Peiling ...

met categorie:  

(bron GVA)

Als het vandaag gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn, dan is N-VA afgetekend de grootste partij van Mechelen. De stadslijst van burgemeester Bart Somers en de sp.a van eerste schepen Caroline Gennez halen samen evenveel zetels binnen als de 18 van de Vlaams-nationalisten.

Zo blijkt uit een enquête die GVA in mei in samenwerking met de Katholieke Hogeschool Kempen (KHK) heeft uitgevoerd. N-VA haalt 36,4 procent van de stemmen binnen en 18 zetels, gevolgd door de stadslijst Vld-Groen-m+ die 10 zetels haalt, en sp.a dat 8 zetels krijgt.

De christen-democraten halen nog vier zetels. Vlaams Belang, moet zich tevreden stellen met drie zetels.

Welke burgemeester ziet u zitten ?

Spannende tijden!

Misschien moeten we voor de aardigheid ook maar eens pollen op Mechelenblogt?  Te nemen voor wat het waard is...

Marc Hendrickx. 

somers

Verontrustend. Geen kopstukken die naam waardig, geen realisaties (behalve die rare dans van de Vlaamse vlag op de toren) en toch 30 % voor N-VA. Mechelen kleurt donkerbruin. En dan heb ik het niet over de huidskleur van sommige medeburgers.

 

Ik heb gemerkt dat het beleid van Somers de laatste jaren qua stadsverfraaiing heel goed is geweest, maar soms wat van het goeie te veel. Helaas merk ik dat zijn beleid veel gaten vertoont. Ik wil niet vuil spuien, maar gewoon een overzicht geven van gemiste kansen.

 1. Vanuit mijn studentenstandpunt is studeren aan Lessius exclusief en allesbehalve voordelig. Alleen de armsten kunnen nog centjes hier en daar afpingelen, maar dat zijn tout court overheidsmaatregelen van een hoger niveau. Ik bedoel maar zaken die een impact hebben op de directe omgeving:
  - betaalbaar openbaar vervoer (OV)
  - betaalbare kantines (duur in vgl. met Leuven maar even kwaliteitsvol)
  - betaalbare parkings voor studenten die zich met de auto verplaatsen

  Somers' beleid vergeet Lessius. Nochtans mag Mechelen zich echt wel profileren als een studentenstad.
 2. Jongerenbeleid. De stad zet veel te weinig in op het aanwakkeren van burgerzin bij jongeren. Veel jongeren weten niet dat ze in een democratie zitten, laat staan dat ze weten of je je überhaupt je mening mag verkondigen. De kopman van de lokale piratenpartij wist niet eens dat je een gemeenteraad kan bijwonen. Dan kun je toch spreken van een ernstig hiaat in het onderwijs? Op die manier blijven dezelfden natuurlijk aan de macht en krijg je amper oppositie.

  Uit armoede heb ik eens een klapke gedaan met P. Meeusen van de jeugddienst om aan te kaarten dat dit een echt probleem is bij jongeren. Wat ik te weten kreeg is dat ze wel voldoende "actie" voeren, maar te weinig kunnen of mogen perforeren in scholen etc. Ik lees hieruit een onmacht van de stad.
   
 3. IT-beleid. Wifi is anno 2012 voor velen onmisbaar, maar gratis wifi of internetlokalen waar je rustig met een laptop kunt werken is in Mechelen praktisch onbestaande. In de McDo heb je gratis Wifi, maar dit is wel in privéhanden. Hier heb je zo'n non-profit: http://draadloosmechelen.be/

  En last but not least: de stad doet weinig initiatieven om internetinitiatieven zoals MB en MM in de kijker te zetten. Als deze projecten en stille dood sterven wegens <vul zelf in> (wat ik niet hoop), dan zou de stad het wel gemerkt hebben, maar dan zou ze daar nog niet wakker over liggen.
 4. Volledige eenzijdige inzet op een autoluw Mechelen, maar wel besparingen slikken van DeLijn en zelf ondermaatse inspanningen leveren bij het bieden van alternatieven (zie fietsproject) naast de wagen. Parkeerplaatsen worden weggepakt in ruil voor miezerige boompjes. En bovenal: gehandicapten bestaan niet voor Somers (zie Jan Goovaerts).
 5. a) Het Plaisanceplein alleen is geen issue, wel de bredere context. Ook het Colomaplein, de heraanleg van de Tervuursesteenweg, het plaatsen van groen op bredergeworden hoeken van vele boomstraten (waar je voordien nog een comfortabele indraai had), en het lekker nietsdoen aan bijvoorbeeld voetpaden langs de Jubellaan en <plaats uw straat hier> doen vele mensen op de tippen van hun tenen staan. Nieuwe projecten ogen goed, maar bevatten vaak conceptuele fouten en zijn onpraktisch. Ook de komende tangent heeft dit, want binnenkort staan we allemaal in de file in een tunnel).
  b) Kasseien. Heb ik het al eens eerder over gehad. Alles in de binnenstad moet voor de stad in kassei.
 6. De dorpen Hombeek, Leest, Heffen op den buiten mogen beter boeren. Zo is de afschaffing van het station Hombeek een blunder geweest en is dat dorp afhankelijk van een streekbus. Hoeveel kost een rit met de streekbus naar het centrum? 30 à 40 eurocent meer dan met een stadsbus. Zo'n fietsproject had in die dorpen een goed alternatief kunnen zijn, maar voorlopig mag het niet baten.
 7. Stoppen met bevoordeling van 1 bepaalde bevolkingsgroep, op wat blogs zeveren over vanzelfsprekendheden zoals  het veroordelen van racisme en ad hominem fulmineren tegen opposanten, zoals Salmi dat doet. Iedereen telt mee. Een Noorse immigrant is even waardig als een Marokkaanse immigrant. Ik bedoel daar niks persoonlijks mee, maar puur rationeel gezien. Immigratie is niet per se slecht, maar moet wel consequent zijn.
 8. Mechelen wordt een belastingsstaat. Met de politiestaat heb ik geen problemen, maar soms heb ik het gevoel dat die mannen daar tegen hun goesting staan en liever nuttiger werk zou willen doen. Strubbe is geen sterke in argumenteren, maar wat je van haar wel onthoudt is dat ze wil opkomen voor jonge gezinnen. Ik weet niet of je jonge gezinnen aantrekt als betalen de enige taal is die men in Mechelen spreekt.
 9. Financiële soberheid kunnen we dan weer vertalen in de administratie, bloemetjes en plantjes en duurzame oplossingen zodat je dezelfde onnodige cyclische investeringen kunt uitsparen. En grootse plannen zoals concertzalen en windmolens etc in de diepvriezer steken.
 10. Afval: dure vuilzaken (nog maar eens betalen) is niet het enige, containerparken mogen best ook minder duur en misschien moeten we heel het afvalophaalsysteem eens herzien. De redenering zou moeten zijn dat mensen zo gemakkelijk mogelijk hun afval moeten kwijt kunnen.

 

Dit alles maakt dat ik niet voor Somers en consoorten stem. Een stem voor de stadslijst is een stem voor de status quo en het façadisme. 't Wordt ook tijd voor andere mensen. Daarom zal ik N-VA stemmen, wie zeg ik niet. Allicht die partij omdat ik sowieso niet genegen ben voor het huidige België en 's lands establishmentpartijen en me redelijk kan aansluiten bij het rechts-democratische gedachtegoed, maar dat heeft even niets met het lokaal niveau te maken :-)

Voilà, ge weet nu mijn kleur en ik heb mijn eerlijke mening gegeven. Meer zeg ik niet.

Nu gij, Jan Smets.

Wout, ik wil je niet over de streep trekken hoor, maar zie dat je niet het nationale niveau met het lokale niveau verwart of bewust als persoonlijk argument gebruikt tegen die partij. Zo trap je in de val van het populisme en de inhoudsloze en irrelevante argumenten die wel gretig door andere partijen worden gebruikt om de partij neer te sabelen. De N-VA moet zich in Mechelen nog bewijzen.

de 35% die nog onbeslist waren (of het gewoon niet wilden zeggen) kunnen heel dit kraam nog duchtig in de war sturen......

Wedden dat - niet bij deze, maar bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen - ons aller Henning zwaar in de running zal gaan voor de burgemeesterssjerp ?

;-)

 @CartoonistHenning:  een rit met een streekbus kan nooit meer kosten dan een rit met een stadsbus (zolang je binnen de zone Mechelen reist en je over het juiste ticket, op de juiste plaats aangekocht, beschikt) 

@Henning

De kopman van NVA wist niet dat in het Vlaams parlement een groot onderwijsdebat werd aangezegd door Gerda Van Steenbergen en Joris Van Hautem. Je moet eens opzoeken wie dat zijn. 

  @CartoonistHenning:

quote: 'maar zie dat je niet het nationale niveau met het lokale niveau verwart of bewust als persoonlijk argument gebruikt tegen die partij.'

Is dat nu juist niet wat De Wever doet met zijn campagne waar alleen zijn kop in voorkomt?

Volgens de peilingen haalt NVA tot 18 zetels in Mechelen, momenteel hebben ze bijna geen verkozenen. Hoe gaan ze ineens al die zetels kwalitatief vullen? (en dit statement is niet op NVA gericht maar op eender welke partij die ineens enorm groeit)

Ik denk dat juist de NVA stemmer momenteel het Nationale verwart met het lokale

En nog een peiling.

De peiling die werd afgenomen door het online-onderzoeksbureau Ivox in mei en juni geeft een licht ander beeld.

 • De stadslijst zou uitkomen op 31,6 procent.
 • De N-VA komt wel opzetten en haalt 29 procent.
 • SP.A  zou stranden op goed 17 procent.
 • Grootste verliezer is  Vlaams Belang, dat uitkomt op 11,4 procent.
 • CD&V blijft steken op 7,9 procent.

(Bron De Standaard)

De grootste verliezer vind ikzelf toch eerder de huidige coalitie die zo te zien geen meerderheid meer haalt.

De grootste verliezer is de zwevende kiezer die het nu helemaal niet meer weet.

Gim, tegen dat het zover is zullen we het de kiezer wel wijs maken. Dat van die lokdames en dat eigen zwembad voor pinguins. Altijd kalm blijven is de boodschap. Ook die Lamotige brug moet nog weg en Plaicenseplein komt nog op tafel. Wie laatst lacht, best lacht wist mijn grootvader te vertellen. Maar de concertzaal voor 6000 mensen komt er zeker en de olympische spelen ook. Wat er niet komt is een degelijke uitleg maar die kan NVA misschien geven.-))) 

Mooie constructief-kritische bedenkingen bij het huidige beleid en zeker een pleidooi om voor de N-VA te stemmen. Ze hebben in de periode van 2000-2006 samen met de toenmalige kartelpartner en Somers mee het beleid bepaalt en hebben dus wel degelijk ervaring. Geef ze de kans het ook verder te bewijzen!

@ Cartoonisthenning:

Ik heb uw lijstje eens grondig gelezen en herlezen. Meer dan wat persoonlijke verzuchtingen (meer parkeerplaats aan Lessius - "Parkeerpkaatsen worden weggepakt voor miezerige boompjes" zoals ge het zelf zeer plastisch uitdrukte.) lees ik er niet in. Wat is uw visie of idee  bv op de richting die ge daar volgt?

@Karl W

O.K. begrepen. Dus toch om het graantje mee te pikken ? Het andere zal wel worst wezen zeker ? 

Ach, waarom al die moeite?   Er zal wellicht toch weinig veranderen want om het vege vel te redden en lekker uit de ruif te kunnen blijven vreten zullen de klassieke partijen toch weer samenklitten tot een onzalige coalitie en aldus worden de verliezers van de verkiezingen uiteindelijk toch de winnaars.  Het is hier al jaren zo...

Een mooi voorbeeldje van zo'n sammenklitten is dat ene B. Anciaux (die trouwens nooit iets bewezen heeft) door zijn wagon aan de trein van de hoogste bieder te hangen uiteindelijk in de nutteloze, edoch vetbetaalde senaat is beland.

 

Ik kijk wel uit naar duidelijk uitgewerkte (en becijferde ?) programma's om op mijn gemak te kiezen op wie ik kan stemmen. Al die ballonnetjes en dergelijke hoeven niet per se  voor mij.

@ Cartoonisthenning

'Stoppen met het bevoordelen van een bepaalde bevolkingsgroep.'. (uw eigen woorden)

Ik neem aan dat ge de Vlamingen voor ogen hebt aangezien dat de enige groep is die in Vlaanderen echt voordelen geniet?

 Nu los van de nationale hetze, welke verkiezingsbelofte stond er op de voorpagina van de laatste lokale folder van de N-VA in Mechelen? Openbare fitnesstoestellen. Omdat de Mechelaar meer moet bewegen.

Als dat dé visie is van die partij, op een stad die de komende jaren enorm gaat groeien...

Openbare fitnesstoestellen. Alsof mensen die het nodig hebben te bewegen zich in het openbaar gaan vertonen aan zo'n weinig comfortabele (want vandalismebestendig) toestellen. Er is een reden waarom fitness-centra geblindeerde ruiten hebben...

Dat moet van het domste zijn dat ik de laatste jaren ben tegengekomen in verkiezingspropaganda (excl. Vl.B.). En niet toevallig ben ik zulke fitnesstoestellen in Elsene tegengekomen. Splinternieuw, niemand die ze gebruikt. Elsene, typevoorbeeld van slecht bestuur.

En dat is dus iets dat ze op hun voorpagina zetten.

Wat CartoonistHenning betreft: je past perfect binnen het profiel van een N-VA-kiezer. Alles willen hebben, maar er niets voor willen betalen. Bovendien geen inzicht in hoe de wereld georganiseerd is.

Lessius bvb. heeft niets met de stad Mechelen te maken. Dat is in katholieke handen. Alles wat studentenvoorzieningen is, is verantwoordelijkheid van de school. In Leuven zijn de alma, huisvesting, ... allemaal in handen van de KU Leuven en niet van de stad.

Wat De Lijn betreft: N-VA zit in de voogdijregering over De Lijn. Eigenlijk is het dus politiek gezien mee hun schuld dat die bussen in Mechelen geschrapt worden. Zij beslisten namelijk mee de budgetten van De Lijn te slinken.

Gratis wifi mag de stad niet op grote schaal aanbieden, want een overheid mag de concurrentie niet aangaan met commerciële bedrijven (trouwens Telenet & Belgacom geven gratis toegang aan vele hotspots aan hun klanten), ...

In de eerste ambtstermijn van Somers zijn de gemeentetaksen aanzienlijk verlaagd, en in de tweede ambstermijn zijn ze niet opnieuw gestegen. Dat zijn cijfers die je kan nakijken op de website van de Vlaamse Overheid.

Etc etc. Misschien is het beter wat meer in je studieboeken te zitten, dan op dit forum?

 @Henning

Nu de alte kameraden er weer een potje van gemaakt hebben stel ik voor dat jij er een mooi cartoontje bij plaatst. Brengt wat meer ambiance in de barak.

@Christophe: goed gezien van den arbiter:-) Het is typisch NVA omde schuld steeds bij anderen te leggen, ook daar waar ze zelf een vinger in het papje hebben. Alle naturalisaties à rato van ongeveer 4500 stuks per jaar goedkeuren en dan een immigratiestop willen. Idem ivm.de splitsing van BHV, wat het Weverke daar op papier zette....Over naar Mechelen; hun lijsttrekker burgemeester in spe (veel spe en weinig burgemeester) is de specialist in kazakkendraaierij en/of overnemen van VB-voorstellen met een andere strik rond! Denken die nu echt dat de mechelse kiezer zo onnozel is/blijft? En een toekomstvisie hebben ze maar tot aan de volgende verkiezingen. Tot slot nog eentje: het Plaisanceplein werd door hen in kartel met CDV afgekraakt, doch de bevoegde minister was van .....CDVsignatuur....:-)

 

Henning, en als ge dan toch een cartoontje maakt, maak er dan ineens twee. Nog eentje over de verhuis van de Lamotige brug naar het Plaicense plein want aan den Tivoli willen ze die niet en NVA kan ze daar gebruiken aan de vaart. Het was de laatste dagen weer hoogmis in Mechelen. Om te gieren.  

 Om te beginnen ben ik niet zo'n fan van het soort peilingen dat nu overal verschijnt.  Ze doen bij mij steeds opnieuw de vraag rijzen wat nu hun doel is: mensen informeren (quod non) of ze in een bepaalde richting sturen.  Per slot van rekening kan je je vragen stellen bij de betrouwbaarheid van de cijfers die men ons voorschotelt. Enkele honderden mensen waarvan een flink deel het nog niet weet, en dat zou dan representatief moeten zijn voor een stad van meer dan 80.000 inwoners en dat op vier maanden voor de verkiezingen?  Niet aan mij besteed.

Wat mijn persoonlijke voorkeur betreft: zoals iedereen stel ik vast dat Mechelen er de voorbije jaren enorm op vooruit is gegaan.  Er zijn uiteraard dingen die anders en beter hadden gekund, maar de perfectie is niet van deze wereld en Mechelen is alles bij elkaar genomen mooier en levendiger geworden dan ooit (of toch zolang ik me kan herinneren). Het lijkt me logisch om de bestuursploeg die hiervoor gezorgd heeft er ook voor te belonen in het stemhokje.  Dat lijkt me de beste garantie om de huidige dynamiek in onze stad verder te zetten.  Probleem is wel dat de huidige bestuursploeg zich in verdeeldheid aan de kiezer presenteert, dus het zal zwaar wikken en wegen worden...  Maar ik mag alleszins hopen dat de toekomstige coalitie zal blijven gaan voor een fris en positief verhaal en dat ze de broze heropleving van onze stad niet snel weer zal doen afbrokkelen.  Laat ons niet vergeten dat afbreken uiteindelijk veel sneller gaat dan opbouwen.
 
Over N-VA kan ik me enkel aansluiten bij wat velen hier vaststellen.  Tot nu toe gehoord:  leuningen langs vaart en vlietjes, fitnesstoestellen op straat, Ali Salmi eraf wegens te Marokkaans, geen windmolens (liever een kerncentrale misschien?) en tenslotte véél zuinigheid.  En dan nog wat striemende kritiek op het Plaisanceplein, terwijl voor die heraanleg nochtans (neem ik aan) een bouwvergunning werd uitgereikt - en welke minister is daar bevoegd voor (Ruimtelijke Ordening)...?  Gedurfd dan toch, om in het weekend actie te gaan voeren en aan de kranten te verkondigen: "Wij hebben niet meteen een kant-en-klare oplossing, maar het uitgangspunt moet zijn dat het vroeger beter was."  Juist, ja.
 

[off-topic] Oei, wil NVA leuningen aan de vlieten ? Hoe gaan ze de Melaan dan ooit nog proper houden en vrijwaren van zwerfvuil ?

 @Peter: inderdaad (let ook op de pientere reactie van een bekend stadsgids en Melaanbewoner ;-)

En nu is er geen Petrus Janssens (aka "den Ulleklont") meer om drenkelingen uit de Melaan te redden :-)  

In feite kan ik mij wel bij Kevin aansluiten voor wat betreft die leuningen en dies meer. Daar heeft Roger Kokken zelfs een goede oplossing voor en die woont niet in Mechelen. Waar het dan wel om gaat zijn die tientallen boeven en boefjes die dagelijks het wonen en leven in Mechelen onaangenaam maken. Bloemlezing uit HLN vandaag: " diefstal in jeugdlokalen ", " inbraken in voertuigen ", " politie vat dievenbendes ", " drugs en wapens op zak ", " inbraak in winkel ". Zullen mijn geld en juwelen niet gepikt zijn als ik straks thuis kom, daar liggen mensen van wakker en op die nagel zal het VB blijven kloppen tot de laatste " nietsnut " achter slot en grendel zit. Zal ik de bloemlezing van morgen ook brengen ? Het is maar een vraagje. . 

Idd, G.L., dat is idd een heikel probleem, maar je mag dat niet te hardop zeggen  want dat is ten eerste niet "politiek correct" en het zou bovendien ene Wout doen stijgeren om je toe te krijsen dat ge een bruine racist zijt :-)

@G.L:  Deze topic gaat over gemeentelijke verkiezingspogramma's dus als je daar wat over kwijt wil kan dat gerust. Of wat je zelf zoal denkt over peilingen of over wie nu best de volgende burgervader wordt .... moest je daar een mening over hebben: allemaal op zijn plaats hier.

Respecteer wel de afspraken.

Bart Somers mag dan, oep z'n Mechels gezegd, best een sympathieke kl**t zijn, toch loopt er aardig wat verkeerd in Mechelen.
Heel wat dievenbendes teisteren het grondgebied en ook de straat blijkt niet veilig, ondanks de camera's die simpelweg te omzeilen zijn door sweaters met een kapje.
Er worden lelijke bruggen gelegd, door de kasseien vallen de dames van hun hakjes en de ouderen strompelen dat het een lieve lust is.
Gehandicapten kunnen de stad niet meer in, maar onze burgervader knijpt de oogjes dicht en legt zijn prioriteiten liever bij het goed in beeld komen in de media en bij grootse plannen verzinnen om diezelfde media te halen.
Hoe groter en gekker, hoe liever, want na de verkiezingen verdwijnen ze toch weer opnieuw in het Grote Mechelse Sprookjesboek.
Tijd voor een andere burgemeester ? Misschien wel, maar wie ? Wat is het alternatief ?
Het aanbod lijkt me erger dan wat we nu hebben.
Eerlijk gezegd, ik weet deze keer in de verste verte niet meer op wie ik moet stemmen.
 

@Peter

Van u heb ik hoegenaamd geen lessen te krijgen. U weet trouwens alles van censuur in opdracht van.....U zou zich als betaalde stadsambtenaar hier beter afzijdig houden. Zwaar om slikken beste Peter, neem dan een pilleke. 

@Peter

En nu ophouden. Genoeg is genoeg. 

Tiens, ik wist niet dat Peter bij de stad werkte ondertussen, dus bij deze: van harte gefeliciteerd met je plotse -en onverwachte- carrierewending! ;-)))

Joengens en maskes: wat zal ik ik-blij zijn als de "keus" voornij-is: terug gezellig kunnen keuvelen op den blog hoe plezant het is in Mechelen, zonder stoorzenders die elk item naar de boem helpen en hun zure rabiate "t is allemaal de schuld van de anderen"praat blijven verkondigen.

Het moet absuiuut niet allemaal "Gloria in exelcis Deo" zijn; maar geef den burger (in casu de huidige burgemeester) wat hem toekomt, en laat ons van zijn opvolger verlangen wat ons toekomt; een mooi en blij Mechelen

Mag ik vragen om uit respect voor de lezers je eigen waardigheid te bewaren ? Met dank.

Alles wat we vragen is om de afspraken te volgen. Bovendien wordt niemand van de medewerkers op enige wijze vergoed voor al het werk dat er in Mechelen Blogt wordt gestoken.

Oeijejoei: me dunkt schinken ze in Hoembeek weer heel slecht bier, want onze vriend heeft weer last van het zuur!

Ons Blauwbartje doet alvast zijn best om voorop of bovenaan te blijven.  En daarvoor is alles goed.

Hier is hij te zien in een onvervalst... Comedy Capers filmpje.

;-)

Ik vermoed toch dat de manier waarop raadsleden zich profileren op internetforum's, zoals bijvoorbeeld Mechelen Blogt, een directe weerslag heeft op het stemgedrag bij de eerstvolgende verkiezingen.

Met andere woorden: Eddy en Frank, dat jullie hier niet eerder het gezond verstand hebben laten werken of ingegrepen hebben de afgelopen jaren is voor mij een raadsel, maar ik kan niet zeggen dat ik het erg vind.

@Alex, als iemand zich nu per sé in de afgrond wil storten, en al de nodige jaartjes in het leven er heeft opzitten, is het best van gewoon wat toe te kijken:-) Zo lost zich dat wel vanzelf op . Bij GL schijnt dat een aangeboren "altijdgelijk aandoening" te zijn en dat blijkt in die familie slechts op te houden bij het overlijden:-)

Nu, om even terug te komen op de peilingen van de laatste weken: het is in Mechelen toch wel duidelijk dat er een grote overloop bezig is van CD&V en VB richting NV-A.

Dat eerste is niet echt een verrassing, gezien NV-A zich profileert als een brede volkspartij en daarmee automatisch vist in de vijver van CD&V.

Dat tweede daarentegen is wel een verrassing, niet omdat NV-A zoals VB het vlaams-nationalisme in het vaandel voert, maar omdat NV-A zich erg ( zeg maar heeeel erg ) tolerant opstelt ten aanzien van vreemdelingen en immigranten. In Mechelen zetten ze op de vijfde plaats van hun lijst de 'leider' van de Assyriërs, en de Assyriërs kennende gaat die kerel daar zeker niet zitten om de vlaamsche zaak te dienen, en dan druk ik mij zacht uit. Bovendien steunt NV-A, heel ver hiervandaan, buiten Mechelen en Brussel, namelijk in Straatsburg een zeer links pro-immigratieverslag dat er eigenlijk op neerkomt dat vluchtelingen en immigranten onmiddellijk toegang krijgen tot medische zorg en huisvesting, inderdaad, laat dat nu net iets zijn waar je hier normaliter weinig stemmen mee scoort, maar toch komen ze ermee weg.

Dus, als u als Vlaming in Mechelen al een maandje of 30 à 40 op een sociale woning wacht en zich druk maakt in 'al die vremden die voorang krijgen', dan lijkt stemmen voor NV-A me toch niet zo'n strak plan, de kans dat nu ook de Assyriërs voorrang krijgen op u is namelijk zeer groot.

Wie zich informeert, die weet.

@Jokke: op een streekbus kun je niet met een Mechelkaart betalen, dus alleen met een streekkaart. In dezelfde zone betaal je daarvoor minstens 30 cent extra. Ik ijl niet ofzo, zelf meegemaakt. Het kan dat dit ondertussen veranderd is, hoewel ik sterke twijfels heb.

@Gimycko: dan zult ge eraan zijn voor de moeite. Ik sta op geen enkele lijst ;-)

@G.L. : Ik begrijp niet goed wat je precies wilt aanhalen met dat onderwijsdebat. Heeft dit iets met Mechelen te maken?

@Wout: wat die bevolkingsgroepen betreft; ik heb het hier over integratie en diversiteit. Mensen (ongeacht welke achtergrond) die in Vlaanderen komen wonen voor onbepaalde duur zijn in mijn ogen Vlamingen. Of Mechelaars, als we de term Vlamingen even schrappen. Salmi doet dat niet. Hij deelt de mensen in volgens de groepen Marokkaan of niet-Marokkaan. Er zijn andere bevolkingsgroepen die dat niet pikken en willen dat men eindelijk eens rekening houdt met iedereen.

@Christophe: als je mijn verstand en manier van denken wilt nihiliseren en zaken wilt afbreken als wereldvreemd, mij goed, maar je hebt er niks mee bewezen. Ik zou het trouwens op prijs stellen mocht je vanaf nu het fatsoen niet overstijgen, zeker ivm die laatste opmerking van jou aan mijn adres. Ik kan nu een eindeloos verhaal vol drama vertellen waarom ik niet hou van mensen die mij in een categorie plaatsen of een verhaal over muggenzifters annex giftige kwallen, maar ik trap niet in die val van degout.

Ik wil aan de lezer gewoon meegeven dat de stad het studentenleven behoorlijk goedkoper kan maken door ingrepen her en der, die niet noodzakelijk aan de instelling van Lessius gebonden zijn. De parkings in de binnenstad of alle randparkings zijn niet van Lessius en de catering kun je desnoods extra subsidiëren. Je moet er uiteraard geen gratisverhaal van maken, dat is dan weer te extreem en het zet poorten open voor misbruik.

Het verhaal rond de fitnesstoestellen is ook maar gedeeltelijk waar. De partij zou opperen voor meer bewegingsmogelijkheden voor kansarmen in het openbaar, zodat zij geen duur abonnement bij het fitnesscenter moeten afsluiten. En ja, loont het niet, afschaffen die handel?

"In de eerste ambtstermijn van Somers zijn de gemeentetaksen aanzienlijk verlaagd, en in de tweede ambstermijn zijn ze niet opnieuw gestegen." Juist, maar daarmee alleen red je het niet. Het gaat erom wanneer je een stap buitendeurs zet. Dan voel je het wel. Het zijn van die subtiele alledaagse zaken die een mens toch doen betalen. OV, huisvuilzakken, boetes voor godweetwat (stad als schoolmeester), parkeren etc...

 Herlees dit berichtje op 15 oktober en geef toe: 'hij had toch gelijk ...'

De uitslag:

Burgemeester blijft Somers en de eerste schepen wordt Hendrickx; SP.A wordt 'verwaarloosbaar' , Genez terug naar (de) Limburg, Salmi blijft schepen wegens allochtone stemmen maar het VB blijft sterker dan verwacht ... Op 16 september roept iedereen: " Wacht maar tot 2018; we zullen dan wel eens zien ..." 

Zoals alle verkiezingen in het zinkende België: enorm veel wind maar geen opwaaiend stof! 

@Henning

                 het onderwijsdebat wat in het Vlaams parlement gevoerd werd door Gerda Van Steenberge en Joris Van Hautem waarbij NVA inderdaad een zeer slecht figuur heeft geslagen in afwezigheid van hun voorzitter heeft wel degelijk zijn inpact op ondermeer het Mechelse onderwijs.

Een ding wil ik toch nog aankaarten. De tendens van inbraken en dito pogingen heeft zich verplaatst van de binnenstad naar den buiten. Van waar anders de intenties van de omligende gemeenten om ook cammeras te plaatsen. In de Mechelse fusiegemeenten gaat de teller echter ook de hoogte in. Sportverenigingen die om de haverklap bezoek krijgen van schorremorie . Mensen die gedurende hun afwezigheid beroofd worden van geld en juwelen. Woningen die daarbij soms zwaar beschadigd worden. Daar gaat het ons om. Op die nagel blijft het VB kloppen of je het goed vind of niet.

En dan over peilingen. De peiling heeft plaats op 14 oktober. 

[off-topic] @Christophe: Bedankt voor de felicitaties, maar het klopt niet hoor. Geen plotse -en onverwachte- carrierewending voor mij, morgen gewoon terug naar "den buro".

[on-topic] Ik kreeg vandaag het krantje van CDenV in de bus: "Walter Schroons luistert naar de Mechelaar."  Het begint mode te worden, met al dat geluister en ge-enqueteer. Jaren aan een stuk hoor je er niets van, en dan blijkt dat ze al die jaren gewoon heel erg goed geluisterd te hebben .... tja ....

Nu de programma's van de anderen nog, maar ik denk dat Eddy dicht bij de waarheid zal zitten op 15 oktober, maar of nva en groen door eenzelfde deur kunnen ?

 inderdaad, eddy zit er volgens mij ook niet ver af.

dat nv-a de kar van de vreemdelingen trekt klopt inderdaad, gevoelig thema in ieder geval, benieuwd hoe dat evolueert.

de coalitievorming belooft boeiend te worden, dat wel

 @ CartoonistHenning: Vlak naast Lessius staat een parkeergebouw waar je bijna gratis een hele dag kan staan. Ga eens naar Leuven, een stad met x aantal meer studenten, dan ga je amper een goedkope parkeerplaats vinden (er zijn er een 40-tal aan de oprit naar de E40). Dus komen studenten met de fiets, trein of bus naar Leuven. Omdat als iedereen met de auto zou komen, alles hopeloos vast zou zitten.

De huisvuilzak-discussie hebben we al gehad. Feit blijft dat we allen te weinig betalen voor onze afvalverwerking. Dan is het niet logisch dat iemand die weinig afval maakt, moet meebetalen via de belastingen voor diegenen die veel afval maken. Aan afval is niets sociaal (integendeel: wie meer verdient, maakt ook meer afval).

Het zou sowieso niet slecht zijn om wat andere steden aan te doen, in het Vlaamsche land en daarbuiten. Dan zul je beseffen dat het hier in Mechelen zo slecht nog niet is. Er kunnen altijd dingen beter. Dit stadsbestuur heeft heel wat dingen verbeterd, dat wordt ook door de N-VA erkend (BDW noemde Bart Somers onlangs een goede burgemeester). Dus waarom zouden ze de komende jaren niet verder onze stad kunnen verbeteren?

man man, kunnen jullie zagen zeg... :-)

Eigenlijk, nu je het zegt... we zitten hier onze energie te verkwisten met reageren op het gekakel van een snotaap met wat veel vrije tijd aan z'n vingers nu de school uit is :-)

Iedere politicus zegt plots dat hij luistert naar de problemen van de Mechelaar, maar helaas is er geen enkele bij die er ook daadwerkelijk iets aan doet.

@Tommy : is de blog dan niet in het leven geroepen om te zagen over dat wat we niet goed vinden, of heb je liever een goed-nieuws-show met pastoorkes die allemaal de hielen likken van het Mechels bestuur ?

Als de politici slim zouden zijn, wat mogelijk een utopie is, komen ze hier kijken naar wat de Mechelaars dwars zit en DOEN ze er wat aan.
Dat hoeft niet uitsluitend de laatste maanden voor de verkiezingen te zijn, maar in de ganse legislatuur.

 

@Alex: Veel à l'exterieur, maar weinig à l'intérieur. Of ben ik verkeerd? Of is uw houdbaarheidsdatum verstreken misschien?

Ik wil u graag uitnodigen voor een amicaal klapke oep 't café in augustus, als ge wilt. Ik draag niet meer bij aan een debat op niveau van fok.nl of HLN.be. Een mailke schrijven is ook geen overbodig alternatief. Bij voorbaat dank :-)

Geldt voor alle spelers op de man.

@Jokke: op een streekbus kun je niet met een Mechelkaart betalen, dus alleen met een streekkaart. In dezelfde zone betaal je daarvoor minstens 30 cent extra. Ik ijl niet ofzo, zelf meegemaakt. Het kan dat dit ondertussen veranderd is, hoewel ik sterke twijfels heb

ik zal u mijn "charmes" doorgeven, ik heb die 2 kaarten altijd zonder probleem en zonder extra kosten door elkaar gebruikt - vooropgesteld dat de rit binnen Mechelen bleef. Ik kon er ook van de ene lijn op de andere mee overstappen, van stads- naar streeklijn en andersom, zolang je maar binnen een bepaalde tijdslimiet blijft en binnen zone Mechelen.

(CartoonistHenning:) Ik wil aan de lezer gewoon meegeven dat de stad het studentenleven behoorlijk goedkoper kan maken door ingrepen her en der, die niet noodzakelijk aan de instelling van Lessius gebonden zijn. De parkings in de binnenstad of alle randparkings zijn niet van Lessius en de catering kun je desnoods extra subsidiëren. Je moet er uiteraard geen gratisverhaal van maken, dat is dan weer te extreem en het zet poorten open voor misbruik.

En wie gaat dat dan betalen? Zelfs op het plein achter het stadhuis groeien geen bomen met geld. En aangezien je zelf al vindt dat Mechelen een belastingstaat is geworden .... tja, het één of het ander he ...

Parkeer aan de rand van de stad en ga te voet/met een plooifiets, scheelt al openbaar vervoerskosten. Of kom met het openbaar vervoer, evt aangevuld met een plooifiets, scheelt parking en benzine/dieselkosten.
Neem eens lunch etc. van thuis mee, veel goedkoper dan catering.
Koop bewuster in en sorteer wat meer afval, 11 roze zakken met (zacht) plastic is 1 rol restafvalzakken uitgespaard. Daar kan je al veel lunchboxen mee vullen, of veel ritjes met de bus mee maken.
Hou je aan de regels en je spaart de boetes uit.Ooit al eens een goed accident gehad? Dan weet je waarom regels en boetes nodig zijn... wat mij betreft mogen ze nog opgetrokken worden.

@Kathinka: da's dan nog niet zo lang geleden veranderd. Dan mag u schrappen wat ik zei over de lijnkaarten. Mij werd laatst op een streekbus in dezelfde stadszone op een streeklijnkaart iets heel anders aangerekend dan 50 eurocent .

Ik ben wat onduidelijk geweest, maar ik geef geen kritiek op de gemeentebelastingen. Want zoals iemand reeds zei: die liggen aanzienlijk lager dan de andere steden. Die boetes slaan o.a. op het verbod om in de autoluwe zone te rijden en de vele GAS-boetes die sommige leeftijdsgenoten van me moeten slikken. Dat laatste is allicht niet enkel een probleem in Mechelen, maar het blijft wel iets waaraan we gemeentelijk iets kunnen (laten) doen. Voor de rest zal niemand mij ooit onder invloed achter het stuur vinden of door het rood licht zien rijden, want ik deel uw mening daaromtrent.

@cart.henning, als uw leeftijdsgenoten wat normaal doen en het niet "uithangen" zullen ze van die Gas-boetes geen last hebben. De bal ligt gewoon bij uw "leeftijdsgenoten":-)

 

Als we HLN van vandaag mogen geloven, en wie ben ik om dat niet te doen ? De misdaad in Vlaanderen stijgt. Wat dacht u anders. Wat daar echter bij opvalt is dat Mechelen zich niet laat kennen. Maar om het positief te houden we worden nog vooraf gegaan door ondermeer Leuven, Antwerpen en Gent. Niet toevallig steden met een burgemeester van rode signatuur. Wat echter wel opvalt is dat we er sinds 2000,  2,4 procent hebben bovenop gelegd.. 

Ik stel me dan ook de vraag met welke cijfers wij in het verleden dan steeds om de horen werden geslagen door ons Bartje.

En ik denk dat we nog niet aan het einde van de bobijn zijn want vanmorgen was de politie op Schonenberg weer fotos aan het nemen. Het kan natuurlijk ook wegens de wateroverlast geweest zijn.

Maar dus zoals gezegd de echte peiling op 14 oktober.

Ben het deels met Eddy Luyten eens.

Deels omdat aan de ene kant: je bent maar ene keer jong, dus geniet/profiteer er van. En wie heeft er nu niet zotte stoten uitgehaald in zijn/haar eigen jeugd. Maar aan de andere kant: beetje respect voor anderen mag wel, tegenwoordig moet iedereen alles maar slikken anders ben je een verzuurde mens, maar respect én begrip (2 verschillende dingen!) moeten wel van 2 kanten komen. We leven nu eenmaal meer en meer op elkaars lip dus we zullen daar ook meer en meer rekening mee moeten houden.

Ongeacht welke leeftijd, het zijn tenslotte niet altijd "de jongeren/de studenten" die het "uithangen". ;-)

"..En last but not least: de stad doet weinig initiatieven om internetinitiatieven zoals MB en MM in de kijker te zetten..."

Tiens, is de stad Mechelen niet in de prijzen gevallen met z'n toch wel zeer geslaagde website, en staat er op hun frontpage geen link naar mblogt en mmapt??
Kijk anders zelf : http://www.mechelen.be/

En ik denk wel dat ze er mee bezig zijn hoor:
http://www.saga.be/Saga-Consulting-anaXis-wint-e-Gov-award-met-Mechelen....

Dus wat kan je nog meer doen, dan een link op de eerste pagina van de beste e-gov-site? :-)

 

@Henning

Tijd voor een cartoontje. 

Hoe goed dat ik het wist dat de drankencentrale op Schonenberg nachtelijk bezoek had gekregen. Het stond te lezen op RTV. Niet teveel van die dingen hé mannen wat dat is slecht voor de peiling. 

Ik stel mij de vraag of er op Schonenberg ook reeds werd ingebroken bij nacht toen Wout daar nog woonde.-) 

 wat is dat hier allemaal voor een gekibbel, gelukkig stop ik met lezen als ik wil.

de goedkoopste vorm van fitness is wandelen kost niks

Somers is een despoot die zijn invloed oplegt tot buiten zijn stad, ik hoop echt dat de Mechelaars hem wegstemmen, want ik kan het niet. Bart - Sint-Katelijne-Waver.

Weet er iemand waar je de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2006 voor Mechelen kunt raadplegen?

Je kan stemmen voor wie je wilt, het haalt niks uit, er worden toch altijd coalities gemaakt zonder met de stem van de kiezer rekening te houden. Zie maar naar het federale waar de Vlamingen in de minderheid zitten.

Ik was altijd een politiek beest maar ik heb de laatste jaren mijn geloof in de politiek op alle vlakken (zowel federaal als regionaal) verloren door het gekonkel van bepaalde partijen die samenklitten.

Heel juist E.C. Het enige wat men hier aan de verkiezingen overhoudt is een verloren ochtend en  om de haverklap een hoop papierrommel in je brievenbus.  En de schrik moet er bij de traditionele partijen goed inzitten, dat ze in dit land naar analogie met de meeste (echte) democratieën de opkomstplicht niet afschaffen (maar het zal eerder zijn dat ze ze voor hun eigen profijt niet durven af te schaffen).

net wat ik zocht - bedankt Peter

E.C. en Roger, ik heb alle begrip voor jullie standpunt maar het is nu net dat, wat er mij toe aanzet om niet op te geven en door te gaan.

Ik wil toch nog eens terugkomen op die dure vuilniszakken. Het principe "de vervuiler betaalt " is heel mooi, maar heeft een dubbele bodem. Wie is de vervuiler? Wie veroorzaakt het afval - en wie verdient er zelfs aan? De verpakkingsindustrie, bijvoorbeeld. Waar kun je nog groenten en fruit onverpakt kopen

Maar de overheid gaat ook niet vrijuit. Heel de zorg om hygiëne is totaal doorgeschoten. Ik hoorde onlangs nog dat een horecabedrijf geen los koekje bij de koffie mag offreren, nee, dat moet per se individueel verpakt zijn. Dat soort regeltjes veroorzaakt omzet voor de verpakkingsindustrie, maar al die omhulsels eindigen ergens in een afvalberg, ze zijn meestal niet composteerbaar, worden dus verbrand (uitstoot?) of voor jaaaren begraven? Wie vraagt daarom? en, om even bij na te denken, plaats ik hieronder het verhaal van Jeannine. Het speelde zich af in een andere stad, maar dat doet er niet toe: in Mechelen kan hetzelfde gebeuren.

 

 

Jeanine is niet meer van de jongste. Ze woont met haar hondje in een klein huisje aan een pleintje  in de stad, en heeft zo haar vaste gewoontes. Elke dag gaat ze met het hondje wandelen, gaat naar de winkel, koopt daar een appel, een suikerwafel en een blikje cola. De Pakistaan, die de winkel uitbaat, stopt dat in een plastieken zak, en ze sloft ermee naar een bank op het plein. Ze gaat zitten, en deelt de suikerwafel met het hondje. Uit haar jas haalt ze een oud keukenmesje, waarmee ze de appel schilt en in partjes snijdt, en ook die deelt ze met het hondje. Daarna drinkt ze het blikje cola leeg, stopt de appelschillen, de verpakking van de wafel  en het lege blikje in de zak, en duwt het geheel in het vuilnisbakje, waarvan de opening opzettelijk verkleind is om het moeilijker te maken er iets in te stoppen. Naar het schijnt helpt dat in de strijd tegen het sluikstorten. Het zal wel waar zijn zeker, denkt <Jeannine, maar ze vindt  het maar vreemd. De kans dat iemand vuil op de grond gooit lijkt haar eerder groter dan kleiner, als de opening van de vuilnisbak verkleint. Maar ze maakt zich daar geen zorgen over. Op een dag begint het net te regenenals ze uit de winkel buitenkomt. In plaats van op haar bank op het plein, gaat ze op een stoel in de voorkamer zitten, met uitzicht op het plein. Tegen dat ze aan haar cola begint, is de bui over, de zon breekt weer door de wolken. Zoals elke dag ruimt Jeannine het afval bij elkaar, stopt het in de zak, en gaat naar haar bank in het park. Voor ze gaat zitten, stopt ze, zoals altijd, het zakje in de vuilnisbak - en wordt beboet wegens sluikstorten!

Zo wordt door de overheid ons taalgebruik vervalst. Netjes je afval deponeren waar het hoort wordt gelijkgesteld met het respectloos om het even waar achterlaten.

Wieland, dan had ze het thuis eerst maar moeten weggooien, vóór ze de deur uitging. Kan je krom vinden, maar het is wel logisch.

 

@Wieland, in uw verhaal over Jeanine zit natuurlijk heeeeel veel waarheid. Waar het echter om gaat is dat de stad Mechelen de prijs van de huisvuilzak noodgedwongen ( ??? ) veel te hoog heeft gesteld in vergelijking met gelijkwaardige Vlaamse steden. Je kan dat opzoeken en je zult me gelijk moeten geven. 

We gaan het dan eens even over de prijs voor ophaling en verwerking hebben. Zoals u weet maakt Mechelen deel uit van een intercommunale die zorgt voor de ophaling en verwerking van ons afval. Mechelen is zelfs de grootste partner in deze intercommunale. Een tiental jaren geleden besloten de dames en heren afgevaardigden van deze club om te stoppen met verbranding en over te schakelen op een mechanische verwerkingsinstalatie in Geel. Dergelijke instalatie koopt men niet zomaar om de hoek maar bij iemand die dat kent. Spijtig genoeg kon die iemand het niet enkel maken maar kon hij ook nog goed omspringen met geld. als u mij begrijpt. Het gevolg laat zich raden en is nu nog merkbaar aan de prijs van DE ZAK. 

Wieland, als je heel diep in de boeken en kasten kruipt kan je daar nog wel het een en ander van terug vinden maar waarschijnlijk niet meer dat wat je zoekt. Jaren was het een van mijn stokpaardjes maar ik heb het helaas moeten opgeven. De wet van de sterkste.

God is groot ... Zoals alle kandidaten, paradeerde ook Salmi Ali vandaag door de Mechelse straten om, als God, zijn Mechelse medemens en zijn broeders het willen, door middel van hun stem zijn 'pluche' voor de volgende 6 jaar, God is groot, te verzekeren. Gezien het niet geringe aantal, God zij dank, Mechelaars die zijn etnisch culturele achtergrond delen, kunnen wij misschien, met ingang vanaf heden, ons stilletjes aan oefenen in hun taalgebruik; als God het wil natuurlijk. Zeer moeilijk kan dat niet zijn, wij worden immers overspoeld door berichten uit hun heerlijke taalgebieden, God is de Grootste, dan Ali, dan Bartje en wegens tijdelijk succes geruggensteund door charismatig Markske zullen deze bonzen ons, zeurende Mechelse verzuurden, op hun eigen onnavolgbare eclatante wijze tot op 15 oktober naar een prachtige toekomst leiden; daarna en voor de rest van de volgende zittingsduur wordt het terug gewoontjes, zoals het was, en zoals het nog vele jaren zal duren ... God is groot, of had ik dat al eens gezegd?

@ Eddy : Niet erg origineel als slogan, zeunne !

Dat hebben anderen, in het verleden, al gebruikt.

Ik zie tussen die 'anderen' en de 'deze' eigenlijk wel enige overeenkomst zenne ... Trouwens, in die tijd (waar 'links' zo graag naar terug verwijst, waren beiden toch bondgenoten nietwaar? 

7 1/2 inch allah eddy

Allee, voor zover ik weet durfde 'men' in de tijd van de van de nazi's, nog niet teveel zijn gedacht te zeggen of het zat er tegen. Vandaag durven mensen ook niet meer hun gedacht zeggen, of zelfs maar verkeerd kijken; de kans is dan zeer reëel dat ge wat 'bijgewerkt' wordt, meestal met messen dan nog! Ge komt overal van die  Vlaams Blokkers tegen die op 't straat rochelen, vragen of 'gij iets van hen aan hebt?' U met minstens een stuk of drie overvallen, een ''k snij uw strot af' gebaar maken en nog meer van dat moois! Zelfs politieambtenaren durven (dikwijls) niet optreden, want die kansarme Blokkers worden toch zo gepamperd. Al  een geluk denk ik dikwijls, dat wij nog wat vredelievende buitenlandse zwoegers in de stad hebben, dat die nog een beetje voor veiligheid kunnen zorgen; er is dus nog hoop ... God is waarlijk groot ... 

http://www.knack.be/nieuws/belgie/google-bart-de-wever-wordt-burgemeester-van-antwerpen/article-4000187939497.htm

Voor die het nog niet wisten: in Mechelen wordt Caroline Gennez baas; Blauw Bartje kan dus gaan witten ... Allee, volgens Google toch ...

Eerlijk gezegd, BdW in Antwerpen, CG hier? Ik zou dat zeker geen ramp vinden, maar eerst zien en dan geloven.

Allee Wieland begot, wat heeft Carolien hier (bij ons) nu feitelijk gepresteerd dat ze de sjaal zou verdienen? 't Is niet omdat 'k, als bevooroordeelde verzuurde van dat menske absoluut niet moet hebben dat ik niet eventuele prestatie's van haar zou erkenen, maar eerlijk gezegt, ik zie er geen zenne ... (z' heeft natuurlijk wel 'dingens' die 't bezien waard zijn, dat wel!)