De dag der verjaardagen.

foto: Rudi Van Poele

Deze week, meerbepaald op zondag 30 september, vallen er heel wat verjaardagen te vieren. De gidsenbond, die zelf 55 kaarsjes mag uitblazen, werd in haar ganse levensloop vergezeld door twee mannen uit één stuk: Herman Vermeulen, die vorig jaar ook zijn 50-jarig voorzitterschap vierde, en last but zeker niet least, Marcel Kocken, éminence grise van de Mechelenkenners.

Wij willen dit vanzelfsprekend niet zomaar laten voorbijgaan. De twee boezemvrienden zullen dan ook uitgebreid in de bloemetjes worden gezet tijdens de academische zitting “Honderdvijftig jaar Jef Denyn." Dit is tevens een uitgelezen moment om het nieuwe project mobiele beiaard “Jef Denyn”” voor te stellen. U wordt natuurlijk vriendelijk verzocht niets aan de feestvarkens te vertellen, kwestie van de verrassing niet te bederven...
Afspraak om 10.00 uur in de raadzaal van het stadhuis!

En voor wie niet zo goed kan rekenen: ze zijn beiden 55 jaar gids!

Voor nadere inlichtingen kan u terecht bij feestorganisator Egied Rossiau: egied.rossiau@skynet.be

 

Dan is het maar te hopen dat ze dit alles niet lezen op Mechelenblogt als het een verrassing moet blijven...  ;-))  Van één van de twee weet ik heel zeker dat hij deze blog regelmatig volgt...

Geen gevaar Jan, den "elentriek" heeft mij zopas gemeld dat ze deze week de eerste grote onderbreking verwachten in Mechelen, kwestie van het al een beetje gewoon te worden tegen de winter, en de biertap zondag werkt gewoon op acied.

Kleine correctie: de Gidsenbond bestaat 55 jaar, geen 65. De hogere wiskunde%berekening moet dus ook even overgedaan worden, Jantje!

Sorry: Rudike!

Frans is wakker en heeft de test doorstaan, het was inderdaad in 1957, Herman en Marcel scoren dus plots de volle 100 percent. Bij deze rechtgezet.