De Hemel Lacht naar Mechelen

met categorie:  

     

(foto's: Jan Smets)

Ze kon een vloek nauwelijks onderdrukken toen haar onwillige knol geen stap verder wou gaan - nét voor te tribune van de hooggeplaatste geestelijkheid.  En de purperen en andere prelaten schoten in een smakelijke lach...

Hanswijkprocessie 2012: de laatste voor de Cavalcade.  De Hemel was Mechelen welgezind.  OLV-van Hanswijk trok door zonovergoten straten - zo zeldzaam deze grillige lente.  Er stonden héél wat kijklustigen aan de kant. De processie oogde kleurrijker dan ooit....

 

     

Het was een zalig weertje, en er werd duidelijk genoten van een fraai vormgegeven optocht.  Algemeen organisator Frieda Van Vaeck kon opgelucht ademhalen.

Tussen de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders zaten kardinaal Danneels en aartsbisschop Léonard.  Maar ook de bisschop van Antwerpen - Mgr. Bonny werd opgemerkt.

Op de eretribune op de Grote Markt zat naast een handvol Mechelse politici en burgemeester Bart Somers,  minister-president Kris Peeters die het zichtbaar erg naar zijn zin had...

  

Deze processie kon weer rekenen op tal van vrijwilligers: figuranten, verhuizers, programmaboekjesverkopers, ...  Té veel om op te noemen...

Vandaag kleurde Mechelen mooi.

     

  

En OLV-van Hanswijk die al eeuwenlang door de Mechelse straten trekt, zag dat het goed was, en toonde dat ze onze Moeder was..., zoals de leuze luidt...

     

  

  

  

Van graaf Ado tot klein Kareltje, de Bourgondische hertogen, de beide Margareta's, aartshertogen Albrecht en Isabella...: ze waren allemaal op het appèl!

En ook 'de kas van Rumoldus' werd getorst doorheen het historisch centrum.  Zo was het vroeger, en zo is het nu...

  

                        

  

Dijlefiguren, Zingende Engelen...  Er zijn zo van die tradities...  En dat is mooi!

Mechelen beleefde een topdag. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peter deed dat weer goed als drager

 

Hanswijkprocessie 2012 en dit beeld (in Café De Hanekeef) van voor de processie wil ik jullie ook niet onthouden :-) Preprocessie

En de processie werd netjes afgesloten door een opa (met fiets) en zijn kleinkind (in een elektrisch aangedreven speelgoedjeep).

:-)

Klik hier

Ooit verbood de kerk de heidense optochten die later uitgroeiden tot christelijke processies. Deze oeroude traditie moet blijven bestaan, gechristianiseerd of niet. De Hanswijkprocessie en de -cavalcade zijn voor Mechelen mijlpalen die alle steun moeten genieten van alle overheden. De PR, nationaal en internationaal maar ook regionaal, moet sterk opgevoerd worden. Er was eerlijk toegegeven, veel te weinig publiek. In deze tijd is er nog zo weinig socio-culturele (mondelinge) reclame dat het volk op een andere manier moet gelokt worden. Ook de Mechelse middenstand moet nu eindelijk eens wakker worden en zorgen dat de winkels niet potdicht zijn maar open. Van de Horeca gaat ook niets speciaals uit. Wat zijn Mechelaars in die dingen toch altijd afwezig en lethargisch. Ik ben zeker dat met de nodige inspanningen van overheden en privé er heel wat meer volk in de stad kan zijn en dat er dan ook omzet geboekt zal worden. Meer omzet, meer winst, meer belastinginkomsten die dan kunnen aangewend worden om de toekomst van de processie te verankeren... Met volle moed kan er nu gewerkt worden (het is al volop bezig) aan de Cavalcade van 2013. Goed zo.

@ Gunther :

Hopelijk krijgen de mensen, die de Cavalcade van volgend jaar voorbereiden, hulp van bijv. het Etterjefke en de Stikbitchen.

Alleen hoop ik niet dat er een Telenetlogo te zien zal zijn op de praalwagens.

De synicus in mij zegt dan.  Processies,  Cavalcades, Bedevaarten naar de Yzer,Lourdes, Compostella of Scherpenheuvel, wat betekent dat nog vandaag en op welke manier maakt het ons bestaan beter, aangenamer of meer zinvol...  Iemand???  Leg het mij uit want ik wil graag delen in jullie "feelgood" ervaring...

Tja, het brengt natuurlijk 'niks' op.  Het geeft alleen gemeenschapsgevoel: samen werken aan een project - vrijwillig zich voor iets inzetten - vriendschap, mensen op de been brengen, samenhorigheid...,  En da' s voor mij persoonlijk al een goeie reden om me er goed bij te voelen  ;-)  En dat staat los van geloof.  Ook andere mensen- samenbrengende initatieven doen dit.  Denk maar aan de 1000 km tegen kanker, om maar één van de zovéle dingen te noemen...  Vul maar in.

Cynisme is net zoals deze ingesteldheid iets wat je 'hebt of 'niet hebt'.  Niks mis mee.  Alleen maakt die kijk op het leven voor mij persoonlijk  het leven aangenamer..  Maar wie ben ik... ;-)

Inderdaad. Ik ga akkoord met vorige lezer. Het brengt niets op. Vraag is : waarom moet alles tegenwoordig iets opbrengen. Het doet wel iets anders. Het brengt mensen iets bij : mensen die zich belangloos inzetten voor een gezamenlijk doel.En elk jaar gebeurt het toch maar opnieuw dat enkele duizenden mensen 1/2 dag willen vrijmaken om een stuk traditie en erfgoed van hun stad te bewaren en te bewaken. En dat is goed. Ikzelf doe al ongveer 40 jaar mee. Elke jaar met plezier want er wordt nogal wat afgelachen voor en na de processie. En de processie is al lang geen verzameling meer van katholieken,pilarenbijters of kwezels.Alle lagen van Mechelen en omstreken zit er in : jong, oud, gelovig, niet gelovig of kritisch; allochtonen en autochtonen, blank of zwart etc.... Toch maar mooi dat dat klein wonder elk jaar opnieuw gebeurt. Aan lezer Davo : Doe gewoon eens mee ! Hopelijk hetzelfde mooie weer als dit jaar. Succes voor 2013 !

 Het is toch gewoon folklore, dat hoeft niet gecommercialiseerd te worden, trouwens, vanaf het moment dat er rond zoiets grof geld verdiend wordt is het naar de knoppen. Nu is het tenminste nog echt.

Zelf was ik er als mechelaar ook niet bij gisteren. Heb ik nu iets gemist? We zijn zo eens drie jaar na mekaar gaan zien dus het zit nog wel in het geheugen. Of denk je dat elke bruggeling elk jaar naar de bloedprocessie gaat kijken?

 

 Het was weer een prachtige processie en ze hadden het weer mee ! Maar inderdaad erg weinig belangstelling langs het parcours .... als je bedenkt hoeveel mensen jaarlijks naar Spanje trekken om de processies van la Semana Santa te gaan aanschouwen .... Ook de Hanswijkprocessie behoort tot ons cultureel erfgoed, toch ?

En toch vond ik dat heel erg meevallen met het publiek.  Je hebt inderdaad straten waar niet zoveel volk stond, maar Keizerstraat, Veemarkt, Grote Markt...: daar waren toch best wat kijklustigen.  Het is vroeger heel wat minder geweest.  Maar ik geef toe: het kan altijd beter...

Mooie beelden Gim. Jammer dat er geen bij zijn van de hoofdtribune en zeker van hetgeen er in zat. Op dat gebied vind ik de beelden van Jan Smets toch veelzeggender.-) 

Of wij, 'witte' Europeanen dat nu graag horen of niet: onze roots liggen in het Christendom. (De Keltische gebruiken werden zorgvuldig door onze Romeinse vrienden uitgeroeid!) Alhoewel de Christelijke sacra 'verwaterd' zijn tot burgerlijke juwelerie en heilige handelingen steeds meer folklore werden, moeten wij deze geschiedenis consciëntieus bewaren: ook onze kleinkinderen hebben recht op ONS verleden!

@Eddy: Of dat nu "moeten" bewaren, dat weet ik niet. Er zijn namelijk heel wat zaken uit het verleden die we niet meer bewaard hebben. Ieder moet voor zichzelf uitmaken wat hem/haar bindt met dit erfgoed.

Wat wel duidelijk is, dat je voldoende Mechelaars (waaronder mezelf) vindt die het de moeite vinden om deze traditie te ondersteunen en door te geven.

Maar meer en meer zie je een polarisatie rond de Christelijke traditie. Aan de ene kant heb je mensen die er helemaal niet meer van wilen weten en deze traditie volledig in vraag stellen, met toch wel steekhoudende argumenten trouwens. Aan de andere kant heb je mensen die deze traditie blijven verdedigen en zich opwerpen tot verdediger ervan. Ook met steekhoudende argumenten.

Wat zeker ook meespeelt is volgens mij de nood aan de steeds meer individualistische mens om zich te verenigen en om terug dingen samen te doen. Breien, haken, zingen, .... noem maar op.

Misschien moeten de mensen, die de Cavalcade 2013 ineen aan 't boksen zijn, de jongens en meisjes van de afdeling "metaal" en "houtbewerking" van al die Mechelse technische scholen maar eens inschakelen bij het bedenken en bouwen van de praalwagens en praalbogen.  En de bloemschikkunstenaars van het PITO-Mechelen kunnen die wagens en bogen dan nog eens netjes optuigen.

:-)

Alfred Ost - Cavalcade 13081913 - Praalboog

 @ Peter; Iedereen heeft (uiteraard) het recht om wel of niet geïnteresseerd te zijn in wat dan ook. Dat onze tradities, normen, waarden en zeden MOETEN bewaard worden voor het nageslacht lijkt mij evident. Zij die daar geen boodschap aan hebben zijn natuurlijk niet verplicht om er aandacht aan te besteden. Diegenen onder ons die wel respect opbrengen voor wat onze voorouders ons hebben nagelaten; zijn wel degelijk VERPLICHT om onze geschiedenis zorgvuldig te noteren; multiculturalisme is geen reden om eigenheid te vergeten ...

@eddy:waarvan akte. Verder kan ik u bevestigen dat ook volgend jaar in mei er een O.L.V vanHanswijkprocessie zal uitgaan! Dit werd mij door kardinaal Danneels bevestigd tijdens de receptie in het stadhuis.Pro info..

Wat die Christelijke traditie betreft: dat zijn natuurlijk onze roots en ook deze ongelovige ( die trouwens verrassend veel weet van zijn afgezworen godsdienst) is gaan kijken met zijn tweejarige kleindochter, die wel vrijzinnig zal opgevoed worden. Maar ik vind het een traditie, een interessante  folklore (het spijt me voor de gelovigen, maar meer vind ik er niet meer aan) die ik wel mee wil koesteren en eventueel tonen. Het hele geloof heeft mee onze omgeving bepaald, onze kunst, onze cultuur, maar het wordt tijd dat dit erfgoed wordt. Met een schat aan voorbeelden.  Vandaar dat uitstapje met ons Lisa. En wat de lachende bisschoppen en kardinaal betreft: Ze zaten te wachten als een schouwgarnituur in hun gekleurde robekes dat was het beeld, dat me het meest is bijgebleven. Doe verdorie toch een gewoon clergy pak aan met een boord met de kleuren van je titel. Maar verder was het toch nog eens plezant die hele processie nog eens te zien. Trouwens iedereen die zich geroepen voelt daar aan mee te doen ( er liepen veel bekenden van mij mee) heeft mijn respect. Dat meen ik. En ons Lisa heeft zich de ogen uit gekeken op die dieren en wagens ( een toren, bompa!!) en het hele kleurrijke mensengedoe en had een mooie namiddag.

Hier een filmpke over de jubelfeesten van OLV-van-Hanswijk uit... 1938 !

En er staat nog meer interessant op uit Mechelen, waaronder de Jan Donnesbeiaard, Jef Denyn aan het klavier, enz.