Doen, denken, durven en dromen: jongeren kunnen 't allemaal op Newtopia!

met categorie:  

   

(foto's: Jan Smets)

Ze lacht aanstekelijk.  Haar enthousiasme is dan ook groot.  Ze gelooft sterk in het project.  En ik geloof haar.  Ik heb een afpraak met Kris Vermeulen,  Kris is historicus en doceert aan de KU-Leuven, maar ook aan de Lessius-hogeschool in eigen stad.  "Ach, da's allemaal niet belangrijk", zegt ze zonder valse bescheidenheid.  Maar toch doe ik het.  Ik wil haar toch even kunnen situeren in het 'verhaal'.  Kris heeft al wat watertjes doorzwommen voordat ze aan het Newtopia-ecucatieve project begon.  Zo was ze bij het evenement 'Stad in vrouwenhanden', de organisator van de boeiende Emilie Frescotentoonstelling in de Noker, en was ze ook actief betrokken bij het educatieve luik voor 'Stadsvisioenen'.  "Kom, laat ons naar de tentoonstellingszaal in het cultuurcentrum gaan", zegt ze, en ze gritst een rood zakje mee dat me nu al nieuwsgierig maakt...

(foto: Jan Smets)

 

Newtopia is van start gegaan.  Het is hét cultuurevenement van het jaar, en Mechelen hoopt natuurlijk dat het velen naar onze stad weet te lokken.  Het concept en het thema is dan ook ijzersterk.  Mensenrechten laten niemand onberoerd.  Geen vrouw, geen man, jong of oud...

 

 

Maar weten jonge mensen ook de weg te vinden naar Newtopia?  Of... Is de drempel té hoog? Niet als het aan Kris en haar medewerkers ligt.  Want ze werkte een tof concept uit om de betrokkenheid van jongeren bij Newtopia te verhogen.  Want 'betrokkenheid' is het toverwoord.  daar staat of valt alles mee.  Als men jeugdigen wil lokken naar deze expo, dan is het van kapitaal belang dat ze zich kunnen inleven in het gegeven.

 

Dit weekend hadden we een leerkrachtendag. Zowat 130 leraars nodigden we uit in Mechelen om ons educatief project voor te stellen.  We richten ons voornamelijk tot leerlingen uit het secundair onderwijs.  Maar ik wil wél benadrukken dat we ALLE leerlingen willen bereiken, en dat we géén onderscheid maken tussen studierichtingen..

 

 

  Er werd een verhelderende website in mekaar geknutseld.

Je kan die eenvoudig vinden door te zoeken op www.newtopia.be    Dan moet je doorklikken op 'educatief', en zo kan je alle info die nodig is opsnorren.  We hebben gewerkt met 'lesfiches', waarop we twintig belangrijke kunstenaars selecteerden.  En dan kan je aan de slag.  Daar kan heel wat uitgehaald worden voor denkers, durvers en dromers.  Veel info kan je er op vinden.  Voor het uitwerken van dit alles heb ik veel hulp gehad van twee jonge kunsthistorici: Lore Boon en Jonas Slegers.  Die twee hadden al veel ervaring opgedaan met educatie.

 

(foto's: Jorien DC)

 

Op een toffe manier kunnen de leerlingen door de tentoonstelling gegidst worden.  Uit zo'n honderd sollicitanten selecteerde men  twintig gidsen. 

Het is een leuke mengelmoes geworden van jonge mensen en wat oudere.  Maar belangrijk is dat ze interactief kunnen gidsen op een leuke en creatieve manier.  En..., dat ze graag met jeugd omgaan.Als 'hulpmiddel' hebben we een zakje gemaakt, met heel wat bruikbaars ter ondersteuning...

We gaan er bij zitten, en Kris tovert wat materiaal uit het zakje naar boven.

 

(foto: Jorien DC)

Het enthousiasme van Kris Vermeulen is nu niet meer te stuiten.  Want ze komt dadelijk met een tweede luik van het educatief project voor jongeren boven.  Want het is wel zo dat in de eerste plaats scholen aangetrokken werden om de tentoonstelling te bezoeken, maar men wil duidelijk wel nog andere jongeren bereiken!

Voor vele jongeren is het bezoeken van zo'n tentoonstelling vaak 'schools', en weinig stimulerend als het vertrekt vanuit een leersituatie. Zo kregen we het idee om de jeugdbewegingen aan te spreken.  We creeërden hiervoor 'Youthopia'.  En dat deden we niet alleen.  We stelden dit luik samen met de Mechelse jeugddienst.  Met een stuurgroep van vertegenwoordigers uit de Mechelse jeugdverenigingen als scouts, jamaswapi, KSA, Chiro,..., hebben we het verder uitgewerkt.  En ik wil nogmaals benadrukken: we richten ons naar ALLE jeugdbewegingen.  (ook Akabe, de groep voor jongeren met een beperking om maar één te noemen...).  Samen hebben we gezellig gebrainstormd, en de meest zotte gedachten kwamen soms boven.  Maar we hebben toch wel iets geweldig opgezet. Eén van de dingen die we bedacht hebben, zijn workshops voor jongeren uit de deelnemende jeugdverenigingen.  Zo krijgen die de kans om een kunstwerk te maken met een kunstenaar.  6- tot 18-jarigen kunnen aan deze unieke workshops deelnemen.  En: het is gratis.  Het kunstwerk dat zo gemaakt wordt, wordt later - op 18 november - met een happening gepresenteerd in Villa 32 in de Hanswijkstraat...

                                                         

                                                    

 

Hoe meer ik er over hoor: hoe meer ik er in geloof.  Via deze wegen, en zonder dwang, moet het echt wel mogelijk zijn om jongeren te boeien en over de drempel te krijgen.  Alles staat of valt met deze betrokkenheid.  Het is een mooi voorbeeld van ervaringsgericht leren.  Speels, maar trefzeker.

Jongeren kunnen de tentoonstelling  interactief te bezoeken.  Men vertrekt met kaartjes met zoekopdrachten.  Na een groepjesverdeling die daaruit voortvloeit, kan men dan met de gids verder, met opdrachten, zintuigelijk..., spontaan...  "Wat trekt je aan in het kunstwerk?"...  Wat trekt de begeleidende gids er in aan?  ...Ook een muzisch projectje kan in de rondleiding verwerkt worden...

 

(foto: Jorien DC)

Kris vertelt me honderduit.  En ze wil me nog iets meegeven dat blijkbaar nog te weinig geweten is: elke zondag kan de tentoonstelling met een gids bezocht worden.  Al wie een kaartje heeft gekocht kan GRATIS met deze gids op stap.  En dit zowel om 11 uur als om 14 uur.  Als dat niet mooi is!

 

Het project zit schitterend in mekaar, en kan een échte meerwaarde betekenen. Ik breng het daarom graag in de aandacht voor  al wie met jongeren te maken heeft. 

Niemand kan nog zeggen dat 'hij het niet geweten heeft...'