Gelukkige Vlaamse feestdag!

Een welgemeende gelukkige Vlaamse feestdag aan iedereen. En voor diegenen die het feest liever 10 dagen uitstellen, ook alvast een gelukkige feestdag gewenst.

Werkdag of niet, nationalist of geen nationalist, maak er een gezellige dag van.

Deze keer geen cartoon, om het even apolitiek te houden.

@ Henning : Zelfs geen vlag of ne leeuw op ne gele achtergrond ?

Alfred Ost

 Te stereotiep. Ik rekende op de afbeeldingenvoorraad van u, Gim ;-)

 

 

 

ps: Hebben die ridders op die prent in Gim's reply nu tepelpiercings met kettingen eraan?
Kinky kerel, die Alfred Ost haha

En nu met zijn allen uit volle borst :

"... Ze zullen hem ni temmen, de fiere Vlaamse Leeuw..."

Klik hier voor begeleiding door Koen Cosaert op de Mechelse beiaard.

Wat waren wij eigenlijk in 1302 ?

Ben bezig in het boek "België, een geschiedenis zonder land" van Rolf Falter en zit nu in de 15de eeuw.

De passages uit 1302 worden er netjes en uitvoerig beschreven, maar... geen Mechelen of Mechelaars naast de Bruggelingen op de Groeninghekouter.

Waren we, in dat jaar, al een Heerlyckheit ?  Waren we toen al een eigen provincie ?  Want Mechelen behoorde toen toch niet tot het graafschap Vlaanderen.

Goede vraag Gim.

In de praktijk werd Mechelen toen volgens mij geregeerd door de familie Berthout, tegen de wil van de Luikse prins-bisschoppen en het hertogdom Brabant. Maar misschien heeft er hier iemand een andere mening over.

Uit het boek leerde ik dat rond het jaar 1000 de macht in en rond Aken en Luik lag (Notger e.a.) en deze streken nog tamelijk onbestuurbaar waren.  Buiten wat kastelen met leenheren, leenmannen en horigen, maar ook roofridders, overvallen van noormannen en een amper controleerbare getijdenwerking op beken en rivieren omdat het, in deze streken, nog altijd een groot deltagebied was.

Het veranderde toen de abdijen, als enigszins bestuurlijke instantie, de boel begonnen in te dijken en van polders te voorzien, waardoor een eerste vorm van stadsontwikkeling tot stand kwam met als resultaat, enkele eeuwen later, Gent en Brugge als een eerste soort van wereldsteden met gezag, bestuur, maar ook een eigen mening.

En omdat de geesten rijpten en burgers vrijheden hadden verworven werden in deze steden de oude feodaliteit niet langer gepikt met als één van de resultaten... ambras op de Groeninghekouter in 1302.

Blijft de vraag op welk "niveau" het toenmalige Mechelen verkeerde, welke kant ze kozen en wat baat ze daarbij hadden en hoe ze toen stonden (vriendschappelijk of vijandig) tegenover dat toenmalige graafschap Vlaenderen waartoe ze niet behoorden.

In die tijd was Mechelen al redelijk volwassen hoor, mid 13e eeuw werd de tweede omwalling gemaakt, die zo goed als exact de huidige ring was. Begin 14 eeuw verkregen de stedelingen in Mechelen de stapelrechten.

 vaderlandsche geschiedenis ik leer nog bij

Wel, mijn beste Malenie, Mechelen was (en zal het altijd blijven) de enige en echte Hoofdstad der Nederlanden (Vraag het maar aan Bart De Wever - hij zei het zelf).

Tevens waren we een Heerlyckheit en één van de Zeventiende Verenigde Provinciën !

Daar kunnen ze, in dat provinciehoofdstadje aont Scheld, nog een puntje aan zuigen !

 Eigenlijk is Antwerpen een groot dorp waarrond heel veel te doen is. Veel... blokkendozen... Nee hoor, ook best een aangename stad. Ieder heeft zijn charme toch?

Wat de "vlaamsheid" van Mechelen betreft, denk ik (Peter zal dat wel veel beter weten dan ik) dat de stad mentaal en cultureel-economisch toch heel sterk aangeleund heeft aan hetgeen altijd Vlaanderen geweest is. Zie bijvoorbeeld de lakennijverheid. Territoriaal gezien ligt Mechelen ook maar enkele kilometers buiten het echte Vlaanderen. Limburg = akkoord, nooit Vlaams geweest, maar Mechelen? Ik denk dat we echt al met een loep moeten zoeken naar de verschillen tussen de Brabantse manier van leven en de Vlaamse.

Wat vreemd is, is dat vele mensen uit onze regio, meestal ouderen, in de volksmond spreken over 't Vloms als taal en niet over 't Mechels of wat dan ook. Die mensen hebben zich nooit vragen gesteld over die opmerkelijke benaming voor hun taal. Los van het gegeven of het flaminganten zouden kunnen geweest zijn of niet. Maar wanneer ze het over "de Vleunders" hebben, is het meestal wel een concrete benaming voor al wat leeft over 't Water (as Schelde-Dender).

Ik bedoel maar, mochten er inderdaad enorme verschillen tussen Brabant en Vlaanderen zijn, zouden we die verschillen vandaag nog voelen en zien. Ik denk niet dat dat het geval is, dus daarom zie ik ook geen graten wanneer iemand Mechelen zowel Vlaams als Brabants noemt.

Was er eigenlijk veel volk gisteren?

...ondanks de méér dan puike prestatie van Frank Vaganée en groep:  'sfeerbeeld' van Grote Markt rond 21 uur...

 

(foto's: Jan Smets)

Wat ik wel eens zou willen weten is wat de prijs is van het vuurwerk dat gisterenavond is afgeschoten geweest... Dat bleef maar duren...
In deze tijden van crisis was 5 minuten vuurwerk dan niet genoeg geweest? Moest dat echt een half uur duren?

Moet dat ueberhaubt op een niet officiele feestdag?
Of moet iedereen persé terug wakker zijn om 23u, of je nu de volgende dag vroeg op moet om te werken of niet, om maar goed te weten dat het een Vlaamse feestdag is ...

 exactly my thoughts Kathinka... En tien dagen later is het weer prijs, het kan niet op...

 vuurwerk is altijd 30' ongeveer

en voor de rest keep on smiling waar men zich al druk over maakt 

goh en met oudjaar de volgende sessie vuurwerk

@ Malenie : Zolang we maar kunnen kneurre, dan zijn we gelukkig !

En dat voor die 3 keer 30 minuten vuurwerk ( * ) op een heel jaar tijd.  Go figure.

( * ) 11 en 21 juli en 31 december

Gimyco en Malenie, maak zelf eens zoveel lawaai om dat uur?

Wedden dat uw buren al niet gelukkig gaan zijn!
Om nog niet te spreken over de 250euro die je dan mag betalen wegens overlast.
Maar dit vuurwerk van een half uur op een NIET OFFICIELE feestdag moet iedereen maar normaal vinden en mag niet als overlast worden gezien. Dat er mensen zijn die slapen om 23 uur wordt door meer en meer mensen bezien als abnormaal blijkbaar. 

 als ik al zoveel lawaai maak zo laat, dan mogen de buren meespelen met mij

andersom gaat dat ook hier

of ik verwittig ze op tijd, wat hier ook het geval was hé

 Kathinka, daarom moet de Vlaamse feestdag ook een officiële feestdag worden he :-) Zodat het vuurwerk op de vooravond ervan kan opgeschoten worden en iedereen de dag erop kan uitslapen!!

Alle dagen feest !!

 

!!!

We leven nu eenmaal in Vlaanderen (het Noordelijke en Nederlandstalige gebied van het  - voor velen - kunstmatige België) en we hebben een Vlaamse regering.

Daarom - eens per jaar - een feestje.

:-)

BTW :

Wees blij dat je, dit jaar, niet in San Diego zat on the 4th of July.

Daar liep het één en ander mis en werd de voorziene 18 minuten vuurwerk er in 15 seconden doorgejaagd.  Hier het filmpje van de feiten.

Kathinka, jij lijdt zeker aan het NIMBY syndroom?

Misschien kunnen ze het vuurwerk van 21 juli wat inkorten ...

Maar bij ons zijn er dan nog STATIEFEESTEN, SOIREE TROPICAL, enz.
Allemaal om de dieren af te schrikken.

Misschien had je ook maar eens naar het vuurwerk moeten gaan kijken? Daar dient dat voor.

gimyco, malenie, cartoonist, emiel en rokko : het is niet omdat de vlaamse eigenheid ons door de strot wordt geduwd dat iedereen ook meteen maar vlamingant is he.
Ik ben in de eerste plaats Belg. We leven in Europa, in een land zo groot als een zakdoek, en dan moet die zakdoek nog opgedeeld worden.... Belgenmop??
Tussen de regels door wordt mij onverdraagzaamheid verweten, maar dat het opdelen van België in de eerste plaats door onverdraagzaamheid is ontstaan ontgaat iedereen natuurlijk gemakshalve ...

 

Mij draait het niet om het lawaai of om het Vlaamse karakter... Ik vind het gewoon pure geldverspilling... Je kan het geld evengoed verbranden...

In tijden dat het economisch goed gaat doen ze voor mijn part wat ze willen, maar in crisis kan er toch beter wat bespaard worden, nee?

@ Kathinka :

"...het opdelen van België in de eerste plaats door onverdraagzaamheid is ontstaan..."

Onverdraagzaamheid ?  Door wie ?  Toch niet door de Vlamingen ?

ik denk dat de opdeling van België er altijd geweest is....... of nooit 

 

dan mg de kermis in tijden van economische schaarste ook niet, geen cinema, geen pretparken, niemand met vakantie, moge we nog leven?

 

Het nieuwe België zou, in 1830, franstalig zijn of niet zijn.  Behalve vergat men dat een groot deel van de (gewone) bevolking een andere taal sprak.

Wallonië werd, tijdens de Tweede Industriële Revolutie, rijk door de nieuwe grootindustrie.  Niet enkel was die rijkdom, voor een erg groot deel, te wijten aan Vlamingen die in Wallonië gingen werken en waalser werden dan de Walen, maar ook door de hardvochtige belastingen die de Franstalige bourgeoisie aan het toen nog arme Vlaanderen oplegde (waaronder raambelastingen - tel de aantal dichtgemetselde ramen maar in Mechelen).

Het triestigste dieptepunt was de arme Vlaamse frontsoldaat in de loopgraven in Wereldoorlog I die, door hun eentalig franstalige officieren, het slagveld (of was het slacht-veld ?) werden ingestuurd.  Ook de toenmalige taalpenning was zo'n dieptepunt.

Dat er later, tijdens Wereldoorlog II, door sommigen verkeerde keuzes werden gemaakt is des mensen.  Sommigen lieten zich ringeloren door den Duits (Vlaanderen Dietschland) en anderen werden opgejut door de (toen nog franstalige) geestelijkheid tegen de nieuwe vijand, den goddelozen communist.

Dus... geen onverdraagzaamheid van de Vlaamse kant gezien, maar het verdomde en rechtvaardige recht op een eigen staat (of onderdeel ervan), een eigen taal (zowel op straat als in de bestuursorganen), een eigen parlement en... een feestje !

Dat we, hier en nu (in Mechelen en op deze blog) in het Vlaams / Nederlands kunnen en mogen ressoneren hebben we te danken aan al die Vlaamse keikoppen die hun been stijf hielden en dat verdient, eens per jaar, vuurwerk !

Het nieuwe Mechelen in het nieuwe Vlaanderen.

Gewapende overval op de Battelsestwg. Opnieuw overval op Battelsestwg. Inbraak in auto. Portefeuille gestolen. Straatrovers opgepakt. Valse buurman steelt geld. en, en, en.

Dit alles in een tijdspanne van 48 uur. Kan tellen voor een provinciestad. Daar liggen de mensen van wakker. Dus boven op de agenda ermee en liefst niet onder de mat vegen..

 @GL : zoals gewoonlijk totaal off topic en niet relevant...

@Malenie : ik weet niet hoelang het geleden is dat jij nog naar een kermis, pretpark, cinema of op vakantie bent geweest maar tegenwoordig brengen al deze dingen veel geld op... Een vuurwerk daarentegen is weggesmeten geld... Zoals ik reeds zei zou ik echt de kostprijs van dit vuurwerk eens willen weten, ik denk dat jullie daar allemaal serieus van zouden verschieten...

@GL bis : maak u eens nuttig en laat ons eens weten wat dat grapje kost... Wedden dat we u niet meer horen?

@ TommyG :

Als gij, in uwen eigen hof, ne kermis, een pretpark, ne cinema of vuurwerk houdt voor uw familie en vrienden - ter ere van (ik zeg maar wat) uwe verjaardag - dan is dat ook weggesmeten geld, zeunne.

Voordeel aan dit alles is dat ge hiermee natuurlijk wel de favoriete nonkel zijt.

;-)

Dan is dat met mijn eigen geld hé Gim, en daar doe ik mee wat ik wil...

Enfin, point made, gedaan met kreften voor vandaag ;-)

Gim, we leven niet meer in 1830, ik spreek over NU. De 11e juli is niet al 182 jaar een "feestdag" met vuurwerk, dat is vlamingant gezever van de laatste jaren. Het "vlaming zijn" wordt je door de strot geduwd, willen of niet. Dat is al een vorm van onverdraagzaamheid. Niet verdragen dat er mensen zijn die in de eerste plaats Belg zijn, die een opdeling van België niet zien zitten, Walen/Brusselaars niks niet gunnen en uitmaken voor luiaards die "ons" geld opsouperen, .... enzovoorts enzovoorts enzovoorts.

@ Kathinka :

Leuk.  Een Belgicist.  Moet kunnen.  Niks mis mee.  Maar...

Ni komen kneurre als er morgen (alweer) vuurwerk wordt afgeschoten !

ThommyG, waaraan zou jij dan nog een beetje geld willen uitgeven ? Aan een nieuwe Lamotige brug misschien of aan de heraanleg van het Plaicenseplein ? Het is maar een idee weet ge. Je kan ook nog een pak geld steken in VZW 685 of in sociaal project 5701 ?

Het zal weer off topic zijn zeker. Kruip nog eens in de catacomben van het parkhotel of in de resten van het boemenkot. Nen oude vos moet ge geen streken leren weet ge. 

 En niemand die de lezers een gelukkige Belgische feestdag wenst??? :-/

@ Henning : Da moogde gao doen.

;-)

En om de Belgen en Belgicisten een plezierke te doen, hier een stel Belgische postkaarten met een Mechels tintje.

Brabançonne (1)

 en het vuurwerk was mooi

Nu is het enkel nog wachten op de foto's van het vuurwerk van Malenie.

een asielcentrum in Hombeek zou ik met plezier geld aan geven GL...

Het boemmekot is al jaren afgebroken, dit terzijde...

Gim, 11 juli heeft niks met 1830 te maken. Ook niet met 1831 trouwens ;)
Maar alles met de guldensporenslag, toen er gevochten werd tegen een FRANS leger (dus niet tegen de franstaligen an sich!)

Alleen zijn er bepaalde partijen die in de jaren 70 het nodig vonden de betekenis een beetje te verdraaien en te gebruiken voor hun eigen doeleinden. Al dan niet in het belang van "de vlaming", als zij maar hun gelijk krijgen

@ Kathinka :

Den ambras in 1302 op de Groeninghekouter werd netjes opgesmukt door Hendrik Conscience en in een verhaal gegoten in de 19e eeuw.  Ter ere van welke heilige, dat weet ik niet.  Maar de titel van zijn boek, de Leeuw van Vlaanderen, klonk niet slecht.

Maar iedereen weet dat, een jaar later, het weer van dattem was en dat toen de Bruggelingen / Vlamingen het onderspit moesten delven.

Dat deze "heroïsche" daad uit 1302 later politiek gerecupereerd werd, dat is des mensen.  Want in hoeveel landen worden heroïsche veldslagen niet gerecupereerd voor politiek gewin ?

Niks nieuw onder de zon.

BTW : 

Het blijft blijkbaar een uniek feit in de Europese geschiedenis dat een leger van gewapende stadsgilden een ridderleger versloeg, dat normaal gehard was op de vele slagvelden.

Malenie, ik wil je graag het volgende meedelen en dat is niet bedoeld als propaganda of wat dan ook. Voel je vrij te denken wat je wilt, maar dit is hoe ik er tegenaan zie.

Ik vind het maar vanzelfsprekend dat een land ontstaat of is omwille van een verbondenheid in taal en cultuur. België representeert geen verbondenheid in taal en cultuur en dat heeft het nooit gedaan. Dat Vlaanderen zich nu meer en meer manifesteert tegen het kunstmatige België, is een product van inderdaad al bijna twee eeuwen onenigheid. Dat kun je onmogelijk negeren. Mensen die zo'n nationalistische verbondenheid ontkennen, ontkennen in mijn ogen gelijk ook een stuk realiteit. Waarom is de DDR terug bij de Bondsrepubliek gegaan? Waarom kun je Zweden en Noorwegen niet bijeenvoegen? Waarom kun je van het VK geen staat van de VS maken? Je hoeft zelfs geen nationalisme aan te hangen om te begrijpen dat een volk liever baas is over zichzelf omdat besturen anders zo gecompliceerd wordt zodat je niet goed genoeg kan doen voor het ene en voor het andere deel.

Betekent dat dan dat ik een zure flamingant ben? Uiteraard niet. Ik zou even goed overweg kunnen met een Waal als met een Nederlander of een Chinees.  Ik zou ook doodgraag willen dat ons onderwijs Frans hoog in het vaandel houdt, puur omwille van de talenkennis. Alleen ga ik niet akkoord met de Franstalige politieke elite, die systematisch de eigen Waalse bevolking benadeelt, door op school Nederlands als keuzevak te laten en door niet komaf te maken met dat hangmatsysteem dat door de PS in stand wordt gehouden. Ik voel een grote bezorgdheid. Maar die bezorgdheid mag niet vertaald worden in extra geldstromen. Hetzelfde met een wilde kat: geef die eten en het wordt volledig afhankelijk van jou (terwijl je er eigenlijk geen liefde van hebt).

Nationalisme is geen politieke strekking, maar is een vanzelfsprekendheid. Die identiteit geeft standvastigheid in het leven omdat je weet waar je vandaan komt en aan welke samenleving je wilt werken. Is België dan zo arm? Gelukkig niet, maar we kunnen veel beter. En dat is geen egoïstische denkpiste, hoe beter je wordt, hoe meer je kunt ontwikkelen voor het algemeen belang.

 en dus denk ik dat ik blijf denken wat ik wil

wat betekenen  wij als Vlaanderen in Europa? De wereld?

maar zeg het leven is veel te mooi om dat door politieke debatten te bederven.

ik ben ondertussen tot het besluit gekomen dat het leven al vlug genoeg om is en dat het moet geleefd worden naar best en aangenaamst vermogen....

Amen.

 @ gimycko:  ainsi-soit-il ;-))

Dat heb je wel met mensen die actief zijn op vlakken zoals politiek, religie, milieu of nationalisme, ze overschatten het belang van hun hobby nogal schromelijk, zo schromelijk dat relativeren hoe langer hoe moeilijker gaat én ze zijn erg overtuigd van hun eigen grote gelijk ;-)

Voor de Belgen / Belgicisten en beiaardliefhebbers onder ons hier het gelui van de klokken Magdalena, Rumoldus en Karel op het einde van het Te Deum voor de nationale feestdag op 21 juli.

 Malenie, voel u ook niet verplicht om aan ieder debat mee te doen :-)