Kunst in de binnenstad en relevantie straatnamen

De vorige post waarin de positieve stadslijst het groen plan voorstelt deed me nadenken over één bepaald item. Ik stoor me welbepaald aan volgende plannen. Ik citeer:

"[...] en is het begijnhof is het mogelijk om een kunstentuin ter ere van JP.Laenen aan te leggen."

Ingrepen zoals stadstuinen zijn hopelijk van een blijvend karakter. Ik vraag me af of deze kunstenaars zonodig ook een blijvend karakter moeten hebben. Zie ook Rik Wouters.

 

Wie zegt dat in de loop van x-honderden jaren nog betere en andere kunstenaars zullen komen? Tegen dan zal de kunst toch ook niet uitgestorven zijn? Krijgen toekomstige kunstenaars dan ook een straatnaambordje, een standbeeld of een kunstentuin? Men bekijkt het allemaal zo in het "nu", wat wel verontrustend is. Voor je het weet wordt hun kunst erfgoed en als dit trendzettend is voor toekomstige kunstenaars, weet je op de duur niet meer welke kunst nu verdiend een plaatsje krijgt in het stadsbeeld of niet. Tenzij de stad natuurlijk x-aantal straten bijmaakt om deze mensen te vereeuwigen.

Op oude gebouwen staan in feite geen ouderdom of naam. Om nu maar een voorbeeld te geven: de Aya Sophia in Istanbul/Byzantium/Constantinopel was oorspronkelijk een kathedraal om vervolgens tijdens het Osmaanse rijk een moskee te zijn. Nu is het een museum. We kennen het gebouw als een mooi gebouw, niet per se wat of wie er achter zit. Zulke zaken komen we wel te weten tijdens een rondleiding, of wanneer leest in een brochure of als je surft op Wikipedia (of in het geval van onze stad Mechelen Mapt natuurlijk). Mensen gaan naar een stad omdat het in de eerste plaats mooi is. Bij standbeelden of zaken die gedediceerd zijn aan 1 bepaalde persoon is het net het tegenovergestelde: wat zegt dit aan een toerist of in hoeverre draagt dit bij aan de uitstraling van een stad?

Ik zeg niet dat we deze kunstenaars moeten verwijzen naar de vergetelheid, echt niet, maar straten ernaar verwijzen? Is dit wel historisch verantwoord (daar kom ik weer!) naar de toekomst toe? Zullen mensen binnen 1000 jaar zich niet afvragen naar wie hun straat genoemd is en liever hun straat willen omdopen tot de Vliegmachienlaan ofzo?

En waarom moeten namen zoals De Ceunick, de Merode en Mercier in het straatbeeld aanwezig zijn? In mijn ogen volksverlakkers van de hoogste graad. En waarom Speecq, Conscience, Gezelle, Tinell, Van Kesbeeck, Sabbe, Beethoven, kon. Albert, Leopold ... ? Ik weet hun achtergrond allemaal wel, maar horen deze figuren niet eerder thuis in een encyclopedie?

Ik stel het toch maar in vraag.

Voor mijn part mogen ze direct de "Van Kerckhovenstraat" veranderen in - ik zeg maar wat - de August Gilléstraat.

De Erfgoedcel bombardeerde Van Kerckhoven onlangs tot held (go figure), maar VK organiseerde zowat een genocide op zijn eentje (in de Kongo-Vrijstaat).

Mechelen Mapt - Willem Frans Van Kerckhoven 

Youtube - August Gillé

Elke tijdsperiode kiest de helden die ze in de verf willen zetten, niets meer, niets minder. En dingen komen en gaan, Wilsonlaan bvb of Margaretaplein, De Smedtplein,Molenstraat etc etc.

Het is van alle tijden. Gelukkig hebben we de verklarende bordjes.

Ik stel voor dat we:

  • het Mercierplein omvormen tot het Merciplein;
  • Sabbestraat tot Sabbatstraat;
  • Speecqvest tot Spekvest;
  • Van Kerckhovenstraat tot Kathedraalspookstraat;
  • De Ceuninckstraat tot Koningstraat;
  • kon. Albertplein tot Stationsplein;
  • Beethovenstraat tot Mooie muziekstraat;
  • Gezellelaan tot Gazellelaan (of Gazettenlaan);
  • Consciencestraat tot Gewetenstraat;
  • ...

En een toekomstige Somersstraat mag gerust omgevormd worden tot een Zomerstraat.

Fascinerend... :-/

 En de prijs gaat naar de Morris Zabberstraat.

Over de omstreden Congopionier Van Kerckhoven publiceerde ik indertijd al een artikel met het idee die straatnaam aan te passen.

http://www.mechelenblogt.be/2009/07/congo-en-mechelen-andere-naam-voor-van-kerckhovenstraat

 

P.s. Cartoonisthenning: de Hagia Sofia is wel degelijk oorspronkelijk gebouwd als een kerkgebouw en heeft nooit gediend als seculiere 'basilica'. 

 

Koen, je hebt gelijk. Ik vraag me af met welk gebouw ik dit verwar. Ik meen mij iets soortgelijks te herinneren en dacht aan dit gebouw. Heb het ondertussen aangepast.

Van Kerckhoven is in mijn ogen niet de enige grootste schande meen ik. Mercier en De Ceunick hebben ook een serieus aandeel gehad in de zwarte pagina's van onze geschiedenis.

Ik wil nu ook niet het verleden wissen zoals in het naoorlogse communisme, maar deze mensen verdienen een plek in een encyclopedie, niet in het straatbeeld.

Om in 1 klap een aantal straten vervangen is volgens mij zo'n praktisch probleem niet. De aanschaf van een gps is bovendien ook op eigen risico. In tijden van databanken en digitalisering is dat toch niet zo moeilijk?

Zolang ze de Befferstraat niet van naam veranderen is het allemaal ok voor mij...

Misschien volstaat het om eens op TV te komen....