Bruul heeft de ambitie de meest centrale straat van Vlaanderen te worden

met categorie:  

      

(foto: Jan Smets -  Olivier Vet van Maxwan en Jan Parys van Antea Group)

Daarnet werd in de Zeeridder de ontwerper voor de heraanleg van de as Grote Markt-station voorgesteld.  Of: de Mechelen Boulevard, zoals hij nu reeds genoemd wordt.  Het hing al een tijdje in de lucht dat deze winkelas vernieuwd en uitgebreid zou worden, en nu is het zover.  De eerste stappen zijn gezet.

Alleen: er is nog géén ontwerp.  Laat dat duidelijk zijn.  Er is tot hiertoe alleen een ontwerper gekozen op basis van zijn visie.  Het ontwerp moet NU aanvangen.  Daarom werd er besloten om geen beeldmateriaal wereldkundig te maken, omdat elke schets of impressie mensen op het verkeerde been zou kunnen zetten. (ook al hebben  verschillende Facebookgebruikers al heel kort de ontwerpen kunnen zien -  door een vergissing - zegt men op de politieke kabinetten.  De beelden werden er terug afgehaald...)

 

De as Grote Markt-centraal station zal een meer dan grondige metamorfose kennen vanaf 2013.  Welk het nieuwe stadsbestuur ook zal zijn: de  vernieuwing komt er.  Het startschot is gegeven.  In een eerste fase die in de lente van 2013 zou aanvangen, en die zou lopen tot het najaar of begin 2014, zou het stuk Grote Markt-Vijfhoek onder handen worden genomen.  In een tweede fase wordt het traject Graaf van Egmontstraat-Kardinaal Mercierplein heraangelegd.  In een derde fase wordt de boulevard doorgetrokken tot het station.  Wanneer fase twee en drie zullen plaatsvinden, hangt ondermeer af van het nieuwe stadsbestuur én de werken aan de stationsomgeving. 

 

De Bruul heeft de ambitie om de centraalste winkelstraat van Vlaanderen te worden.  Het klinkt inderdaad ambitieus.  Daar zal iedereen het wel mee eens zijn.  Maar er zit muziek in.  De winkelstraat Bruul wordt uitgebreid met vijf pleinen: het stationsplein, Mercierplein, de Vijfhoek, de Botermarkt en de Grote Markt.  Die pleinen geven de 'nieuwe' winkelboulevard toch een extra troef. 

De  heraangelegde Bruul  met zijn uitbreiding, zou hét visitekaartje en de toegangspoort van Mechelen moeten worden.

 

Een jury heeft gekozen voor een NederlandsBelgische ontwerp.  In de Zeeridder stelden Jan Parys en Olivier Vets hun bureau's voor:  de Antea Group en het Nederlandse ontwerpbureau Maxwan.  De Antea Group is een internationaal ingenieurs-en milieuconsultingbureau die Maxwan zal bijstaan voor de technische vertaling van het ontwerp.  Maxwan is gevestigd in Rotterdam.  Het bureau tekende onderandere de stationsomgevingen van Rotterdam en Leiden uit, en heeft heel wat internationale praktijkervaring binnen de hedendaagse architectuur en stedelijk ontwerp.  De twee bureau's wonnen onlangs nog de wedstrijd voor het beeldkwaliteitsplan 'Groene Singel' in Antwerpen.

 

Antea heeft al meer dan 30 jaar ervaring met ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit, milieu en veiligheid.  Ze gaf al meermaals advies aan overheden, organisaties en bedrijven.  Ook heeft ze veel ervaring met communicatie en participatieprocessen.

 

(foto's: Jan Smets)

 

Voor de stad betekent de heraanleg van de as een kwaliteitsimpuls.  De verschillende straten zullen naadloos in mekaar overgaan, afgewisseld met levendige eigentijdse pleinen die de nodige 'groeninjecties' souden krijgen.  Het winkelen moet er aangenamer worden, omdat de voetganger er maximale ruimte zal krijgen.

Bij de keuze van materialen zal kwaliteit, comfort en afwerking bovenaan staan.  Fietsvoorzieningen én kunst  zullen hun plaats krijgen op de boulevard.  De pleinen moeten echte ontmoetingsplaatsen worden.

Het station wordt als het ware naar de binnenstad gezogen. 

Fietsers moeten veilig (en op een aantal plaatsen op een afgesloten stuk) kunnen tweewielen.

De nieuwe parking onder het Mercierplein die plaats zou bieden aan zo'n 450 autos wordt in het project geïntegreerd.

Voordien heeft men al heel wat samengezeten met belangengroepen, als bewoners, handelaars...  Het is immers belangrijk dat het project gedragen wordt door zo'n groot mogelijke groep mensen.  Nu kan het ontwerpen starten.  Het wordt een boeiend interactief en participatief proces.  Al de ideeën worden meegenomen, en het ontwerp zal nadien worden voorgelegd aan het schepencollege die het zal goedkeuren.  Daarna volgt de start van de werken volgens het schema dat ik hierboven reeds heb vermeld.

 

(foto's: Jan Smets)

 

Het hele project van de heraanleg zou zo'n 10 miljoen euro kosten, zonder de aanleg van de ondergrondse parking én de ondertunneling van het Mercierplein.  Voor die haast noodzakelijke ondertunneling moet men de goedkeuring krijgen van het AWV (Agentschap Wegen en Verkeer).  Tot hiertoe is die er nog niet, maar toonde men wel 'begrip' voor de plannen.  Door de ondertunneling is de as pas helemaal geslaagd.  Dan heeft men immers zonder onderbreking één rechte lijn van station tot Markt. 

 

Dit geeft dan ook optimale kansen om dit plein met zijn classisistiche bouwwerken meer tot zijn recht te laten komen, en er als een echt gezellig en beleefbaar plein uit te bouwen.  Zo zou men eventueel terug een plaats kunnen geven aan de verdwenen 'kommiezenhuizen', in vroegere of hedendaagsere vorm...  Wie weet.

Op de Botermarkt denkt men naast méér groen, aan het openleggen van de vliet.  Maar men weet nu nog niet (immers: er is nog géén ontwerp...  Ik herhaal het), in hoeverre men deze vliet zou openleggen, om ook nog plein-en marktfunctie te behouden.

Ook over een beslissing over één-of tweerichtingsverkeer in de Egmontstraat, en parkeerruimte daar,  enz, is men nog niet toe.  Alles op tijd.

Waar men al wel een concensus over heeft is dat de nieuwe boulevard (die volgens Maxwan een hele goeie ruimtelijke rotatie heeft in vergelijking met andere steden)  naadloze overgangen moet hebben, maar ook een zeer beloopbare vloer in degelijke materialen (en..., het zal een aantal Mechelaars verheugen: niet in kasseien uitgevoerd...).  Kinderen en ouderen moeten er een groot wandelcomfort kunnen ervaren.  Ook 's avonds moet de boulevard actief, aantrekkelijk en veilig zijn.  De wandelvloer moet ononderbroken zijn en in materiaal en details kwaliteit uitstralen.  Uiteraard moet de 'nieuwe' straat de winkelfunctie ondersteunen.  Maar dat spreekt vanzelf.  Het straatmeubilair moet eenzelfde ingetogen, sobere uitstraling hebben: gestandaardiseerd en in simpele geometrische vormen.

 

De kop is eraf.  Men kan aan het tekenen gaan.  

 

(foto: Jan Smets)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les champs elysees de Malines

Als ze nu dat gat nog weten op te vullen, naast die GB-express, dan wordt het weer leuk in den Bruul.

Rue de Bruel à Malines

Voor de verdere doortrekking vanaf Vijfhoek tot Station zitten we daar, voorbij het Kardinaal Mercierplein, met de drukke Consciencestraat.

Om een idee te geven hoe deze boulevard er, in de toekomst, zal uitzien, kunnen we beter eens effe naar het verleden kijken toen Koning Auto nog niet de baas was.

Maar liever zonder al te veel extra kasseien!

@Hanna: er staat duidelijk in het artikel dat de beloopbare vloer zonder kasseien zal uitgevoerd worden.

@ Hanna :

Bruul 2.0 gaat zo glad zijn als het voetpad voor 't Groot Seminarie in de Merodestraat of als aan het begin van de Lakenmakerstraat.  

D.w.z. : Bij een lichte regenbui gegarandeerd schuifplezier !

:-)

Bruul Mechelen

Ik stel me toch wel enkele vragen bij deze zeer ambitieuze droom.

Zijn er nog wel genoeg gegadigden die de winkelruimte kunnen/willen vullen ?

Gaan de winkels in de aanpalende zijstraten nog renderend blijven, of gaan ze overkop of zullen ze willen verhuizen naar de fantastische winkelboulevard ?

Wat gebeurd er dan met de vrijgekomen winkelruimtes in de zijstraten ?
Zullen die blijven leegstaan en verkrotten ?
 

Als we de Bruul en aanpalende winkelstraten even nader bekijken, zien we steeds meer winkels leegstaan en door de crisis en het autoluw maken van de binnenstad, zie ik daar niet onmiddellijk verbetering in komen, zeker niet als het autoluw gaat uitgebreid worden tot aan het station.

Misschien bekijk ik het allemaal wat somber, maar ik hou altijd rekening met het worst case scenario vooraleer ik ga staan huppelen als een blij kind omdat men iets veel rooskleuriger wil voorspiegelen dan het in werkelijkheid is.
 

Het lijkt erop dat mensen die weinig tijd hebben en snel een boodschap willen doen, niet langer in Mechelen moeten zijn omdat de stad zich meer en meer richt op hobby-shoppers die hele dagen kunnen uittrekken en van het winkele een uitstapje willen maken.
Helaas heeft niet iedereen hele dagen de tijd en zij die wel de hele dag de tijd hebben, niet de centen :-)

Ik zie geen megagrote paraplu's, die automatisch opengaan bij slecht weer.

Dat had ons Bartje toch beloofd in zijn fameuze Blauwboekje.

gim beter kijken het is een uitschuifdak dat nu nog verborgen is want het is droog op de foto

ik ga niet lang genoeg niet meer leven, om dat allemaal te zien gerealiseerd worden:kliniek, station, bruul en co nog?

Heel goed dat men zo bezig is met de winkelstraat maar blijkbaar komen er meer winkels leeg te staan en komen er zeer weinig nieuwe bij denk ook dat ze dit probleem eerst nog ook dringend moeten aanpakken winkels aanschrijven en de huur iets goedkoper maken zou al een goede stap zijn. Anders komen we in een hele centrale lege winkelstraat zoals nu in Sint Niklaas

Misschien moet Huyghebaert 2.0 (nu eigendom van de Groep Heylen) maar eens een efforreke doen voor den Bruul.

Want in hun nieuwe businessplan staat de buurtwinkel (opnieuw) voorop.

Artikel