Mechelse schandvlek ingestort

met categorie:  

(04/05/2012 © CartoonistHenning)

Het stadsbestuur wentelt zich nu in een slachtofferrol en wast de handen in onschuld. Het ligt toch niet aan de stad? Maar neen, het is de schuld van < vul zelf in >!

Deze cartoon insinueert dat de verantwoordelijkheid bij 'de stad' ligt.  Dit is wel heel gratuit gesteld.  Al tientallen jaren vechten opeenvolgende stadsbesturen van verschillende kleuren tegen toestanden als dit en Cortenbach...Onmogelijke procedureslags, steeds meer en weer...  Ik ken niet het hele dossier natuurlijk, en wil geen hand houden boven dit of vorige stadsbestu(u)r(en), maar het is gemakkelijk om de schuld wéér bij de politiek te leggen.  Wie hier al jarenlang schaamteloos over de schreef gaat is de eigenaar.  Hier, en ook bij het Hof van Cortenbach... Dat heeft niks te maken met 'de stad'.   Het is jammer en ergerlijk dat gerechtelijke procedures zooooooo lang moeten en kunnen aanslepen. 

Deze cartoon is alleen koren op de molen van de malcontenten die alles op de rug van 'de' politiek willen schuiven.  Waar is de verantwoordelijkheid van de burger in deze?  hier dus die van de eigenaar?

In al de voorbije jaren hebben stadsbesturen met schepenen van rood, oranje, blauw, groen... er hun tanden op kapot gebeten.  En NIEMAND van die kleurboek heeft iets aan die toestand kunnen veranderen. 

Met het bezitten van een eigendom komt het hoogste recht wat we in onze maatschappij hebben: het eigendomsrecht. Niets is heiliger dan dit dezer dagen.

Dat er naast het eigendomsrecht ook zoiets bestaat als een plicht om in de mate van het mogelijke de dingen te onderhouden is vaak veel minder duidelijk. Het is een ethisch principe, en dat is veel minder makkelijk afdwingbaar.

Erfgoed dat we bezitten is vaak kwetsbaar, en het is volgens mij onze verantwoordelijkheid om dingen door te geven aan de volgende generaties.

Wat mij betreft heeft de eigenaar Philippe Vanhoof (en zijn vennootschap VANTAGE MARKET CONSTRUCTION NV met zetel op Grote Markt 38) zeker boter op het hoofd. Hij heeft geen instandhoudingswerken gedaan, en vooral de boel moedwillig laten verkrotten.

Wie geinteresseerd is om de hoek op te kopen, toch even oppassen. Volgens de vrij toegankelijke raadpleging van de jaarrekeningen bij de Nationale Bank had de vennootschap een negatief vermogen van -289.430 Euro (tijdens boekjaar 2010).

Wat kon de stad doen ? 

De stad had dit reeds lang kunnen kopen en vervangen door een nieuwbouw in traditionele stijl, met op het gelijkvloers de ingang van de parking, dan hadden we het aquarium niet nodig gehad!

Deze cartoon insinueert dat een tsoenami het heeft gedaan. De rest zijn eigen vedwaasde hersenspinsels, Jan ;-)

Zelfs het tekstje eronder is waar. Anciaux zegt dat de stad 'machteloos' staat en bij deze dus ook geen verantwoordelijkheden heeft in deze zaak.

Klopt niet Henning, er staan wel degelijk slachtofferrol etc etc. Behoorlijk tendentieus. Niets mis mee, maar is het niet beter om duidelijk en open een mening te ventileren dan in een cryptisch zinnetje onder een neutrale cartoon ? :-)

Als je namens de stad je uitspreekt over machteloosheid, dan is dat het bewijs dat je zowel je eigen kot niet goed runt als dat je jezelf als betrokken partij je eigen verantwoordelijkheden van je afschuift. Da's mijn mening uitgaande van een sporende analyse.

... tenzij je echt machteloos bent natuurlijk ... Maar ik ken het dossier niet voldoende om me daarover uit te spreken.

Ook de overheid moet de wet en haar procedures volgen. Als dat synoniem staat voor 'je eigen kot niet goed runnen', wil ik eigenlijk het alternatief niet kennen.

Men zou de fundamentalisten van monumentenzorg misschien kunnen verwijten dat zij al jaren alle mogelijke voorstellen van de eigenaar hebben afgewezen. Dit is ook wel een feit en één van de verdedigingspunten van de eigenaar. Zo kun je naar enige verantwoordelijkheid  van de stad wijzen. Maar  dat is maar gedeeltelijk zo. Ik kan me voorstellen dat je bij een afwijzing eens gaat klappen wat er mis is en dan eventueel iets anders voorstelt. Maar of de eigenaar dat dan wel gedaan heeft is nog de vraag. Verder staat vast dat hij veroordeeld werd tot het betalen van de achterstallige leegstandbelasting, maar nu in beroep is gegaan. Vandaar dat ik Peter volg  in dit

Dat er naast het eigendomsrecht ook zoiets bestaat als een plicht om in de mate van het mogelijke de dingen te onderhouden is vaak veel minder duidelijk. Het is een ethisch principe, en dat is veel minder makkelijk afdwingbaar.

Erfgoed dat we bezitten is vaak kwetsbaar, en het is volgens mij onze verantwoordelijkheid om dingen door te geven aan de volgende generaties.

De eigenaar gaat m.i. minder vrij uit dan de stad. Maar zoals gezegd, we kennen het dossier niet en we zijn emotioneel aan dit dossier gebonden...

Wat een klucht... De mechelse administratie was er als de kippen bij om mijn vrouw & ik na aankoop van ons huis te plagen met leegstandbelasting terwijl wij ons uiterste best zouden doen om onze woning/winkel naar behoren te renoveren... Een paar 100 meter verder gebeurt dit dan! Gelden er dan andere regels voor de Immo kantoortjes?

Vreemd hoe mensen, los van de feiten die hier reeds opgelijst werden, toch blijven ter kruistocht trekken.

De discussie gaat allang niet meer om een waardevol stuk erfgoed dat verloren gaat, maar wel om persoonlijk ongenoegen om welke reden dan ook.

Misschien kan er  een schandpaal opgericht worden op de Grote Markt ?
Of hebben we genoeg aan MechelenBlogt als digitale versie ervan ?

Een forum als dit waar mensen anoniem kunen blijven, brengt vaak het slechtste boven. Om die reden werden de meeste forums bij de kranten trouwens gestopt.

Aan de andere kant hoor je hier (tussen de ruis) ook vaak dingen die je anders nooit zou opvangen. Het blijft een moeilijk evenwicht. Voor mij is respect voor onze lezers (ca 3500/dag) de maatstaf.

Daar wil ik toch even op reageren alhoewel het buiten de kwestie is.

Waarom de meeste kranten met hun forums zijn gestopt is heel eenvoudig. De waarheid mag vaak door Jan Modaal niet meer gezegd worden. Jan met de pet moet zwijgen.

@Peter

             Wat je bedoeld met " GL verteld maar wat " versta ik niet zo goed. Zoek eens op wat in de nacht van 2 januari 2001 in Mechelen is gebeurd. Zoek eens op wat GL daar TOEN heeft over gezegd. Zoek eens op hoe dat verhaal jaren daarna is afgelopen. Dit is zo een van die dingen van " tussen de groene ruis "  

De eigenaar van deze "allesbehalve" waardevolle gebouwen (of wat er nu van rest) heeft verschillende gesprekken gehad met de stedelijk bouwdiensten, gewijzigde plannen ingediend en zelfs stedebouw provincie bijgeroepen. Een overleden schepen wou daar zo ongeveer zijn eigen visie doordukken, te betalen door de eigenaar....en zo functioneert dat dus niet en lokt weerstand uit. Daardoor onstaan dus zogenaamde princiepskwesties....Het zal afwachten zijn op het vonnis in beroep. De huidige situatie heeft één groot voordeel nl. de afbraak zal vlug gedaan zijn:-)

GL:  wil je misschien verduidelijken wat je gedaan hebt in 2001, als het de panden van de Scheerstraat zou betreffen.  Zo kunnen we meepraten.  Anders BLIJFT het mistig en cryptisch.  Op dit forum mag jij DE waarheid nu eens zeggen, zie.

En wees nu eens duidelijk aub: WAT zou jij of JOUW partij dan doen in verband met deze leegstand en verkrotting?   Ik zou erg graag het partijstandpunt kennen, of minstens dat van jou. 

http://binnenland.vlaanderen.be/onteigeningen

"De lokale besturen kunnen onteigenen om redenen van algemeen belang. Een onteigening kan maar gemachtigd worden indien dit algemeen belang is aangetoond net zoals de noodzaak om te onteigenen en de eventuele hoogdringendheid."

Het ius abutendi (afbraakrecht) kan inderdaad pas wanneer de stad de grond eigen maakt. Onteigenen dus. Heeft de stad alsnog het recht om deze panden te onteigenen? Volgens mij wel en dan nog wel passend binnen wettelijk kader ("hoogdringendheid" en "maatschappelijk nut"). Volgens mij zijn er redenen genoeg om dat te kunnen aantonen.

Het is maar een statement dat nog alle richtingen uitkan. Volgens mij zijn er sowieso achterpoortjes waarlangs de stad zou kunnen handelen, maar die mogelijkheden worden pas onderzocht als het te laat is.

Mijnheer Jan Smets,

                                 lees a.u.b. eens aandachtig het berichtje van aNoniem 7, dat zal het zo ongeveer zijn. En Peter dat van 2001 kan je toch ook opzoeken. Je kan toch ook Googelen. In ieder geval gaat het om dezelfde schepen maar zoals gezegd van de doden geen kwaad. 

En zo BLIJFT ons gemeenteraadslid GL, of Louis Govaerts hardnekkig zwijgen.  Het spijt me lezers: google het zélf allemaal op.  Deze info of dienstverlening wil deze politieker hier niet verlenen.

Het blijft dus gissen naar zijn standpunt als je de info niet zélf vinden kan.    ;-)

@Jans, na inzage van het bewuste dossier, dat niet op goedkeuring mocht rekenen van een groene fundamentalist, kan ik u stellen dat met het Vlaams Belang in het bestuur dit zaakje reeds 10 jaar geleden zou opgelost zijn door bouwtoelating te verlenen aan de bouwheer, mits hier en daar een kleine bijsturing waartoe de eigenaar trouwens bereid was! Voor wie wil: het dossier kan opgevraagd en ingekeken worden op de bouwdienst.

Cartoonist: Welk maatschappelijk nut precies?

Maar wat zei deze groene "fundamentalist" dan concreet? Wat waren zijn standpunten hierin? Kun je deze standpunten voor MB dan in het kort opsommen? Ik kan me voorstellen dat niet iedereen zin heeft om het dossier op te vragen bij de bouwdienst.

En wie is deze boomknuffelaar dan? Wat is de naam van deze groene fundi? Welke graseter heeft VB's voorstel dan verpest?

@Alex Terieur

Maatschappelijk nut kan breed gaan. Ik zie veiligheid ook als een maatschappelijk nut. Daarom dat ik zeg dat de stad heus wel iets heeft kunnen doen aan het confisqueren van die hoek. Misschien niet eerlijk, maar als stad moet je volgens mij alles uit de kast kunnen halen.

Dat zijn ze aan het doen, maar pas wanneer het te laat is.

Bon, bedankt voor het verduidelijkende antwoord Eddy Luyten.  Nu weten we tenminste hoe jullie standpunt is.

Ik persoonlijk  kan me absoluut  niet vinden in het verwijt naar 'de groene fundamentalist' - waarmee waarschijnlijk de overleden schepen Jowan Lamon wordt bedoeld, maar goed.  Het is tenminste een antwoord dat duidelijker is dan dan van uw partijgenoot GL.

Ik heb de tekeningen naar waar verwezen ooit gezien in de Gazet van Mechelen (maar ik kan die verdorie nergens meer terug vinden), en ik persoonlijk (maar wie ben ik?) zou dit ook niet goedkeuren.  Helemaal niet zelfs. Daar zou flink aan gegomd en aangepast moeten worden naar mijn smaak.  Ik kan héél goed begrijpen dat hier een 'njet' voor gegeven werd.    Jowan Lamon betreft in dit verhaal naar mijn aanvoelen niet de minste schuld.  (tenminste als je met 'groene fundamentalist' deze schepen bedoelt?)

Cartoonist: vraag 2: Zijn de teksten op deze site van jouw hand of sta je erachter? Want volgens mij komt de visie die daar uitgedragen wordt niet helemaal overeen met je oproep om 'achterpoortjes' te gebruiken.

Do as I say don't do as I do? ;-))

@Cart.Henning. Van VB ging terzake geen voorstel uit en kon dus niet verknoeid worden:-)De bouwplannen gingen uit (logischerwijze) van de eigenaar/bouwheer. Een glazen bakske had volgens bepaalde personen goed geweest, omdat dan de Grote Markt zou weerspiegeld worden (sic!). het is maar hoe het bekeken wordt: de gustibus etc. Andere zichtpunten werden dan weer door de eigenaar niet omvaard omwille van de "economische top"= rendement van de investering. Tja.....

Man man man... Ik ben tegen discriminatie maar Vlaams Blokkers weren van deze blog zou geen slecht idee zijn... Zagen dat die mannen kunnen... Veel bla bla en helemaal niks boemboem... We zullen zien bij de volgende verkiezing dan zal GL en madame Luyten wel een héél toontje lager zingen...

Volledig off-topic :

Toch vreemd dat het, op alle publieke fora, ook diegene die met recht en reden gesloten werden wegens de pleiade aan onzinnige, racistische, platvloerse en ondoordachte cafépraat, steeds dezelfde extreemrechtse nationalisten zijn die duidelijk laten blijken hun eigen taal niet machtig te zijn.

Eigen taal eerst, mannen, en liefst zonder dt-fouten. Wat de posts van G.L. betreft schat ik de foutenmarge bij elk voltooid deelwoord op 70 procent, en deze rasechte Vlaming is dat stilaan beu. De woorden  van jullie ideologisch verwante Pim Fortuyn indachtig : "het is goed dat dit soort dingen eens gezegd wordt".

Ook op Mechelen blogd.

@Spook.

              Blogt met een T aub. 

@Kathedraalspook : misschien geen slecht idee om een toelatinsgexamen voor gemeenteraadsleden te organiseren... Zijn we ineens van dat schorriemorrie verlost...

@G.L. :

Meen je dat nu ? Serieus ??

Ironie is duidelijk niet 's mans sterkste kant

@Tommy, hou het maar een beetje beleefd. Daar zal uw mondje geen pijn van doen, hé jufrouw:-) En wat dat toontje betreft; de eventuele bloemen worden aan de eindmeet uitgedeeld en dat is nog altijd 14 october as. Tot dan zijn wij nog altijd de grootste partij van Mechelen, of ge dat plezant vindt of niet:-)

@ Alex : dat zijn leuke dingen voor de mensen :-)

@Tommy G het warm water is al uitgevonden hoor. Dat toelatingsexamen wordt zesjaarlijks georganiseerd en het eerstvolgende is gepland op 14 october...:-) En de "proffen" hebben altijd gelijk! Ook indien ze "buizen":-) De gevolgen moet iedereen zelf dragen!

De eindmeet, laat me niet lachen... Iedereen weet toch dat jullie massa's stemmen gaan verliezen aan de NVA... DIe lijken wel op jullie maar komen een pak sympathieker over... Toegegeven, goeie marketing van hun kant, maar toch...

Ik ben zeker geen fan van het Vlaams Belang, maar evenmin van de andere politieke partijen.
Dat is nog geen reden om deze mensen hier uit te schelden of te kleineren.
Iedereen heeft het volste recht op een eigen mening en mag die ook kenbaar maken, maar liefst op een menselijke en beleefde manier.
Als je iemand op andere dan zijn eigen gedachten wil brengen, doe het dan met zinnige en onderbouwde argumenten.
Je zal er veel verder mee komen dan met kinderachtige scheldpartijen.

 

Ze zoeken het...

Kent ge dat, van dat oogsten, en van dat zaaien?

Maar eigenlijk heb je wel gelijk, ik zou ze moeten negeren en geen procentje aandacht gunnen, maar het is sterker dan mezelf...

 @Moderatoren: Slotje alstublieft.

Uit respect voor de lezers willen we nogmaals vragen aan de mensen die hier posten om te afspraken even te lezen. Verder gaat dit (en de parallele topics) dicht.