De waarheid over Opsinjoorke

met categorie:  

We hadden het hier al een keer over in 2007,  Maar allicht kennen we het verhaal van Opsinjoorke, onze Mechelse smijtpop, die meegaat in praalstoeten.

De Mechelse praalstoeten lokten steeds ontzagelijk veel volk naar de gewezen hoofdstad der Nederlanden. Zij gaven dikwijls aanleiding tot allerlei voorvalletjes waarvan een der meest kenschetsende zich voordeed op 4 juli 1775. Toen de ommegang gekomen was in de St-Katelijnestraat, geraakte "OPSINJOORKE" buiten bereik van het doek en kwam tussen de menigte terecht. Een der toeschouwers, een zekere Jacobus de Leeuw, woonachtig te Antwerpen in de Wolstraat, stak zijn armen uit om de pop af te weren, doch werd er van beschuldigd de "SOTSCOP" te willen roven. De Mechelaars ranselden de dader duchtig af, werd te Mechelen gevangen gehouden, wist echter te ontsnappen en keerde naar de scheldestad terug "van den hoofde tot den voet bebloet".

Op 29 augustus daaropvolgend, richtte Jacobus de Leeuw een protestbrief tot het Mechels magistraat.

Een brief dus, is deze bewaard gebleven ? Even checken bij het Stadsarchief, en bevragen aldaar. Wat blijkt ?

 

  • Het origineel heeft men nog niet teruggevonden. Mogelijk levert dieper speurwerk meer op. Als je interesse hebt kun je altijd eens langsgaan.
  • In de Chronologische Aenwijzer van 1775 (folio 94) staat er een handgeschreven kopie.
  • Wat hebben we wel ? Devolgende scans zijn afkomstig uit: HERMANS, V. 'La vérité sur Op, Signorken!'. Mechelen, 1875 (raadpleegbaar in de bibliotheek van het Stadsarchief onder nummer M.161a).

 

't Zou leuk zijn mocht de handgeschreven versie ergens opduiken.

Mooi en plastisch beschreven!  ;-)  Ik las deze brief al in de 'Gids voor Oud-Mechelen' van Marcel Kocken.  Maar ik zag de hierboven afgedrukte brief nog niet met eigen ogen.

Schiiterend, die manier van verwoorden

nu iets over eerlijkheid, heeft dien antwerpenaar ooit eerherstel gekregen?

Beste, ik ben in het bezit van een heel oude opsinjoor tekening (schilderij) met een gedicht bij op. Graag had ik dit verkocht. Kan soms iemand mij hierover meer weten te zeggen. Dit via mail. Hartelijk dank bij voorbaat

@ Jan : Lijkt de tekening / schilderij een beetje op deze ?

Late reactie : de handgeschreven brief ( eigenlijk een kopie van het origineel, zo staat er bij op het exemplaar dat ik zag)  van Jacobus De Leeuw uit Antwerpen is te vinden in het Stadsarchief; Ik heb dat ooit gezien, jaren geleden....

Hallo: 'Smets Jan' is niet 'Jan Smets'   ;-)

Maar de tekening die Gim hierboven heeft gezet, zat in een map met steendrukken over de Mechelse Ommegang.  Uitgegeven in de jaren zeventig of begin tachtig...   Tenminste als het oever deze prent zou gaan...

Er zullen er nog wel meer zijn, maar dit hier is een schilderij van Opsinjoorke van ene Delcourt uit 1958.  Er zat wel geen gedichtje bij...

BTW : Twee Jan Smets'en in Mechelen ?   Grellig.

;-)

Effe de meest voorkomende familienamen erbij halen.