Mechelen in cijfers

De Vlaamse overheid heeft een boel cijfergegevens over Mechelen uitgegeven. Bijzonder interessant voor wie begaan is met deze stad. Ze gaan over onderwijs, zorg, financiën, mobiliteit, diversiteit ... Kortom, over alles waar wij als Mechelaars elke dag mee te maken krijgen.

Download de cijfers HIER (en leg ze naast de Stadsmonitor 2011).

Ik leer alvast dat we in onze stad een hallucinant aantal auto's hebben. Als we die allemaal samenpersen kunnen we een héél hoge toren bouwen. Doen!

Benieuwd welke interpretaties nog allemaal uit deze gegevens volgen.

 

Let the games begin!

 

 Bedankt Lfys, interessante cijfers die nog van pas kunnen komen in onze wijkraad.

Lfys: (grijnst) zè ma zeker!

Lees ik dat nu goed ? Bestuurskracht. 

 Verontrustend is de enorm gestegen schuld van Mechelen. Per inwoner tussen 2006 tot 2011 met maar liefst 31% tot een historisch hoogtepunt sinds 2000. De andere centrumsteden zagen hun schuld maar met 2% per inwoner stijgen. En in de rest van Vlaanderen daalde de schuld per inwoner zelfs met 10% over dezelfde periode.

De komende legislatuur  - na alle mooie beloftes van de verkiezingscampagne tot oktober 2012 - gaat de doorsnee Mechelaar dit ongetwijfeld in zijn portemonnee voelen aan hogere belastingen, nieuwe taksen, hogere opcentiemen, en er minder investeringen voor mogen verwachten. Of we geraken weer in een situatie zoals in de jaren '80 toen de schulden van Mechelen ook ontspoorden met drastische gevolgen qua belastingen ...

@Arjan Eigenlijk zou je dit eerst diepgaander moeten analyseren om er uitspraken te kunnen over doen, maar me dunkt dat die stijgende schuld terug te voeren valt op een fundamentele keuze om het beschikbare geld hetzij op te sparen (voor de tegenstanders: krenterig te doen) of het te gebruiken voor investeringen in de stad (wat de tegenstanders dan weer 'verspillen' noemen).

Het huidige stadsbestuur kiest nadrukkelijk voor het laatste, waar men tegenover kan stellen dat enerzijds de inkomsten in de voorbije periode gestegen zijn en anderzijds de aanvullende personenbelasting lichtjes is gedaald.

Zowel voor het ene als voor het andere is iets te zeggen, maar ik denk dat het investeringsklimaat dat op gang is gebracht in de stad (en hopelijk nog lang kan en mág aanhouden) toch overwegend positieve gevolgen heeft.  De cijfers tonen alvast dat meer en meer mensen Mechelen willen bezoeken of er willen wonen en dat ook het aantal ondernemers er groeit.  

We zullen zien, zei de blinde, maar wat mij betreft is het een goede keuze om volop (duurzaam) te investeren in deze stad.  

@Arjan  Nog een aanvullende bedenking: de stijgende schuld zal allicht ook niet alléén te wijten zijn aan (te) veel investeringen, maar ook aan stijgende kosten en aan bankfiasco's waar ook andere gemeenten mee af te rekenen kregen.  Dat zijn dan weer elementen waar het lokale bestuur weinig of geen vat op heeft.

 Dat kan allemaal wel zijn dat er nuttige investeringen mee gedaan worden. Maar schulden moeten ooit eens terugbetaald worden mét rente. En de intrestlasten van bijvoorbeeld de Nekkerhal hebben de Mechelaar ook twintig jaar achtervolgd ...

Veel investeringen hebben ook weinig te maken met duurzame ontwikkeling, waarom moest er een wandelpad langs de Dijle komen? Een brug tussen de Hoogburg en Kraanburg? Een Vlietenkelder? Een ondergrondse parking naast de kathedraal? Tussen alle investeringen zitten ook veel (overbodige) prestigeprojecten.

En ik ben van opleiding economist, en onze professor economie zei altijd dat je als overheid weinig of geen vat hebt op de economie. En dat wanneer er slechte tijden aanbreken, je zeker niet nog meer geld moet uitgeven omdat je dan in een negatieve vicieuze spiraal terecht komt van stijgende rentelasten, wat in feite weggesmeten geld is dat niet voor investeringen meer beschikbaar is. En meer inkomsten door meer belastingen, fnuikt de economie dan weer opnieuw .... 

In de economische geschiedenis is er nog nooit een bewijs geweest dat je extra diep in de schulden steken uiteindelijk een economische relance heeft teweeggebracht. Massa's belastingsgeld tegen de economie aansmijten helpt in feite niet. Ik vrees dat deze schuldenberg zich nog gaat wreken, want de meeste economische crisis duren al makkelijk een decennium (jaren '30', jaren '70 tot '80, en nu sinds 2008-2009). En telkens duurde het een goeie 10 jaar om te volledig te herstellen van de crisis.