Marokkaanse Mechelaars zetten zich af tegen negativisme en polarisatie

     

(foto's: Jan Smets  -  Hamid Riffi, Ali Salmi en Pita Saïd)

De documentaire "Femme de la rue" van Sofie Peeters over intimidatie van vrouwen in Brussel, heeft vorige week héél wat stof doen opwaaien.  Terecht.  Toen dan ook nog de méér dan controversiële sujets van Sharia4Belgium er een zowel karikaturaal als aanstootgevend filmpje meenden aan te moeten wijden, washet hek helemaal van de dam.  Sommigen vroegen zich af of de moslimgemeenschap deze strapatsen niet scherper diende te veroordelen.  Drie Mechelse Marokkanen hebben deze dagen dat dan ook erg duidelijk gedaan.  Ze zijn het beu dat deze marginale groep hun gemeenschap steeds maar weer in een slecht daglicht stelt.  Ze vinden het jammer dat 'dé' pers zoveel aandacht geeft aan deze 'clowns, en benadrukken hun bruggenbouwend werk. Nu moet ik zeggen dat ik persoonlijk van mening ben dat de Mechelse pers (en bij uitbreiding Mechelenblogt) voldoende de positieve berichten rond diversiteit belicht, maar ik begrijp dat ze het moeilijk hebben met een pers die graag inzoemt op de sensationele kantjes.  Twee Marokkaanse Mechelaars steken hun nek uit, en schreven onomwonden een 'open brief' aan de pers.  Het zijn gemeenteraadslid Hamid Riffi en schepen Ali Salmi (die dit deed samen met Mechelaar Hans Vandenbogaerde).  Ook rapper Pita Saïd neemt duidelijk standpunt in.

 

Ik bel naar aanleiding van de eerste  open brief met  (onafhankelijk) schepen van diversiteit Ali Salmi.  Het is middaguur, en al grappend begin ik met de opener dat ik waarschijnlijk niet stoor, daar Ali waarschijnlijk toch niet aan tafel zit wegens de Ramadan.  Salmi kan er smakelijk om lachen.  We komen al snel ter zake.  Ali Salmi vindt het jammer dat Sharia4Belgium zich steeds opnieuw in de media wringt met wansmakelijke boodschappen.  Maar hij benadrukt dat zij niet spreken uit naam van de hele moslimgemeenschap.  "Ze zijn slechts een kleine minderheid."   Maar ze kicken volgens hem wél op persaandacht.  "Ik wil er niet veel van mijn tijd aan verspillen.  Zélf wil ik bruggenbouwer zijn, en het wederzijds respect tussen de gemeenschappen benadrukken..."

Samen met Mechelaar Hans Vandenbogaerde schreef hij een open brief aan de pers.  Ik publiceer hem hieronder graag integraal.

 

                   

 

"De uitzending van de documentaire "Femme de la rue van RITS-studente Sofie Peeters blijft voor controverse zorgen. Nu vond ook S4B het nodig een betreurenswaardige reactie te geven. Het is voor S4B wellicht de bedoeling om tweedracht te zaaien. In Mechelen is de discussie die dit teweeg brengt alvast een stimulans voor velen om met nog meer enthousiasme en nog meer overtuiging de bevolkingsgroepen naar elkaar te laten toegroeien. Wij geloven in het samenleven en laten geen enkele polarisatie toe. Niet van extremisten, niet van racisten. 

Mechelen is een stad met een belangrijke gemeenschap van Marokkaans origine. Correctie: Mechelen is geen stad waar verschillende bevolkingsgroepen naast elkaar leven. Mechelen is een stad van en voor Mechelaars. Dit is het resultaat van jarenlange inspanningen door het stadsbestuur en het verenigingsleven. Mechelen beschouwt de moslims als evenwaardige medeburgers, met gelijke rechten, plichten en kansen.

Niet zozeer de uitlatingen gisteren van S4B, maar de aandacht die de media aan deze fratsen geven, heeft in Mechelen weer heel wat discussie tussen de Mechelaars doen ontstaan. We zouden van de moslimgemeenschap kunnen vragen om kleur te bekennen en S4B krachtig te veroordelen. Maar dat is al vele malen gebeurd. En deze keer protesteren we als Mechelaars samen. S4B vertegenwoordigt het standpunt van een hele kleine minderheid van moslims; ze staan eigenlijk nergens voor. Hun methodes zijn clownesk en spectaculair, maar daar moeten de media zich niet laten door gebruiken. Het is niet nodig dat ze de aandacht krijgen die ze krijgen. De moslimgemeenschap in Mechelen steekt dagelijks de hand uit naar iedereen die wil weten waar ze echt voor staan.

Mechelaars zijn positieve mensen. Dit voorval geeft ons nu wel de kans om ten overvloede te tonen welke initiatieven er al werden ontplooid om tot een harmonieuze samenleving te komen. Men moet zelfs niet veel moeite doen om te zien dat het Mechelse diversiteitsbeleid een beleid is dat gericht is op alle Mechelaars. Voor de subsidies die het stadsbestuur uitdeelt in het kader van het reglement 'Een stimulans voor het Allochtone Verenigingsleven' en 'Subsidies voor interculturele activiteiten' komt iedereen in aanmerking en kan iedereen rekenen op ondersteuning. Via de werkzaamheden van het inter-levensbeschouwelijk platform 'Tussen hemel en Mechelen' wil men het 'samenleven in diversiteit' bevorderen door kennismaking en ontmoeting te stimuleren tussen de verschillende levensbeschouwingen in Mechelen. De stad hecht veel belang aan het thuisgevoel van de Mechelaar. Daarom startte ze met het project 'Samen inburgeren'. Het project biedt een kans om met inwoners van andere culturen in contact te komen. Gedurende enkele maanden vormen nieuwe Mechelaars een duo met een inburgeringscoach. De duo's leren elkaar kennen en gaan op een ontspannende manier in dialoog. De nieuwe Mechelaar zal zich door deze sociale contacten sneller thuisvoelen in Mechelen en de inburgeringscoach komt in contact met een andere cultuur.

Dit is maar een kleine greep uit het Mechelse beleid, maar het toont aan dat Mechelen bruggen wil slaan tussen gemeenschappen waar andere steden in Vlaanderen een voorbeeld aan kunnen nemen. Veel Mechelaars, van welke origine ook, of van welke levensbeschouwelijke strekking dan ook, zetten zich af tegen iedere vorm van negativisme en polarisatie. We zijn er van overtuigd dat de media en de lezers ook een boodschap hebben aan goed nieuws. En dat goede nieuws in Mechelen is dus ook spectaculair maar niet clownesk."

 

Hans Vandenbogaerde, Mechelaar, en Ali Salmi, schepen van Diversiteit.

 

                   

 

Graag wilde ik nu ook Hans Vandenbogaerde even spreken over zijn motivatie om samen met Ali Salmi deze brief op te stellen.  Ik heb hem aan de lijn, en vraag hem hiernaar.  Hans vertelt dat hij Ali al kent voor zijn politieke loopbaan.  In 1991 hebben ze samen geprotesteerd tegen de eerse golfoorlog.  "Ik denk dat we met elkaar in contact zijn gekomen in JH Tsentroem. Daarna ben ik nog op solidariteitsfeesten geweest, en ben toen in contact gekomen met de Marokkaanse gemeenschap in onze stad. Ik volg Ali nu op Facebook en enkele keren per jaar kom ik hem in de stad tegen en spreken we met elkaar."   Hans vond dat de moslimgemeenschap krachtig S4B diende de veroordelen, omdat hij het jammer vond dat één tussenkomst van clowns tientallen acties van mensen zoals Ali in de schaduw zetten...  "Wij kunnen ze wel doodzwijgen, maar de media zullen dat niet doen, en dan is het alsof we stilzwijgend akkoord gaan..."

 

Pita Saïd heeft helemaal niks met politiek te maken.  Maar hij is wel een creatieve duizendpoot, en erg populair als rapper, niet alleen in deze stad maar ook daarbuiten. Dit jaar kwam hij vooral in het nieuws met de ontroerende film 'Niet zijn thuis' , waarin hij het verhaal brengt van zijn vader die één van de eerste Marokkaanse gastarbeiders in onze stad was...

 

                   

 

"Ik ken Sofie Peeters die de reportage maakte.  Ze heeft trouwens nog meegewerkt aan mijn kortfilm.  Ik sta volledig achter haar reportage "Femme de la rue", zij  zelf is NIET hetgene wat 'men' beweert.  Chapeau voor de eerste vrouw die opkomt voor de vrouw!"

 

Ook CD&V-gemeenteraadslid Hamid Riffi klom in de pen.  Ook hij schreef een duidelijk standpunt neer.  Ik bel hem  - want ik wil niet alleen de schepen Salmi aan het woord laten ("om de kerk, of liever de moskee in het midden te laten...).  Riffi behoort immers tot de oppositie.  Maar samen trekken ze in deze aan hetzelfde zeel.

"Hallo Hamid!"

Hamid zit op dit moment in Marokko op familiebezoek.  "Het is niet de eerste keer dat we als Mechelse moslimgemeenschap reageren.  Enige tijd geleden deden we dit ook al, samen met de twee Mechelse moskeëen, met Ali en met Pita...Het is dus niet de eerste maal..."

Ook zijn open brief wil ik graag integraal op Mechelenblogt brengen:

                   

 

"Ik heb gisterennamiddag een kort gesprek gehad met Sofie Peeters, de maaktster van "Femme de la rue". Het was een interessant gesprek. Daarom heb ik haar volgende tekst gestuurd:

Schaamteloos?

Wat zouden hun vrouwen hiervan vinden? 

De uitzending van "Femme de la rue" op terzale over de intimidatie van vrouwen in het Brusselse, heeft heel wat stof doen opwaaien. Tijdens het bekijken van de reportage had ik vooral medelijden met de vrouwen, moeders en zusters van die kerels die blijkbaar geen schaamte kennen. Ik vroeg me af hoe hun vrouwen, moeders of zusters zouden reageren als zij deze reportage zouden zien. Ik weet in ieder geval dat mijn vrouw, moeder of zus dit gedrag ten stelligste zouden afkeuren. Niet enkel omdat dit niet past binnen de Islamitische visie van samenleven, maar gewoon als mens. Dit doe je je medemens niet aan. Gesprekken die ik met vrienden heb gehad, moslims of niet-moslims, mannen en vrouwen, waren allemaal in dezelfde toon. Vol afschuw heeft mijn vriendenkring gereageerd op het dierlijk gedrag van deze Brusselse schaamtelozen.

Waarom?

War is het fout gelopen bij die jongeren? En wat kunnen wij, de maatschappij, hieraan doen? Twee belangrijke vragen die momenteel door heel wat hoofden spoken.  Volgens mij is een combinatie van preventie en repressie de oplossing voor dit probleem. Enkel straffen lukt niet, maar betuttelen zal ook niets uithlanen. Een beleid waarbij deze 'mannen' op hun verantwoordelijkheid wordt gewezen, is nodig. Lukt dit niet, dan is er de repressie. De politieke wereld staat op zijn achterste poten en wil kordaat optreden. Wisten zij niet dat dit dan gebeurde? Waren ze blind hiervoor?

2 weken geleden was ik samen met enkele vrienden getuige van dergelijk wangedrag op de Vismarkt, één van mijn favoriete plekjes in Mechelne. Het waren 2 dronken autochtone jongemannen die enkele autochtone meisjes viseerden. Ik moet toegeven: ik had het lef niet om te reageren. Na het bekijken van de reportage heb ik daaraan teruggedacht...  Het waren 'perverselingen'.

Gisteren vernam ik via Facebook dat er reactie is gekomen van S4B op de reportage. Ondanks dat ik op vakantie ben, heb ik toch even de tijd genomen om dit wansmakelijk filmpje op Youtube te bekijken. Ik moet toegeven - er was ergens wel een grond van waarheid in wat die kerel te vertellen had. Als hij sprak over de 'perverselingen' die de vrouwen woorden naar het hoofd slingeren, dan heeft hij gelijk! Het zijn perverselingen. Maar waarom reageert zo iemand? Wat wint S4B om dergelijke boodschap te lanceren? Het antwoord is duidelijk! De reactie van de doorsnee Vlaming is een reactie vol verontwaardiging. Terecht - ook de doorsnee moslim reageert op dezelfde manier! Maar de doorsnee Vlaming denkt dat de Islam hier iets voor tussenzit, omdat S4B zichzelf als de vertegenwoordigers van de Islam zien. Ik kan u met zekerheid melden dat dit niet zo is. 99% van de moslims in Vlaanderen walgt ook van dergelijke reacties.  Iemand die tijdens de heilige maand Ramadan dergelijke boodschap verspreidt, leeft niet volgens de islamitische leefregels!

Stop elke vorm van extremisme.

Het grootste gevaar in dergelijke boodschappen is dat men groepen tegen mekaar gaat opzetten.  Ook extreem rechts gebruikt dezelfde tactiek.  Laat ons hopen dat de doorsnee Vlaming, moslim of niet, slim genoeg is om niet te trappen in de val van extremisme."

 

gemeenteraadslid Hamid Riffi

 

 

Duidelijke boodschappen van Ali en Hans, Hamid en Pita...  Vier Mechelaars uit héél verschillende hoeken en met verschillende achtergronden..;  Maar alle vier dragen ze toch wel een sterke boodschap uit: een boodschap die mag - nee: MOET gehoord worden.  Gewoon omdat ze waardevol is, en hoop geeft voor de toekomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewoon voor ALLE krapuul de bestaande wetten TOEPASSEN, i.p.v. steeds weer op 'hun' kansarmheid te wijzen en daardoor 'hun' gedrag te pardoneren, zou al heel wat helpen ...

Moest de documentaire in kwestie op 15 oktober uitgekomen zijn, dan zou er waarschijnlijk niet zo op gereageerd worden. Dat denk ik erover.

Eddy, u hebt misschien de tussenkomst van burgemeester Somers gezien na de rapportage in terzake op 26/7?Hij maakte duidelijk dat sexisme op straat in Mechelen voor niemand gepardoneerd wordt, dus ook niet voor kansarmen.

Een nog krachtiger signaal zou zijn dat ze de open brief die Vlaams Belang fractievoorzitter Frank Creyelman half mei al tot de Islamitische gemeenschap richtte, zouden onderschrijven en ondersteunen. Lees hem via http://www.vlaamsbelangmechelen.org/1/87/

 

Als geloofsbeleving onlosmakelijk samenhangt met armoede en onvrijheid, zoals het VB hier beweert, start dan maar met deze openbrief te herschrijven ipv te onderschrijven. 

ik heb het gevoel dat de reactie van drie bekende Mechelaars met Marokkaanse roots het tegenovergestelde effect heeft: de aandacht wordt getrokken naar dader/afkomst en niet naar het gedrag van die mannen.

Als vrouw en 50+ mag ik me gerust ervaringsdeskundige noemen. Intimidaties, insinuaties, avances, ongewenste aanrakingen, het niet aanvaarden van een 'neen', het agressief worden na een afwijzing, enz... het is van alle tijden en het gebeurt door alle soorten mannen: blank en gekleurd, jong en oud, brave huisvaders en vrijgezellen - of je nu in zomeroutfit over straat loopt of in een winterjas - overdag, 's nachts, op de trein en op het werk. Het overkwam me nog vorige zaterdag op een terrasje op de Vismarkt, en de dader was geen gekleurde, wel een licht beschonken, Engelstalige medemens.

Er is gefilmd in een wijk met een concentratie aan (allochtone) mannen die schijnbaar niets om handen hebben. We weten al jaren dat het in sommige Brusselse wijken zeer onaangenaam is om als vrouw te lopen, er gebeurde nog nooit iets mee. Je komt dit onaanvaardbaar gedrag echter overal tegen en het is van alle tijden. En het heeft lang niet altijd te maken met de redenen die worden aangehaald (geen toekomst, geen opleiding, geen werk, ...) - alsof alle werkloze en/of laaggeschoolde mannen dit gedrag vertonen. En waarom doen werkloze/laaggeschoolde vrouwen dit dan niet? Het heeft eerder te maken met het beeld dat sommige mannen hebben over vrouwen, dat beeld krijgen ze o.a. mee van thuis en vriendenkring, en leeft binnen sommige culturen, of we daar nu wetten over maken of niet. Gas-boetes of andere sancties gaan dit gedrag niet veranderen vrees ik, lijkt me in dit geval dus geen oplossing voor deze 'overlast'. Ik zou ook niet weten waarom ze dit gedrag ineens zouden veranderen mochten ze werken en op die manier een ander toekomstbeeld krijgen. Dan zitten ze niet meer op straat maar gedragen zich allicht op dezelfde manier binnen hun gezin.

Ik denk dat de doorsnee Belg wel door heeft dat Sharia4Belgium niet alle moslims vertegenwoordigt. Als trajectbegeleider in het beroepsonderwijs merk ik wel dat hun invloed onder jongeren groter en groter wordt: niet zozeer bij de (Marokkaanse) jongens, wel bij de meisjes en nieuwe bekeerlingen... Mocht ik moslim zijn, ik zou hen toch niet zomaar onder de mat vegen.

 

Indien men voor mij kan bewijzen dat hij/zij ook Vlaming is, kan klauwen en tanden heeft (in de figuurlijke zin dan), m.a.w. sociaal engagement vertoont (werken, studeren, verenigingsleven, iets anders), vanuit een vredelievend perspectief een ander respecteert en geen kwaad berokkent, maar als het erop aankomt ook iets kunnen veroordelen/criticasten of aanmoedigen ifv. een Vlaamse en democratische samenleving, dan is men voor mij een volwaardig individu dat verdient te leven in deze maatschappij.

Zoniet oprotten.

Gimycko toeterde hierover al, hier op dezen blog, in 2008 (Klik hieren in 2012 (Klik hier).  Toen waren de schuldigen nog fluitende bouwvakkers.

Go figure.

Vriend Henning, zo hoor ik je graag klappen sé. Aanpassen of opkrassen. 

Het enige zinnige dat Ik hier las kwam van Veer. De enige ook die allicht weet waar ze het over heeft.

Voor de rest laat het zootje extreemrechtse racistische idioten op deze blog zich geheel verwacht weer eens compleet gaan. En met CartoonistHenning hebben ze een nieuw lid in hun rangen.

@ Wout: is het nu persé nodig om steeds te schelden op iedereen die het met jouw gedachtengoed niet eens is?  Je kunt hier ook je opinie ventileren zonder onbeschoft te zijn.

Wat tiert het populisme hier welig op deze blog, zouden de verkiezingen in het verschiet zijn ? De auteurs van dit soort straffe praat zullen zich blijkbaar heel "stoer" vinden door wars van enige nuance of haalbaarheid slogans te roepen. Aan provoceren of schelden heeft niemand iets, en vooral de lezer niet.

Als je bvb. de methode van Henning zou toepassen (alsof dat dan een optie zou zijn wat betreft organisatie en kostprijs) en iedereen "laten opkrassen" (?) die niet werkt, studeert, of in een vereningsleven is of die kan veroordelen (sic),  cristiseren of aanmoedigen, dan zou je flink staan kijken hoeveel jongeren, ouderen, nieuwe en oude Mechelaars de baan zouden moeten ruimen.

Wat ik hier vooral uit leer is dat sommigen er blijkbaar plezier in hebben om de polarisatie ten top te drijven, en elk  oprecht initatief van een gemeenschap de grond in  boren om hun verwrongen beeld op deze maatschappij te etaleren. In die zin komen ze helemaal overeen, de extremisten aan beide kanten.  Zielig en beschamend.  Ik zie in dit initiatief toch wel  de wil om tot oplossingen en toenadering te komen.  Ik geef een pluim aan al diegenen die, ondanks de moelijkheden en obstakels die ze zien, er toch blijven in geloven en onvermoeibaar stappen zetten tot een beter samenleven.  Chapeau voor zij die de schouders niet laten hangen!  Bravo voor diegenen die niet in slogans roepen, maar in stilte hun steentje bijdragen.  Driewerf hoera voor diegenen die hun mond durven opentrekken - niet om populistische dooddoeners de wereld in te slingeren, maar om medeburgers op te roepen tot engagement.  Deze maatschappij vol diversiteit is niet perfect.  Verre van.  Maar ze kan alleen maar beter worden als we er samen - elk op ons terrein - ons voor willen inzetten.  Met vallen en opstaan.  Brutale uitspraken, negativisme en doemdenkerij helpen ons geen stap dichter.  Je verkankert er alleen maar jezelf en je omgeving mee.  Niet schreeuwen, maar doen.  Wijs op de pijnpunten, maar pak ze aan en vergroot ze niet uit.  Dialogeren in plaats van te duelleren.  Stappen zetten in plaats van te stampen. Het is de enige weg.  Extremisme - van welke kant ook - is gevaarlijk en dodelijk voor een samenleving. 

Ik weiger mee te huilen met de wolven in het bos.

Moet ik nu met deze 'afwijkende' mening ook oprotten?

Toch eigenaardig. Na de klokkenluiders komen steeds de zalvers. Wanneer u zich houd aan de regels, wetten en geplogenheden van dit land en volk moet u niet oprotten. Het is daarover dat het gaat en niets anders maar dan ook daarover. 

kunt iemand mij uitleggen waarom een blanke, hier geboren Mechelaar er moet van afkomen met een 'gewone' straf als hij een vrouw boertig behandelt, en waarom een ietwat bruinere, hier net zo goed geboren Mechelaar voor dezelfde feiten zou moeten 'oprotten' (naar waar, trouwens?)?

Is daar een ander woord voor dan racisme?

Welke "autochtonen" nemen kordaat afstand van racisme en racistische profokateurs die enkel uit zijn op polarisatie? Eigenlijk hetzelfde als S4B, maar aan de andere kant. Wij komen heel expliciet uit voor onze houding tegen die extremisten.  Maar wie doet dat ook heel opzichtig aan de andere kant? En dan heb ik het ook over opiniemakers, politici, BV's ...   Maar wij vragen dat niet, wij zetetn ons in voor een betere Mechelen, ook onze stad.

Aan de ronduit racistische reacties op deze blog vespil ik geen woorden. De positivisten dank ik. Ik ga verder hard werken voor mijn stad en voor mijn Mechelaars.

Ik wens iedereen een fijne dag en de groetjes

Ali Salmi

@Ali en consoorten: juliie moetenb toch een les gaan pakken bij de mechelse spuitgasten! Als die van de rook willen afraken, dan blussen die toch wel eerst het vuur. Dus pak eens eerst op een adequate manier dat onhebbelijk gedrag (=vuur) aan en dan verdwijnt vanzelf dat zogezegde racisme(=rook). Just an idea zou Gimycko zeggen:-)

Achteraf een facebookgroepje oprichten en/of een open brief schrijven is inderdaad een pak eenvoudiger dan de problemen aanpakken wanneer ze zich beginnen te manifesteren.

Ik vraag me af hoe het komt dat de grote meerderheid van de moslims die kleine minderheid stilzwijgend tolereert en ze hoogstens zo om de paar maand eens symbolisch met het vingertje wijst? Is dat omdat ze het er au fond toch niet zo heel erg oneens mee zijn? Omdat er nu eenmaal iemand het vuile werkje dient op te knappen om het grote doel te dienen?
En neen, met 'kleine minderheid' bedoel ik niet die paar progressieve enkelingen ;-)
Of komt het die paar moslims zoals bijvoorbeeld Ali en Hamid, die op de lijsten van diverse mainstream-partijen prijken, momenteel effe slecht uit dat er een goeie twee maand voor de verkiezingen zoeiets vervelends opduikt?
Dat de doorsnee moslima in een multiculturele samenleving zoals de onze vanachter haar venster en vanonder haar hoofddoek kan toezien hoe haar buurvrouwen/buurmeisjes gaan en staan waar ze willen, naar de fitness kunnen, mogen gaan zwemmen wanneer ze er zin in hebben, samen met de vriendinnen een stapje in de wereld kunnen zetten, op eigen benen staan, ja zelfs in geval van goed weer lekker luchtig gekleed de deur uitkomen en de fiets opspringen, haren in de wind, u kent dat wel.. tja, dat is misschien ook bijzonder vervelend, misschien wel vervelender dan een filmpje op youtube dat sommigen nog op ideeën kan brengen denk ik dan.

Enigzins verbaasd ben ik wanneer ik lees dat een politicus zelfs de moeite niet meer wil doen om te communiceren met mensen wiens visie haaks op de zijne staan, ik dacht dat het net die mensen waren die je dient te overtuigen om zodoende je eigen sociale draagvlak te vergroten, anders kan dit enkel krimpen. Soit, ik zal dan verkeerd gedacht hebben zeker? ;-)

ps: Ikzelf heb het absoluut niet begrepen op extremen, of ze nu links, rechts of averechts zijn. Heb er ook nooit voor gestemd.

En ik maar denken dat dat tuig, dat vrouwen uitmaakt en meisjes lastig valt, Inuit waren !

Domdomdom...

@gimycko

Iedereen weet toch dat tuig dat vrouwen lastig valt, van den Driessches en Coopmans zijn!

Inderdaad, domdomdom

 

@ Balken & Splinters : Of Aborigines of Sikhs.

Ben ik nu traag van begrip, of dom misschien?  Maar wat hebben die laatste opmerkingen met het onderwerp te maken?

@ Roger Kokken: Racistische uitspraken als racistisch benoemen heet in uw wereld blijkbaar schelden. Goed dat ik het weet.

@ Alex: Heldere uiteenzetting. Zouden dames van U ook naar de fitness mogen met een hoofddoek als ze dat willen?

Er lijkt mij een wezenlijk verschil tussen fluiten naar een mooie vrouw, wat voor deze laatste misschien niet plezierig is, en een vrouw belagen, lastig vallen en uitschelden, wat voor de vrouw in kwestie uiterst schrikbarend is.
Het tweede zit niet heel ver meer van de vrouw vastgrabbelen en verkrachten.
Het is iets dat niet MAG getollereerd worden, maar ook de straffeloosheid die het gerecht predikt werkt dit allemaal in de hand.
Straffen beneden de drie jaar worden niet uitgevoerd, dus kunnen we lekker onze gang gaan.
Daar MOET ab-so-luut verandering in komen.
Of het nu witten, zwarten, groenen, of purperen zijn, HET KAN NIET !!!

Ook het "politiemannetje bashen" MAG niet getollereerd worden, want elke stap verder is een stap te ver.
Ook dat is een gevolg van de straffeloosheid.

In plaats van onnodig geld uit te geven aan prestigeprojectjes omdat de verkiezingen in zicht zijn, zou men beter eerst de straten zuiveren van het krapuul, in plaats van met oogkleppen rond te blijven lopen.
Camera's helpen daarbij niet, want de criminelen gaan zich gewoon wapenen tegen de camera's door een sjaal voor het gezicht te knopen, zodat ze onherkenbaar zijn.
Men moet geen premies uitreiken om huizen te beveiligen en geen camera's plaatsen om de dieven- en andere bendes te ontmoedigen, men moet de criminaliteit gewoon keihard uitroeien door de criminelen te straffen.
Mensen die 5 km/u te snel rijden worden beboet.
Mensen die 5 minuten te lang op een parkeerplaats staan krijgen een retributie.
Misdadigers lopen dezelfde dag alweer vrolijk lachend over straat.
Dat kan zo niet langer.

 

@ Wout; je had het over de racistische idioten.   Ik meen niet dat ik op jouw reacties ooit al met "linkse onnozele met oogkleppen die zijn kop in 't zand steekt"  heb gereageerd.  Wat ik nu dus wél doe, kwestie van op jouw niveau te blijven.

Trouwens, België telt verschillende nationaliteiten, maar het zijn wel steeds dezelfden  waarmee men voortdurend last heeft en vernielingen aanbrengt,   En of je dat nu al dan niet graag leest, het is nu eenmaal de realiteit.

 Ben ik nu traag van begrip, of dom misschien? dixit Jan Smets.

De allusie (aboriginals, chinezen, zweden enz ... ) die gemaakt wordt, slaat op het feit dat criminelen steenvast 'jongeren' worden genoemd; ZEKER daar, waar IEDEREEN weet dat het over marokkanen gaat ... Het verwondert mij dat een getalenteerde reporter van Uw gehalte hier blijkbaar nooit eerder van gehoord heeft ... (PS: zelfs onze delinquente bezoekende oostbloklanders worden NIET als Chinezen, Aboriginals, of Zweden betiteld; misschien kent U voor hen een schimpwoord? Ik (nog) niet omdat het vrijwel zeker even politiek incorrect is om ook deze laatste categorie te bekritiseren.)

Wout, sommige mensen hebben het nodig om "anderen" minderwaardig, moreel slecht, ... af te stempelen om zichzelf beter te voelen. Vooral dan die generatie van mensen die vrolijk van brugpensioen profiteren, de natuur om zeep hielpen, de komende generaties met een gigantische schuldenberg hebben opgezadeld, ...

Het probleem is, en dat is tot in den treure wetenschappelijk bewezen, dat veel van die problemen terug te voeren zijn tot sociale achtergesteldheid. Simpel gezegd: armoede. Die vaststelling praat geenszins zo'n gedrag goed. Maar het geeft wel aan waar de oplossingen liggen. Wat wel opvallend is, is dat mannen van Noord-Afrikaanse origine (het zijn zeker niet alleen die met Marokaanse roots) zich sneller bezondigen aan dit soort gedrag. Dus er is daar zeker ook een cultureel probleem, maar cultuur is iets dat constant veranderd, en ook daar is een oplossing mogelijk.

En wat ik als jongere graag wil onderstrepen: het zijn niet alleen de jongeren!! In Mechelen is het misschien wel zo (wellicht omdat de vaders van de jongeren hard hebben gewerkt/werken in onze fabrieken, tuinbouw, bouw, ... en dus wel een leven hebben uitgebouwd), maar in Brussel - Anneessens zijn dat ook 50-jarige mannen.

En Roger Kokken: hoe zat het in jouw tijd? Tot WO II was het toch vrij normaal dat de vrouw aan de haard zat? Dat ze geslagen mocht worden? Dat ze onvoorwaardelijk afhankelijk was van haar man? Gelukkig zijn we daarvan af. En dat bewijst: cultuur verandert.

Beste Wout, als mensen zo dom willen zijn dat ze ter ere van een godheid die niet bestaat door het leven willen gaan met een hoofddoek, een mijter, een keppel of een koppel mickey mouse-oren, dan is dat hun zaak.

Zolang ze er mij niet mee lastigvallen of willen doen leven volgens de regeltjes in hun sprookjesboeken doen ze eigenlijk maar op, als iemand zichzelf of zijn gezin omwille van godsdienstoverwegingen ( eender welke godsdienst ) of een politieke overtuiging beperkingen wil opleggen binnen z'n eigen privacy, wel eerlijk gezegd denk ik niet dat ik daar één nanoseconde wakker van ga liggen. Zeker niet als ik op vrijdag spek eet ipv vis, tijdens de zgn ramadam overdag een pak friet binnenwerk, op zaterdag in de hof werk, al eens een mug doodklop, bloedtransfusies accepteer, etc... Voor mijn part mogen mensen gaan solliciteren in een juten zak in geval ze een profeet, minister of goeroe of whatever hebben die hen dat voorschrijft, who cares, ze zullen zelf wel ondervinden hoever ze ermee geraken. Mijn gok: niet al te ver.

En als iemand uit een ver land naar hier komt en vervolgens boos en ongelukkig is omdat de manier van leven in het land van herkomst toch beter was, dan denk ik: Tja, ga dan terug he. En als iemand uit een ver land naar hier komt omdat er daar wat oorlog genocide is, en het hier ook niet kan keren, dan denk ik: Tja, bekijk het positief: wij hakken uw arm niet af met een machette.

En zijn deze bedenkingen of mijn levensvisie dan een vorm van extreem rechts en/of fascisme, of misschien wel extreem op een andere manier? persoonlijk denk ik, en hoop ik van niet, maar als jij of iemand anders denkt van wel wil ik graag horen waarom, want dat zou me toch wel interesseren. En misschien bij momenten wel lichtjes amuseren.

En ik als jongere ... over WO II. Waar je niets vanaf weet zou je beter over zwijgen. Of beter nog, eerst eens met iemand spreken die daar wel kan over meeklappen. Onze Louis uit de states bijvoorbeeld. De elende die we nu meemaken hebben wij hier vroeger nooit gekend beste Netels. Daarom is het hoogste tijd dat de stal wordt uitgemest en wel ten gronde. Het zal weer hard klinken in linkse oren. DE STAL UITMESTEN.

...van polarisatie gesproken...

Wordt door mij of door de iniatiefnemers dan gesproken over het feit dat delinquentie niet aangepakt moet worden?  Natuuuuurlijk is het nodig dat op verantwoordelijkeid wordt gewezen, en indien nodig repressief wordt opgetreden (lees bvb Hamid er nog maar eens op na...). Geen pamperplitiek, maar daadwerkelijk aanpakken van de problemen.

Maar: ik blijf me verzetten tegen stigmatisering en polarisering.  Dat helpt geen stap vooruit.   Integendeel: de verharding van deze maatschappij neemt hiermee toe.

Een maatschappij moet niet enkel begrip tonen, maar ook gepast optreden tegen ontoelaatbaar gedrag, maar ik weiger te spreken in termen als 'opkrassen' en 'uitmesten'.  Hieruit spreekt naar mijn gevoel veel haat en onverzoenlijkheid.  Hiermee sloop je geen muren, maar trek je er op. 

Leer objectief kijken - zonder oogkleppen maar constructief.  Niet naïef maar wel opbouwend.  Rechtvaardig, maar niet extreem.  Niet links of rechts, maar als mens.

 

Het zal wel hard klinken, ja zowel in linkse als in rechtse oren. Als het maar klinkt. Of het zal helpen ? Veel te laat en berouw komt altijd na de zonde. 

"Als het maar klinkt".  En klinkt het niet dan botst het.  Ik deel jouw maatschappijvisie niet - nét zomin je de mijne deelt.  Je mag ze houden.  Ik kan en wil je niet overtuigen GL.  Ik heb mijn standpunt proberen te verduidelijken.  Méér kan ik ook niet doen.  Da's alles wat ik hierover nog wil zeggen. 

 dixit G.L.

'De elende die we nu meemaken hebben wij hier vroeger nooit gekend beste Netels'.

We hebben inderdaad nog nooit in een wereld geleefd waarin je zittend voor uw flatscreen met een tablet-PC in uw hand met naast u chips en een frisse pint betaald via uw brugpensioen, schrik moest hebben dat er iemand in een naburige straat is langs geweest die van veraf op een inbreker leek.

Laat ons naar Syrië verhuizen om van deze ellende vanaf te zijn.

 mildheid in denken en doen, het is niet iedereen gegeven, verstand komt niet voor de jaren, mensen die zich weren als een duivel in een wijwatervat lijken me ook niet altijd de gelukkigsten in het leven, later veel later zal er wijsheid en inzicht komen of nooit..........  

 

wout al eens nagedacht hoeveel energie jij in spartelen steekt?

gl u lijkt me een verbitterd mens 

waarom altijd hele bevolkingsgroepen over dezelfde kam scheren ?

gelukkig mag men nog denken wat men graag denkt

veel posten op mblogt ontaarden in oeverloos gediscussieer, spijtig

ik ben al geneigd om niet meer te komen lezen en ik denk velen met mij

 

 

ikke, bij deze goei reis gewenst. 

Sedert 'links'  ongeveer al een goeie 30 jaar tot op heden, halstarrig volhield (en houdt) dat 'wij' (en 'links' bedoeld dan duidelijk onze Westerse beschaving) zelf de oorzaak zijn van de 'verloedering' van 'jongeren' verwondert het mij (even velen met mij) absoluut niet dat 'rechts' eveneens extremer wordt. U blijkbaar wel? 'Onze' idee van 'vrijheid' zoals Woodstock symboliseerde, was een (naieve) poging om de (te grote) strengheid van onze ouders te beteugelen. De basis idee, dat wij zelfgedisiplineerd genoeg waren om 'het er goed van af te brengen' , is niet helemaal gelukt, maar de criminele onverantwoordelijkheid die Chinezen, Aboriginals en Zweden vandaag, quasi straffeloos, aan de dag mogen leggen wordt velen tot  'teveel' ... 

DE beste oplossing die ik hiervoor kan stellen is, zoals ik in mijn eerste posting meldde: de bestaande wetten UITVOEREN voor IEDEREEN; dit zou het probleem al (een beetje) milderen.

*off topic*

Graag wou ik mij bij deze distanciëren van de uitspraken door de persoon die gebruik maakt van de naam "Christophe_" ( let op de underscore op het einde ) Ik ken deze mens niet en betreur dat zijn standpunten aan mij toegeschreven worden dankzij deze ongelukkige of bewuste naamkeuze.

Persoonlijk vind ik dat heel deze discussie toe te schrijven is aan verkiezingskoorts, en dat circus interesseert mij namelijk evenveel als dat het waard is: geen fluit!

Aangename verderzetting nog.

Vriendelijke Groeten,
Christophe Netels

Graag verontschuldiging hiervoor. 

Peter, het gaat hier over een of-of-verhaal he. Iedereen behoudt zijn eigenheid, zolang hij zich engageert in de samenleving. Hoe dat gebeurt laat me volledig koud. Wie dat doet laat me ook koud. Blank, bruin, dik, dun, groot, klein. Daar gaat het toch niet om? Het gaat over het (toestromend) "profitariaat" dat eens heeul dringend moet aangepakt worden en dat geldt trouwens ook voor alle inheemse bewuste hangmatters onder ons.

En nee, ik ben geen lid van het VB en ben het nooit van plan te worden (bij al dat ze in een aantal zaken wel gelijk hebben).

Dat het net twee Inuit-politiekers en een Inuit-rapper zijn die vragen (of is het smeken) om niet te polariseren en negativiseren, zegt veel over de identiteit van die Inuit-vrouwen-belagers.

En Inuit4Belgium blijkt niet het zoveelste clownscollectief want ze worden haarfijn in 't oog gehouden door de Belgische Staatsveiligheid (artikel).

Ik wil trouwens nog even reageren op de bijdrage van Ali Salmi in de blogpost (ik hoop dat hij dit nog even leest):

"Mechelen is een stad met een belangrijke gemeenschap van Marokkaans origine. Correctie: Mechelen is geen stad waar verschillende bevolkingsgroepen naast elkaar leven. Mechelen is een stad van en voor Mechelaars."

Meneer Salmi, u zegt dat deze stad geen plaats is waar de gemeenschappen naast elkaar leven. Wat bedoelt u daar precies mee? Ik vertaal deze passage als "in Mechelen leven bevolkingsgroepen volgens een hiërarchie: de Marokkaanse gemeenschap is de belangrijkste en daar hoort ook de meeste aandacht aan geschonken worden".

Indien het dit is wat u wenst te proclameren, dan vraag ik me af wat andere gemeenschappen van vreemde origine moeten denken. Is een gemeenschap van Polen of Chinezen dan minder belangrijk dan de Marokkaanse omdat ze minder talrijk zijn? En als u meent dat er alleen bij de Marokkaanse gemeenschap werk aan de winkel is, waarom zoekt u dan niet naar de sleutel(s) van succes bij andere gemeenschappen?

In de jaren tachtig, toen mijn bloedeigen moeder kennismaakte met mijn vader en naar dit land kwam met in feite niks - behalve een diploma secundair (aan de kant geschoven in eigen land door een socialistisch studiesysteem dat de elite naar de uniefs stuurt en de niet-bollebozen laat aanmodderen) - leerde zij op haar tanden te bijten en begon zij Nederlands te leren en werk te zoeken. Zij had die wilskracht omdat zij iets wilde betekenen en van nature het een vanzelfsprekendheid vond om zich te integreren. Was dat dan gemakkelijk voor haar? Nee. Werd zij op handen gedragen zoals de Marokkaanse gemeenschap nu? Nee.

Dát, beste mensen, is een bewijs dat de kracht van verandering in mentaliteitswijziging zit. Het "kunnen" komt desnoods achteraf wel, maar je moet eerst "willen". Als mijn moeder niet had gewillen, was er van mij wellicht nooit sprake geweest :-)

@Henning

Alhoewel ge Noorse roots hebt zou je toch het verhaal uit de bijbel moeten kennen. " Voor de haan drie keer gekraaid heeft zult ge mij hebben veraden ". Dus zeg nooit nooit.

" Aan alle inheemse hangmatters ". Ha, ha, Dat zit hem dus ook in de kracht der verandering. Goed dat we het weten. 

@GL en eigenlijk iedereen in deze discussie:

"Het zal wel hard klinken, ja zowel in linkse als in rechtse oren. Als het maar klinkt. Of het zal helpen ? Veel te laat en berouw komt altijd na de zonde."

Zo hadden er omstreeks 1945 héél veel mensen berouw na de zonde...de zonde van het ogen sluiten, wegdraaien, toejuichen of zelfs (gelukkig een minderheid) volop meedoen met het polariseren van 1 bevolkingsgroep en die dan te overladen met alle zonden van...(no pun intended)

Ja er is een probleem.
Maar dat ligt niet bij 1 ras.

Het probleem ligt noch links, noch rechts...

Het probleem ligt bij de mens en het is enkel hij die het (hopelijk) kan oplossen, bijsturen,...met gezond verstand zonder politiek ideologishe oogkleppen of oeverloos geroep van bange burgers, zelfverzekerde verzuurde verenigingszuiveraars of andere al dan niet zelfverklaarde gelijkhebbers van gelijk welke afkomst, leeftijd,...

Na het " bouwvakkersfluitsignaal " is de " Wereldoorlog II-vergelijking " nog zo'n dooddoener.

Echt alles is goed om de whistleblower te criminaliseren of als een idioot af te schilderen.

 G.L.: links, rechts is dat het enige wat u kent? Sommige mensen willen gewoon rechtdoor, vooruit. Als rechts voor u synoniem staat voor dom gezwets, dan ben ik graag extreem links. Als we gewoon pragmatisch kunnen zijn, dan gaan we misschien problemen kunnen oplossen. Maar dan heeft uw partij natuurlijk niets meer om over te schreeuwen. Lang zal ze toch niet meer schreeuwen.

En nu on-topic: waarom gebeuren deze dingen veelvuldig in grotere Belgische steden, Frankrijk, ... maar veel minder in Nederland, Duitsland, Scandinavië, ...? Heeft het ook iets te maken met de positie van de vrouw in onze maatschappij? Je kan dan wel kritiek hebben op de positie van moslimvrouwen, maar hebben "autochtone" vrouwen het dan zoveel gemakkelijker? Hoeveel stromen er door naar hogere jobs, politiek, ...? Ook wij hebben daar quota voor nodig. In NL, Duitsland en Scandinavië staan vrouwen veel sterker. Hoe je het draait of keert, Vlaanderen en België is ook een man-gedomineerde samenleving.

@ Christophe_ :

Dus... hoe zuidelijker, hoe vrouwonvriendelijker ?

Interessante theorie.  En het verklaart ineens een heleboel !

" ies koeltoer "

Christophe, nog nooit gelezen waarom bijvoorbeeld in Oslo en Stockholm tal van blonde dames huèn haar donker verven en/of niet alleen de straat op durven??? Nog nooit gehoord van de talloze groepsverkrachtingen inde scandinavische landen door......ja door dezelfde vredegodsdienstigen als diegenen die hier de scheldende en beledigende dienst uitmaken??? Lees eens een duitse krant, ook daar van 't zelfde. Dus kwestie van de vrouwen die in NL -N en D sterker zouden staan; ik heb daar toch erstige twijfels bij!

@ Anoniem 7:  blijkbaar is het dus steeds dezelfde groep waarmee men overal problemen heeft, al willen sommigen dat liever niet geweten hebben want zij noemen dat tuig van de richel steeds "uitzonderingen".....  Tel al die "uitzonderingen" bij elkaar en men bekomt een niet onaardig groepje.  Bij de vorige vernielingsgolf in Brussel liepen de straten vol "uitzonderingen".

 Stel: een luchtig geklede deerntje loopt over 't straat. 'Jongeren' doen hun gekende ding. Hoeveel Marokkanen gaan hier ingrijpen? Zou het antwoord van  Hamid, Ali, Wout en Pita helemaal hetzelfde klinken dan de antwoorden van Jef, Pier of de Sois? Dat betwijfel ik sterk, en jullie?

 Spijtig toch hoe dit soort discussies altijd weer moeten verzanden in een partijtje schelden, waarbij bovendien mensen die het goed menen en eigenlijk een algemeen standpunt verdedigen, de kop van jut zijn en zélf het mikpunt worden van verwijten en beledigende opmerkingen.

Waarover gaat dit nu eigenlijk?  Het 'probleem' waar we ons nu allemaal zo druk om maken is eigenlijk zo oud als de straat: vrouwen die hetzij als decorstuk, hetzij als lustobject worden behandeld.  

In deze komkommertijd wordt dit plots nog eens 'hot news'.  Alleen, wat ik me dan afvraag: hoe algemeen is dit nu feitelijk nog?  Hoe vaak gebeurt dit?  Is het altijd zo kwaad bedoeld als het in die recente TV-reportage overkwam?  En in welke mate is dit nu een 'allochtoon probleem', dan wel een algemeen symptoom van een gebrek aan respect en burgerzin in onze samenleving?

Want, per slot van rekening: is de algemene 'westerse' houding tegenover - in dit geval - vrouwen dan zovéél beter?  Hoe lang hebben feministes moeten strijden voor vrouwenrechten?  En zijn die vrouwenrechten nu onomstotelijk gegarandeerd?  In theorie wel, maar...  er zijn wel nog altijd campagnes nodig rond partnergeweld en rond het loonverschil tussen mannen en vrouwen, de politiek moet zichzelf quota opleggen om aan een evenwichtige spreiding tussen mannen en vrouwen te komen.  En in al onze kritiek op de islam, vergeten we wel dat onze 'eigen' Kerk vrouwen óók nog altijd een (relatief) ondergeschikte plaats toebedeelt.

Wat ik maar wil zeggen: een beetje nuance en zelfreflectie zouden niet misstaan in deze discussie... en zéker niet op deze blog!

En altijd weer die ellenlange nietszeggende verhalen. Lees eerst eens het bericht van Lieven Van Haelst en vooral de bijgaande link. Duidelijker kan toch niet. Niemand is verplicht, maar niet akkoord kan je altijd terugkeren. Een ding mag je echter niet vergeten : deze stad noemt Mechelen en niet Sofia, Boekarest, Prestina of Nador. Trouwens ik denk dat het er daar heel anders aan toe gaat. 

Dat we er, hier en nu, überhaupt nog altijd een "discussie" moeten over houden, dat gaat er bij niet in.

Mensenrechten, de Gelijkheid tussen Man en Vrouw en het Homohuwelijk staan toch al een tijdje in steen gebeiteld !

Dus als een stel Inuit of Tokkies daar geen oor naar hebben : oppakken en laten uitzweten !  Want de Wet is de Wet is de Wet !

 Verbazend hoe, telkens weer, erop gewezen wordt hoe het hier VROEGER was; hoe 'onze' vrouwen hebben moeten strijden, hoe wij geleden hebben onder de kerk, hoe erg de nazi's waren enz ... Altijd refererend naar VROEGER !!!

Wel: WIJ hebben dat verandert, nog niet helemaal zoals het zou kunnen zijn, maar wel FEL verbeterd. Allochtonen en 'jongeren' willen steeds meer terug naar vroegere toestanden, daar zijn WIJ (min een aantal uitzonderingen blijkbaar)  radicaal tegen!

Alhoewel voor diezelfde 'jongeren' een terugkeer zuur zou opbreken; Ik kreeg vroeger, voor het stelen van een kriek in de fruitbak van het groentewinkeltje, een draai rond mijn oren, geen mens (behalve den deze) die zich daaraan stoorde. Vandaag krijgt een 'jongere' voor het plegen van een moord, een berisping. En onmiddelijk begint, door onze linkse medemensen, het gepardonneer voor hun daden, steeds weer is het ONZE maatschappij, en onze vuile rechtse samenleving dat die sukkeltjes geen perspectief biedt ... 

Gebleir (voor de verkiezingen) dat 'HET' zal veranderen duurt steeds weer tot 1 dag na de keuze ... En dan vinden de traditionelen elkaar immer weer terug. (Voor de 'plouche' uiteraard.)  Wij 'vuile rechtsen' kunnen terug aan voor de volgende 4 à 6 jaar de pot op. Hoe lang kunnen onze nobele mandatarissen ons nog op die manier aan het lijntje houden? Als het van mij afhangt, tot 14 oktober en geen dag langer ... 

Maar om 'on topic' te blijven herhaal ik mijn vraag van enkele postings hierboven: hoeveel islamieten, buiten Hammed, Ali en Pita wiens goede bedoelingen ik niet betwist, hoeveel andere moslims gaan eens LUID en DUIDELIJK partij kiezen VOOR onze 'kleine  blanke meisjes' (zoals Willem Vermandere honend zou sneren) en TEGEN hun crapuul, sorry, ik bedoel wel degelijk hun 'jongeren' ...  

@ Eddy :

Hoog tijd om terug een Nar in Mechelen te hebben !  

Die kon tenminste de Waarheid proclameren zonder dat iemand hem een politieke kleur kon aankleven of hem verdacht van enige politieke ambitie.

@ Roger Kokken:

Wanneer racistische opmerkingen als dusdanig benoemen ook al 'schelden' genoemd wordt? Zegt meer over U dan over mij denk ik.

 

Wout joenge, trek de deur es achter u dicht en wandel eens een paar blokskes om. Kwestie van stoom afblazen :-D

Wout, ja 't is goed jong, gij hebt den dikste... en steek nu maar terug je kop in 't zand.

Omwille van het respect voor de lezers, mogen we jullie vragen om jullie eigen waardigheid te bewaren ? Enkele tips:

  • Argumenteer met argumenten niet met scheldpartijen door persoonlijk iemand aan te vallen. (En neen, "Meester, hij is begonnen" is geen argument.)
  • Gebruik geen hoofdletters om je argumenten kracht bij te zetten, dat is het equivalent van roepen.
  • Val niet de man aan, maar de argumenten.
  • Respecteer de afspraken.

Misschien worden de reacties op dit topic dan als nog leesbaar ? Indien niet, zullen we de kommentaren stopzetten.

Ik denk dat er vooral naar vroeger wordt verwezen, niet omdat er iemand naar die tijd terug wil (tenzij mensen van die twee bepaalde partijen), maar om aan te tonen dat een samenleving kan veranderen. Dat betekent dan ook dat ook het denkbeeld van groepen met een buitenlandse achtergrond ook kan en zal veranderen.

En krapuul heb je in elke huidskleur. Het is verkeerd om dit specifieke probleem op de islam te steken. Het is de invulling van die islam die bij sommigen haaks staat op wat wij als maatschappij waardevol vinden. Net zoals de invulling van het christelijk geloof van de armen-klaren nonnen die Michelle Martin willen opvangen daarop haaks staat. Het valt trouwens erg te betwijfelen of die mannen in kwestie zo geweldige moslims zijn (drugs, niets van hun leven maken, etc lijkt me niet echt ok te zijn volgens de islam).

 Als wij het dan toch perse over het verleden willen hebben, erken ik graag dat wij westerlingen, veel aan de Arabische cultuur te danken hebben; een (groot)  deel van ‘onze’ wetenschappen zijn wij ‘hen’ schatplichtig, onder andere chemie, geneeskrachtige kruiden en onze cijfertjes schonken zij ons,  bovenal en  voor mij persoonlijk,  waren de avonturen van Simbad (zoals Sherazade die mij vertelde) superbe … Dat was toen …

Vandaag kan ik ongestraft lachen met Edith Artois, wanneer zij de moffen foltert door haar welluidend gezang, ook de homofiele luitenant Gruber wordt probleemloos voor een heterofiel publiek ten tonele gebracht.

En Basil Fawlty dan? De xenofoob die zijn stomme Spanjaard, de heer  Manuel (from Barcelona) veelvuldig vernedert en er zelfs fysiek regelmatig  hardhandig op ‘mot’ Hilarisch, welke zuurpruim neemt hier aanstoot?

Elke politiek incorrecte kent ook nog Al Bundy wiens vier touchdowns uit een zeer ver verleden, hem toelating verleend om de rest van de wereld  witten,  zwarten, gelen, roden en purperen ongegeneerd uit te schelden en te kleineren …  Dat mag allemaal

Maar ‘Kuifje in Congo’ herlezen, herleidt mij vandaag tot een racist, ik krijg John De Wit en zijn inquisitie team achter mij aan en mijn lachen wordt strafbaar; dat heb ik vandaag aan de islam te danken. Allee, ik bedoel maar vroeger en nu, tijden veranderen nietwaar … 

Misschien moeten men die Inuittokkies maar eens laten zweten onder het bevel van een vrouwelijke chef / baas / patroon.  Eens kijken hoe dat evolueert.

Inuittokkienachtmerrie : Matriarch (Band)

@ Malenie: 'Gespartel' om niet in de quasi-racistische mainstream mee te gaan? Heb ik er graag voor over.

@ Roger Kokken: Alle racisten zijn in mijn ogen idioten, en alle kerels die een vrouw op straat 'hoer' noemen zijn macho-klootzakken. Ben ik duidelijk?

De discussie is blijkbaar "gesloten", want gisteren en vandaag kwamen er geen reacties meer. Bedankt Jan, om toch te blijven proberen. En bedankt voor iedereen die hier iets mee heeft proberen te doen. Het viel mij vooral op dat er veel gescholden werd, en dat men daarbij vaak niet goed gelezen had wat er echt in de blogpost stond. Toch zijn er lichtpuntjes. Iemand schreef "Wat ik maar wil zeggen: een beetje nuance en zelfreflectie zouden niet misstaan in deze discussie". Mijn bescheiden bijdrage aan dit verhaal had geen ander doel dan dat: dat we naar elkaar luisteren, nuanceren en in eigen boezem kijken. Vandaag zijn nog niet alle samenlevingsproblemen opgelost, maar er zijn er veel die er hard hun best voor doen. Elke oprechte bezorgdheid die genuanceerd wordt geformuleerd, verdient het om aandacht te krijgen.