Lessius is More

met categorie:  

Mogen studenten aan Lessius, ikzelf incluis, zich voortaan studenten aan Utopia noemen? Als het van de topmensen van Lessius afhangt wel. Slechts enkele jaren na de naamsverandering van KHM naar de fusie Lessius. Persoonlijk vond ik Lessius een vrij "blitse" naam met een ergens een plechtstatige verwijzing naar de Oudheid (-ius). Het was neutraal, doch modern. Maar neen, die brilliante koppen vonden er niets beters op dan ons 500 jaar terug te katapulteren naar een filosofie die misschien niet iedereen onderschrijft?

Thomas More - iedereen heeft er ooit wel eens van gehoord - was een laat-middeleeuws staatsman, die na onenigheid met de Engelse vorst over de structuur van staat en kerk, een verzuurd stuk proza schreef waarin hij een beeld vormde over de ideale samenleving, beter bekend onder "Utopia". Met de naamsverandering uit de scholengroep zich bijzonder religieus-politiek en proclameert het een heiligencultus, om nog maar te zwijgen over anti-anglicanisme. Of de katholieke lobby de naam Lessius veel te weinig refererend naar de godsdienst vond, wil ik in het midden laten. Toch heb ik nog steeds een moet-dit-nou-echt-gevoel en geeft de naamsverandering een zeer wrange bijsmaak. Waarom moeten studenten meedoen aan deze persoonsverheerlijking? Waarom moet ik mijn naam aan deze heilige verbinden? Moeten natuurlijk niet. Je hebt immers de keuze om ook niet aan Thomas More te studeren. Je kunt uiteraard ook oprotten naar een andere hogeschool. Ik ben echter zo niet: het is dicht bij huis, het is kwalitatief en het is er aangenaam. Alleen... ik ben geen "deel van" Thomas More en ik zal dat nooit zijn. Het is alsof Thomas More er studeert en niet ik. Sint-Rombouts is oké, die had nog wat met Mechelen te maken. 

Wat me nog meer ergert is dat studenten niet op de hoogte worden gesteld of bijna geen inbreng hebben gehad in deze naamsverandering. Of anders hebben de studentenvertegenwoordigers enorme steken laten vallen door niet te communiceren. Heerst er dus in het hoger onderwijs, net zoals in het secundair, een groot democratisch deficit, waar de achterkamerpolitiek hoogtij viert? Ik heb althans niks intern vernomen. Geen mailtje, geen brief, niks. Alleen een droog artikel via deredactie.be.

 Wie even een aantal speerpunten van Mores gedachtegang (uit het boek Utopia) wil hebben, heeft hier enkele items (bron: en.wikipedia.org):

 

"There is no private ownership on Utopia, with goods being stored in warehouses and people requesting what they need. There are also no locks on the doors of the houses, which are rotated between the citizens every ten years.

Dit is collectivisme dat reeds werd toegepast in communistische landen. Mooi theoretisch, maar bijzonder onhaalbaar. Lees Pol Pot en Stalin er even op na.

"Slavery is a feature of Utopian life and it is reported that every household has two slaves. The slaves are either from other countries or are the Utopian criminals. [...] there are no lawyers and the law is made deliberately simple, as all should understand it and not leave people in any doubt of what is right and wrong.

M.a.w. doet ge iets verkeerd dan belandt ge in de slavernij en ge hebt geen mogelijkheid door u te verdedigen (door het wegnemen van advocaten). Leuk systeem he? Een systeem waar gewoon geen recht is. Dat heet inhakken op iets wat de Romeinen 1500 jaar terug al zo efficiënt vonden. En hoe geraak je aan dat vast aantal slaven per gezin?

" Only atheists are despised (but allowed) in Utopia, as they are seen as representing a danger to the state: since they do not believe in any punishment or reward after this life, they have no reason to share the communistic life of Utopia, and will break the laws for their own gain.

Alle neuzen in dezelfde richting dus. "are encouraged" Is niet meer dan een Orwelliaanse eufemisering van "are obliged". In een communistische staat passen namelijk geen subversieve figuren.

"Wives are subject to their husbands and husbands are subject to their wives although women are restricted to conducting household tasks for the most part. [...] While all are trained in military arts, women confess their sins to their husbands once a month. Gambling, hunting, makeup and astrology are all discouraged in Utopia.

Blijkbaar kunnen alleen vrouwen zonden begaan. Het is niet meer dan een pleidooi voor het behoud van het middeleeuws systeem, met hier en daar een versoepeling. Vrouwonvriendelijk was More vast en zeker.

Ain't Life a bitch !

;-)

Het zijn toch zware tijden é! En voor een groot deel van de opleidingen (de academische) wordt het trouwens KU Leuven Thomas More. Niet vergeten te ademen!

 Dus: vanaf nu CartoonistHenningius ????

Hoog tijd voor een revolutie !

Los van alle bijbedenkingen over 'wéér-een-naamsverandering' en 'communicatie' of wat dan ook:  Thomas More was een buitengewoon man, geleerde, humanist...  Eén van de briljantste en visionaire  mensen van zijn tijd.  Past in mijn ogen perfect als 'etiket' op een Hogeschool.

 

Wie niet met dat 'etiket' leven kan om één of andere reden, kiest voor een andere school.  Trouwens: kon CartoonistHenning dan leven met 'Katholieke Hogeschool Mechelen'?  Hij weet toch welke lading de vlag dekt?  Geen probleem met een overtuiging.  Integendeel.  Maar weet waarvoor je kiest.  En kom achteraf niet klagen.  Iedereen heeft de vrijheid om te kiezen voor welke school dan ook.  De school veranderde zijn naam (en daar kan je vanalles op zeggen - Kan best.), maar WAT verandert voor de rest aan achtergrond, filosofie, enz, dan voordien?

PS: je wil je niet verbinden met één of andere 'heilige', maar Sint-Rombouts had voor jou dus wel gekunnen???

PS: je wil je niet verbinden met Thomas More.  En dat is jouw goed recht.  Maar uit gemakzucht (of hoe moet ik het interpreteren?) blijf je toch maar ter plaatse?  Als ik ZO ontevreden zou zijn over deze naamsverandering, dan zou IK weten wat  te doen...

Maar verder: geen probleem met jouw mening hoor.  In alle vriendschap gezegd.  Maar ik vind het een tikkeltje een 'eigenaardige' gedachtengang...

 

http://www.mechelenblogt.be/2011/01/more-mechelen

 

 

 

' less is more ' .... moet kunnen ;-)

Voor je het weet zitten we, hier in Mechelen, met een nieuwe schoolstrijd of ne Leuven Mechelen Vlaams (Walen Thomas More buiten).

Met Henning als de nieuwe Paul Goossens.

;-)

Het gaat uiteraard om meer dan eennaamsverandering. Het Hogeschoollandschap verandert elke dag. Binnen afzienbare tijd heet dat allemaal KUL vermoed ik.

 en zo zijn ze dan op hun sokken waar ze wezen willen...

het was toch de bedoeling tot één groot geheel te komen?

Allez, niks nieuw onder de zon want schaalvergroting en uniformisering in tijden van crisis.

En leidt dit alles niet tot een eenheidsworst ?  Zowel in leerstof als in gedachtenvorming ? 

Of het nu Thomas Morus of Pius 12 wordt zal worst wezen. Wat belangrijker is zijn de tamelijk snel op elkaar volgende naamsveranderingen. Dit getuigd volgens mij op weinig stabiliteit en standvastigheid in deze structuur. Daarenboven gaat dit allemaal weer heel veel geld kosten en niet het minst aan de leerlingen en hun ouders. In ieder geval zijn ze nog niet zover afgezakt als de Mechelse tegenpool die enkele jaren geleden de fles opging. 

 @Jan Smets: "Thomas More was een buitengewoon man, geleerde, humanist..." 

Bespaar me aub van die blabla. Wat heeft die man dan gedaan voor zijn volk? Hooguit wat orakelen hoe de samenleving er moet uitzien. Hoogwaardigheidsbekleder en stiekeme dictator van de bovenste plank. Bovendien zei ik dat St-Rombouts nog met Mechelen te maken heeft en dat ik daarmee kan leven. Katholicisme op zichzelf dekt een min of meer seculiere vlag waar verschillende stromingen nog welkom zijn. Thomas More is echter veel te specifiek, veel te eenzijdig.

Onderstaande heb ik van de Engelstalige Wikipedia over het boek Utopia:

"There is no private ownership on Utopia, with goods being stored in warehouses and people requesting what they need. There are also no locks on the doors of the houses, which are rotated between the citizens every ten years.

Dit is collectivisme dat reeds werd toegepast in communistische landen. Mooi theoretisch, maar bijzonder onhaalbaar. Lees Pol Pot en Stalin er even op na.

"Slavery is a feature of Utopian life and it is reported that every household has two slaves. The slaves are either from other countries or are the Utopian criminals. [...] there are no lawyers and the law is made deliberately simple, as all should understand it and not leave people in any doubt of what is right and wrong.

M.a.w. doet ge iets verkeerd dan belandt ge in de slavernij en ge hebt geen mogelijkheid door u te verdedigen (door het wegnemen van advocaten). Leuk systeem he? Een systeem waar gewoon geen recht is. Dat heet inhakken op iets wat de Romeinen 1500 jaar terug al zo efficiënt vonden. En hoe geraak je aan dat vast aantal slaven per gezin?

" Only atheists are despised (but allowed) in Utopia, as they are seen as representing a danger to the state: since they do not believe in any punishment or reward after this life, they have no reason to share the communistic life of Utopia, and will break the laws for their own gain.

Alle neuzen in dezelfde richting dus. "are encouraged" Is niet meer dan een Orwelliaanse eufemisering van "are obliged". In een communistische staat passen namelijk geen subversieve figuren.

"Wives are subject to their husbands and husbands are subject to their wives although women are restricted to conducting household tasks for the most part. [...] While all are trained in military arts, women confess their sins to their husbands once a month. Gambling, hunting, makeup and astrology are all discouraged in Utopia.

Positie van de vrouw is abominabel (doch gunstiger dan het toenmalige model) .

@Henning

We moeten wel een onderscheid maken. Spreken we over de man, Thomas Morus of over de instelling Katholieke Hogescholen die nu naar hem zullen genoemd worden. Daar liggen wel 600 lange jaren tussen. Ik blijf wel bij mijn standpunt wat betreft standvastigheid en nodeloze geldverspilling. 

Beste Henning.

Uit het boek: " Feest van de 10.000 op zaterdag 1 juni 1957 in het stadion van K.F.C. Malinois ".

" Het feest van de 10.000 moge voor gans de stad Mechelen en daarbuiten het indrukwekkend beeld zijn van het machtige leven en de heerlijke bloei onzer katholieke scholen. Het moge getuigen van de uitmuntende en algehele levensvorming van onze jeugd. Het moge een hulde van waardering zijn voor onze bekwame en toegewijde leerkrachten en tevens een bron van rechtmatige fierheid en innige voldoening voor de dierbare ouders van onze leerlingen. De goede god verlene zijn milde zegen aan onze katholieke scholen en aan allen die yveren voor de christelijke opvoeding van onze dierbare jeugd !

Getekend : Kardinaal Van Roey - Aartsbischop van Mechelen.

Vriend Henning, stof om over na te denken.-). Tussen haakjes, toen had ik het al achter de rug en was ik met het vervolg bezig, achtien maanden soldaat. 

@GL: geheel terechte opmerkingen, maar ik kan het toch niet laten ook nog even over de persoon te hebben.

@Henning: laat anderen hun blabla als historisch onderzoek volgens jou gebaseerd is op het naslaan van wikipedia. Pas bovendien sowieso op met hineininterpreterung bij het vellen van een oordeel over eender welke historische figuur.

Ik vind de naamkeuze ook nogal bizar en twijfel aan de noodzaak, maar alleszins is er wel in opgerekte zin een band met Mechelen. More was een persoonlijke vriend van ene van Busleyden, sponsor van alle dingen humanistisch en bekend van zijn stulpje in de merodestraat. Het herinnert trouwens aan de glorieperiode van Mechelen: de 15de-16de eeuw. Maar ik geef toe: de Rembert Dodoens Hogeschool had gedurfder en misschien wel gepaster geweest.

Voor de rest. Utopia (hij heeft dat woord toch maar mooi in onze taal gelanceerd) is geschreven in de traditie van alle staatkundige utopieën, het is met andere woorden contrafactisch bedoelt: de utopieschrijver (een lange traditie die teruggaat tot ten minste Plato) weet dat de utopie onrealiseerbaar is wegens de aard van de menselijke natuur en vermeldt dat doorgaans ook. Het is een ideaalbeeld, geen direct politiek programma (en verschilt dus duidelijk van Stalin en Pol Pot). Je opmerking over "leuk in theorie" is dus een open deur intrappen.

Wat betreft de slavernij, die past binnen een humanisering van het strafrecht. More was expliciet tegen de doodstraf (die in zijn tijd bijvoorbeeld nog toegepast werd voor diefstal). In de plaats van de doodstraf stelde hij slavernij voor voor de ergste misdaden. Ook misdadigers van andere landen moesten een tweede kans krijgen als slaaf. Wellicht nog altijd niet erg humaan vanuit ons perspectief, maar wel duidelijk passend binnen een meer humane visie op het strafrecht (trouwens, hoe moesten slaven behandeld worden volgens More?). Hij schaft het recht niet af, integendeel, hij pleit voor een simpele en duidelijke wet zodat vergissing onmogelijk is. Wie kan er tegen een heldere en duidelijke wet zijn? Je opmerkingen missen hier alle grond.    

Wat betreft godsdienst: More stelt zeer duidelijk dat alle godsdiensten getolereerd en met respect behandeld worden in Utopia, en dat in een tijd dat men voor het aanhangen van een verkeerde theologische stelling op de brandstapel kon belanden. Atheïsten worden in Utopia inderdaad gewantrouwd en hebben geen burgerrechten, maar zelfs zij worden getolereerd. 

Het gezinsleven is inderdaad patriarchaal, maar, zoals je voor het eerst terecht nuanceert, de relatie tussen man en vrouw moet gebaseerd zijn op respect voor ieders eigenheid.

Tenslotte, Utopia wordt geregeerd door een verkozen (!) monarch die aan het hoofd staat van een verkozen afvaardiging van het volk (!!) en afgezet kan worden wanneer hij een tiran wordt. 

Wat heeft More betekend voor zijn volk? Moeilijk te zeggen, maar als adviseur van Hendrik VIII stond hij bekend als oncorrumpeerbaar en principieel. Die houding kostte hem zijn kop toen hij op basis van zijn geweten de acte van suprematie weigerde te ondertekenen, die Hendrik VIII tot leider van de Engelse kerk uitriep.

Verzet dus tegen het idee dat het wereldlijk en het geestelijk gezag door 1 persoon zou uitgevoerd kunnen worden en een pleidooi voor het idee dat zelfs een vorst zich te voegen heeft naar de eisen van een hogere wet (toen werd dat allemaal nog theïstisch geïnterpreteerd, maar men ziet de kern van het probleem van de verhouding tussen politiek en ethiek: is politiek het hoogste of moet ze antwoorden aan de eisen van de ethiek?). En man die gestorven is voor zijn eigen, toch niet geheel te verwerpen idealen.

Een beetje nuance zou passen, ik denk dat je afkeurende houding ten opzichte van More een andere grond heeft dan een evenwichtig historisch oordeel over More en zijn werk.

In alle geval, voor een begin van een iets genuanceerdere visie: zie bijvoorbeeld Betrand Russel, Geschiedenis van de Westerse Filosofie. Het oordeel van Russel: "More's Utopia was in veel opzichten verassend liberaal. Ik denk daarbij niet zozeer aan zijn pleidooi voor het communisme, dat behoorde tot de traditie van veel godsdienstige bewegingen, maar aan wat wordt opgemerkt over oorlog, godsdienst en verdraagzaamheid, over het nodeloos doden van dieren en ten gunste van een milde behandeling van misdadigers." Je kan Russel niet verwijten een boon te hebben voor utopisten en totalitaristen allerhande. Zijn totaaloordeel over Utopia dus ook niet geheel positief, maar hij kende wel de kunst van het genuanceerd, historisch gefundeerd oordeel. 

@GL: helemaal naast de kwestie. Ik spreek over 1. de filosofie die KHM/Lessius nu opeens aanhangt (T. More dus) en 2. in hoeverre dit intern werd gecommuniceerd.

@anoniem: Ik hoef geen lessen en goedpraterij van uw kant. Ik weeg ook geen zaken af, want anders is het geen mening, maar een droge analyse die evengoed door iemand anders kan gemaakt worden. Wat op papier staat telt en daarvoor bekritiseer ik hem. Het artikel op Wikipedia is trouwens een uitstekende samenvatting van verschillende andere wetenschappelijke bronnen, dus niet veralgemenen aub.

Discussies over of hij het nu meende of niet zijn simpelweg niet aan de orde, want dat zijn interpretaties die stoelen op waarschijnlijkheden. Mensen laten zich graag leiden door dat fingerspitzengefühl van professoren met iets of wat van naam en faam, maar daar doe ik niet aan mee.

Dat hij "verrassend liberaal" was, deed mijn wenkbrauwen niet fronsen. Het was immers een visionair die gebruikt maakte van reeds bestaande filosofieën met een eigen "touch". Immitatio aemulatio voor een zelfverklaarde filosoof die nog gauw iets wilde schrijven waaraan hij herinnerd zou worden (wetende dat hij het niet lang meer zou "trekken").

Is onze Mechelaar Jan Van Standonck, oud-rector van de universiteit van Parijs, dan niet ok?

Het stuk zegt, zoals zo dikwijls meer over de auteur dan over z'n onderwerp. Da's voor mij dus een voorbeeld van slechte journalistiek.

 

@ CartoonistHenning: Uw reactie op die laatste van 'Anoniem' is redelijk tot heel zwak in vergelijking met het onderbouwde verhaal dat 'Anoniem' brengt.

Uw reactie: "@anoniem: Ik hoef geen lessen en goedpraterij van uw kant." zijn wat mij betreft duidelijk genoeg.

Voor de goede orde: het gaat hier om een groep van hogescholen waarvan er één campus in Mechelen is. De naam hoeft dus helemaal geen band te hebben met onze stad.

Om katholieke middens te verdenken van een plotse ommezwaai in filosofie (of in eenderwat), daarvoor ken je de katholieke middens nog niet lang genoeg, Henning. Het is hetzelfde spul in een nieuw jasje.

En het is bovenal het gevolg van de herstructurering van het hoger onderwijs door de Vlaamse regering & Europa.

Het is communicatief gezien (want daar dient die (merk)naam voor) een draak van een naam anno 2012. Maar meer is het ook niet.

 Beste Henning,

Dit is wel een bedroevend artikel. Het is bovendien 'imitatio atque emulatio'.

Gr en knuffel,

Ann

 

PS: Ik ben het met je eens dat Thomas More een bedroevende naam is voor een hogeschool, waar KHM perfect volstond.
PPS: Wikipedia is geen bron, hoor. Ik zou het op 'Thomas More' niet proberen!
PPPS: Ik stel in het kader van de voortschrijdende synergie binnen het - compleet kapotgeblitzt - Vlaams higher education landschap voor dat we het geval gewoon 'Universiteit(scollege) van Vlaanderen - campus Margaretha van York' noemen. Sounds fancy, doesn't it.

 vraag terzijde: als de persoon waar een school naar vernoemd is enige invloed zou hebben op het verdere leven van de studenten dan moet ik toch opmerken dat al die kloosterordes ( de paters van Scheppers bvb ) toch maar met een groot tekort aan volgelingen zitten, ongeacht het aantal scholen dat naar hun patroonheilige genoemd is.

de meest invloedrijke mensen van het land komen dan weer uit de kul te leuven of de vub te brussel, die zijn gewoon naar hun thuisstad genoemd.

much ado about nothing?

Als ze, morgen, het Sint-Romboutscollege pimpen tot het Bart-Somerscollege, dan zal diens (kwade) geest de gedachten van de toekomstige studenten sturen en beroeren !

Mark my words.

;-)

 @Wout: Wat ik schrijf is mijn mening. Als ge neutrale journalistiek wilt, voel u vrij, uw artikelenteller staat nog op 0. Allez-y.

@ "Ann"/anoniem: in welk opzicht bedroevend artikel? Bedankt voor de correctie overigens. Die "emulatio" is Kerklatijn.

@alle anderen: het gaat niet om wat de achterliggende filosofie met studenten doet. Het gaat om de marketing en de uitstraling. De studenten hebben niet gekozen voor deze naam. Nu worden ze wel raar bekeken als ze zeggen dat ze voortaan aan Thomas More studeren (en ik hoop dat ik met dat laatste ongelijk heb).

Hoog tijd dat we onze universiteit terugkrijgen !

@ CartoonistHenning: Ik bedoel vooral dat je een wel héél éénzijdige interpretatie geeft aan het werk van sir Thomas More.

 Wel, ik kende die mens niet, dus heb ik hem even opgezocht, en blijkt dat deze persoon een goeie 500 jaar geleden leefde, tja, als je alles wat hij ooit geschreven heeft gaat lezen in een 21e eeuwse context...

In die tijd keken mensen uit de betere klasse, waar hij waarschijnlijk toe behoorde, op een niet zo negatieve manier naar slavernij, in Amerika pas afgeschaft eind 19e eeuw trouwens. Vrouwenrechten 500 jaar geleden? Als je ziet dat ze hier pas in de 20e eeuw stemrecht kregen zal het toen zeker geen vette geweest zijn.

Iedereen die toen hier leefde zal daar wel ongeveer hetzelfde over gedacht hebben vermoed ik, terwijl ze scheten uit het venster of achter de gordijnen ;-)

Zoals een ander bekend Engelander ooit schreef: "What's in a name?"  

Dit stukje frustratieproza lijkt me pure verspilling van bits en bytes.  Wie wat verder kijkt dan zijn of haar neus lang is, weet dat Thomas More algemeen wordt beschouwd als (onder meer) een briljant denker en schrijver.  Wat Cartoonist Henning - die me voor zijn leeftijd al flink verzuurd lijkt - daar persoonlijk over denkt, is zijn probleem... 

Ik herinner me van More alleszins deze gevleugelde uitspraak: "Het grootste probleem van onze tijd, is dat velen school lopen, maar weinig worden opgevoed".  Zeer wijze woorden, me dunkt...    

 

 

Ik kan A. Noniem hierboven alleen maar bijtreden, tenminste wat die verspilling van bits en bytes betreft. Geen enkele werkgever gaat scheef opkijken als je hogeschool of universiteit toevallig raar klinkt, zolang je maar dat einddiploma hebt. Ikzelf heb ooit mijn broek versleten aan de Xios Hogeschool. Xios of Thomas More, ik weet welke naam in het buitenland een belletje doet rinkelen.

On topic

Voor de mensen die een nog "eigen-aardigere" interpretatie wensen te lezen (laatste paragraaf is wel lachen): http://markpeeters.skynetblogs.be/archive/2012/07/13/lessius-was-more-is...

@ "A. Noniem"

Ja, uiteraard. Wellicht leid ik ook aan paranoïde schizofrenie en moet ik pillekes pakken, want ik pas niet in het veronderstelde jongerenmodel van "gamen", "sporten" en "fuiven" ;-)

Wat moeten jongeren buiten studeren dan wel? Zwijgen, my dear. Het meningen uiten moet volgens een bepaalde mentaliteit geschieden via hooggeleerden en establishmentpolitici. Ik doe daar niet aan mee; ik blijf zelfstandig denken en doen. En ik ga ook proberen die mentaliteit bij andere jongeren te wijzigen.

Dat je zelfstandig wil denken en doen, strekt je tot eer.  Maar als je een uitgesproken mening hebt, moet je natuurlijk niet schrikken als anderen daartegenover ook een uitgesproken mening plaatsen.  Zo werkt dat nu eenmaal...

En verder vind ik je wel érg streng voor jouw leeftijdsgenoten.  Ik ken best véél jonge mensen die méér doen dan gamen, sporten en fuiven.  Ik ken er véél die denken en doen, en die ik waardeer voor hun maatschappelijke visie en het in praktijk brengen van hun visie, op velerlei terreinen.  Je bent écht niet uniek hoor.

Ook niet al mijn leeftijdsgenoten zitten met hun sloeffen aan wezenloos naar soaps te kijken, en komen enkel buiten om bingo te spelen voor 'een kiek'...   ;-)  Bespaar ons de stereotiepen.

Dus: uit gerust uw mening.   Maar vraag me niet om altijd akkoord te gaan.  (hoef je trouwens ook niet bij mij te doen...)

Jan, niks tegen Bingo. Da's plezant :-D

Nee joh. Tuurlijk ben ik niet uniek, but I want more. Ik zie en hoor te veel mensen die meningen hebben, maar dat niet zichtbaar hebben (peer pressure, angst, ...). Dat jij er veel kent, doet me plezier, maar van al diegenen die ik ken, zijn er weinigen. Ook eens gaan horen bij de jongerenpartijen in Mechelen. Dat nieuwe bloed laat steeds op zich wachten. Zowel aan de linker- als aan de rechterkant. Kan elders anders zijn en een redelijk recent nieuwsbericht sprak mijn vaststelling tegen.

Een uitgesproken mening staat ook nog steeds niet gelijk aan ad hominem, waaraan sommigen zich steevast behoorlijk vuil maken. Ik wens ook commentaren die meer zeggen dan "brilliante, humanistische geest", omdat er zo veel mensen zijn die bij bepaalde zaken gewoon geen vraagtekens plaatsen. Ik kan uiteraard niks forceren. Ook niet mijn bedoeling.

Eigenlijk. Zou Thomas More ook sloefen gedragen hebben en soaps/theaters aanschouwd hebben? Bestond Bingo toen al?

@Henning:

 

Ik treed je bij in verband met de jongeren van vandaag. Velen zijn te geobsedeerd door wat er gebeurt in de 'mainstream' en geven te zeer toe aan peer pressure... Ik denk dat er de laatste jaren een grote druk is gezet op jongeren - door media en dies meer - om te conformiseren aan 'de norm', en die norm is dan consumptie.

Treed je ook bij ivm teleurstellende instroom in politieke bewegingen tegenwoordig, hoor, en niet alleen jongeren. Ik heb zelf veel met politici te maken gehad in een vorige job en het opportunisme primeerde precies overal - bij alle kleuren. Algemeen belang, tja... wie kent dat nog?

Ik vond het een beetje bedroevend dat je begint over het gedachtengoed van T More ipv de naamsverandering en het waarom hierachter aan te vallen, uit te pluizen. Dat kan gemakkelijk door een facebookgroep op te richten - als je er niet mee kan leven, zet wat druk op de ketel... Ik zou dat doen met het argument 'kost dat allemaal geen geld?' als ik jou was :o) enne... cui bono?

Nu, een tip: zet later op je CV Thomas More [University College Mechelen] of iets gelijkaardigs. Would be much better...

 

Gr,

Ann

Wel Henning, dat was een heel goede tip van Ann Oniem. Er ontbreekt mij echter één detail.

" Rechtlijnig en daar nooit van afwijken ".-) 

"Wel, ik kende die mens niet, dus heb ik hem even opgezocht, en blijkt dat deze persoon een goeie 500 jaar geleden leefde, tja, als je alles wat hij ooit geschreven heeft gaat lezen in een 21e eeuwse context...

In die tijd keken mensen uit de betere klasse, waar hij waarschijnlijk toe behoorde, op een niet zo negatieve manier naar slavernij, in Amerika pas afgeschaft eind 19e eeuw trouwens. Vrouwenrechten 500 jaar geleden? Als je ziet dat ze hier pas in de 20e eeuw stemrecht kregen zal het toen zeker geen vette geweest zijn.

Iedereen die toen hier leefde zal daar wel ongeveer hetzelfde over gedacht hebben vermoed ik, terwijl ze scheten uit het venster of achter de gordijnen ;-)

"

@ Christope: Wijze woorden. Wat Henning doet heet "hineininterpretierung" met een duur woord.

Een historisch feit of proces verklaren vanuit de huidige context. Dit leidt tot foute conclusies omdat tijdgenoten bij het nemen van beslissingen geen voorkennis hadden van de afloop die het gevolg was van die beslissingen!

@"Ann Oniem":  OK. Dan begrijpen we elkaar. Smoelenboek is een optie, maar ik wil eerst een antwoord per e-mail van Lessius zelf afwachten. Had een waarom-vraag gestuurd nog voor ik dit opiniestuk aanmaakte. Ik heb wel een sterk vermoeden dat ik daar nog in de pruimentijd kan op wachten, maar iedereen heeft ook recht op vakantie he :-)

In een vaag verleden waren ook studentenvertegenwoordigers "verkozen"; hen moet ik zeker ook nog zien "te pakken krijgen". Dit is immers geen persoonlijk issue.

Of dat allemaal te veel geld kost, weet ik niet zo zeker. Het is namelijk een fusie. Op lange termijn verdien je die kosten wel terug. Denk ik. Het schoolgeld zal er alleszins niet door veranderen.

Mijn CV staat nu al bol van de verengelste namen, vooral omdat ik een tweetalige achtergrond heb. Dat University College is sowieso van toepassing bij mij.

Zeg, kameraad Henning, zo kort voor de verkiezingen zijn de verloven opgeschort weet ge.- )) Vraag dat maar aan de flicker van dienst.-) 

@ Henning:

 

Ah, mijn beste, verkozen studentenvertegenwoordigers... dat was in mijn tijd al een farce. Misschien toch niet zo lang geleden, maar ze waren enkel geinteresseerd in het drinken van pinten. Een tweetalige achtergrond is zowiezo een mooi iets waarin je moet investeren.

Ik zou bij nader inzien de zaken ook niet escaleren, want dat heeft enkel nadelige gevolgen. 
In den tijd, heb ik in het land waar ik studeerde ook zo'n stunt uitgehaald - toen bestond Facebook nog niet - ivm 'peddling on campus' en daar nadien dik spijt van gehad. Nu ja, dat is eerder iets voor tussen pot en pint dan voor Mechelenblogt.

Als vrouw vind ik wel dat Thomas More goede ideeen had trouwens. De baby niet met het water weggooien en niet hineinterpretieren is de boodschap. Sartre was gemeen tegen de Beauvoir dus het existentialisme is nonsens? Kom kom :o)

 

Groetjes,

Ann 

Dat er nadelige gevolgen zouden komen vanwege een steekhoudend meningsverschil zou naar mijn mening alleen maar getuigen van een behoorlijk ondemocratische instelling. Ik wil gewoon het beste voor iedereen. Thomas More is niet het beste voor iedereen. Net zo min als Sartre, voor wie ik al helemaal geen boon heb. Lessius was eigentijds en modern. Het klonk ambitieus.

More Thomas, less ius?

Een heel late reactie, maar 'Lessius' was helemaal niet eigentijds en modern. Leonardus Lessius was een jezuïet uit de 16e eeuw, de raadgever van Albrecht en Isabella dan nog wel. 

"Sint-Rombouts is oké, die had nog wat met Mechelen te maken" (dixit CartoonistHenning). More was niet slechts een vriend van Busleyden: 'Utopia' werd bijna geheel geschreven wijl Thomas More in Jerooms optrekje alhier ter stede verbleef. Beide heiligen kwamen van over 't water, vooral hun productiviteit alhier houdt hen beroemd, en ze werden allebei wegens hun ingesteldheid afgemaakt. Dan toch allebei 'oké'?

"Vrouwenrechten 500 jaar geleden? Als je ziet dat ze hier pas in de 20e eeuw stemrecht kregen zal het toen zeker geen vette geweest zijn" (dixit Christophe en hernomen door Wout). Gelijktijdig met de bouw van voormeld optrekje, was even verder bij de Korte Maagdenstraat een krochtje ingericht voor een "gente damoiselle" (dixit zijzelf), die mede het verdrag bewerkstelligde dat niet voor niets gekend is als de 'Paix des Dames' ofte zoals tegenwoordig op de Steenweg op haar 'piedstalleke' staat: "PACIS CAMERACENCIS AUCTORI". Dames waren in die tijd nog goed in "merendeels huishoudelijke taken" (dixit More)... mits erg ruim beschouwd.

Als ik mij niet vergis is die naamsverandering van Lessius naar More er gekomen omdat Lessius fusioneerde met de KHK, katholieke hogeschool Kempen,, en om het niet te laten lijken op een vijandige overname mocht de nieuwe eenheid niet naar een van de delen genoemd worden.