Wordt De Lepelaer heropgebouwd?

met categorie:  

   

(foto''s: Jan Smets  -  De Lepelaer uit 'Mechelen in prentkaarten' ;  Eddy Luyten)

Op de gemeenteraad van gisterenavond ontrolde raadslid Eddy Luyten een op zijn minst spectaculaire foto uit van zowat twee meter (!) van het historische huis De Lepelaer op de Zoutwerf, dat door luchtbombardementen van 1944 totaal werd verwoest, en nooit meer werd opgebouwd.  Wat rest is een lege plek op deze mooie oeverkant.  Nu bestaan er wel wat oude foto's van dit prachtgebouw, zoals deze hierboven - maar géén geeft zo'n duidelijke en klare kijk op het laatgotische monument als de afdruk die Luyten er van  liet maken... 

 

Komt er schot in de zaak?  Zou de Lepelaer dan toch kunnen opgebouwd worden?  Da's de vraag die velen zich stellen.  Gemeenteraadslid Eddy Luyten meent van wél.  De man heeft dan ook flink wat opzoekwerk gedaan.  Ik contacteerde hem zojuist.

 

 

"De foto komt uit het archief van de bekende Mechelse architect Jan Lauwers, die stierf in de jaren tachtig.  Hij was een persoonlijke kennis van mij.  Door wat zoeken heb ik de foto kunnen opsnorren.  De Lepelaer is een uniek monument.  Twee dames zijn er al een hele tijd zoet mee geweest om historische gegevens te verzamelen over dit monument.  Ik denk hierbij aan de sociale historie van het gebouw, maar ook aan een bouwhistorisch luik.  Ik heb dit hele dossier kunnen doornemen.  Toch had men tot hiertoe té weinig gegevens om aan een reconstructie te kunnen beginnen.  Het was niet mogelijk om alle elementen op een juiste plaats te situeren.  Ik wist wel dat er ooit gipsafdrukken werden gemaakt van alle speciale ornamenten.  Die kwamen terecht in het Koninklijke Archief in Brussel, waar ze blijkbaar verdwenen bij opruimingswerken.  Zo kwamen we nog géén stap verder.  Gelukkig bestonden er wel nog foto's van deze elementen.  Maar we haddenn méér details nodig!  Ik ben op het spoor gekomen van een brief uit 1985 van architect Jan Lauwers, waarin er sprake is van een oude foto van De Lepelaer.  Deze dateerde uit 1870.  Hierop zouden perfect de details te zien zijn.  Ik heb me er in vastgebeten om de foto waarvan sprake te vinden.  De weduwe van Jan heb ik gecontacteerd.  Maar waar was het archief van de architect te vinden?  Uiteindelijk ben ik bij antiquariaat Garcia Onder den Toren terechtgekomen.  Toevallig had deze man het archief ooit aangekocht.  Een deel van dit archief is verhuisd naar de Erfgoedcel van de provincie Antwerpen.  Maar de Lepelaer-foto was niet te vinden.  Jammer.  Maar..., uiteindelijk heb ik hem toch gevonden bij een vriend!  De foto is dan ingescand, en ik heb hem laten uitprinten op twee meter.  Het is deze foto die ik gisterenavond op de gemeenteraad heb getoond.  Aan de hand van deze foto kan men exact de juiste plaats van alle elementen bepalen.  Burgemeester Somers gaat de foto bij het dossier voegen.  Monumentenzorg gaat de zaak nu verder bekijken en onderzoeken.  Ik weet wel dat een grote aannemerszaak geinterresseerd is in de heropbouw.  De stad wil de grond immers verkopen.  Maar ik zou willen dat de koper de verplichting zou opgelegd krijgen om de gevel te reconstrueren.  Somers is een voorstander van de heropbouw, maar botst in het schepencollege op tegenstand.  Tegenstanders van de reconstructie spreken graag over 'façadisme', maar daar is toch niets mis mee?"

 

  (Karel Beeck)

 

Architect Karel Beeck is al jarenlang een grote autoriteit als het op Monumentenzorg aankomt.  De man raamt de kosten van de heropbouw van het historische gebouw op ruim 600 000 euro's.  Het is nu wel zo dat de stad deze kosten niet zélf zou dragen, maar dat deze ten laste zouden vallen van de privé-investeerder die de grond waar De Lepelaer ooit stond, zou opkopen.

 

 (Wim Tiri)

 

Wim Tiri is archeoloog en eigenaar van de boekhandel Archaeobook op de Veemarkt.  Hij is géén voorstander van zo'n heropbouw...

 

"Op basis van enkele stenen een reconstructie doen.  Ik denk dat er andere prioriteiten zijn dan deze gevel heropbouwen.  Waarom zou er geen modern iets kunnen neergezet worden op deze plaats?  We leven in de 21ste eeuw.  Wat weg is is weg.  Dat is dan wel spijtig.  Maar het is zo.  We moeten géén reconstructie doen zoals in de negentiende eeuw maar al te vaak gebeurde..."

 

 (Rudi De Mets)

 

Stadsgids Rudi De Mets is dan weer wél een voorstander van de reconstructie.  Daarnet had ik met hem hierover nog een babbeltje...

 

"Deze heropbouw moet er komen!  Absoluut! DOEN!   Mag ik het even stout spelen: het is goed dat er eens tegen de schenen van Monumentenzorg wordt gestampt, dat soms veel te fundamentalistisch is.  Ze hebben de plannen voor een heropbouw steeds afgeblokt omdat er zogezegd niks meer te vinden was van het gebouw.  Graag verwijs is dan naar de Pekton waar alleen maar een arduinen stenen boord overgebleven was.  Daar bestonden toch ook foto's van?  Trouwens: de bekende Keldermansvleugel van het stadhuis is ook heropgebouwd naar oude plannen, en is feite ook een interpretatie.  Nee: de Lepelaer is perfect te reconstueren.  Het is een schitterend idee.  Als De Lepelaer zou herrijzen krijgen we op de Zoutwerf een prachtige historische huizenrij die kan wedijveren met Gent!  We kunnen dan wandelen langs een 'architectonische geschiedenisles'!:  Houten gevels, de Zalm die de eerste renaissancegevel was in onze gewesten, de laatgotische Lepelaer die door Rombout Keldermans bij het begin van de zestiende eeuw werd getekend...  Ik ben ook een grote voorstander van modern, maar we moeten toch respect hebben voor ons verleden.  Wat is er mis met wat fundamentalisten 'façadisme' noemen?  Wat gebeurde er dan met Ieper na de eerste Wereldoorlog, om maar één voorbeeld te geven? En wat met de toch knappe gevelrij op de Haverwerf?   De Lepelaer heeft enorme waarde (ik verwijs graag naar de schitterende studie die wijlen Linda Van Langendonck ooit gemaakt heeft over het gebouw...).  Met deze foto en andere gegevens beschikken we nu over al wat nodig is om het monument terug op te bouwen.  Het KAN!  dus moeten we het nu nog enkel DOEN!   Ik weet wel dat enkel onze burgemeester hiervan voorstander is.  De rest van het schepencollege is tégen?  Ik vraag me af waarom?  De kosten zijn immers voor de privé-investeerder..."

 

 Ik ben benieuwd hoe dit vervolgverhaal zal verder gaan...

 

Alstaan mij ligt: terug heropbouwen dit prachtig pand!

 

Sinds april 2010 staat deze grond gratis ter beschikking. Op voorwaarde dat je ca 600.000 Euro te veel heeft om er de gevel te laten optrekken. 

Allemaal goed en wel maar er is blijkbaar nog niemand op af gekomen dan ?

Trouwens het is ook een verkiezingsbelofte van het huidige stadsbestuur om "ondermeer het Hof van Cortenbach en de Oude Zwemdok te renoveren en de Lepelaar her op te bouwen". 

Met de regelmaat van de klok komt het heropbouwen van deze gevel terug, en ik geef toe dat het een meerwaarde zou zijn voor de gevelwand op de Zoutwerf. Maar we moeten ook realistisch blijven, koken kost geld, en blijkbaar is een gratis grond de laatste twee jaren niet genoeg gebleken om dit pand te laten herrijzen.

Ik vind het wel interessant dat gemeenteraadslid en blogger Luyten de zaak terug aanhangig maakt.

Laten we als Mechelaar een beetje fier zijn op onze geschiedenis en toon die dan ook aan de buitenwereld. Een reconstructie van dit gebouw zou prachtig zijn en moet gebeuren!

Die bloementoestanden kosten de stad 480.000 €, kan da ni een beetje minder en dan wa geld in de Lepelaer steken? ;-)

Dat men de Lepelaer reconstrueert of niet, is voor mij niet het punt. Maar als je het doet kan je evengoed huis De Blauw en de oude vleeshallen op de IJzerenleen reconstrueren. Die plaatsen zijn nog steeds vrij en dat sinds WO I. Waarom het één wel herbouwenen het andere niet? Een visie van de vroede vaderen daaromtrent wil ik wel eens horen.

Wat façadisme betreft zal je nu in de 21e eeuw binnenshuis altijd moeten liegen tegenover de oorspronkelijke inrichting. Tenzij je echt een Bokrijkreplica wil bouwen zal je ' ergens ' plaats moeten voorzien voor bijv. badkamer, toilet, computerruimte, bureau enz.. In een aantal gevallen zullen de bestaande kamerafmetingen en beschikbare kamers niet meer voldoende zijn om echt hedendaags in te wonen.

De vraag die hier moet beantwoord worden is niet of een dergelijke reconstructie mogelijk is, wel of ze zinvol is. Het niet toestaan van reconstructies heeft weinig met fundamentailsme te doen. De 'moderne' monumentenzorg is zeer terughoudend als het over reconstructies gaat. Dat heeft veel te maken met de basisuitgangshouding. Monumentenzorg gaat niet over het bewaren van stenen of mooie plaatjes. Het draait allemaal om het bewaren van collectief geheugen. Daarom wordt er bij restauraties ook steeds zorg voor gedragen om de verschillende fases van ontwikkeling van een gebouw zichtbaar te houden. Kijk maar naar al die gotische kerken met een barok interieur. Het verdwijnen van de Lepelaar is (spijtig genoeg) ook een deel van dat collectieve geheugen.

De problematiek van het reconstrueren is een oud zeer in de monumentenzorg. Het klopt dat bij het begin van de 20ste eeuw historiserende reconstructie wel aanvaard werd. Voorbeelden zijn legio (de hele markt van Brugge, op twee gebouwen na, het Mechelse stadhuis, ...). Die reconstructies passen echter in een ander tijdsgewricht en hangen nog aan de 19de eeuwse ideeën bv. rond natievorming.

Het reconstrueren komt eigenlijk neer op geschiedvervalsing. Het feit dat de Lepelaar er niet meer is is het gevolg van een oorlog. Het niets ontziende karakter van de oorlog kan hierdoor goed worden geïllustreerd. Een reconstructie heeft nog andere nadelen. Zoals de 'wederopbouw' van de Pekton laat zien, mist elke reconstructie de ziel en geschiedenis die in een echt oud gebouw ligt opgeslagen. Alle sporen van 100-den jaren gebruik zijn weg. De authentieke materialen, de gebruikte technieken, de verwering door de tijd, de wijzigingen in de loop van de eeuwen... Niets van dit alles kan worden gereconstrueerd. Wat blijft is een beeld van een gebouw, iets wat men vanuit monumentenzorg in Mechelen spijtig genoeg wel toelaat door façades te bewaren zonder de gebouwen er achter (aan de Sint-Jansstraat, Drabstraat...). Bijkomend probleem is bovendien welk beeld men reconstrueert. De Lepelaar zelf is immers ook door de tijd geëvolueerd. Er bestaat dus niet zoiets als 'in zijn oorspronkelijke staat'.  

Iets niet heropbouwen is dus zeker geen kwestie van fundamentalisme. Van reconstructie zou hetzelfde kunnen worden gezegd.

Wil dat zeggen dat reconstructie nooit kan? Zoals wijlen Prof. Raymond Lemaire (de peetvader van de moderne monumentenzorg) placht te zeggen: In de monumentenzorg is er maar één dogma: er zijn geen dogma's. Zeker als er sprake is van oorlogsschade bestaan er tal van uitzonderingen (de Lakenhalle van Ieper, de Frauenkirche in Dresden, ...).

Het blijft dus dansen op een slappe koord. Voor je het weet verzeil je in Brugse toestanden, waar gedurende bijna een eeuw 'historiserende' ingrepen de regel waren. Toegegeven, het levert mooi plaatjes op, maar het heeft het gros van het 19de eeuwse Brugge is daardoor verdwenen.  Elke tijd heeft zijn noden, zijn eigen architectuur. Een kwalitatieve nieuwbouw is dus ook wat mij betreft de beste oplossing. We kunnen de middelen van de stad beter aanwenden om de talrijke monumente die er gelukkig nog staan te behouden.

Ik heb absoluut geen probleem met façadisme. Wat zou daar verkeerd aan zijn?

Het opleggen aan de grond eigenaar om de gevel her op te bouwen, tja daar kan men over discuteren. Het hem verbieden om dit te doen zou te ver gaan.

En of de lepelaer door de eeuwen heen zo'n grote verandering heeft ondergaan valt sterk te betwijfelen...Kijk, het huis van de Van Beethovens is ooit ( 1930) afgeboken voor de uitbreiding van Lamot. Spijtig wegens de verwijzing naar de grote Ludwig, maar ik heb niet de minste behoefte om te ijveren voor de wederopbouw van dat huis. Maar de Lepelaer is wel een schitterend voorbeeld van de gotiek van een welgekende dynastie van bouwmeesters en kan in confrontatie gaan met de renaissance van de zalm ( eerste burgerlijke renaissancehuis van de Nederlanden). Ik pleit ook niet voor een Bokrijk in Mechelen, maar wel voor een respect en hommage aan de familie Keldermans. Hedendaags, zoals Wim Tiri voorstelt is inderdaad een waardevol alternatief, maar riskeert op termijn als banaal te worden versleten zoals vele panden uit de periode 1960/1970, toen architecten klaarblijkelijk slechts verticale en horizontale lijnen konden tekenen. En sommige van die panden staan in de plaats van waardevolle oudere exemplaren die door de trend van toen zijn gesneuveld. Vandaag de dag vind ik de hedendaagse architectuur wel beter dan 30 jaar geleden, maar ik vraag me af hoe we over pakweg 30 jaar gaan oordelen over de realisaties van het begin van de 21ste eeuw.

Hier een foto van de Lepelaer, vermoedelijk enkele jaren vroeger (zie lange schouw en aanpalende woning)...

Het Rubenshuis in Antwerpen is ook helemaal heropgebouwd en behoort dus  tot wat men "façadisme" noemt en toch loopt men er storm voor.....dus mag de Lepelaer best gerecnstrueerd worden, net zoals de Frauenkirche in Dresden.

Er is natuurlijk maar één Rubenshuis, en meerdere gildenhuizen in de verschillende steden. Het Rubenshuis is inderdaad helemaal heropgebouwd behalve de portiek en het tuinpaviljoen. 

Wat is er in Mechelen zo uniek als het Rubenshuis ? Wat daar in Mechelen in de buurt komt is de wijzerplaat van de Sint-Romboutstoren. Dat is uniek en een reconstructie kost niet meer dan een gevel van een Gildenhuis. :-)

Ik vind dit een moeilijke.  Over façadisme werd hier onlangs nog een discussie gevoerd, waarbij ik het standpunt aannam dat moderne monumentenzorg in mijn ogen altijd wel iets heeft van façadisme - wat ik dan weer niet noodzakelijk negatief vind: liever stijlvol façadisme met respect voor het verleden, dan lelijke nieuwbouw en omhoog gevallen 'architectuur'. 

An sich ondersteun ik dan ook de idee om De Lepelaer her op te bouwen.  Het moet mogelijk zijn om op basis van de bewaarde restanten en de foto's die men heeft een gevel te reconstrueren die op zijn minst een impressie geeft van hoe de 'echte' gevel er ooit heeft uitgezien.  

Maar, first things first, ik sluit me graag aan bij Peter en zou er dus ook willen voor pleiten om eerst werk te maken van het herplaatsen van de wijzerplaten op onzen toren.  Daar kan een zéér getrouwe reconstructie van gemaakt worden en het zal niet meer kosten. 

Ik vind de link niet tussen lepelaar en wijzerplaat. Kan iemand mij daarbij helpen.

@Marc1. Inderdaad, als er één stad in Europa is die tijdens de gruweljaren al haar hystorische gebouwen heeft verloren dan zal het wel Dresden zijn. En ze zijn bijna allemaal in de oorspronkelijke stijl heropgebouwd. Dus het kan met goeie wil.

Daarom vind ik de voorzet van collega Luyten uniek en getuigend van veel liefde voor zijn stad.

 

@GL De link tussen Lepelaer en wijzerplaten is toch evident: het gaat telkens om een reconstructie van een stukje Mechels verleden op basis van bewaarde restanten en historische bronnen.  De initiatieven staan natuurlijk los van elkaar en het ene hoeft niet per se onder te doen voor het andere, maar qua authenticiteit en uitstraling én praktische haalbaarheid, denk ik dat het herplaatsen van de wijzerplaten op de Sint-Romboutstoren een klein streepke voor heeft.  

Maar..... als beide projecten er door kunnen komen, graag!

Nu LiveNation, AlkenMaes, Brunel Engineering, e.a. onderdak hebben gevonden op de Stephenson Plaza in Mechelen-Noord en RodeKruisVlaanderen & Kluwers-Samson zich netjes hebben ingeplant achter het station, blijft de vraag welke firma een nieuwe Lepelaer mag vullen ?

Een mogelijk nieuwe  kinderbibliotheek zal wel mee ingeplant worden in de grotere bibliotheekplannen voor de Predikherenkerk en een mogelijk nieuwe Lepelaer is niet direct de ideale woning voor een modern jong gezinnetje met kleine kindjes.

Ge kunt er misschien ook een deel van het ambtenarenkorps of het (binnenkort mogelijk nieuw verkozen) schepencollege in onderbrengen.

Over die link tussen Lepelaer en de wijzerplaten moeten we eigenlijk niet discussiëren. Beide projecten zijn nuttig voor de stad. Qua zichtbaarheid en bekendheid daarentegen: uitpakken met het grootste torenuurwerk, de massiefste gotische keldermanstoren en de beroemste beiaard ter wereld, en dat alles zichtbaar vanop de E19, wat kan daar nu nog tegenover gesteld worden?

 De plannen voor de wijzerplaten liggen klaar en zijn  een logisch vervolg op de eerdere restauratie van het inwendige mechanisme (2009)  Wanneer de indeling des tijds weer aan de buitenkant kan afgelezen worden kan de restauratie als geheel voltooid beschouwd worden. In het geval van de Lepelaer moet men van 0 beginnen. Wat er achter de gevel van de Lepelaer zal verschijnen, waarschijnlijk een nieuwbouw dat niet veel te maken heeft met de voorgevel. Achter onze wijzerplaten zit nog steeds een authentiek mechanisme dat vandaag de dag weer perfect functioneert en wacht om de tijd aan de buitenkant te laten zien, idd van op de Antwerpsesteenweg, Leuvensesteenweg, perrons Nekkerspoel, perrons station Mechelen, en misschien nog het spectaculairste zicht van uit de Keizerstraat, wijzerplaat oost.

Om nog maar te zwijgen over het feit dat Mechelen hier de wereldpers mee zal halen. 

De Grote Zalm en de Lepelaer waren de "twee grote broers van de Zoutwerf".

Inderdaad misschien tijd om die ene grote broer terug op te halen.

:-)

zo zie ik het nu ook se Gymicko

@Nick Ik ben een groot supporter van de plannen om de wijzerplaten terug op onze toren te hangen, maar met de hier en daar gedane stelling dat dat dan meteen ook de grootste klok ter wereld zou zijn, zou ik toch opletten.  

Misschien kan je nog een onderscheid maken tussen skeletwijzerplaten en andere types, en allicht gaat voormelde stelling wél op voor Europa, maar in het algemeen gaan ze er sinds enige tijd in Saoedi-Arabië prat op de grootste klok ter wereld te hebben, in Mekka dan nog wel.  Deze klok heeft een diameter van 46 meter en zou zichtbaar zijn vanop 25 km afstand... iets verder dus dan de Keizerstraat en den Antwerpsesteenweg.

Wat niet wegneemt dat de onze nog altijd één van de grootste en alleszins de móóiste ter wereld zou zijn.  In Mekka hebben ze er uiteindelijk geen prachtige historische toren en geen twéé beiaarden bij.  Zolang er geen rijke oliesjeik op dat idee komt tenminste... ;-)

 

Even denken. Stel dat men in Brugge niet een eeuw lang zo consequent aan façadisme had gedaan, zou het aantal toeristen dat daar de stadskas helpt spijzen ook nog groter zijn dan bij ons? Ik denk het niet...

 @ Kevin, Het gaat idd om de skelet wijzerplaten. Volle wijzerplaten zijn er ondertussen wereldwijd grotere. Op facebook/sintromboutstoren staan momenteel foto's van de 4 windstreken. Helaas zijn ze niet van de beste kwaliteit. De afstand tussen torenmuur en wijzerplaat maakt de constructie uniek in zijn soort, vooral noord-zuid. De loopbruggen die richting middelpunt lopen om onderhoud te doen aan de wijzer as zijn recent ontdekt. Deze bruggen zitten in de wijzerplaat verwerkt en hebben zelfs een leuning. 

Blijft de vraag of dat we uberhaupt nog een klok met grote en kleine wijzers nodig hebben.  Iedereen heeft wel een "clock" op zijn iPod, iPad of iPhone, die hij of zij dan nog kan wijzigen in analoog of digitaal.  En meestal zit er nog een timer bij ook.

Die lege plek op de Zoutwerf daarentegen...

zolang op die loopbrug de torenwachter moet kruipen en niet het kathedraalspook, is't voor mij allemaal goed ;-)

ik ben beetje een leek... ik passeerde gisteren op de hoogbrug en gooide een zicht op de haverwerf en zag niet meteen een 'gapend gat' waar de lepelaar moet komen, of zit het achter het draaitje? (en is het het grote huis achteraan links op de foto hierboven?)

inwijkeling, i know...

@ Lies : Kijk eens hier...

 @ Gimyco, Bekijk het vandaag eerder als kunst in de openbare ruimte. Waarmee ik zeker niet wil zeggen dat ze niet juist zal lopen. Zij zal zeer juist lopen en dat hebben we eigenlijk nog steeds te danken aan overgrootvader Michiels (1860) 

@ Nick : Met de phrase "kunst in de openbare ruimte" wil ik je nog wel volgen.

Maar uiteindelijk was de klok op onze Ouwe Reus een staaltje van spitstechnologie uit... de tweede industriële revolutie !  In de 19e eeuw reden de treinen nog stipt op tijd, maar liepen de Mechelaars nog niet met een horloge rond hun pols.

Net zo min als het opbouwen van de Lepelaer rechtstreeks economisch nut heeft, is dat het geval met het reconstrueren van de wijzerplaten.

Je kan het zien Gim, als ZEN: Zonder Economisch Nut :-)

Ik ben - uiteraard - pro torenuurwerk.  Dit zou het prachtige sluitstuk vormen van een jarenlange restauratie.  Dit gaat verder dan gratuite nostalgie.  Dit is eersherstel voor ons teloorgegaan erfgoed: een stukje verbluffend technisch vernuft. 

Maar.., hoewel ik niet steeds een grote fan ben van façadisme, wil ik toch een lans breken voor de heropbouw van de Lepelaer.  Heel zeker.  Het zou het plaatjse van de Haverwerf compleet maken.  Ik pleit dus voor de reconstructie.  Hier kan en mag het heel zeker.   De mogelijkheden om dit historisch correct uit te voeren zijn er.  Doen dus!

Geen 'of'-verhaal, maar een 'en'-verhaal: uurwerk én Lepelaer.   ;-)

Als we De Lepelaer opbouwen kunnen we het aangename (voorgevel) combineren met het nuttige (achter de voorgevel).  Met dat nuttige bedoel ik een economische activiteit.

Het gebouw zal dus niet direct behuisd worden door een jong gezin met kinderen, maar bijv. een (exclusief) advocatenbureau zou wel kunnen.  De Lepelaer als naamkaartje kan zeker tellen !

Ne "Janssens, Janssens en Peeters - advocaten - Huys De Lepelaer - Zoutwerf - Mechelen" als het ware.

Iets in den trant wat vastgoedspecialist Quares heeft gedaan met huis Den Duytsch op de Korenmarkt, maar dan, op elke verdieping van de Lepelaer, volgestouwd met in-leder-ingebonden wetboeken en dure advocaten-maatpakken met dito pruiken.

Gim, wat dacht je bijvoorbeeld hier van : voor alle moeilijke aangelegenheden slechts één adres  " Zakenkantoor Eddy Luyten ". Moet kunnen. 

Wel, Louis, als ik zo die foto van Mijnheer Luyten bezie ( jasje - dasje - duur hemd & properkes gekamd ), dan is "Zakenkantoor Eddy Luyten" zéker een optie voor De Lepelaer.

Zakenkantoor Luyten, Luyten & Goovaerts

Huys De Lepelaer

Zoutwerf - Mechelen

Dat klinkt top-notch !

:-)

 @ Gimycko, Laat ons dan maar eerst even afwachten hoe de Pekton het er economisch van af brengt, niet dat ik er  niet alle vertrouwen in heb, dat heb ik wel. Maar toch even afwachten. Ik begrijp heel goed jou standpunt maar huisjes en geveltjes, houten geveltjes en gotische gebouwen en Renaissance gebouwen, dat hebben we allemaal al, en ook in andere steden. Onze wijzerplaten kennen echt geen gelijken, en zullen het toerisme ten goede komen. Zullen de toeristen naar Mechelen komen om te kijken wat er zich achter de gevel van de Lepelaer bevindt? Als je het mij vraagt zal Mechelen er economisch meer wel bij varen met de wijzerplaten als met het reconstrueren van een "belangrijke" gevel. 

Maar zoals hier eerder al gezegd, als het even kan, en,en 

Met alle respect, mijn beste Nick, maar bedenk wel dat je een wijzerplaat (al is ze de grootste van de wereld) niet direct kan gaan vergelijken met - ik zeg maar wat - de Jubelklok.

Toeristengewijs, natuurlijk...

Ik blijf het toch een anachronisme vinden: een wijzerplaat op een kathedraal. Laat uiteraard niet weg dat het leuk oogt. Maar, on-topic, façadisme of niet, ik kan me bij Jan Smets aansluiten dat dit een en-en verhaal moet zijn!

Naar mijn mening is de toren mooier zonder de wijzerplaten maar als er mensen zijn die daar voor willen betalen .........het zij zo, dus kan de Lepelaer net zo herbouwd worden als er anderen voor betalen.

en naar wat komen toeristen kijken in een stad? naar een glazen bak zoals het huis van de Mechelaar, of de Zeeridder en de auquarium op de Grote Markt?

toeristen willen mooie dingen zien zoals onze kerken en gebouwen..;en daar kan de Pekton en de Lepaelaer gerust deel van uitmaken (zonder echt antiek te zijn).

@ marc1 :

De nieuwe Pekton is leuk, maar hij mist nog wat ziel.  Hij ziet er, op dit moment, nog zo "spiksplinternieuw" uit.

Foto Gimycko

Beste Nick, wat we bijvoorbeeld nog achter die gevel zouden kunnen steken zijn de herinneringen aan onze kazernes en kruitfabrieken. Kazernes hadden we er vorige eeuw heel wat. De Lobbe, Dossin, Baron Michel en anderen. En van kruit wisten de Maneblussers ook wel wat. Dus een museum van de houten soldaatjes zou toch wel iets heel speciaals zijn. Dit in het geval het zakenkantoor zou worden afgeschoten natuurlijk. 

We kunnen dat museum dan ook nog laten subsidieeren door het minsterie van landsverdediging of oorlog zoals je wil.. 

@Allen, persoonlijk had ik het over de reconstructie van de "gevel" van de Lepelaer, dus niet de reconstructie van gans het oorspronkelijk gebouw. Er zou bijvoorbeeld met de integratie van deze gevel in een nieuwbouw een viertal luxe-appartementen kunnen gecreeerd worden. Het betreft hier wel een van de mooiste en rustigste plaatsen van onze stad (tussen 11 en 18 uur:-)).....

@ Eddy : Geen zakenkantoor, dus ?

;-)

 Eddy, dat is wel heel duidelijk. Het gaat hem dus over wie een redelijke subsidie op tafel legt om die gevel te bekostigen. Zal wel een beetje geld kosten maar tegenwoordig wordt toch tegen alles en nog wat geld geplakt. De stad kan er alleen maar beter van worden zoals ge zegt tussen 11 en 18 uur. Enne tussen ons, dat van die 600.000 zal wel fel overdreven zijn zeker. Komaan Bart, laat u niet kwellen.

 Ja hoor! Heropbouw! Absoluut. En kost het 600.000 euro? De afschuwelijk lelijke brug, de 'Lamottige' brug, kostte bijna 500.000 euro. Het is onbegrijpelijk dat iemand die met de archeologie begaan is, pleit om er een modern gebouw neer te poten. Mechelen staat nu al wel vol genoeg met hedendaagse walgelijke gebouwen, zwarte of glazen tempels zonder ziel, disharmonisch het oude hart van de stad ontwrichtend.

Bart Somers zegde me ooit dat die gevel zou heropgebouwd worden. Waar wacht de stad nog op? Eidenlijk eens een goed plan, dat ze het uitvoeren. Zo'n projecten betalen zichzelf op termijn want ze trekken toeristen aan. De voorbeelden in het buitenland spreken voor zich met als meest opvallende Dresden. Daar strompel je over de toeristen die de heropgebouwde monumenten bewonderen. Zo hoort het. 

Inderdaad Dresden aan de Elbe waar men er na de val van de muur in geslaagd is heel zijn patrimonium terug op te bouwen. Zwinger, Brûhlse Terassen, Furstenzug, Semperoper, Frauenkirche en nog zoveel meer mooie gebouwen werden aan de hand van oude foto's waarheidsgetrouw heropgebouwd. Nu opnieuw verezen uit zijn puin een van de mooiste steden ter wereld. Waar de Dresdner bewindslieden geen geld ingestoken hebben zijn dingen zoals de " Lamottige brug " bijvoorbeeld. Inderdaad bijna 500.000 euro voor de katz. Schoolvoorbeeld van slecht bestuur ? Moet ieder maar voor zich uitmaken.  

Als de overheid iets doet kost het altijd fortuinen: wat is de prijs van de heraanleg van het plein aan Coloma? Nauwelijks klaar en er werd reeds ettelijke keren terug opengebroken: try-and-error dat veel geld kost. Aan het esdoordplein wordt het groen heraangelegd: als ik me goed herinner 280.000 euro. Is een grasperk zoveel geld waard? Als de aanleg van een gazon zoveel mag kosten in een buurt die geen enkele economische meerwaarde oplevert (hoeveel belasting hebben de 'begunstigde' bewoners ooit betaald?), dan is de prijs voor de Lepelaar zeker een goede investering.

Bokrijk en Brugge mogen dan fake zijn, ze leveren een enorme economische meerwaarde: dat zijn jobs, inkomen en welvaart. Mechelen beschikt over een enorm potentieel historische panden waarvan een deel nog steeds staat te vervallen. Een deel is helaas verloren gegaan en de moderne functionele gebouwen verstoren enigszins het totaal beeld.

Prijzen zijn relatief, vooral in de bouw: vergeet niet dat bouwen duur is omwille van de arbeidsintensieve aspecten: uurlonen zijn doorslaggevend en daarvan gaat  drie kwart naar de staat in de vorm van taksen en sociale bijdragen.

Ik ben voorstander van een heropbouw: prachtig initiatief om met de foto op de proppen te komen! In de heropgebouwde historische kern van Dresden zul je geen kakefonie van architectuur vinden en de armtierige gruwels uit het DDR-tijdperk zijn verdwenen. Ik kan alleen maar hopen dat ook in Mechelen de armtierige stempel van de jaren 50-60 ooit uitgewist wordt.

 

Gaat het over het herstel van origineel erfgoed, en dan moet de wijzerplaatmaffia er weer dat mottige uurwerk erbijhalen dat juist de unieke, originele Romboutstoren-look zal verminken. 

Kan iemand mij vertellen of er partijen zijn die dat uurwerk in zijn programma staan hebben, dan weet ik al zeker voor wie niet te stemmen

[off-topic] Het  is niet abnormaal dat als we het hebben over herstel van origineel erfgoed dat het torenuurwerk ter sprake komt. De toren is namelijk van bij  de start  gebouwd met een torenuurwerk in gedachten. En sinds eeuwen hangt het uurwerk aan de toren.

Mooi of niet ? Iedereen zijn eigen mening. En om het nu te hebben over een maffia ...? Dat is weinig respectvol en laat ik voor jouw rekening.

Maar de argumenten die hier aangedragen worden om de Lepelaer op te bouwen, gelden in veelvoud voor het torenuurwerk. Zal er extra volk komen kijken naar een heropgebouwde gevel van een belangrijk gildenhuis ? Allicht.

Enfin, leg gewoon de authenticiteit en uitstraling én praktische haalbaarheid van beide projecten een keer naast elkaar.

En tenslotte, ik heb geen weet van een torenuurwerk in een partij-agenda, maar als u de poll bekijkt waarin 90% van 1020 deelnemers voor zijn, dan zou dat misschien geen slecht idee zijn. Het is wat het is natuurlijk zo een poll, gewoon een momentopname van mensen die willen stemmen. Ik wil dat natuurlijk niet overdrijven :-)

[on-topic] @Polle: Als je alles afbreekt (van bvb jaren 50-60), dan heb je na een tijd geen huizen meer van die periode. De volgende generatie heeft namelijk ook recht op haar geschiedenis. Het Expo stationsgebouw bewaren en van een andere functie voorzien, is voor mij minstens even belangrijk als de Lepelaer terug opbouwen of een torenuurwerk terughangen waar het hoort.

 Buiten de kwestie. Nog geen 1000 bevraagden zou dus representatief zijn voor een bevolking van 82.000 . Waar hebben we dat nog gehoord.

[weer volledig off-topic] Het is wat het is natuurlijk, zo een poll, gewoon een momentopname van mensen die willen stemmen. Ik wil dat natuurlijk niet overdrijven.

[on-topic] Hopelijk vinden we een prive-investeerder die 600,000 euro over heeft voor de gevel van de Lepelaar op te trekken. Aan mij zal het niet liggen, ik maak als gids mijn toehoorders graag attent op dit project, maar tot nu toe heb ik nog niemand gevonden met diepe zakken.

Dit is niet alleen een kwestie van iemand te vinden met diepe zakken.

Als ik het budget had en hoezeer ik de Lepelaar ook zou willen heropbouwen, ik kan begrijpen dat potentieel geïnteresseerden aarzelen: Met een dergelijk project krijg je gruwelijk veel te maken met de overheid. Die bemoeit zich met alles, eist eindeloos je tijd op voor vaak debiel advies en veroorzaakt meestal veel nuttelose kosten. In eender welk aspekt van het leven is de overheid de meest ergerlijke en zeg maar achterlijkste partner waarmee je te maken krijgt: traag, inefficient en meestal flagrant onbekwaam. In bouwprojecten is die rol van de overheid en z'n wetgeving een echte beproeving. In Vlaanderen hebben ze de allerdomste kip als minister op dat beleid gezet: krijg daar maar eens mee te maken! Een voorbeeldje: verplichte ventilatie. Als je weigert die ergelijke rommel in je woning te plaatsen is je architect verplicht je een boete te doen betalen die in de duizenden euro's kan oplopen. Je kan je voorstellen wat dat wordt met een complexer project.

Wie ervaring heeft met de overheid zal dus niet geneigd zijn zich op zulk project te storten. De wraaklust jegens de overheid kan groot genoeg zijn om ze te dwarsbomen zoals bij de eigenaar van de panden aan de Schoolstraat-Merodestraat. Die eigenaar zet de overheid te kakken, terwiijl hij de middelen had om te renoveren. Ipv samenwerking heeft de overheid gekozen voor een conflictsituatie met een schandalig uitzicht tot gevolg. Dat projecten zoals de Lepelaar geen investeerders aanspreekt, zegt ook iets hoe de regelweverij en betutteling door ambtenaren elk initiatief ontmoedigt.

Tenslotte is er ook de politiek: die is instabiel. Als je vandaag aan de Lepelaar begint wordt je morgen misschien geconfronteerd met een gans die geen elitair ogende facade voor Bokrijk aan de Dijle wil, maar liever sociale woonblokken voor haar kiezers: Boekarest aan de Dijle.

De "iel slumme mense oep 't stadôôs" kunnen op die plaats misschien de zoveelste mottige visbak  neerpoten....

Inderdaad heeft de gemeenteraad beslist om de grond te koop te stellen zonder voorwaarden, ondanks de uitdrukkelijke vraag van collega Eddy Luyten om de oorspronkelijke gevel opnieuw te verwerken in de toekomstplannen.Tevens wenste Eddy er op te wijzen dat de uittredende meerderheid voor de zoveelste keer tijdens deze legislatuur NIET in aantal was. De helden zijn blijkbaar moe.

Wedden dat de Roger er niet ver zal naast zitten met zijne visbak...

:-/

@G.L. Dat van "niet in meerderheid zijn" zal wel beteren zeker vanaf januari ? :-)

@Peter, Dat is wel iets wat onzen Bart begrepen heeft. Geen risicos  meer in de toekomst .-)

En wie dat pand heropbouwt, moet die dan 21% BTW daarbovenop betalen of 6%?

Het probleem van de btw zal zich niet stellen daar de bouwgrond verkocht werd aan een projectontwikkelaar welke tussen OLV-straat en Zoutwerf een nieuwbouw wenst op te richten. De reconstructie van de "Lepelaer" is niet voorzien.....en trouwens was "monumentenzorg" zelf geen voorstander. Begrijpe wie kan; een gemiste kans. Niet de eerste en waarschijnlijk ook niet de laatste.

 

Zouden commissies en diensten ten behoeve van allerlei bewonderenswaardige doelen opgericht worden om die doeleinden zo goed mogelijk te realiseren, ofwel om op deskundige wijze mogelijkheden te scheppen tot afwijken van de vermeende doelstellingen, ter wille van wat zonder hen moeilijker bedwingbare tegenstand zou genereren wegens overduidelijk schaden van het algemeen belang? Rapporten leveren de facto stevige rugdekking tegen zowel juridische als politieke aanrekening op de verantwoordelijken.
Natuurlijk bevorderen al die instellingen ook de euh... 'werkgelegenheid'. Wie er werkt en er de lakens mag uitdelen, weet ook wel 'wiens brood men eet' en welke hand men niet bijt.

  • Eventuele gelijkenissen van personen of gebeurtenissen berusten op louter toeval.

Some, politieke aanrekening ? Vergeet het beste man, de democratie is hier zo dood als ne pier. Even buiten de topic zou ik u willen wijzen op de commotie om het openbaar vervoer in de stad. Zij die tot twee jaar geleden de bussen in de hemel prezen staan nu op de barricaden. De SARS bijvoorbeeld . Nogmaals, wiens brood men eet wiens woord men spreekt. Capito Some. Even goei vrienden maar ik denk er het mijne van.