Mechelse kunstenorganisaties presenteren toekomstvisie 2013-2018

Vrijdagochtend 22 juni 2012 blies ‘Mechels Kunstenorverleg’, of het collectief van de zeven Mechelse professionele kunstenorganisaties die samen brainstormden over een kunstenbeleid voor  2013-2018, verzamelen in kc nOna. De zeven stelden er hun gezamenlijke ideeën voor voor een nieuw kunstenbeleid voor.

Het is de eerste maal dat de niet-stedelijke professionele kunstenorganisaties van Mechelen een groot overleg organiseerden en een aantal gezamenlijke standpunten en voorstellen inzake het lokale cultuurbeleid naar buiten brengen.

“De gezamenlijke visietekst is een primeur
” stelt Bart Vanvoorden, directeur van kunstencentrum nOna. “Met de visietekst 2013-2018 willen we zowel een inzicht geven in de bestaande werking alsook een aantal aanbevelingen formulieren voor wie er aan het beleid komt in oktober.” vervolledigt Vanvoorden.

Ondertekenaars van de visietekst zijn de theatergezelschappen Abattoir Fermé, 't Arsenaal, DE MAAN, de videokunstbiënnale Contour Mechelen, het Festival van Vlaanderen - Mechelenkunstencentrum nOna en het ensemble voor oude muziek Zefiro Torna.

De timing van deze vistietekst is dus niet toevallig gekozen” bekent Vanvoorden, “in de aanloop naar een nieuwe beleidsperiode 2013-2018 is de tijd rijp om een balans op te maken van de plaats die de artistieke werkingen in Mechelen tot nog toe innamen, en hoe zij de band met hun thuisstad de komende jaren verder gestalte willen geven.”

Over wat er anno 2012 in Mechelen aanwezig is, tonen de zeven zich tevreden. Ze vinden dat Mechelen fier mag zijn op het bestaande aanbod: er is zeer veel te beleven in allerlei verschillende genres en disciplines. Kunstencentrum nOna en 't Arsenaal hebben niet te klagen over publieksbereik en bezettingsgraad. De festivals Contour en Festival van Vlaanderen - Mechelen zorgen voor kunst en muziek in de (semi)publieke ruimte en ook Figurentheater DE MAAN, het vroegere Stadspoppentheater, is een begrip in de stad. Abattoir Fermé klom op van klein Mechels gezelschap tot internationale speler en wint intussen overal prijzen tot ver in het buitenland. Zefiro Torna  is een unieke speler door zijn hoogstaande uitvoeringen van oude muziek, gekoppeld aan hedendaagse kunsten en wetenschappelijk onderzoek. De organisaties drukken eveneens hun waardering uit voor de uitstekende samenwerking en de goede werking van Cultuurcentrum Mechelen.

Maar alles kan beter?We willen meer dialoog en structurele overlegmomenten met de stad. Dat moet de stadsfestivals beter, goedkoper en aantrekkelijker voor het publiek maken. De stad communiceert voldoende over de projecten waarbij ze zelf betrokken is. We willen het meer opentrekken” verklaart Bart Vanvoorden.

Na Mechelen Kinderstad, Mechelen Kunststad
De visietekst gaat uit van vier pijlers voor een bruisender cultuurleven in de toekomst: meer dialoog dus en ook; meer dynamiek. “Na Mechelen Kinderstad moet er ook aandacht gaan naar Mechelen Kunststad” zo luidt het. Een derde aandachtspunt is ‘investering’: efficient inzetten van financiële middelen, rekeninghoudend met de subsidieproblematiek én zonder vrees voor of taboes rond privé-sponsoring. De vierde pijler heet ‘uitstraling’ of de wens voor Mechelen om stevig ‘uit te pakken met Kunst’ en het zich meer profileren als kunststad, waarbij de kunstenorganisaties van hun kant het ‘merk’ Mechelen nog meer willen uitdragen.

Met hun visietekst hopen de betrokken organisaties een insteek te bieden aan het nieuwe stadsbestuur waarmee ze, op basis van de tekst graag aan tafel gaan zitten na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.

De visietekst werd aan alle politieke partijen in Mechelen bezorgd die ook op het persmoment welkom waren vanochtend. Van die politieke fracties bleek enkel N-VA Mechelen op het appél vanochtend... Alleszins hebben alle politieke fracties de tekst normaliter ontvangen. "Misschien wat laat, het was nogal hectisch", aldus Klaartje Heiremans (Zefiro Torna)...

De kunstorganisaties hopen op reacties van en een dialoog met de verschillende politieke families en zeker met diegenen die de stad zullen besturen na 14 oktober. "Er zijn weinig concrete punten, wel wordt een ruim kader geschept en geven we een richting aan en of formuleren we onze wensen", aldus Vanvoorden.

De volledige visietekst 2013-2018 kun je lezen op de websteks van de zeven kunstorganisaties of via deze link:

> visietekst 2013-2018 (PDF)
 

 Een mooiere uitkomst dan we ooit hadden kunnen dromen. Mechelen kan er allen maar beter en nog mooier van worden!

@markec. De bewuste "artistenvisie" werd pas ontvangen dezelfde dag dat de persvoorstelling plaatsvond!!! Een vraag om erbij te zijn heb ik als gemeenteraadslid niet mogen ontvangen...en misschien werd een bepaalde aanwezige partij (waar ge zelf toe behoort!) misschien lichtjes gefavoriseerd. En trouwens , er zijn nog altijd mensen die overdag werken en aldus ervoor zorgen dat anderen overdag persconferenties kunnen geven en /of bijwonen:-)

@Kevin - ik  hoop het ook!
@Eddy -  daags voordien dacht ik, maar ook dan is het idd. aan de late kant. Bij de MB-redactie kregen we het - tenzij ik me vergis - begin van de week, waardoor kon worden afgewogen wie zich vrij kon maken... en zoals ik schreef/citeerde; het bleek hectisch te zijn, wellicht was de tekst van de zeven niet tijdig klaar?