binnenkort wandelen in de tuin van Léonard?

  

(foto's: Jan Smets)

De Open Stadslijst van positiefmechelen lanceert vandaag een ambitieus 'groen' plan.  Ze wil de komende legislatuur deze stad groener maken.  Dit wil concreet zeggen dat ze zo maar eventjes 7 nieuwe stadsparken wil aanleggen én 19 stadstuinen.  Da's niet niks.  Ik bekijk met belangstelling het persbericht, en bij één van de puntjes blijf ik wat langer 'hangen'.  Het is namelijk zo dat er ernstig wordt nagedacht over de mogelijkheid om de grote groene oase achter het Aartsbisschoppelijk Paleis toegankelijk te maken voor de kuierende en rustzoekende Mechelaar.  En dat roept bij mij een aantal vragen op...  Wie vragen heeft, heeft behoefte aan antwoorden... Daarom heb ik mijn oren hier en daar te luisteren gelegd...

 

De tuin waarvan sprake is gelegen achter de strenge claccistische gevel op de Wollemarkt.  Plannen voor dit paleis werden gemaakt door kardinaal Alsace, maar toen die in 1759 stierf, waren de ambitieuze plannen nog lang niet uitgevoerd.  Opvolger, kardinaal de Franckenberg zou het paleis in een wat vereenvoudigde stijl laten voltooien. Na de woelige Franse overheersing en de daaruit volgende verdrijving van de kerkvorst uit zijn paleis, wou in 1817  kardinaal de Méan terug de residentie bewonen.  (Ondertussen was de voorlopige verblijfplaats van de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders een gedeelte van het Paleis van Margareta van Oostenrijk.)  De Méan kocht het paleis weer aan, en liet de heropbouw opstarten.  Maar toen hij overleed in 1831 was het werk nog niet voltooid.   Zijn opvolger Sterckx zou pas in 1832 het paleis betrekken.  Het gebouw is in U-vorm utigevoerd en bezit een grote, mooie tuin, die niet voor het publiek toegankelijk is.  Vanop Sint-Romboutstoren heb je er een knap uitzicht op...

Eén van de iniatiefnemers van het idee voor het  openstellen van de tuin is Kristof Calvo, groen politicus en lijstduwer van de Open Stadslijst.

 

"Hallo mijnheer Calvo?  In hoeveer zijn deze plannen realistisch?  van wie is deze tuin nu in feite?"

 

"Ja, het is inderdaad ons idee om te praten rond openstelling van deze grote groene long in de stad.  De tuin behoort tot de provincie.  Maar we geloven dat het mogelijk moet zijn om hierrond te praten voor een oplossing.  Trouwens, aartsbisschop Léonard vertoeft nu al veel in Brussel..."

 

Ik probeer een reactie te sprokkelen op het aartsbisschoppelijk Paleis, maar wegens Pinkstermaandag neemt men daar de telefoon niet op.  Feestdag.  Geen reactie voorlopig.  Ook federatiepastoor Jan Arnalsteen krijg ik vandaag niet te pakken.  Uiteindelijk krijg ik een korte reactie van pastoor Stefaan Callebaut, die echter te kennen geeft dat hij niks weet van de plannen, maar wel weet dat de provincie Antwerpen eigenaar is van paleis en tuin.  Stefaan vraagt zich in stilte af of het praktisch mogelijk is om de tuin open te stellen...  Maar nogmaals, benadrukt hij: hij is niet zo goed op de hoogte van de hele materie.

Wie wel op de hoogte is, is provinciaal gedeputeerde, Mechelaar Bart De Nijn en politicus voor N-VA.  Hij reageert lichtelijk korzelig:

 

"Ach, dit is weer een initiatief van de zich positief noemenden.  Ze pronken graag met de veren van anderen.  Maar dit is écht niet de bevoegdheid van de stad.  De provincie is hier alléén bevoegd voor.  De provincies dienen onderdak te geven aan de bisschoppen, zoals hier in Mechelen, aan de aartsbisschop.  De gemeenten moeten dit doen voor de parochies.  Waarom stelt de stad  dan niet de pastorietuinen open voor de Mechelaars?  Nee: over de tuin van het aartsbisschoppelijk paleis beslist de provincie.  Wel is het zo dat er kan onderhandeld worden met aartsbisschop Léonard.  Die kan bijvoorbeeld zeggen dat hij de tuin afstaat aan de gemeenschap, en daar zullen we hem wel in volgen, mocht dit zo zijn..."

 

 

 

Da's dus duidelijk.  Volgens De Nijn gaat de stadslijst hier haar bevoegdheid te buiten,en neemt ze haar dromen reeds voor werkelijkheid.

 

"Hallo burgemeester?"

Ik krijg Bart Somers aan de lijn, en ook hij geeft me een verklaring:

 

"Inderdaad: de provincie is eigenaar.  Maar de vraag naar openstelling van de tuin hoeft helemaal niet in confrontatie te zijn met de aartsbisschop.  We doen dit zeker correct , goed communicerend en in overleg.  Met rustig hierover te praten moet er toch een mogelijkheid zijn om tot dit doel te komen.  De tuin is immers groot, en bestaat uit een tweetal delen.  Mgr. Léonard (die overigens veel in Brussel woont) zou nog steeds een riante privétuin kunnen overhouden.  Maar voor de buurt zou het prachtig zijn om een nieuwe groene long te hebben waar men vrij zou kunnen van genieten..."

 

     

(Kristof Calvo, burgemeester Bart Somers en Bart De Nijn)

 

Hier is duidelijk nog niet het laatste woord over gezegd.

 

Andere plannen:

Buiten de tuin van het aartsbisdom denkt Positief Mechelen ook aan de tuinen in het binnengebied van het Clarenhof, de Sinte-Mettetuin aan de OCMW-gebouwen tussen Bruul en Lange Schipstraat, de Rik Wouterstuin aan de Befferstraat en groenzones aan het Sint-Romboutskerkhof en het Memoriaal Kazerne Dossin.  Ook zijn er de komende jaren kansen om tuinen te creëren aan Spiegel-en Keerbergstraat, aan Speecqvest en de Ovam-parking in de Kanunnik De Deckerstraat.  Het binnengebied van de Varkensstraat kan ook nog 'vergroend' worden, en is het begijnhof is het mogelijk om een kunstentuin ter ere van JP.Laenen aan te leggen.  In de wijken wil men een groen binnengebied aanleggen aan de Donkerlei, en in Nekkerspoel wil men een groenzone realiseren op de site Verbeemen, tussen Nekkerspoelstraat en Paardenkerkhofstraat, alsook aan de Populierendreef.  Ook een idee: een Colomatuin, en de doortrekking van het Tivolipark richting Eikestraat.  Op de locatie van de huidige brandweerkazerne kan ook een stadstuin komen.

Voor de uitbreiding van het Vrijbroekpark zijn eerste stappen gezet, en bij de ontwikkeling van woongebied Stuivenberg is een bos-en parkzone voorzien.  De stadslijst wil voorts werk maken van een parkengordel met een Battelpark aan de BethanIënploder, een Dijlepark aan de lus van de R6, een Molenbergpark achter de Racing, een Vrouwvlietpark tussen Liersesteenweg, Kadodderstraat en Ziekebeemdenstraat  en een Boerenkrijgpark aan de kruising van Grote en Kleine Niewedijkstraat.  Het Spreeuwenhoekpark moet tot slot een buffer vormen tussen industriezone Ragheno en de woonzones in Muizen.

 

Plannen genoeg.  Ambitieus is het zeker.  Noodzakelijk voor de initiatiefnemers, té duur en niet realiseerbaar voor bepaalde oppositie...

 

We zien wel wat het worden zal...  Wandelen we binnenkort allemaal in de tuin van de aartsbisschop?   We volgen het op...

 

 

 

 

 

" De open stadslijst van een positief Mechelen ". Kan het nog gekker zeg ? 

Als bomenliefhebber (dendrofiel?) kan ik het uitbreiden van stads- en andere parken alleen maar toejuichen. Graag wordt daarbij de beeldspraak "groene long" gebruikt, niet altijd terecht. Die term "groene long" slaat op de capaciteit om CO2 in zuurstof om te zetten. Daarvoor hoeven bomen (en andere groene planten op veel kleinere schaal) niet voor tot het openbaar domein te behoren. Ze doen hun werk net zo goed op voor publiek afgesloten privé-terrein. Bewust of onbewust wordt daarover verwarring gezaaid. Zo pakt men juichend uit met nieuwe groene ruimte in de omgeving van Stuivenberg. Wat ik daar in de praktijk van gemerkt heb is dat er de voorbije maanden tientallen, zoniet honderden, bomen gekapt zijn in dat gebied, Ook populieren in een verwilderde beemd vervullen hun functie van groene long, hoor... Dat er nadien nieuwe bomen zullen bijgeplant worden, ik hoop het van harte, maar het duurt decennia voor ze dezelfde zuurstofproductie bereiken...

 

Ik ben zeker niet tegen meer  openbaar groen, laat dat duidelijk zijn, maar wanneer er tien bomen in een afgesloten tuin staan,  en men hakt er daar vijf van om bij de ombouw tot een stadsparkje, dan is dat een pluspunt voor de publieke recreatieruimte (ook belangrijk) maar verliest de stad een stukje van de groene long in plaats van te winnen...

Misschien toch maar eens eerst nadenken? We beginnen met de tuin, vervolgens met het paleis zelf, waarvan sommigen beweren dat er al vastgoedmakelaars verlekkerd naar zitten te kijken. Dit alles zou wel eens de aanzet kunnen zijn om de zetel van het aartsbisdom voorgoed naar Brussel te doen verhuizen. Daar zullen ze er zeker niet over jammeren. Het Lemmensinstituut is zo al naar Leuven vertrokken, samen met het seminarie.

Laat het gras maar groeien komen !

(En ook meer bomen)

:-)

Sint-Romboutskerkhof - Foto Gimycko

Ik vraag me eigenlijk af wat dit gespeeld politiek geflipflop eigenlijk met een groene Mechelse long te maken heeft. Gebrek aan alternatieve thema 's misschien ? Ik ken er anders nog eentje. De steigende kriminaliteit in de stad. Te eikel misschien ? Zou kunnen . 

@ GL :

Voor het heikel punt van een stijgende kriminaliteit, één oplossing : bomen en gras !

Dan kunnen al die eikels eikels gaan rapen als straf.

Ach, de verkiezingen zijn op komst en alles is blijkbaar goed om in het nieuws te komen.
Plotseling gaan ze Mechelen groen verven met gras, bomen en ganser parken.
Vroeger zongen ze "wie gaat dat betalen, wie heeft zoveel geld, wie heeft zoveel ping ping ping".
Straks maakt Somers ons nog wijs dat hij de Lamotbrug gaat afbreken en ze over de Vrouwvliet gaat leggen.
Wie gaat zoiets geloven ???

 

 

Gatver. Van dat soort politiek simplisme word ik doodziek. Mechelen gaat niet minder groen worden als die tuin gesloten blijft. De N-VA maakt blijkbaar snel school.

 

Kardinaal met alle respect maar van die boeren geen eieren a.u.b. 

Positief Mechelen,  Een Positief project...  Die benamingen beginnen mij stilaan de strot uit te komen... Alsof er ooit iemand de slogan "Negatief Mechelen", "Een Negatief project" etc... in de mond zou nemen.  Allemaal holle woorden.  Wie was die Vlaamse zanger nu weer die zong : Eerst zien, en daarna geloven.?

PS:  Mijn privétuin hartje stad meet 7x8m en ik geniet daar intens van.  Dus Léonard kan volgens mij gerust 95% van zijn tuin aan de gemeenschap laten en mijmerend in zijn brevier lezen in de resterende 5%.

 

  De blog is maar zo neutraal als diegenen die er commentaren op achterlaten natuurlijk...

Nu, ik begrijp wel enigszins de reactie over hoe de tuin eigendom is van de provincie.
Ik zie ook het Vrijbroekpark genoemd worden, wat ook provinciale materie is dacht ik.

Gaat de stad van deze (groen)domeinen dan de kosten en het beheer overnemen ?
Of niet, en is de provincie in dat geval bereid de meerkost zelf te dragen ?
 

 

Interessante denkpiste. Nooit iets concreets over gehoord voordien, dus zuiver electoraal ....

Ik ben echter wel voor het openstellen en het overdragen vande kosten.

Te Heikel, niet "Eikel" :-)

 

Aan G.L.   misschien zitten de grootste farizeeërs juist in de tempel van het centrale huis van de firma aan de Wollemarkt.

 

De tuin van het aartsbisschoppelijk paleis is reeds een paar keer opengesteld voor Réné Verreth (blijkbaar krijgt die man veel gedaan, want hij heeft ooit eens een wandeltocht georganiseerd op het kerkhof, gewoon niet te doen, al die stokken-wandelaars rond de dagen van Allerheiligen op muziek - ten top Alleluia van Händel).  Hij heeft de grote Keizer Karel-wandeling een aantal jaren geleden zo georganiseerd dat de groepen in de tuin van de aartsbisschop de scène in de Tapijtweverij De Wit konden zien.....

Dus ....

 

aan Bart De Nijn : beter mensen die positief tegenover Mechelen staan, dan zij die op één of andere wijze een negatieve naam willen blijven geven, zodat mensen met een angstgevoel worden opgezadeld.

Hier een (Mechels) idee voor meer groen in de stad : Hangplanten !

Dijle / Kattenberg - Foto Gimycko

 Dat er termen moeten gebruikt worden als "positief project", dat is spijtig, maar toont aan dat er in Mechelen nu éénmaal een grote groep van negatief ingestelde mensen is (we herinneren ons monsterscores voor die ondertussen onbelangrijk geworden racistische partij). Dat is dan weer spijtig voor die mensen, maar die mogen gerust zo negatief zijn als ze zelf willen. We leven in een stad, een stad die groeit, met alle voordelen van een stad, maar ook met alle nadelen van een stad. Meer groen openstellen, kan alvast één van die nadelen van leven in een stad ombuigen in een voordeel.

Nu nog het idee van het Urban Farming op tafel leggen en we zijn er helemaal !

In plaats van onrealistische dingen voor te spiegelen zou met beter spaarzaam omspringen met bestaande groene ruimten. Naarmate de concrete plannen vorderen wordt het alsmaar duidelijker dat het "Mensenrechtenpark" (alias "Tinelpark") een grote vastgoedoperatie aan het worden is. Het aantal wooneenheden dat men op die bescheiden plek, 2 jaar geleden nog aangekondigd als een 2de Kruidtuin, wil inplanten blijft maar toenemen. Hallo positief Mechelen?

Datgene cadeau geven dat je eigenlijk zelf niet bezit. En de echte eigenaar weet zelfs van niks. Dat doet mij erg denken aan wat de engelsen met hun imperium gedaan hebben van 1900 tot 1960.

Een stukje groen park in de buurt is onbetaalbaar voor de mensen in de stad. En daar knelt het schoentje vaak. Het is letterlijk erg duur om een stuk bouwgrond op te kopen er niets op te bouwen,en er een parkje van te maken.

In het verleden is al vaak genoeg gebleken dat de roep van de vastgoedmakelaar harder is dan die van de burger en het openbaar nut. Tinel is er blijkbaar een goed voorbeeld van. Soms kan het wel, in de OH-tuin bvb.

Een parkengordel is een goed idee, maar het prijskaartje ervan is navenant.

@ Peter: In het verhaal van Tinel gaat het zelfs niet om bouwgrond; de huidige plannen miskennen het structuurplan Mechelen waarin duidelijk staat dat Tinel een open ruimte moet blijven. Ik weet wel dat het structuurplan niet bindend is, maar het is toch wel een leidend document voor onze stedenbouwkunidge ontwikkeling.

Een beetje groene accenten in een stad mag, doch een stad in gedachten en in praktijk willen ompbouwen tot een soort urbaine boerenbuiten is gewoon van de pot gerukt. Maar inderdaad er zijn verkiezingen in aantocht... Een stad echter is nu eenmaal een stad, met veel voordelen en ook wat ongemakken. De keuze is vrij, stad of boerenbuiten, u doet maar! Maar alle gekheid op een stokje; moet al dat groen nu plots naast ons bed te vinden zijn?Er is in de nabije omgeving voldoende genietbaar groen aanwezig (Mechelsbroek,Blaasveldsbroek,Tivoli, Dijleboorden,Ocmwbossen Bonheiden,enz.) en een ietsepietsie verder de vierkante kilometers Meerdaal- en Zoniënwoud. En eerlijk gezegd een stevige wandeling er naar toe is ook meegenomen......En nog iets: als de groenen zich met andermans eigendom bezighouden glijdt dat vlug af naar toestanden zoals de hoek Grote Markt/de Merodestraat.....

Ze kort door de bocht is het niet. Als jonge mensen met kinderen in een leefbare stad komen wonen, dan is er zeker groen nodig op wandelafstand, dus het leefbaar houden van het stadsweefsel met groene openbare parken is volgens mij echt wel een kerntaak van de stad.

@Peter, wat is voor u wandelafstand? 100 meter, 400 meter? Voor mij is wandelafstand bijv. vier kilometer en als ge een cirkel trekt met een straal van vier kilometer, hebt ge op "wandelafstand" groen zat:-)

400 meter is aanvaardbaar als wandelafstand voor een basisvoorziening. Het huidige bestuursakkoord voor de stad (2006-2012) heeft het over een groene ruimte voor elke Mechelaar binnen een straal van 400m. In de binnenstad zijn we daar nog lang niet aan toe.

In ieder geval zou ik mensen die  willen leven tussen- en hun kinderen willen zien opgroeien omgeven door de groene natuur toch eerder de goede raad willen geven om niet in een stad te gaan wonen. Lijkt me nogal logisch eigenlijk maar het kan waarschijnlijk geen kwaad dat het af en toe eens gezegd wordt.

Voor mij mag die tuin rustig blijven zoals hij is. Eén ding zou ik willen veranderen: breek die metershoge tuinmuur af langs de Schoutetstraat en vervang die door een draadafrastering. Alle voorbijgangers kunnen er zo van genieten en de tuin blijft gespaard van vandalenstreken 

 @Luc: er ontbreekt één adjectief bij die draadafrastering: "metershoge"!

Inderdaad de enige manier om fanatieke nonnen (groupies) buiten te houden! 

 

 

 

;-))

 

 

Foei Jokke. Maar met Luc ben ik het nu voor één keer eens sé. Hij gebruikt wel het woord vandalenstreken daar waar in mijnen boek kriminaliteit staat. Luc en welke kleur van draad moet dat dan zijn ? Rood, blauw of groen ? 

@gl: dat mag roze of purperen zijn :-) maar hij moet wel hoog genoeg zijn zodat er niemand naar buiten kan .. lol

Ik kan me grotendeels vinden in wat Wieland Volkaert en aNoniem7 zeggen. Men vergeet dat bestaande tuinen ombouwen tot volkstuinen of  parken ook aanpassing vergt. Zeker bij volkstuinen is licht nodig, waardoor er wat groen zal sneuvelen (druist dat niet in tegen de groene ideologie?). Zoals ik in mijn eerdere post had uitgedrukt, ben ik niet echt een voorstander om in de godganse stad bomen te planten, maar ben ik WEL voorstander om bestaande tuinen in de focus te zetten en daar iets mee te doen!

Het zou mooi zijn mocht Provant de tuin van de aartsbisschop gedeeltelijk openstellen, zodat er kan gedacht worden aan het doortrekken van de Melaan. Dan krijgen we een vaste verbinding met het Groen Waterke! Dan een ponton of een loopbrug ernaast zoals dat op de Dijle en dan krijg je een duurzaam stuk stadsverfraaiing.

Stadstuinen mogen voor mijn deel buiten het centrum. Stad = stad en geen landbouwgebied. Bereikbaarheid van die stadstuinen kan op fietsafstand. Aan de Uilmolenweg is er zeker genoeg plek daarvoor (met ruime parking als het kan). Nu is daar een uitbreiding van het Vrijbroekpark voorzien, maar ik vind dat men dat gemakkelijk kan combineren met stadstuinen. Of moet het echt werkelijk bijna op de Grote Markt???

De kostprijs zal nog wel meevallen denk ik. Maar liefst niet alles op 1 hoop.

 @G.L. : crimineel goeie voorzet hé, recht naar uwe pocketwoordenboek!

Groen... zoveel als je wilt, op een steenworp van 't Stad !

Land tussen Battel en Hombeek

Weg tussen Hombeek en Zemst-Laar

Foto's Gimycko

Ik zou niet liever hebben dan dat er voldoende groen in de stad voorzien wordt, maar voor mij moet dat niet persé geconcentreerd in allerlei tuinen.  Ik vind persoonlijk de Wollemarkt een fijn groen initiatief.

Als men dan toch wil overgaan tot het aanleggen van allerlei stadstuinen en extra parken, dan hoop ik dat ze succesvoller zijn dan bijvoorbeeld de Karmelietentuin.  Daar kan je twee problemen vaststellen.  Een eerste is vandalisme waardoor de gezelligheid nu gepaard gaat met een draak van een camera en een dure privéfirma die de tuin komt openen en sluiten.  Een tweede probleem is het feit dat het park niet kindvriendelijk is.  Het oogt mooi, maar als kinderen er spelen dan klagen buurtbewoners over 'overlast' en voetballen mag er ook al niet.  Een fijne groene ruimte die dus toch een deel zijn doel mist.

Oei !  En dat Karmelietentuinidee oogde zo geweldig.  Allez, in het begin toch...

:-/

Foto Gimycko

en als ze nu eens een park zouden maken van de Grote Markt, de Ijzerleen en de Veemarkt, dan kunnen ze ook meteen die rotconcerten afvoeren.
Zoveel lawaai in een stad, dat hoort toch niet.

Ik onthoud uit het overigens uitstekende verslag dat het perfect mogelijk is dat de tuin publiek wordt gemaakt. Voorwaarde is dat de stad gesprekken aanknoopt met de provincie en met de aartsbisschop. Ik zie daar geen populisme in, wel een eerlijke en nuttige vraag.

Bjorn, is het niet logischer om eerst de gesprekken aan te knopen en dan het resultaat wereldkundig maken ? :-) Maar blijkbaar gebeuren dergelijke zaken anders dit jaar.

De huidige coalitie is dus voor méér parkjes in de stad......waarom hebben ze dan de voorbije jaren het groene speeltuintje voor kinderen in de Lande Nieuwstraat omgebouwd in een ordinaire autoparking? en dan maar zeggen dat Mechelen 'n kinderstad is?

Zo is het naar het schijnt perfect mogelijk dat Björn Siffer hoogstpersoonlijk aan elk Mechels frietkot een tournée générale zal geven.

Uiteraard is hij hiervan zelf nog niet op de hoogte, bij deze dus wel, én zal hij gelijk beseffen dat weigeren een redelijk nefaste invloed zal hebben op zijn populariteit.

Dit is geen populisme, gewoon een eerlijk en nuttig voorstel.

Zoiets?

@Alex : :-)

@Marc1: Helemaal mee eens Marc1, tussen wat men gaat doen, en gedaan heeft gapen behoorlijke gaten. Maar dat is politiek zeker ?

Enfin ik ben voor het openstellen van de Aartbisschoppelijke tuin ...

@Björn:

Je al wanen dat je iets verwezenlijkt hebt door een mediatieke druk uit te oefenen, is een veelgebruikte politieke truc. Bovendien lijkt dat halsoverkop openstellen van de tuin veel op het communistische land weggeven aan het volk. Een gedeelte zou al een goed begin zijn.

O ja, Björn, wat is de reden waarom je bent overgestapt naar Groen? Postje? (daar gaat ie natuurlijk niet op reageren, hehe)

Michel Leriche meldt ons het volgende:

Nog een "groene" zone !

Onze politiekers zijn den "eendendries" op de Bruul vergeten! Die bouwput van Mediamarkt heeft zich volledig met water gevuld en is in sneltrein tempo een eendenvijver aan het worden.  Indachtig het "groene gedachtengoed" van onze "toekomstige(blauw-groen-kleurloze) bestuurders" moeten we dat misschien als bijkomend stadspark en/of stadstuin opnemen. De kindjes gaan dat heel plezant vinden om de eendjes eten te geven. Allé als dat dan tenminste mag hé!

Prima ID voor meer groen in den Bruul !  Zijn we ineens van die kankerput af !

En tegelijkertijd blijft onze vriend "de rat" te bezichtigen voor het shoppende publiek.

:-)

Foto Gimycko

 Ook aan de fameuze brandweerkazerne in de Dageraadstraat werd na de afbraak van twee bouwvallige huizen eind jaren 80 al eens een 'speelparkje' aangelegd. Drugdealen, smeerlapperij achterlaten,...werden er toen schering en inslag...dan heeft men er uiteindelijk slechts enkele jaren geleden maar een nieuw stuk brandweerkazerne van gemaakt...om ze dan nu binnenkort volledig af te breken en er een tuin van te maken??? De Ignace Leysens en Winston Schoeters van deze wereld zullen daar zeker niet tegen lobby'en. Wat is men eigenlijk van zin met de oude Comet-gebouwen langs de Astridlaan/vaartdijk? Groenvoorziening na sanering? Of ook een betonnen woestijn maken zoals de vader van een bekende Mechelaar ooit in een liedje placht te zingen? Maar kijk, s mans eigen zoon is nu ook betonmakelaar...s Mans andere zoon had er vast niets mee te maken dat enkele jaren geleden in een radioreclame voor een bekend Beiers luxe-automerk (waar hij nog verkoper voor was) de zinsnede 'vergeet voor een keer hoeveel geld een miljoen is' voor een kortingsactie ge(misbruikt) werd...

Leve onze fiere maatschappij en leve mijn kinderen die ik veel onzin zal besparen door ze nooit op deze aardbol te zetten ;-)

Maar laat mijn hoofdschudden en handen voor de ogen slaan u zeker niet uit het lood slaan. We hebben meer groen en vooral meer woongelegenheid nodig, Mechelen is met 80000+ inwoners immers nog steeds niet gezellig genoeg. De hele wereld met 7 miljard toch ook nog niet? Zet vooral niet in op geboortebeperking, dat zou immers politieke zelfmoord zijn en zo krijg je nooit een toffe ministerpost te pakken natuurlijk...

Zonnige groetjes van een toekomstige emigrant!