over Cavalcade en Ommegang... in Galerij CG

    

(foto's: Jan Smets)

"Veel mensen kennen de betekenis niet van de begrippen 'Ommegang' en 'Calvacade'.  Ommegang komt van 'ommegaan'.  De Mechelse Ommegang ontstond als dank voor patroonheilige Rumoldus, voor zijn hulp na een beleg door hertog Jan II van Brabant in 1302.  Men ging toen met de relikwieën rondom de vesten..."

en

"De Ommegang-onderdelen zijn niet altijd met de nodige eerbied opgeslagen. Een dieptepunt was 1982 toen de grote Reus zijn hoofd bijna verloor.  Mijn overleden man die journalist was heeft toen de wantoestanden aangeklaagd in de Mechelse Week..."

Marie-Louise Grouwet kan er honderduit  over vertellen.  In haar kunst en antiekgalerij CG in de Sint-Janstraat heeft ze een tentoonstelling opgezet rond Cavalcade en Ommegang...  Je merkt het: Mechelen is zich stilaan aan het opmaken voor 2013...

 

PS: het is goed gekomen met de reuzen en hun aanhang.  Na de publicatie van de verwaarlozing van de Ommegangonderdelen zijn deze gerestaureerd door de technische scholen van Mechelen.  Nu bevinden ze zich in vrij goeie staat, en zijn klaar  om in de Cavalcade van 2013 mee te gaan.  Binnenkort krijgen de reuzen trouwens een plaats in het nieuwe Busleyden.

 

In de Galerij CG in de Sint-Janstraat heeft galeriehoudster Marie-Louise Grouwet een bijzondere tentoonstelling opgezet.  Ze toont unieke prenten en prachtige etsen uit de 18de eeuw van ontwerpen voor wagens door Willem Herreyns en Willem Geets (die beiden directeurs van de Mechelse academie waren), maar ook van andere Mechelse kunstenaars, zoals de familie Frans en Vervloet...  De onderdelen van de gebeeldhouwde wagens ontworpen in 1772 en 1773 door Willem Herreyns en in 1838 door de kunstenaarsfamilie Frans, Johannes en Victor Vervloet waren grotendeels verdwenen.  Er resten alleen nog onderdelen van de wagens ontworpen in 1875 door Willem Geets..."

 

"Die eerste Ommegang ontstond dus, zoals ik al zei, als dank voor Rumoldus voor zijn hulp aan de stad bij het beleg door hertog Jan.   De stad had immers de hulp ingeroepen van zijn patroon. Uit dankbaarheid voor de door hem bezorgde vrede, trok men toen met zijn relieken langs de vesten.  De eerste Ommegang had plaats in 1302 en werd 'vrede'- of 'peis'-processie genoemd. Om de belangstelling van het publiek te wekken werden er bijbelse, historische en mythologische taferelen in verwerkt.  Sinds eeuwen gaan er wagens mee en reuzen en hun gevolg.  Die wagens kwamen er bij vanaf 1401.  Vanaf het begin van de 18de eeuw besloot men om de processie en de profane Ommegang van elkaar te scheiden.  Onder de naam 'Ommegang' verstaat men dus nu de reuzen met bijbehorende dieren en volkse figuren.  Gevolg was ook dat deze figuren alleen nog buiten kwamen bij gelegenheden als Blijde Inkomsten en bepaalde vieringen..."

 

(ontwerptekening Willem Herreyns)

 

In het Antwerpse Rockoxhuis liep tot voor enkele dagen een tentoonstelling waarbij ontwerpen van praalwagens te zien waren van Albrecht Dürer en Peter Paul Rubens.  Men heeft sterke vermoedens dat de latere wagens die hier in Mechelen getekend werden, geïnspireerd zijn op deze ontwerpen.

 

Dit wat de Ommegang betreft. De Cavalcade is weerom wat anders.

 

"In 1738 vierden de dalscholieren hun 450-jarig verblijf in Mechelen, en ook de 750ste verjaring van de aankomst van het beeld van OLV-van Hanswijk.  Het succes was zo groot dat besloten werd om deze feesten om de 25 jaar te herhalen.  De volgende cavalcades waren religieus-historisch, maar in 1838 kwam daar verandering in.  Het was de eerste cavalcade na de onafhankelijkheid.  De vaderlandse geschiedenis deed zijn intrede onder het mom van de Maria-verering in Mechelen.  Met Romeinse trompetten keren 'kruisvaarders' naar huis, 'minnestrelen' begeleiden  Wouter Berthout als heer van Mechelen, 'wapenknechten' vergezellen de ridders van Pitzemburg... In 1888 en 1913 kreeg de cavalcade zelfs een overwegend geschiedkundig karakter in navolging van de Ommegang van Sint-Rombout uit 1875.  De bloeitijd van de devotie in de 15de en 16de eeuw onder de Bourgondische hertogen kwam eveneens aan bod.  Ik toon in mijn galerij de ontwerptekeningen van de 'Geestelijken Praeltreyn' door de familie Vervloet,  ter gelegenheid van het 850-jarig jubileum.  De druk van het gedenkboek was zwart-wit en ieder blad moest met de hand ingekleurd worden.  Een reeks prenten in verband met de jubelfeesten van 1838 tonen de prachtige praalwagens... Ook kan je in mijn galerij ontwerpen van Geets en Herreyns bewonderen..."

 

Marie-Louise Grouwet vertelt me nog dat het woord 'cavalcade' komt uit het Frans/Italiaans, en dat het ruiteroptocht of ruiterstoet betekent - een plechtige optocht te paard, of processie, waarbij een voornaam persoon rondgereden werd...

 

 

Je kan de expo in de CG Galerij bezoeken op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 uur tot 18 uur, of na afspraak.  En dit tot september.

 

grouwet@skynet.be           015/20  22 17

 

 

 

 

 

 

Praeltreyn

Uit het boek van 1838 door J.P.Hanicq, J.Vervloet en J.Coomans , het “850 Jarig Jubile” van O.L.V. van Hanswyck, enkele afbeeldingen , met onder een latere ingekleurde versie.

 

Grand-Père of Grootvader (Grootvaer) werd ook getekend door ons aller Alfred Ost...