Posse-Leest verliest met Willy De Nies zijn enthousiaste voorzitter

(foto: Jan Smets)

Leest reageert ongelovig en verslagen op het plotse overlijden van één van zijn grootste dorpsfiguren.  Willy De Nies, die jarenlang voorzitter was van dit Mechels topevenement stierf vrijdag op de leeftijd van 65 jaar.  Amper een tweetal weken nadat na rugpijn een noodlottige diagnose werd gesteld, is Willy niet meer... 

 

Willy was een enthousiast man.  Hij was een man uit het volk.  Zijn inzet voor zijn dorp en voor Posse-Leest was heel erg groot.  Hij zal  gemist worden.  De man heeft jarenlang supermarkt gehouden in het Mechelse dorp.  Zo was hij bij alle Leestenaars gekend.  Maar hij zal vooral in herinnering blijven door de succesrijke jaarmarkt die hij in 1991 met een aantal andere Leestenaars nieuwe adem inblies.

 

Een paar eerste reacties:

"Willy was een voorbeeld van een vrijwilliger!"  zegt Battelaar Karel Van Butsel.

"Hij was een grote mond met een klein hartje, en had een enorme werkijver.."   vertelt mede-organisator Louis Vloebergh.

 

Mensen als Willy maken een samenleving mooier. 

 

Willy heeft zich tenvolle ingezet voor de gemeenschap.  Hij stak de handen uit de mouwen.  Vrijwillig - zonder eigenbelang - omdat hij erin geloofde.   Dit geloof heeft bergen verzet: Posse-Leest was en is een volksfeest dat vele mensen op de been brengt.  Kansen tot ontmoeting scheppen, enthousiast samen de schouders onder iets zetten...:  Hij was de architect en bezieler van dit gebeuren.

 

Mensen als Willy verdienen een pluim.  Zij maken een samenleving warmer, hechter, socialer.

 

Posse-Leest verliest zijn voortrekker.  Leest verliest een fantastische dorpsgenoot.  Deze stad verliest een grote, maar vooral sympathieke mens.

 

Mijn deelneming aan de familie bij dit veel te vroege afscheid.

 

(Vrijdag wordt Willy begraven, om 10 uur in de Sint-Niklaaskerk)

 

(foto: Patrick Hattori)

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kan het leven onrechtvaardig zijn. Rust in vrede vriend Willy. 

Mijn oprechte gevoelens van medeleven, aan gans de familie, bij het heengaan van een gewaardeerd en vriendelijk man, Willy De Nies. Een harde werker die initiatieven durfde te nemen. Een groot verlies voor Leest, de bezieler van "Posse Leest".

Van Willy  De Nies werd vanmorgen, naar goede Leestse gewoonte met een "full house" (= een barstensvolle kerk) afscheid genomen.


in een sfeervolle homilie nam naast de familie, ook een vertegengenwoordiger van het Posse Leest Comité het woord en die benadrukte dar Willy's geesteskind terecht zal voortgezet worden.


Wat ik me vooral van Willy zal blijven herinneren was zijn serene benadering van problemen, en geloof me, die waren er bij de eerste edities van Posse Leest. Maar Willy had sindsdien zo 'n sterk draaiboek samengesteld dat er met Posse niets meer mis kan gaan (behalve het weer, maar daar kan Willy van uit zijn hemel nu iets aan doen)  

Het ga je goed hierboven, Willy. Dag en merci..