Roetgeur in de Pijnboomstraat

met categorie:  

Geachte inwoner van de Pijnboomstraat en de omliggende straten,

Als jonge Maneblusser houd ik van frisse lucht, ook als ik uit vakantie ben. Omdat ik thuis geen airconditioning heb, zet ik daarom mijn raam altijd open. Ik heb gelukkig geen astmatische aandoeningen of andere lichamelijke kwalen en graag zou ik dat zo willen houden zolang ik onder de zon loop.

Pas op hoor, ik begrijp dat u eens graag bij een gezellige haard zit of een vuurtje stookt om de kosten van de afvalzakken wat te drukken. Het loopt inderdaad de spuigaten uit en u weigert uw zuur verdiende centen hieraan uit te geven. Deze medemensonvriendelijke houding lijkt me echter niet opportuun in een stedelijke omgeving.

Ik bedoel, aan de uitstoot van het snelwegverkeer in onze straat zal die roetgeur vast niet liggen.

Met veel achting,

Henning

Beste Henning, mag ik je voor een keertje bijtreden? Een tweetal jaar geleden kaartte ik dit probleem al aan op deze blog (op 23/12/2010 om precies te zijn, als reactie op een blog van 20/12/2010, mijn excuses dat ik niet kan werken met hyperlinks). De bezorgdheid die we hier delen werd toen door sommigen afgedaan als ingegeven door partijpolitieke, of levensbeschouwelijke, ideologie, maar het ging in feite gewoon over burgerplicht en goed nabuurschap, iets waar de partijpolitieke hoek van waaruit de felste reactie toen kwam doorgaans de mond vol van heeft. Het is een thema dat denk ik alle partijpolitiek zou moeten overstijgen: je verziekt de publiek gedeelde ruimte niet om je eigen beperkt belang te behartigen.

Wel nog een kleine opmerking: je brengt het probleem van het illegaal opstoken van huisvuil in verband met de prijs van de huisvuilzak in Mechelen. Dat zal er vast en zeker een impact op hebben (al geloof ik dat het "gestegen zijn" van de kost meer impact heeft dan de absolute kost), maar het is denk ik niet de hoofdzaak. Ook in gemeentes waar de prijzen lager liggen, wordt (veel) illegaal gestookt. Mijn vermoeden is dat het eerder gaat over een gebrek aan kennis van de impact op de omgeving van al dat illegaal gestook, gecombineerd met een je m'en fous mentaliteit; een weigering om persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen voor een collectief probleem, omdat er in dit geval nu eenmaal een (in wezen zeer beperkt) individueel voordeel te behalen valt door tegen het algemeen belang te handelen.  

 

Stoken ze in jullie buurt hun afval gewoon op in de tuin? amai :-/

CartoonistHenning Als je vaststelt dat je buren je leefomgeving verpesten door hun illegaal gestook dan kan je toch binnen de kortste keren de flikken bellen om een pv op te stellen. Of liever niet?

Hai Jef, ik wens die mensen vroeg of laat wel aan te spreken op hun gedrag, al weet ik niet met 100% zekerheid wie het is. Ik opteer wel nog steeds een onregelmatigheid op te lossen op een menselijkere manier dan er direct de flikken erop af te sturen. Maar waar is mijn vorige commentaar nu naartoe??