Ludo Sleeckx filmt gevaarlijke Jubellaan

met categorie:  

  

(foto's: Jan Smets  - Jan Van Gils, gespreksleider wijkraad (li) en Ludo Sleeckx (re)

Ludo Sleeckx poseert met zijn camera voor mij op de Jubellaan.  De voorbije maanden heeft deze gedreven wijkbewoner die trouwens lid is van de wijkraad Tervuursesteenweg de ronduit gevaarlijke verkeerssituatie op deze viervaksbaan vastgelegd op beeld.  Hij kon het niet langer aanzien hoe dagelijks vele ouderen en kinderen potentieel gevaar liepen op deze gewestweg.

Op een vergadering van de wijkraad kwam de film ter sprake, en er werd besloten om hiermee de actie die men plande te voeren, extra te stofferen.  Op een druk bijgewoonde actie zaterdag, drong de wijk bij monde van Jan Van Gils aan op veilige oversteekplaatsen.  En dan liefst in de heel nabije toekomst!

 

 

Ik heb mijn filmpjes gemaakt met een kleine camera die ik steeds bij me heb in de auto.  Ik maakte ze in kleine resolutie, omdat ik niet wou dat de privacy geschonden werd door gezichts-of nummerplaatherkenning.  Het meeste filmmateriaal schoot ik op het kruispunt Mahatma Gandhistraat en Jubellaan.  Op verschillende ochtenden ben ik daar gaan staan om de gevaarlijke toestanden te filmen.  Moet er écht eerst iemand verongelukken voordat men hier eindelijk iets gaat aan doen?  Heel veel kinderen wonen aan de ene kant van de wijk, en moeten de drukke baan over om naar de scouts Thila Coloma te gaan...;  Ouderen zie je twijfelen in het midden van de baan bij het oversteken...; er is de schoolomgeving van de Basisschool Sint-Jozef-Coloma; amper twee zebrapaden liggen op het hele traject: dat is zowat het héle probleem in enkele woorden gezegd...

 

(Ludo Sleeckx)

 

Het oogt inderdaad allemaal niet erg veilig.  En dat is het ook niet.  Er ligt één zebrapad op de Jubellaan, ter hoogte van de Stenenmolenstraat.  Hier is de baan met vier vakken erg breed.  Op het einde is er ook nog een zebrapad nabij de Geerdegemstraat.  Daar is de baan reeds smaller en er is ook nog een middenberm.    Maar gevaarlijk is het er ook. Het  is dus huilen met de pet op.  Die schaarse zebrapaden geven bovendien een vals gevoel van veiligheid.  Er is écht wel méér nodig om de Jubellaan veiliger te maken.

 

 

De herinrichting van de Jubellaan is een aanslepend verhaal.  In 2003 nam het al een vooraanstaande plaats in op de agenda van de wijkraad. Even zag het er goed uit: er werd effectief een plan voorgelegd en goedgekeurd. Wat later waren er problemen met de aannemer en het plan werd niet uitgevoerd. Daarna werd het oorverdovend stil. Ook de stad slaagde er niet in om het Vlaamse Gewest te overtuigen om met dit dossier aan de slag te gaan. Vorig jaar kregen we, in reactie op een brief van de wijkraad, toch een antwoord van de Minister dat dit dossier zou worden aangepakt als de stationsomgeving afgerond waren....  Zeg maar 2020 !!

 

(Jan Van Gils)

 

Het probleem is dat het een viervaksbaan is, geconcipieerd als een soort ring rond de wijk; later herschilderd tot een tweevaksbaan met een middenstrook waar 'n afslag is.  Het is dan ook een brede baan, waarbij de snelheid hoog ligt. Voorheen was er oorspronkelijk slechts langs één kant enige beweging te bemerken. Vandaag is er ook aan de overkant heel wat activiteit: grote garages, magazijnen, een woonwijk , een geplande verkaveling en binnenkort nog een besloten jeugdinstelling.  De baan dient ook overgestoken te worden om het avontuurlijke speelterrein te berieken. Daarmee is een eerste probleem aangehaald, stelt Jan Van Gils: de oversteekbaarheid!  In één ruk dien je over het zebrapad aan de Stenenmolenstraat drie rijstroken oversteken. En da's een hachelijke onderneming!

 

 

                                         

 

De impasse rond de heraanleg brengt ook mee dat het onderhoud op een laag pitje staat.  De voetpaden zijn in grote mate onbruikbaar wegens opstulpingen door de wortels van de bomen. Ook dat probleem wordt verschoven naar de definitieve herinrichting.

Een pijnlijk knelpunt is het kruispunt waar de Tervuursesteenweg en Geerdegemstaat ontmoeten op de Jubellaan. De zichtbaarheid is er slecht en de snelheid van de auto's te hoog. Dit is ook de plek waar regelmatig al ernstige ongevallen gebeurden.

 

We dringen aan op concrete maatregelen voor het begin van de werken aan de stationsomgeving. We vrezen dat deze een toename zullen veroorzaken van het zware verkeer, en dat daardoor de onveiligheid zal toenemen. Dit is de aanleiding om dit smeulend dossier op te poken.  De oplossing is de heraanleg van de Jubellaan met stevige snelheidsbeperkende maatregelen (max.50 km/u), door verleiding tot 2 rijstroken, met voldoende en beveiligde zebrapaden (met eiland dat oversteken in twee fasen mogelijk maakt), met veilig apart liggende fietspaden en met comfortabele voetbaden.  Ook de aansluitingen met diverse zijstraten dienen verbeterd zodat de verkeersafwikkeling vlotter en veiliger kan verlopen.  Dit is een verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid. Dit dossier kan niet eindeloos uitgesteld worden.  Van de stad verwachten we dat ze blijven aandringen bij de overheid om hier werk van te maken.  Omdat zo'n dossier minstens een paar jaren vraagt, dringen we aan op maatregelen op korte termijn, zijnde: oversteekplaatsen aan Stenenmolenstraat, Wilgenstraat, Dennenstraat, Abeelstraat en Ghandistraat - wijk Rietstraat.  Zoals tijdens gesprekken met het Schepencollege al bleek, moet het mogelijk zijn om op die 4 plaatsen zebrapaden te verven, lichtjes in het wegdek aan te brengen, en in het midden beveiligde eilandjes aan te leggen.  Aan het kruispunt met de Geerdegemstraat -Tervuursesteenweg zouden ook lichtjes in het wegdek kunnen aangebracht worden...

 

(Jan Van Gils)

 

Schepen van Openbare Werken, Greet Geypen - die trouwens wijkbewoonster is, begrijpt de alarmkreet van de wijkraad en zegt dat het Vlaams Gewest een nieuwe asfaltlaag zal aanleggen in het najaar.  Er werd dan ook beloofd om te bekijken of er een veilige oversteekplaats aan de Gandhistraat kan komen.  Geypen zegt verder ook dat het Vlaams Gewest geen oversteekplaatsen toelaat, tenzij er een snelheidsbeperking is van 50 km per uur.  Maar ze vindt het goed dat de wijkraad de toestand blijft aankaarten...

 

Hopelijk blijft alles niet bij loze beloften, en neemt het Vlaamse Gewest zijn verantwoordelijkheid.  Ook is het te hopen dat de Stedelijke Overheid blijft aandringen om dit probleem in hoogdringendheid te behandelen.  De wijkraad nam alvast ZIJN verantwoordelijkheid.  Proficiat!  Nu de beleidsmakers nog...

 

De film van Ludo Sleeckx kan je bekijken op Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=F7Q97DLCEwc

 

 

 

 

 

Dat het daar gevaarlijk is weet iedereen al langer dan van vandaag. Gevaarlijk is trouwens iedere tweevaksbaan. Maar je moet wel nog in Hofstade geraken hé. Zeker nu dat de heraanleg van de Tervuursesteenweg ook een flop is met al die verzakkingen en de heraanleg van het plein aan de vaartbrug. Ik tip op verkiezingskoorts. Eerst kemels schieten en dan de schuld op iemand anders steken. Zo kennen we ze.

Veel zien ze mij niet meer in 't stad, maar als ik dan toch eens kom vraag ik mij soms af waarvoor die  fiets - en zebrapaden dienen.-)

Ik zie op het filmpje niet echt gevaarlijke toestanden.
Wat ik wel zie zijn enkele hoffelijke chauffeurs die stoppen om de voetgangers door te laten.
Toegegeven dat het allemaal stukken veiliger zou kunnen met het aanleggen van een zebrapad, wat op zich niet echt onbetaalbaar is.
Nog beter zou een zebrapad met een eilandje zijn, zodat de voetgangers in twee keer zouden kunnen oversteken.
Iets wat ook broodnodig is, zijn verkeerslichten ter hoogte van de Geerdegemstraat.
Daar wordt al over gepallaverd sinds de aanleg van de Jubellaan in 1975, maar het probleem daar schijnt niet belangrijk gevonden te worden, al zijn er toch al enkele doden gevallen op dat punt.
Ook het andere uiteinde van de Geerdegemstraat schreeuwt voor verkeerslichten.
Vanaf de Geerdegemstraat wordt het zicht op de Brusselsesteenweg belemmerd door de bomen, zodat veel chauffeurs, waaronder ook ik, in de Geerdegemstraat de parking oprij en daarna de uitrit aan VandenBorre nemen, omdat je daar een veel beter zicht hebt.
Daardoor wordt de parking als sluipweg gebruikt, waardoor deze dan weer onveiliger wordt.
 

 

Zebrapaden en  verkeerslichten zouden al heel veel veiliger zijn , daar geef ik Ludo volledig gelijk in. Spijtig dat de fietspaden niet in beeld kwamen , wanneer ik 's morgens héél vroeg ( half 6 ) of 's avond half elf naar huis rij met de fiets is het heel gevaarlijk ! De putdeksels liggen verhoogd en er zijn verzakkingen in het fietspad , wanneer je dan over zo een putdeksel rijd en in een verzakking komt moet je opletten dat je niet valt en dit dan nog in de pikkedonker ..... want er zijn dagen dat er geeneen straatverlichting is ! Ook in het begin van de Jubbellaan vind je dan nog van die eikels op de weg van de bomen waar je op uitschuift dus ..... héél gevaarlijk !! ik hoop dat men daar snel iets gaat aan doen want ik ben 1 keer bijna serieus neer gegaan en sindsdien rij ik zoveel mogelijk met de auto , veel veiliger dan met de fiets !

@Jan

Een Zebrapad lost de problemen hier niet op en op deze plaats oversteken is spelen op de loterij. Wat ik ook bedoelde met fietsers en voetgangers die in de stad met tientallen lopen en rijden waar het niet moet. Met tempo zeventig is op deze weg ook niets mis. Alleen moet op het rechte gedeelte van deze weg een oversteekplaats met stoplichten gerealiseerd worden. Iedereen moet dan ook daar naartoe om over te steken en niet anders. Knopje drukken en wachten tot het uw beurt is. Wedden dat het dan nog niet zal lukken om ze daartoe te bewegen. En er mag zelfs meer dan één oversteekplaats zijn.

Kunnen de klagers mij ook nog eens vertellen wie schepen van openbare werken was toen deze toestanden gerealiseerd werden ? We zouden kunnen verschieten van het couleur.-)

Dus: als ik het goed begrijp vindt Vlaams Belang-raadslid GL (Louis Goovaerts) deze mensen die vanuit de werkraad constructief proberen te streven naar een méér veilige buurt voor hun kinderen (hier dus de Jubellaan), 'klagers'?   Mooie manier om mensen te catalogeren die zich vrijwillig inzetten in hun wijk.

(PS: het gaat me hier niet om politieke spelletjes.  Wat maakt het NU wat uit wie ooit dit alles heeft gerealiseerd.  Het gaat om een oplossing NU.  Trouwens de weg en omgeving zijn in al die jaren ook wel wat van karakter gewijzigd.   En het gaat ook over DEZE situatie.  En niet om het gedrag van fietsers en voetgangers in de stad.  Dit even terzijde.)

Van mij dus wél proficiat aan de nek-uitstekers van de wijkraad, die IK dus niet schaamteloos catalogeer als 'klagers'.

Het woord " klagers " laat ik voor uw rekening. Mij niet verkeerd citeren a.u.b.

Dat er op de Jubellaan enkele gecontroleerde oversteekplaatsen mogen komen daar ben ik het helemaal mee eens. Met zebrapaden en stoplichten erbij mag best zijn en ook het eilandje van mijn naamgenoot is best te pruimen. Knopje duwen en wachten tot het groen is. Overlopen in de bocht zoals op het filmpje te zien is, is echter Rusische roulette en dat doet een normaal mens niet, punt ander lijn.

De zoveelste stunt naar 14.10 is toch wel duidelijk zeker, daarom " kies veilig ".

Ik vind ook niet dat het er toe doet wie het daar zo gemaakt heeft.
Ik heb de Jubellaan weten aanleggen en ik ben er dikwijls de baan overgestoken, zonder problemen, maar het verkeer anno 1975 was van een totaal andere omvang dan dat van nu, dus kunnen we de realisators van toen moeilijk verwijten dat ze geen glazen bol hadden.

De Jubellaan is echter wel een baan die men heeft laten verwaarlozen en zo zijn er niet alleen de fietspaden die Ann Lantin beschrijft, maar ook de voetpaden zijn er in een schandalige toestand.
Boomwortels hebben de voetpaddals omhoog geduwd zodat het voetpad tussen de Stenenmolenstraat en de Abeelstraat onbegaanbaar zijn en zeker onbruikbaar voor ouderen, mensen met kinderwagens of buggy's en mensen in een rolstoel.

In ieder geval moet deze baan dringend aangepast worden aan de noden van 2012.

Maar eerst het stationsplein en de Diepestraat in Hoembeik zeune Jan. Die wachten al van in 1945.

@ GL:  tièns?  blijkbaar verkeerd 'geciteerd'?  OK - ik heb dus NIET gelezen dat je het woord 'klagers' gebruikte.    (?)

 

PS: ga jij de overstekers verwijten dat ze Russische roulette spelen?  Wat suggereer je deze mensen dan als er geen zebrapad ligt hoe ze de baan moeten oversteken?   En wat deze actie van een wijkcomité van bezorgde bewoners te maken heeft met 14/10 is mij een volkomen raadsel, tenzij deze mensen willen gebruik maken van de speciale 'status' van die dag om politiekers extra op hun verantwoordelijkheden te wijzen en gebruik te maken van wat binnen hun mogelijkheden ligt om dit op een ander niveau aan te kaarten.

Ik noem dit constructief denken en doen.  En daar hou ik meer van dan van mensen die zowat élk initiatief in de grond trachten te boren met nikszeggende slogans en verwijten.  (tenzij dit natuurlijk ook een zekere strategie is in het kader van 14/10?  de pot en de ketel, weet je wel?  ...)

Ik heb 17 jaar in den Hanswijkenhoek gewoond en dit punt vond ik altijd het gevaarlijkste deel van de Jubellaan, gewoon omdat ge niet kon zien wat er afkwam...

Als wijkrader (in een andere wijk) kan ik alleen maar supporteren voor deze mensen en hen succes wensen met hun nobele pleidooi om de Jubellaan veiliger te maken. MAAR:

  1. Zoals het in het beeldmateriaal wordt getoond, hoeft het eigenlijk niet (en mag het mogelijk ook niet).  Ter hoogte van de Stenenmolenstraat ís er een zebrapad.  Door de Halfgalgstraat te nemen of door de Jubellaan langs één kant te volgen tot aan dit zebrapad (150m) kan men allicht al iets veiliger (en reglementairder) oversteken.  Nog niet optimaal, maar daar kunnen vluchtheuveltjes (voor zover dat kan in de huidige wegverdeling) vast wat soelaas brengen, met als een heraanleg van de voetpaden.
  2. Ik hoop dat de mensen die hier (terecht) pleiten voor verkeerslichten (al dan niet met knop) beseffen dat ze op deze halve snelweg dan ook regelmatiger zullen moeten stoppen én - als er meerdere lichten komen - misschien wel te maken zullen krijgen met een rode golf (rood licht na rood licht).
  3. Stel dat de gevraagde verkeerslichten er komen...  Gelet op de verkeersdiscipline van het gros van de weggebruikers vandaag de dag  durf ik te betwijfelen of die dan ook effectief door iedereen gaan gebruikt én gerespecteerd worden.  Opgelet voor een vals gevoel van veiligheid, dus.

Maar hoe dan ook, een constructief voorstel is dit zéker en baat het niet, dan schaadt het niet.  Alleen goed nadenken over wát je vraagt en hoé je het vraagt, dat zal de slaagkansen enkel vergroten.

 

 

 

 

Tegenwoordig sta ik continu stil voor lichten met snelheidsmeter, gewoon omdat een tegenligger te snel rijdt, of zelfs gewoon een achterligger 51 wenst te rijden. Probleem is wel dat sommige chauffeurs uit frustratie door het rood rijden terwijl er toevallig wel een voetganger op het knopje heeft geduwd om over te steken, dus zo veilig is dat ook allemaal niet. Om Cruyf om te draaien: "elk voordeel het ze nadeel". De Beatles zouden wel twee keer nadenken.

Los van de problematiek van de Jubellaan even dit :

Wat mij ook opvalt inzake verkeerslichten met drukknoppen is, dat de voetganger op de knop drukt, eerdere een gat ziet en gauw door rood loopt.
Even later staat de automobilist voor het verkeerslicht en steekt er niemand over.
Ook voetgangers moeten het rode verkeerslicht respecteren.

 

Jan Goovaerts for president -) . Maar stond hetzelfde verhaal nu gisteren niet in de frut ???

Een andere oplossing zou kunnen zijn dat we aan de schepen van stilstand vragen om heel den Hanswijkenhoek autosluw te maken. Dan kunnen ze daar ook meteen het licht uitdoen.

Het lijkt ook meer en meer op het verhaal van mijnheer en mevrouw paaltjes in Hombeek, verhaal dat hier verscheen enkele jaren geleden. Ondertussen zijn de paaltjes daar,op enkele na bijna allemaal verwijderd en maar goed zo.. 

Veiligheid op de weg heeft alles te maken met hoffelijkheid en respect en niets met paaltjes, lichtjes of knopjes. Laten we ons echter verheugen, 14.10 is ook weer een dag dichterbij gekomen.

zielig, hoe G.L. erin slaagt elk goedbedoeld initiatief in een ranzig partijpolitiek hoekje te duwen. Typerend ook voor hem en zijn verschrompelend partijtje. We zullen het maar de laatste stuiptrekkingen noemen zeker?

Iedereen die de Jubellaan wel eens oversteekt, weet dat daar iets moet veranderen.

De Vlaamse overheid schuift álles op de heraanleg van de stations omgeving.
Voor een paar vieze putten in het fietspad aan de Brusselsesteenweg (ter hoogte van Q8 en aan de andere kant ter hoogte van de parking van dat restaurant (naam ontglipt me) heb ik in Januari, na een 2e keer lek te zijn gereden, melding gemaakt op die speciale website.

antwoord 26 januari 2012: In antwoord op uw melding via het portaal ‘Meldpunt Fietspaden’ aangaande bovenvermelde aangelegenheid kan ik u meedelen dat de toestand ons gekend is. De herstelling van het wegdek met gietasfalt is voorzien maar een exacte uitvoeringsdatum is echter nog niet gekend.

Nu, 9 maanden later, is er blijkbaar nog altijd geen exacte uitvoeringsdatum gekend, ik ben voor de 4e keer op een jaar tijd lek gereden ...  Dure grap! Dat ze mensen aan het werk willen houden is niet slecht, maar mag het in plaats van de fietsenmaker ook eens een wegenwerker zijn?

Vier keer lek gereden?  Sorry, Kathinka, maar nu moest ik toch spontaan denken aan dat verhaal van die ezel en die steen ;-)  

@GL 'Dan kunnen ze daar ook het licht uitdoen?"  Waar in Mechelen is dan nóg het licht uit gegaan?  Op het kantoor van uw partij misschien, door die grote foto van de lokale grote leider voor het raam? 

@sooike, ook nieuw op de blog? Ik ook zenne. Maar efkes een raad: het vel van de beer niet verkopen voordat hij geschoten is:-) Hoe groot uw droom ook mag zijn, weten doet ge dat pas op 14 oktober...

@Sooike

Geen mosselen roepen voor ze aan wal zijn hé.

Voor alle duidelijkheid wil ik even teruggaan naar de kern van de discussie. De werken aan het stationsproject zullen in het deelgebied Jubellaan helemaal geen 10 jaar duren. Ze beginnen nog dit najaar en moeten op die plaats tegen eind 2016 afgerond zijn.
Intussen worden in het kader van de aanpak Minder Hinder heel wat begeleidende maatregelen genomen. Zo komen er onder meer aan het kruispunt Jubellaan - Colomalaan volwaardige verkerslichten. Uiteraard ook voor voetgangers en fietsers, zodat zij toch al zeker op die plaats de Jubellaan veilig kunnen oversteken.

Rudy Van Camp

 

Rudy, die verkeerslichten aan de Colomalaan zijn niet erg handig voor de bewoners van bvb de Ghandistraat die de bus willen nemen aan de overkant van de straat.
Een paar zebrapaden schilderen kan nu toch ook niet de grote kost zijn en hoeft geen maanden of jaren te duren.
Ik ben zeker dat, als je de mensen uit de buurt daar een pot verf geeft, zij zelfs de zebrapaden zelf willen aanbrengen :-)

 

@Rudy Van Camp: Eerst zien. Er werd al veel gezegd en het blijft mordicus bij dat "zeggen". Plannen worden opgeschoven door ruzies (staat er in de gazet) en ik vind dat als Mechelen In Beweging ietwat geloofwaardigheid wil uitstralen, deze strubbelingen dan ook moet gecommuniceerd worden. Ik vind trouwens heel dat mobiliteitsplan van de tangent op voorhand al mislukt door al die verkeerslichten, maar soit, da's nog een ander verhaal.

Mensen, heel eerlijk? Het enige wat er aan de Jubellaan anders moet, is 1: de parkeerstrook aan de kant van Hanswijkenhoek die een te dichte parkeermogelijkheid bij uitkomende straten biedt, waardoor je als invoegende chauffeur de aankomende traffiek moeilijkt kunt zien en is 2: fietspaden en stoep.

Ik woon er vlakbij en oversteken beschouwde ik nooit als een probleem. Het enige wat je als weggebruiker van de Jubellaan (ook voetgangers) moet hebben, is geduld. Een hele heraanleg vind ik net weer wat overdreven.

@ A.Noniem: De Brusselsesteenweg van kruispunt Postzegellaan tot op/afrit Mechelen Zuid nodigt nu niet direkt uit om de putten te ontwijken door op de rijbaan te gaan rijden, en het fietspad is niet echt breed .... Er mag daar 70 gereden worden, velen rijden veel harder, en het is er behoorlijk druk. Dus tja, dan kan je kiezen: remmen, afstappen, de stoep op, te voet langs die putten, stoep af, terug op de fiets tot de volgende putten, enz., of doorfietsen en je vingers kruisen dat het zo'n vaart niet zal lopen ...

Dat heeft niks met ezels en stenen te maken maar alles dat de fietser óók graag veilig en vooral op tijd op zijn/haar werk geraakt, net als al die automobilisten.

Ik ben 4 (!!!) jaar geleden op pad geweest met een gemeenteraadslid uit mijn gemeente (Elewijt) om hem te wijzen op een aantal gevaarlijke toestanden vanaf het heraangelegde kruispunt aan Hostade Bloso-domein tot waar de Tervuursesteenweg zich afsplitst van de Jubellaan. Ik had 3 grote opmerkingen: 1) het ontbreken van een dwarstunnel voor de scholieren uit Elewijt die van mechelen komen en bijna allemaal de Kampenhoutsebaan nemen en dus bovengronds oversteken vóór het kruispunt   2) het nieuwe fietspad richting Elewijt is gevaarlijker omdat er veel meer straten op de Tervuursesteenweg uitkomen aan die kant en  3) de gevaarlijke oversteekplaats vanuit de Tervuursesteenweg over de Jubellaan. De auto's komende van Mechelen mogen daar 90 rijden!! De gemeente Zemst ging kijken wat er kon gedaan worden aan het kruispunt met de Jubellaan maar het zou moeilijk worden want 2 gemeentes en 2 provincies zijn betrokken. 4 jaar later nog geen antwoord. Mijn oudste zoon zit intussen in het 5e leerjaar en zal binnen 2 jaar met de fiets naar Mechelen moeten. Toen ik een paar maand geleden contact nam met het betrokken gemeenteraadslid was de boodschap: "je moet leren geduld oefenen, ik heb dat ook moeten doen". Daar sta je dan: toch maar mijn kinderen met de bus naar school laten gaan??? Als het zelfs niet mogelijk is om alleen al de snelheid te beperken...