Busje komt zo... (of toch niet helemaal)

met categorie:  

  

(foto's: Jan Smets)

Er heerste deze morgen een opmerkelijk drukte aan ons centraal station.  Daar kon je niet naast kijken.  'Stop de afbraak van het openbare vervoer!': Met deze leuze werd actie gevoerd tegen het besparingsplan van De Lijn. 

 

De vooropgestelde besparingsplannen van De Lijn zijn in het verkeerde keelgat geschoten bij heel wat Maneblussers.  Het gemor hierover konden we de laatste weken overal horen.  Gisteren was er nog een persconferentie van De Lijn en het stadsbestuur over het gewijzigde busaanbod dat vanaf 15 augustus in werking treedt.  De Lijn moet in Vlaanderen 60 miljoen besparen, en onze stad moet het voortaan met twee miljoen minder doen.  Burgemeester Somers benadrukte dat hij samen met schepen van mobiliteit Karel Geys  op een constructieve manier heeft samengezeten met de mensen van De Lijn,om hier en daar bijsturingen te doen.  We laten het aan de publieke opinie om te oordelen of dit voldoende is...  Positief is wel dat er een nieuwe randparking wordt voorzien voor 1000 auto's tussen de Nekker en Utopolis.  Met een pendelbus via het jaagpad langs de Dijle kan de afstand overbrugd worden...

 

Voor de actievoerders vanmorgen is dit duidelijk NIET genoeg.  Ik krijg inzage in het pamflet dat Freddy De Wilder (secretaris ACV-Openbare Diensen), Luc Vervoort (ACOD-TBM) en Els Madereel (secretaris ACLVB) samen hebben opgesteld.  Ze richtten hun open brief aan de stadsbesturen van de provincie Antwerpen.

Hierin geven ze te kennen dat ze wel beseffen dat besparen geen eenvoudige oplossing is.  Maar dat De Lijn zo grondig moet snijden begrijpen ze minder.  Door deze besparingen dreigt De Lijn voor veel gebruikers niet langer een valabel alternatief te zijn, en gaan er velen noodgedwongen opnieuw kiezen voor de auto, met alle gevolgen van dien.  Daarnaast komt er een toenemende vervoersarmoede: wie zich geen waten kan veroorloven kan bepaalde verplaatsingen niet meer maken.  Niet alleen de reiziger en het personeel, maar alle inwoners worden de dupe van het besparingsverhaal.  Het mobiliteitsdebat dat vandaag wordt gevoerd is volgens hen louter en alleen een debat over centen.  Daarom willen de drie vakbonden samen met tal van middenveldorganisaties pleiten voor een kwalitatief hoogstaand openbaar vervoer dat deel moet uitmaken van een sociaal beldei.  Dit openbaar vervoer zal de leefbaarheid van onze maatschappij mee bepalen.  Het aanbieden van openbaar vervoer is en blijft volgens de initiatiefnemers een publieke opdracht. 

 

De actievoerders vragen aan de politici dat ze een negatief advies geven voor de besparingen, en dat ze een sterk signaal geven dat ze niet akkoord gaan met de teloorgang van het openbaar vervoer.  Want hierdoor gaat men reizigers treffen door afbraak van het aanbod, overvolle bussen en oncomfortabele overstappen en langere reistijden.

 

  

  

                    (Emmy Reniers)

 

Emmy Reniers is een vijftiger van de wijk Coloma.  Ze voert graag mee actie omdat het aanbod van de bussen vanuit de rand naar het centrum sterk wordt beperkt.  Ze vreest dat een aantal mensen moeilijk of niet meer op hun werk kunnen geraken.  "Ook voor gepensioneerden wordt het moeilijk om nog boodschappen te doen in de stad.  Nu ben ik zelf nog mobiel, maar er komt een tijd dat ik ook zal moeten gebruik maken van het openbaar vervoer.  Wat dan?  De politiek promoot het openbaar vervoer, maar anderzijds wordt het afgeschaft..;  Hoe kan men dat rijmen?"

 

 (Lodewijk Van Eyken)

 

Lodewijk Van Eyken is een krasse kerel van 86 jaar, die nog alle dagen op stap is met de fiets.  Hij is een geengageerd man die als 'peter' een stukje openbaar terrein van 3,5 are onderhoudt in zijn wijk (Hij woont in de Rietstraat).  Als hij iets ziet onderweg dat fout is, schrijft hij hierover naar de burgemeester.  Bovendien  zet hij zich mee in voor het onderhoud van de Kruidtuin.  "Ik vind de besparingsplannen heel erg voor mijn leeftijdsgenoten.  De bus moet voor senioren niet gratis zijn.  Vraag ze een klein bedrag wat doenbaar is voor mensen die moeten toekomen met een pensioen van 800 of 900 euro...  Maar schaf deze dienstverlening toch niet af!"

 

 

Emmy Vermeulen hoeft niet zonodig op de foto, maar wil wel haar mening kwijt.  Ze pleit wél voor kleinere bussen in de stad in plaats van grote.  Maar wél wil ze ook dat de verdeling van het busverkeer gespreid wordt over de straten van het centrum, en dat er geen uitzonderingen worden gemaakt voor sommige actievoerende straten.  Maar zéker wil Emmy dat de bussen de ziekenhuizen kunnen bereiken.  Ook wil ze dat de bus stopt aan de Sint-Jan Berchmanskerk, want daar komt er geen enkele voorbij.  Bovendien wil ze voldoende bushokjes, zodat mensen niet in de kou hoeven te wachten.  "Maar een kleine bijdrage van de senioren: daar heb ik niks op tegen..."

 

     

(links: Dirk Tuypens - rechts Freddy De Wilder)

  

 

Gisèla Baltzar en Alex Nijs zijn van Kretenborg, en zestigers.  "Wij zijn niet per se voor een gratis busvervoer voor senioren.  "Een kleine bijdrage willen we best betalen.  Maar deze besparingen zijn een schande.  Ik begrijp dat sommige lijnen misschien minder frequent moeten rijden, maar gewoon afschaffen is té drastisch.  Het is héél erg dat bepaalde plaatsen nu niet meer kunnen bereikt worden, zoals het kerkhof of rusthuis Den Olm.  Het afschaffen van Lijn 3 vinden we niet kunnen!" 

 

(Gisèla Baltzar en Alex Nijs)

(Jeanine De Wit en Aloïs Verschueren)

 

Jeanine De Wit en Aloïs Verschueren zijn Bonheidenaars.  Ook zij hebben het moeilijk met het afschaffen van lijn 3, die door het centrum kwam.  "Hoe moeten we nu ook Imeldaziekenhuis bereiken, of den Olm?   Er mogen best bussen tussenuit vallen, maar afschaffen is toch té! "

 

  

(Roger Merckx en Veerle Eyckmans)

 

Roger Merckx, die voorzitter is van OKRA-noord en in de wijkraad Kauwendaal zit, is boos. "Hoe gaan mensen nog in de stad geraken van Kauwendaal?  Jongere senioren zal dit nog wel lukken.  Maar oudere?  Deze wijk wordt een levend kerkhof!  En wat met de schoolkinderen nu er geen bus meer zal komen via Kauwendaal?  Bart Somers belooft wel nog verbetering, maar ik wil dit eerst toch zien!  Hoe gaan senioren nog kunnen deelnemen aan activiteiten in de stad?  Hoe gaan ze op doktersafspaak kunnen in het ziekenhuis?  met een taxi?  (en wat kost dat dan!).  Hebben al die senioren dan 40 jaar gewerkt voor de sociale zekerheid, om die nu zo te zien afbrokkelen?  Het is een schande!"  Alles wordt afgestemd op jonge en mobiele mensen met een auto.  Ouderen die aangewezen zijn op openbaar vervoer zijn serieus de dupe!"

(nvdr: sinds gisteren is het wel bekend dat Kauwendaal toch om het halfuur een busdienst zou krijgen...)

 

Veerle Eykmans van seniorenwerking S+ van de provincie Antwerpen beaamt dit.  ""Dit gaat de vereenzaming van de senioren in de hand werken.  De stad zou beter met De Lijn moeten samenwerken om de gelden efficiënter te beheren..."

 

  

 

Overvolle bussen worden een groot probleem, stelt Freddy De Wilder.  "Ouderen en kinderen zullen weinig comfort hebben , laat staan zitcomfort. Ze kunnen zich moeilijk vasthouden.  En nu zijn er al regelmatig valpartijen.  Overstappen wordt moeilijk en het reistraject wordt langer.  op zaterdag zal de frequentie van de pendelbussen minder zijn.  En ook begrijp ik niet goed waarom het idee van de randparking gekoppeld wordt aan een citybus, en waarom hiervoor het jaagpad langs de Dijle zal worden opgeofferd..."

"Besparingen?  tegen duurzaamheid?  Betaalbaar privévervoer: stijgende brandstofprijzen en groene fiscaliteit buigen het gedrag van mensen om naar openbaar vervoer dat minder beschikbaar wordt?  Ik begrijp dat niet." 

 

 

Nee - Het is duidelijk: de 'aanpassingen' van De Lijn worden bij de reiziger heel moeilijk verteerd.  Dat was heel erg merkbaar vanmorgen.

Wordt vervolgd...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het jaagpad langs de Dijle opofferen voor de pendelbus. Dit pad is nu totaal verkeersvrij en wordt vooral gebruikt door wandelaars met kindjes en honden. Dit stukje natuur opgeven ten voordele van De Lijn vind ik fel overdreven. Ik zie het praktisch gezien ook niet mogelijk om over dit pad bussen te laten rijden en tegelijk wandelaars veilig van de rust en het groen te laten genieten. Er zijn toch wel andere mogelijkheden zeker burgemeerster Somers om aan die gratis randparking te geraken?

Jaagpad opofferen voor een bus lijkt me logisch. Zoveel bussen komen er nu ook niet meer langs :-/.

En verder:

 

De actievoerders vragen aan de politici dat ze een negatief advies geven voor de besparingen, 

Dat terwijl de ganse gemeenteraad (+oppositie) de plannen van de Lijn al had veroordeeld. Tja ...

Persoonlijk denk ik dat de besparingen van de Lijn een super-prioriteit moeten zijn van Burgemeester en Schepenen. Heeft er iemand meer inzag over de persmededeling over het plan van De Lijn van eind deze week ?

 

Hebben we nog bussen ?

en deze zelfde middag werd de reiziger er getracteerd op een flashmob gewijs Mozart-duet door 2 bevallige zangeressen.

" De actievoerders vragen aan de politici dat ze een negatief advies geven voor de besparingen ".

Inderdaad, maar laten we de zaken niet vooruit lopen. In ieder geval heeft het Vlaams Belang een politiek debat aangevraagd op de gemeenteraad van volgende dinsdag. Het is echter betreurenswaardig dat het college via de media nu reeds haar standpunt naar buiten heeft gebracht.  

Dat komt ervan als je geen privatisering toelaat. Als je voor de goedkoop wil en gecontrolleerd door de staat betekent dat belasten (prijzen omhoog) en/of besparen (snijden in aandbod). Meestal is dat dan een en-en-verhaal: de combo van die twee. Als er nu eens stedelijke maatschappijen de Vlaamse monopolie van DeLijn overnemen, dan krijg je gegarandeerd aanbod.

In alle andere landen hebben ze geprivatiseerde vervoersdiensten. Ik begrijp niet waarom dat hier dan niet kan. Het wordt er zeker niet goedkoper op, maar dan heb je tenminste AANBOD en KWALITEIT.

Ik reisde nog eens sinds jaren met de bus en het was allesbehalve een vriendelijke service. Beklemmend (nochtans is er een maximumcapaciteit in de bussen) en zuur. Zo maak je OV niet aantrekkelijk en het is vreemd dat onze groene en rode jongens daar niet bewust van zijn.

ik neem nooit de bus, ik reis liever veilig en gebruik mijn tijd liever efficienter.
Bovendien is de kans dat je lastig gevallen wordt op de bus veel te groot.
 

 

Ik neem al vele jaren occasioneel de bus, en ben altijd content dat ik erop kan rekenen. Nooit lastig gevallen, integendeel. De kans dat ik in mijn eigen auto de diverse medereizigers moet intomen is vele malen groter. Slechts één incident, toen de bus jaren geleden beschoten werd. Duidelijk met te lichte kogel. Ik meldde het aan de chauffeur, maar hij wou er geen paperassen aan vuil maken, en reed gewoon door. Kous af, het was lang voor de onveiligheidshype.

De gemeenteraad heeft vanavond beslist dat ze niets heeft beslist. De door DE LIJN aangekondigde plannen zullen worden uitgevoerd, zoals het vorige week reeds duidelijk werd uitgelegd in de kranten. Met enkele nuances die werden duidelijk gemaakt door schepen Geys.

Enkel wat het ruime Hombeeks plateau betreft zit er nog toekomst muziek in. De Zondagse bus naar Hombeek zou niet verdwijnen en na beeindiging van de werken kan er volgens de burgemeester gedacht worden aan een nieuw gesprek met DE LIJN om een algehele oplossing te vinden voor de mobiliteitsproblemen in Hombeek, Leest en Heffen.Dus er zit nog toekomst muziek in als we maar blijven volharden.