Einde is Nieuw Begin voor 'Den Abeel'Woensdag 26 september 2012 werd de eerste steen onthuld van het nieuwe wijkcentrum Tervuursesteenweg “Den Abeel”, in de Jozef Verbertstraat in Mechelen.

Het huidige wijkcentrum met zelfde naam wordt dra gesloopt en vervangen voor een nieuwe polyvalent buurthuis. Het nieuwe wijkcentrum wordt een samenwerking tussen de stad en OCMW Mechelen.

Steeds meer Mechelaars maken gebruik van de diensten van het lokale dienstencentrum van het OCMW en de wijkwerking van de stad. Door deze ondersteuning kunnen mensen langer zelfstandig thuis wonen. Deze evolutie noopt tot andere voorzieningen voor het dienstencentrum. Behalve bejaarden maken ook jonge mensen van die diensten gebruik. Er dient ruimte voorzien te worden voor allerhande activiteiten. De infrastructuur van het oude gebouw voldeed niet meer aan die noden. Daarom werd beslist om over te gaan tot de bouw van een nieuw dienstencentrum aangepast aan de wensen en noden van de Mechelaars.

Het bestaande gebouw van het dienstencentrum Den Abeel wordt volledig gesloopt. Op deze plaats krijgt het nieuwe wijkcentrum Tervuursesteenweg “Den Abeel” zijn definitieve stek. Behalve een polyvalente buurtzaal komt er een overdekte fietsenstalling en ook de pétanquebanen worden overdekt.

Het nieuwe wijkcentrum wil een meerwaarde bieden aan de wijk door de bundeling en integratie van de diensten van het OCMW en de stad op één locatie. Het stadsbestuur en het OCMW hebben gekozen voor een geïntegreerde werking in een open centrum waar iedereen van de wijk zich thuis voelt, aan bod komt en zich kan ontplooien. Het nieuwe wijkcentrum moet een stimulerende factor zijn in de persoonlijke ontwikkeling van elk individu binnen een sociaal netwerk, met bijzondere aandacht voor het bereiken en betrekken van kansengroepen.

De kostprijs van dit project bedraagt 2.520.000 euro en wordt voor 487.000 euro gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid. Zowel het OCMW van Mechelen als de stad hebben een aandeel van respectievelijk 61,8% en 38,2%. Het OCMW werd aangesteld als gedelegeerd bouwheer. De vermoedelijke uitvoeringstermijn bedraagt 400 kalenderdagen.

Het wijkhuis van Tervuursesteenweg is dus aan zijn laatste dagen toe maar er komt een gloednieuw wijkhuis in de plaats. Het einde is dus een nieuw begin...

visual van 'Den Abeel' - nieuwe stijl: © Stad Mechelen

 

Het was de moeite om te zien hoe de bewoners hun wensen op de muren hadden geschreven of afscheid genomen van hun oude Abeel. Heb er een paar leuke foto's van.

Misschien nog even een kleine toevoeging ivm de financiering. Het OCMW zal van VIPA bovendien ook nog ongeveer 20.000 euro per jaar gedurende 20 jaar ontvangen als 'gebruikerstoelage'. Het exacte bedrag moet nog bepaald worden. 

@ WEBMASTER -  SPAM WARNING !!!

 Bloggers, 'Justin' is een handige zeveraar die slechts reklame maakt: pure 'spam'.

Die Justin verstond geen woord Nederlands maar maakte handig gebruik van Google Translate (letterlijke zinsneden van die bepaalde vertaalautomaat) om de indruk te wekken ter zake te reageren - mogelijk een 'test case' voor de degelijkheid van spampreventie op Mechelen Blogt.

Vermijd uit nieuwsgierigheid een link (onder de opgegeven naam of in een bericht) van een spamreactie te klikken: Er komt allicht niet meteen een kwalijk virus naar je PC maar de gelinkte site kan wel detecteren vanwaar er een reactie komt, en dat maakt jou en ook Mechelen Blogt tot een meer gezocht doelwit.

Vandaag blijkt dat niet alleen de reactie hierboven van 'Justin' maar ook vele andere 'spam'-reacties nog bestaan, waaronder veel zeer recente doch op reeds lang geleden begonnen blogs. Het gaat dan meer dan waarschijnlijk om puur door software gestuurde brol. Ziehier uit 10 blogs links naar de 18 spamberichten welke ik snel kon detecteren:

1  2  3a 3b 3c 3d  4  5  6  7a 7b 7c 7d  8  9a 9b 9c  10

Gelieve ze allemaal te verwijderen, want de kans is groter dat er een voortdurend stijgend aantal blijft komen indien ze een lange levensduur mogen genieten - al kan verwijdering geen garantie ter zake bieden. Tenslotte kan ook dit reactietje van mij verwijderd worden.

Onthou dat een snelle verwijdering voorkomt dat meer bloggers uit nieuwsgierigheid of domheid een link klikken, zodat de geringe respons kan helpen minder frequent met spam bestookt te worden.

Bloggers worden verzocht NIET op dit bericht te reageren, laat Peter of zo maar rustig doen.