Met De Lisdodde opent OCMW nieuw woonzorgcentrum

met categorie:  

 

    

(foto's: Jan Smets)

Deze namiddag was er enorm veel belangstelling voor de officiĆ«le opening van het nieuwe woonzorgcentrum De Lisdodde aan de Frans Broersstraat, tussen Battelse Steenweg en Dijle - niet in het minst van de senioren die nu reeds wonen in De Polder, de campus die al langer op deze site gevestigd is.  Er hing een feestelijke stemming in de lucht.  Het nieuwe complex oogt mooi en luchtig, en... kleurrijk - haast vrolijk.  Bij de rondleiding kan ik enkel maar mijn goedkeuring uitspreken voor de moderne en comfortabele kamers.  Soms deden ze me eerder denken aan hotelkamers, dan aan verzorgingsflats...

 

Het waren OCMW-voorzitter Koen Anciaux en enkelen van 'zijn' mensen, en burgemeester Bart Somers die de eer hadden om de gedenkplaat die mooi verstopt zat achter de Mechelse stadsvlag, te onthullen...  

 

" Een goeie stad herken je aan hoe ze met haar senioren omgaat "  

 

  (BartSomers)

 

 Aan het hele complex hangt een kostenplaatje van (bijna)  20 miljoen euro.    Maar het project wordt gesubsidieerd door het Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden voor een bedrag van 600 000 euro gedurende 20 jaar.

 

  

 

In de Lisdodde vinden 150 senioren hun stek, samen met de bewoners van de 24 nieuwe assistentiewoningen en 6 senioren in kortverblijf.  Tegen oktober zou de hele verhuis afgerond worden.

 

De wooneenheden van de verouderde campus De Heergracht aan de Lange Heergracht en de reeds bestaande campus De Polder, smelten hier samen tot een nieuwe voorziening, in een toch wel moderne, groene en aangename omgeving. 

 

"Wonen komt er op de eerste plaats.  Daarna is er oog voor zorg op maat.  Ons uitgangspunt is dat elke oudere uniek is, en dus ook de behoefte aan zorg en welzijn." 

 

(Koen Anciaux)

 

 

 

In de Lisdodde kunnen de bewoners wonen en relaxen in een vertrouwde omgeving waarin ook een therapeutische welness ruimte is voorzien waar kinesitherapie en ergo nog beter ondersteund kan worden.

Er is een ruime cafetaria voorzien, en eveneens een klein winkeltje en kapsalon.

 

Maar bovenal zal er speciale aandacht worden gegeven voor personen met dementie.  Deze mensen zullen zowel binnen als buiten in de tuin vrij kunnen bewegen waarbij veiligheid en geborgenheid steeds gewaarborgd blijven.

 

  

 

De 24 assistentiewoningen bieden een aangepaste huisvesting aan zorgbehoevende senioren die toch nog zelfstandig kunnen wonen.  Deze mensen hebben de keuze om al dan niet gebruik te maken van de diensten van het centrum.  Het biedt hen een combinatie van privacy en keuzevrijheid in hulpverlening.

De senioren die hier wonen, hebben een eigen ingang via de Karperstraat en hebben een apart en mooi terras.  Toch hebben ze ook een rechtstreekse verbinding met de gemeenschappelijke ruimten van het woonzorgcentrum.  Als deze ouderen dan ooit meer zorgen zouden nodig hebben, kunnen ze verhuizen naar het woonzorgcentrum in een omgeving die hun dan al vertrouwd is.

 

 

Het gebouw en het terrein staan open naar de omgeving.  Er komt een semipublieke ruimte, en de cafetaria kijkt uit op een speelpleintje met afsluitbare toegang tot het binnengebied van de aanpalende woonwijk. 

 

Met het nieuwe woonzorgcentrum sluit het OCMW een groot project uit het zorgstrategisch plan af.  En toch is dit alles nog maar het begin van een lange weg die de stap uitstippelt om de ouderenzorg in Mechelen te hernieuwen op maat van huidige en toekomstige senioren.

 

  

 

Voor meer info over De Lisdodde kan je terecht na afspraak in de Lange Schipstraat 27.

 

 

"Het oogt mooi.  Het is ook mooi.  Ik hoop alleen dat er ook nog voldoende personeel gevonden wordt om de diensten te bemannen.  Want soms is er wel een schrijnend tekort aan personeel - zoals op zoveel plaatsen in de sector.  Dat baart me soms zorgen..."

 

(een vrouw die haar man die hier al jaren verblijft, dagelijks bezoekt)

 

 Het is een terechte opmerking.  De zorgsector kampt met personeelstekort.  Hopelijk komt hier toch wel een kentering in, en vinden meer jongeren de weg naar de studies voor verzorgende of verpleegkundige.

Maar vandaag is het feest....

De Lisdodde is een knap project - architectonisch en inhoudelijk. 

 

  

                            

 

 

 

 

het ziet er mooi uit inderdaad

laat ons hopen dat er genoeg en bekwaam, gemotiveerd personeel komt werken, want de laatste tijd heb ik meer rusthuizen en senioren verblijven gezien dan me lief is om het als een aanlokkelijk woonst op het einde van mijn leven te willen zien

papier is verduldig zei ons grotemoe altijd

toch eigenaardig dat onze burgervader ervan uitgaat dat een goede stad zich kenmerkt door de manier waarop ze met haar ouderen omgaat, tja, dan toch niet wat mobiliteit betreft, want moesten we niet binnen blijven als we niet goed te been waren en na negen uur 's avonds?

 

 ziet er zeer aangenaam uit; gebruik van veel kleuren is ook boeiend

Ik hoop binnenkort deze plaats eens te kunnen bezoeken

verder beaam ik de opmerking van Melanie hierboven dat de aanvulling moet bestaan uit voldoende personeel; deze krijgen alvast net als de bewoners een stimulerende omgeving aangeboden

 

Er zit een haar in de boter over de rusthuisprijs!

lees:

http://www.gva.be/regio-mechelen/mechelen/gehakketak-over-duurdere-rusthuiskamers.aspx