipverkeer van jewelste.


Dankzij de enkele jaren gelden ondoordacht aangelegde wegversmallingen volstaat het dat er een wagen uit een zijstraat komt en het verkeer staat minutenlang vast, fietsers gaan dan best over het voetpad. Dagelijkse kost tijdens de spits..
 

Daarom stellen wij voor om eenrichtingsstraten in te voeren, en wel op een doordachte manier, zodat wij, als bewoners, nog relatief eenvoudig alle kanten op kunnen terwijl het voor het doorgaand verkeer dat voor de meeste overlast zorgt een hindernis wordt. Op het bijgevoegd plannetje wordt misschien een en ander duidelijk.

Voor de bus van De Lijn die momenteel heen- en terug rijdt via de Schijfstraat ( als deze rit nog niet geschrapt is tenminste ) verandert er maar weinig, deze zou dan één rijrichting afleggen via de Oude Liersebaan om vervolgens via de Neerheide op z’n gebruikelijke traject uit te komen.
 

Een Oude Liersebaan met enkelrichting zou ook een zegen zijn voor fietsers die vanuit andere woonwijken zoals De Plein, Otterbeek en Kauwendaal de stad in- en uitrijden, een rijrichting minder schept immers plaats voor een duidelijk en veilig afgeschermd fietspad, iets wat op de Liersesteenweg onmogelijk is. Kijk eens aan, een doordacht circulatieplan is positief voor een grotere groep buitenwijkers dan je in eerste instantie zou denken.
 

Minder verkeersdrukte zal ervoor zorgen dat het veiliger en aangenamer wandelen, fietsen en spelen wordt in onze buurt, en dat kan het sociale weefsel dat momenteel op een laag pitje staat alleen maar ten goede komen.
 

Onze buurt fungeert bovendien ook als parking voor de nabijgelegen jeugdvoetbalclub, die op dat vlak totaal geen verantwoordelijkheid opneemt en blijkbaar liefst zo weinig mogelijk eigen grond opoffert aan parkeergelegenheid, en het is niet om de veertien dagen eens een zaterdagavond, het is elke week twee of drie avonden plus de weekends. Daar zien wij mogelijk een oplossing: dat de zijstraten van de Oude Liersebaan enkel toegankelijk worden tot het plaatselijk verkeer, en dat hier actief op gecontroleerd wordt, misschien wat vergezocht, maar waarom niet door middel van nummerplaatcamera's? Die schijnen elders in de stad hun nut te bewijzen, wij betalen er ook voor, dus denken wij toch dat we er ook recht op hebben, niet? Wanneer onze straten niet langer gebruikt worden als parking zal de club in kwestie automatisch gepaste maatregelen nemen om z'n klanten op gepaste wijze te accommoderen. Het een is een gevolg van het ander, en een van de gevolgen is een verhoging van de leefbaarheid.


Een van de grootste jeugdvoetbalploegen van het land ontvangt z'n publiek op deze belachelijk kleine parking, wie te laat is moet z'n wagen maar in de omliggende straten kwijt, volgens ons toch een gebrek aan verantwoordelijkheid...
 

En last but not least: de straten mogen hier toch een beetje meer geveegd worden eerlijk gezegd.
Zes jaar geleden is ons beloofd dat dat minstens een keer om de veertien dagen zou gebeuren, wel, wij kunnen u zeggen dat dit zeker niet het geval is, en het is er soms wel erg aan te zien. Wat al zou helpen is het plaatsen van enkele openbare vuilbakjes op de hoeken van de straten.
 

We weten het, we vragen redelijk veel, maar aan de andere kant, we wachten dan ook al heel lang, en het is niet leuk om aan te zien hoe een buurt achteruit gaat terwijl ze dankzij een paar kleine ingrepen met grote stappen vooruit zou kunnen gaan. En ons geduld raakt ook stilaan op.
 

Dames en Heren politici, wij verwachten niet dat dit allemaal binnen 14 dagen opgelost wordt, dat kan ook niet, maar wacht er alstublieft geen zes jaar mee, want dan vrees ik dat het de moeite niet meer is.