Avond van winnaars en verliezers...

met categorie:  

 

  

(foto's: Jan Smets)

De teerling is geworpen.  De Mechelaar heeft beslist.  Deze blog wil niet de pretentie hebben o het actueelste en accuraatste nieuws te brengen.  Dit 'blogje' beweegt zich immers in de marge van het grote gebeuren.  Laat het Grote Nieuws maar voor de kranten en het TV-scherm...  Peter bracht in vorige post de cijfers, en ik breng een aantal sfeerbeelden van vanavond.  Ik registreerde wat ik zag.  In het 'zenuwcentrum' van het stadhuis waar de pers verzameld was, en op de trefpunten van de partijen...  De nervositeit, de cameraploegen en persmensen, de grote tenoren...  De feestvreugde en de ontgoocheling.  Cijferen, klinken en drinken, feliciteren en evalueren, gokken en pronostikeren...  Frustraties, dure eden, harde woorden, de lach en de traan..., boosheid, blijdschap, vermoeidheid...  Het waren de emoties van vanavond...  Het begin van een lange nacht.  En morgen?  dan valt er te praten...  

 

  

  

 

                                

 

                           

 

De teerling is geworpen...  De keuze is gemaakt.  Het stadhuis maakt zich op voor onderhandelingen...

 

 

 

typisch vrouwelijk  zeg maar, maar de foto van caroline is een heel mooie

voor de rest zien we wel

Ik ben vreselijk teleurgesteld in Gennez!! Op SP.a gestemd en nu wil ze coalitie met N-VA & CD&V. Hallo mijn progressieve stem?? Nooit meer!

@anoniem:   Als dat waar is kan Caroline van mij nen dikke knuffel en al mijn steun krijgen...

Het nieuws van de overwinning van Bart Somers gaf mij een depressief gevoel. Nog eens 6j deze kwal als burgemeester, die onze stad verknoeit, ons financieel uitperst, alles duurder maakt, de stad autoluw maakt. Hij heeft Mechelen al tot aan de afgrond gebracht, nu kan hij de job afmaken en Mechelen volledig de dieperik in werken. Voor Gennez heb ik het ook niet, al 12j met Somers beleid voeren, dan als oppositie campagne voeren en daarna schijnheilg naar de N-VA gaan. Maar alles is beter dan Somers. Dus ik mag hopen dat Marc Hendrickx op het voorstel van Gennez ingaat. Dat is de enige manier dat deze stad niet ten dode is op geschreven.

Ik heb het grootste deel van mijn veertigjarig leven in Mechelen gewoond. De evolutie van mijn stad de laatste twaalf jaar is gewoonweg opzienbarend. Toen ik zestien was wou iedereen een auto om de stad te ontvluchten. Nu kunnen we weer fier zijn hier te wonen!

Bart Somers is daar niet alleen verantwoordelijk voor, hij heeft wel het kader gamaakt waarin dit mogelijk is geworden. Ten andere vinden vele Mechelaar dat samen met mij. Ik mag dan ook hopen dat we niet terug keren naar vijftig jaar socialistisch gestuurd verval!  

Twee tegenstrijdige stemmen, ieder zijn mening. Het wijst er wel op dat hij controversieel is: 1/3 houdt van hem, 2/3 niet... Niet het soort mens dat zijn stad verenigt, zoals Termont in Gent dat doet, zodat ook wie ideologisch tegen hem is, toch vindt dat hij een goede burgemeester is.

En die verwezenlijkingen van de voorbije bestuursperiode... even een hint. In principe beslist een college van burgemeester en schepenen (het woord zegt het al) collegiaal. In de praktijk worden de bevoegdheden verdeeld onder de burgemeester en de verschillende schepenen, en ieder beheert de dossiers in zijn werkveld, pro forma worden ze in het colleged bekrachtigd. Ga eens na hoeveel van de gunstige verwezenlijkingen binnen de taakverdeling van het vorig college aan de burgemeester waren toegewezen... Het mailverkeer van de politie, maar dat was nu net niet meteen een mooi voorbeeld. Lokale economie? Openbare werken?...

Wieland, u bent beter in taal dan in cijfers. Dat 1 op 3 Mechelaars voor de stadslijst kiest, betekent niet dat 2 op 3 tégen de stadslijst of Bart Somers is. Betekent dat dan volgens u dat 4 op 5 Mechelaars tegen Gennez en Hendrickx is?

In de populariteitspoll bij de peilingen lag de score van Somers ver boven de 50%.

Ik denk dat u vooral uw eigen mening niet mag uitbreiden naar de rest van de bevolking. Een beetje bescheidenheid - zoals BDW zei - zou ook u sieren.

De kiezer heeft altijd wel (ergens) gelijk. Het is echter duidelijk dat de Mechelaars het beleid van de coalitie apprecieren en bijgevolg dient de huidige coalitie voortgezet te worden. Trouwens SP.a heeft met Karel Geys en Rita Janssens twee gedreven en dossierkennende schepenen in de mand. de vraag stelt zich of deze wel vervangbaar zijn door.......(bekwame) NVA-ers! Kwestie van één en ander "correct" te plaatsen. Het zal dan wel wennen worden voor NVA in de oppositie met elf!

 

@ anoniem: ik begrijp het gevoel volledig, maar wordt er rekening gehouden met het feit dat het nieuws van het coalitie-aanzoek wel eens gespin van de NVA (misschien zelfs in 1-2'tje met de stadslijst) zou kunnen zijn?

Ik bedoel maar: Genez wort zwart gemaakt omdat ze zogezegd "oude politieke cultuur" bedrijft tegen de geest van de verkiezingsresultaten in en ze wordt voorgesteld als een onbetrouwbare coalitiegenoot. NVA zaait tweedracht binnnen de oude coalitie en presenteenteert zichzelf als alternatief op de kap van de SPA, een politiek handigheidje. Bovendien wordt zo het perfecte excuus geleverd voor Somers om een wissel van coalitie te legitimeren en biedt het een uitweg aan Calvo om de groen-stemmers een coalitie met de NVA te doen slikken (nadat Calvo nota bene verklaard heeft niet met NVA te willen werken, geeft dit hem een mogelijkheid om zijn kar te keren: zie eens hoe onbetrouwbaar die socialisten zijn en hoe dun hun progressief vernislaagje!).

Enfin, ik zeg niet dat dat allemaal zo is, maar het lijkt mij wel plausibel. Daarom wil ik niet te snel oordelen!    

@anoniem2  voila zie dat denk ik er ook van

ik heb het nu ook niet echt met Genez, chauvinist als ik ben vind ik niet dat iemand van ergens anders de lakens moet komen uitdelen plaatselijk, maar afgezien daarvan is ze nogal eens het zwarte schaap en de zondebok.

ook wat wimvh zegt is  waar: zoals ik het ervaar is het een eigenschap van onze burgervader van met de pluimen van een ander te gaan lopen, ook al heeft hij dan zelf voor het gepaste kader gezorgd

maar in de grond zou het gelijk moeten zijn wie wat heeft gedaan ten voordele van het algemeen belang, naïef zeker 

@ Andy: ik vind nu toch niet dat Gennez 'als oppositie' campagne gevoerd heeft. Zowel de stadslijst als sp.a hielden het positief vond ik.

Conclusie lijkt me dat de Mechelaar het gevoerde beleid heeft willen belonen. Opmerkelijk (en verheugdend voor mij als linkse rakker) is de winst van Groen op de stadslijst.

Dat is allicht het meest opmerkelijke bewijs van het politieke talent dat Bart Somers ongetwijfeld is: Hij is er (alweer) in geslaagd om de stilletjes maar gestaag groeiende groene wind in Vlaanderen in zijn blauwe zeil te vangen...

Er is gisterenavond blijkbaar nogal wat afgejankt.

De foto van Patrick Janssens, jankend op de schouder van Gene Bervoets, is al de hele wereld rondgegaan omwille van zijn verlies. 

Maar hier ziet ge ons Blauwbartje janken van blijdschap omdattem gewonnen heeft !

:-)

En als Caroline en Marc daar nu nog eens ne stok tussen steken zoals in Kortrijk.-)

Vers van de pers:  Somers start coalitiegesprekken op met NVA...

Van Kristof Calvo verneem ik dat CD&V ook bij de gesprekken betrokken worden...

Nog even en G.L. zit helemaal alleen en in zijn dooie eentje in de oppositie.

;-)

Hier, sè - Daar, sè

Onze Sven Gazet in een filmpke !

Sven Van Haezendonck analyseert Mechelse gemeenteraadsverkiezingen

Somers met NVA en CD&V.

SPa geeft het volgende persbericht:

Wat sp.a reeds lange tijd vermoedde, blijkt uit te komen. De stadslijst van Somers, N-VA en en CD&V starten de besprekingen om een rechtse coalitie op de been te brengen. Vooral van Groen is die keuze verrassend en betreurenswaardig.

 

“Dit is niet goed voor het warme, sociale en bruisende Mechelen dat wij voor ogen hebben. We zullen een constructieve maar harde oppositie voeren tegen deze anti sp.a-coalitie. Correct en kordaat, zoals we dat in de meerderheid de afgelopen 6 jaar ook hebben gedaan”, aldus Caroline Gennez.

 

Verder is ook de methode waarop deze coalitie tot stand is gekomen meer dan bedenkelijk. De politieke spelletjes, leugens incluis, die gisterenavond door Somers, Calvo en Hendrickx zijn gespeeld, getuigen van een ongekend politiek cynisme. De show rond zogezegde gesprekken tussen N-VA en sp.a en het mogelijke burgemeesterambt voor Hendrickx, was duidelijk opgezet spel: een operatie beschadiging om sp.a in de oppositie te krijgen. Geen goede zaak voor de politieke stiel, de samenleving en onze stad.

 

sp.a heeft gelukkig een sterk vernieuwd en verjongd team. Caroline Gennez zal vanuit de oppositie haar team coachen om het belang van alle Mechelaars te blijven verdedigen.

In GvA staat wel dat Schroons duidelijk njet geantwoord heeft op de vraag van sp.a. Is Schroons dan ook een leugenaar?

En voor zover ik weet is er nog geen coalitie, gaat het over verkennende gesprekken.

Het vel en de beer, ...

Wieland Volkaert : Twee tegenstrijdige stemmen, ieder zijn mening. Het wijst er wel op dat hij controversieel is: 1/3 houdt van hem, 2/3 niet... Niet het soort mens dat zijn stad verenigt, zoals Termont in Gent dat doet, zodat ook wie ideologisch tegen hem is, toch vindt dat hij een goede burgemeester is. 

Het is niet omdat 1/3 hem goed vindt, dat de rest hem slecht vindt, hé Wieland.
Ikzelf heb niet op Bart Somers gestemd, maar dat wil niet zeggen dat ik de man haat.
Ik vind zelfs dat hij het behoorlijk gedaan heeft, de laatste 12 jaar, maar hier en daar heeft hij steken laten vallen, zonder ze op te rapen en dat heeft mij doen beslissen om mijn stem aan enkele anderen te geven, waarvan ik vond dat zij een kans moesten krijgen om zich te bewijzen.
Ik vond die anderen gewoon beter dan Bart Somers, maar ik vind hem dus niet slecht.
 

Jouw bewering laat zien dat je met cijfertjes kan goochelen en de cijfertjes kan verdraaien tot ze in je gelijk spreken :-)

 

@filip

Het betrekken van de CD&V, mathematisch niet nodig voor en coalitie, geeft inderdaad te denken, er wordt daar in ieder geval iemand voor iets beloond. Bovendien lijkt de SPA met hun verklaringen zichzelf alleen maar de das om te doen momenteel, of ze nu "geflikt" worden of niet. Ze konden beter hun koelte bewaren dan het te hebben over voorakkoorden en politieke spelletjes.

Toch moet men goed lezen wat er in de GVA staat: er staat daar dat er op voorhand geen anti-stadslijst-akkoord kon gesloten worden, wegens de weigering van de CD&V. Ik vermoed dat men daarmee bedoelt: voor de verkiezingen. Als dat zo is, dan bewijst dat alleen maar dat er voor de verkiezingen gesprekken waren tussen de partijen, en we weten natuurlijk niet wat daarvan de context was (had men bijvoorbeeld een situatie in gedachten waarin de NVA de grootste partij zou worden? Zocht de SPA in die omstandigheden een bypass voor de stadslijst? We zullen het natuurlijk nooit weten). In ieder geval, dat op voorhand alle partijen wat aan elkaar snuffellen, wel, dat lijkt mij deel van het spel, en het zou maar gek zijn mochten de NVA en de stadslijst ook niet op voorhand aan tafel gezeten hebben. Die gesprekken blijven dan wel hypothetisch: de effectieve uitslag bepaalt hoe de kaarten liggen.

De vraag blijft: heeft Genez de avond van de verkiezingen een aanbod aan Hendrickx gedaan? Dat blijf ik alleszins onwaarschijnlijk vinden. Ik vind het waarschijnlijker dat we in een grijze zone zitten: er waren misschien contacten en denkpistes voor de verkiezingen tussen SPA en NVA, die misschien gesprongen zijn op een njet van de CD&V. Volgens mij heeft Hendrickx (al dan niet in samenspraak met de stadslijst) dat gegeven verdraait door te zeggen dat dat contact op de avond van de verkiezingen heeft plaatsgevonden, voor maximaal politiek effect.

Een andere mogelijkheid is dat de CD&V er gewoon bij betrokken wordt om het hele verhaal geloofwaardigheid te schenken, of voor een totaal onafhankelijke reden, maar dat lijkt me dan ook weer niet erg geloofwaardig.

Maar het blijft gissen, natuurlijk. Fascinerend is het wel wat er aan het gebeuren is. 

Dit is waar ge in zee mee gaat Filip.

Speech De Wever

Schaam U zeer diep Groen!

Wout Muyldermans

Ik ben teleurgesteld in Marc Hendrickx. Eerst verontwaardigd reageren op het mailverkeer tussen de korpschef en Bart Somers, en daarbij aanhalen dat hij de indruk heeft dat dat geen eenmalig feit is (een indruk die wel meer mensen die bij de stad of de politie werken hebben) - maar dan de kat opnieuw bij de melk zetten...

Zijde nu 'voor' of 'tegen' (zoals ikke) den (blauwen) Bart, indien 'ge' objectief wil wezen, moet 'ge' erkennen dat hij, gedurende zijn flamboyant bewind, Mechelen serieus opgevijzeld heeft. Genez heeft (buiten 2 in d'oog springende dingskens; allee, zeg maar 'dingens' zenne) in mijn ogen nog niet te veel bijgedragen aan dit (verheugende) gebeuren. Eerlijk gezegd denk ik tevens niet dat (gele) Marc het veel beter zal doen dan Carolientje; hij heeft dan nog het nadeel dat ik hem nooit met een enthousiasmerende blik zal nakijken! Al bij al vind ik deze uitslag nog meevallen; alleen het Vlaams Belang ribbedebie als (sterke) oppositie vind ik wat spijtig, maar echt heel veel  (belangrijks) hadden die toch ook niet te zeggen ... Ik hoop maar dat criminelen het nu niet wat gemakkelijker gaan krijgen; met die clemente benevolente groene jongens behoort dat toch tot de mogelijkheden (vrees ik) ...

Open brief aan Groen vanwege Jonas Salen.

Beste Kristof, Beste Marina, Beste Bjorn, Beste Tom, Beste Patrick, Beste Klaartje,

 

Ik lees met verbijstering en teleurstelling dat u in Mechelen als eerste en bevoorrechte gesprekspartner de N-VA heeft gekozen. Op zich een democratische keuze, de N-VA was immers de tweede grootste partij in Mechelen. Qua ideologie en programma een minder logische keuze.

 

Tijdens de campagne was de N-VA voor een groot deel de tegenpool van de stadslijst, waarbij populistische uitspraken geen uitzondering waren. "De stad is failliet", "De stadsopwaardering moet stoppen want te kostelijk", "De autoluwe binnenstad werkt niet", enzoverder. Hun schriftelijk programma is een stuk gematigder merkte ik gisteren, ik had dit namelijk nog niet gelezen en alleen geluisterd naar hun kopstukken. DeN-VA kijkt ook federaal heel anders naar de maatschappij dan Groen. Een argument dat ikzelf niet zou aanbrengen in een regionale verkiezing, moest dit voor N-VA niet de inzet geweest zijn dit jaar. 

 

Laat mij u er ook aan herinneren dat de 17% stemmers die het Vlaams Belang verliest waarschijnlijk volledig naar de N-VA zijn gegaan. Dit maakt de achterban van diezelfde N-VA in Mechelen (en heel Vlaanderen) een stuk rechtser dan de partij zelf. En net als ik vandaag probeer te overtuigen als kiezer van uw partij, zullen de kiezers van de N-VA ook het beleid van die partij mee beïnvloeden.

 

Ik hoor u graag zeggen dat u op zoek bent gegaan naar een partner waarmee u uw programma kan uitvoeren. Buiten het feit dat de prioriteiten anders liggen bij de N-VA is er ook nog het feit dat uw beleid de komende 6e jaar niet alleen uw programma zal zijn: u zal ook andere beslissingen moeten nemen, budgetten moeten opstellen, uw gewicht in de schaal moeten werpen bij het nemen van besluiten. Ik heb op uw partij gestemd om ook hierin groene accenten te zien leggen. Uw programma is een mooie start, maar uw gehele beleid moet ook groen zijn. Met 6 groene verkozenen kunnen we dit eindelijk doen. Kan dit ook in een grote rechtse coalitie?

 

Laten we daarbij even rekenen: een coalitie met de SP.a komt neer op 24 van de 43 zetels. 6 daarvan zijn van u. U heeft dus 1 op 4 zetels in de coalitie. Met de N-VA in coalitie word bevat deze coalitie 29 zetels, wat neerkomt op 1 op 5 beslissende zetels. Uw groene beslissingskracht zal zo veel kleiner zijn.

 

Ik ben een groene linkse rat. Opgegroeid in een Mechels groen nest, jaarlijks betoger tijdens antiracisme- en klimaatbetogingen, actief bij de andersglobalisten, allergisch voor alles wat ons sociaal weefsel wil afbreken. Maar ik ben politiek ook nog groen achter de oren. Ik besef dat coalitiegesprekken niet vanzelfsprekend zijn, en dat er vaak vuile politieke spelletjes spelen (speel deze zelf niet alsjeblieft, daar is Groen te slim voor). Maar vanuit mijn buikgevoel besef ik dat deze coalitie niet degene zal zijn waar ik en 9205 andere Groen-stemmers voor gekozen hebben.

 

En daarom doe ik een oproep aan Groen Mechelen: start vandaag nog gesprekken op met de SP.a. Die coalitie is vanzelfsprekend; de voorbije 6 jaar hebben ze namelijk ook meegewerkt aan de stad, en uw coalitie is sterk genoeg om dan ook de komende 6 jaar te overleven. De accenten zullen linkser en socialer zijn en uw groene achterban, alsook de blauwe achterban zal dit kunnen begrijpen. Want dit is ook een waarschuwing; ik vrees dat u uw kiezers niet zal kunnen overtuigen van een coalitie met de N-VA en u en uw partij veel geloofwaardigheid zal kwijtraken. 

 

Ik hou van Groen en ik hou erg veel van mijn stad dus ik vraag u uit de grond van mijn hart; ga voor een progressieve linkse coalitie en maak Mechelen mooier en groener.

 

Met hoopvolle groet,

 

Jonas Salen

Mechelaar.

Kristof Calvo heeft de open brief ondertussen gelezen, en laat Jonas weten om geduldig te zijn...

 

.. een jaar of zes? :-/

Dit is waar sp.a mee in zee gegaan is op vlaams niveau Wout

 

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20121014_00334072

 

Schaam u zeer diep sp.a!

Pff, wat een gezeur. Had Mr. Salen inderdaad nu eerst het partijprogramma gelezen. Ik doe dat altijd eerst voor schunnige uitspraken over andere partijen te doen. Niks mis met deze ecologist, maar de open brief legt nu wel een zeer naïef kantje van hem bloot: een samenwerking met N-VA was toch niet onoverkomelijk?

Ik moet zeggen dat N-VA en Groen ideologisch niet zo heel veel vanelkaar verschillen op vlak van milieu en ruimtelijke ordening. Alleen mag je dat niet te hard in de portemonnee voelen. Mr. Salen legt gewoon, net zoals velen, een nogal populistisch verband tussen nationalisme en slechtheid, uit angst om een soort tweede naziregime mee te maken ofzo. Jammer dat mensen toch blijven steken in de jaren 30 om de mensen schrik aan te jagen voor zaken die er niet zijn.

Jammer dat mensen toch blijven steken in de jaren 30 om de mensen schrik aan te jagen voor zaken die er niet zijn.

of die er nog niet zijn

eerlijk gezegd de manier van speech-en van de andere Bart, alias BDW, leek anders wel heel erg op een andere brulaap in de politiek hier ten lande....

hij is er niet mooier op geworden 

This post presents clear idea designed for the new users of blogging, that truly how to do blogging.