Knokige toestanden in Mechelen

In de Gazet van Antwerpen vandaag gelezen: bij de werken aan het O.L.Vrouwerkhof zijn blijkbaar beenderen aan de oppervlakte gekomen, die daar prompt begonnen rond te slingeren en al doende voor consternatie zorgden en een stadsgids van dienst choqeerden.

 

Noch die stadsgids, noch de journalist van dienst, noch onze om een reactie gevraagde burgervader schijnen echter trouwe lezers te zijn van deze blog, want vorig jaar publiceerde ondergetekende hier, in opvolging van de grootse opgravingen aan het Sint-Romboutskerkhof, een soortgelijk artikel over de knoken die aan het Sint-Janskerkhof aan de oppervlakte kwamen en die we hierboven nog eens afbeelden.

Volgens de gazet is het 'een groot mysterie' hoe die beenderen aan de oppervlakte zijn gekomen, maar zoals een pientere blogger al opmerkte als reactie op mijn artikel:

Echt onverwacht is het natuurlijk niet om daar skeletten te vinden .... op een kerkhof.

Zo is dat :-)

Dat doet mij denken aan de loden kist die bij de verbouwingen in de Minderbroederskerk werd gevonden. De arbeiders van dienst dachten dat het een (goud)schat was en braken met veel enthousiasme en dito koevoeten de kist open. Teleurgesteld gooiden ze de botten die in de kist bleken te zitten op een vuilniscontainer.

Zo ging vermoedelijk het stoffelijk overschot van Margareta Van York verloren.

Een verhaal dat men misschien nog eens tegen Louis Tobback moet vertellen?

Leuk verhaal, oudmechelaar... hoewel.  Denk dat ik toch maar ga voor crematie, op ne container eindigen of daar zo in mijn blootje op ne gazon annex hondeweide liggen te liggen, lijkt me ook maar niks ;-)

Hallo Kevin, het gaat niet over het mysterie dat er botten liggen op dat kerkhof. Dat weet iedereen. Het gaat erover dat ze nu plots aan de oppervlakte komen, na de recente heraanleg daar. Je hebt het verhaal dus niet goed gelezen makker

Dag Sven, dus tóch een bloglezer.  Ik had niet anders verwacht hoor, maar we mogen toch eens lachen he ;-)

Ik las de verkorte online versie van je artikel maar had nog niet de kans om het volledige artikel in de krant te lezen, dat zal voor straks zijn.  Ondertussen wou ik gewoon eventjes aangeven dat deze 'vondst' gelet op de geschiedenis van het plein inderdaad vrij gewoon is en dat een 'ernstig onderzoek' me dus niet echt nodig lijkt.  Misschien niet proper dat die aannemer het terrein zo achter gelaten heeft, maar alleszins, als je op een oud-kerkhof een schup in de grond steekt valt het wel te verwachten dat daar knoken naar boven komen en dat die eens te beter zichtbaar worden als de grond er rond wat wegspoelt.

Bovendien: als het stadsbestuur inderdaad heeft beslist om die resten te herbegraven op de stedelijke begraafplaats, dat ze dan maar plaats vrijhouden voor de Mechelaren die op het Sint-Janskerkhof lagen en er sinds mijn artikeltje op deze blog nog steeds liggen.  

Als ze ondertussen nog niet gaan lopen zijn natuurlijk. Dàt zou pas een mysterie zijn ;-)

Alleszins een leuk artikel, uit het leven gegrepen en met een knipoog... zo hebben we ze graag!  Bovendien nemen andere media jouw berichtgeving, zoals wel vaker gebeurt, maar wat graag over.

Het heeft allicht iets te maken met de regenval van de laatste dagen. Als ik in mijn tuin werk, vraag ik me ook altijd af waar al die steentjes altijd weer vandaag komen. Het regent, de grond spoelt weg, en de harde delen komen bovenaan. 

Enfin, das mijn gedacht.

Vermoedelijk is de grond die men gebruikt heeft om daar op te vullen dezelfde die men er heeft weggegraven, maar dan uitgezift. Uiteraard komen er nog wat stukken mee, in dit geval naast wat steentjes ook beenderen, en die zag je dus liggen. Gebeurt wel meer, haast niet te vermijden en niks speciaals eigenlijk.

Ik heb dit in november al op de foto gezet,.... verbaasde me er al over...

Nu men bezig is met mensenlijke resten in de stad, zou ik volgende vraag willen stellen. Bevinden de resten van Margareta van Oostenrijk zich nog altijd onder het koor van Sint-Pieters? Soms wordt gezegd dat ze verdwenen zijn tijdens de aanleg van de vloerverwarming van de kerk. Met dank voor een antwoord.

Nog over menselijke resten, maar onder voorbehoud. In de gevangenis van de Lierste steenweg zijn bouwwerken aan de gang. Men 'zou' menselijke resten hebben opgegraven.. Waar of niet? Indien werkelijk zo, kan men naar de oorsprong gissen. Eerste versie. Op die plaats heeft de kerk van Sint-Niklaas gestaan, afgebroken in de geuzentijd. Liet een rijke lakenwever van de Pennepoel zich in de kerk begraven? De gewone mens werd begraven op het kerkhof van Sint-Niklaas dat lag waar nu Telenet gevestigd is. Tweede versie. De beulen van Breendonk werdedn op de koer van de gevangenis terecht gesteld. Waar ze begraven werden is geheim gehouden.

Laat archeologen de ouderdom van de resten bepalen kan men zeggen. Daarvoor moet eerst de 'zou' verdwijnen uit bovenstaande tekst.

 

  •  

a.u.b.zeg laat de doden met rust 

 Wijze woorden van een oude man.

Toen de markt van Haacht heraangelegd werd (omstreeks 2003) lagen de skeletten ook voor het rapen. Tijdens eetdagen in de parochiezaal probeerde de kinderen al spelende de skeletten terug samen te stellen. Werklieden maakte er een sport van om doodshoofden naast elkaar te zetten op de kerkhofmuur. In kleinere dorpjes gebeuren dus soms nog andere dingen. Het is ondertussen alweer 10 jaar geleden, misschien zou het daar vandaag ook anders aangepakt worden.

Logisch dat als je op een voormalig kerkhof gaat graven er resten naar boven komen. Zeker na een regenbui. In Haacht duurde het destijds enkele weken vooraleer er actie ondernomen werd.

 Waar de beulen van Breendonk begraven werden, weet ik niet. Ergens binnen de gevangenis? Best mogelijk.

Maar ze werden wel niet terechtgesteld op de binnenkoer van de gevangenis, maar op de binnenkoer van de nu verdwenen Generaal Delobbekazerne, recht tegenover De Dossinkazerne.

Op http://www.mechelenblogt.be/2006/04/opdat-wij-niet-vergeten werd daar al eens dieper op ingegaan.