150 jaar Jef Denyn

Vandaag is het zover: we vieren de 150e verjaardag van Jef Denyn, (Mechelen, 19 maart 1862 - aldaar, 2 oktober 1941), de Mechelaar die door zijn enthousiamsme en inzet de faam van onze beiaard tot ver voorbij de landsgrenzen liet weerklinken en in één adem ook nog de Koninklijke Beiaardschool heeft opgericht.  Ik vernam van Nick Vanhaute dat onze fantastische stadsbeiaardier Eddy Mariën van plan zou zijn om 12 uur stipt het bekende preludium van de grootmeester op Sint-Rombouts te spelen. Moest u toevallig in Mechelen zijn, warm aanbevolen.

Hier hoort u oude opnames van meester Jef zelf:

http://youtu.be/Hb8ExtjwpcQ

http://youtu.be/7TL7-sU9n38

Ook de radio is het moment niet vergeten. Klara wijdt morgen een uitzending aan Jef Denyn, en op Cobra.be is het volgende te lezen:

http://www.cobra.be/cm/cobra/muziek/120313-sa-jefdenijn

Wie herinnert zich trouwens niet de schitterende reeks interviews van Jan Smets met Leen Denyn.

http://www.mechelenblogt.be/2010/11/leen-denijn-herinneringen-aan-grootvader-14

De uiteenzetting over Jef Denyn door directeur Koen Cosaert:

http://youtu.be/YZdqmpkDv0s

De prelude in bes van stadsgids-kathedraalbeiaardier Marc Van Bets

http://youtu.be/9n0CCaba2Yc

Helaas heb ik van Eddy Mariën niets van Jef Denyn op het internet, maar u kunt toch genieten van de historische beiaard waar Denyn op gespeeld heeft: een sublieme opname van Matthias van den Gheyn:

http://youtu.be/OHdatlKNmFE

 

 

Terechte aandacht voor deze grote Mechelaar!  Mocht beslist méér aandacht aan gegeven worden...

 

PS: die miniserie over en met de kleindochter van Jef, heb ik gemaakt samen met Peter.

Goed dat je hier aandacht aan schenkt, Rudi !
Deze Mechelaar verdient het dubbel en dik om onder de aandacht gebracht  te worden !

Bedankt voor de linkjes ook!

 Knap werk :-)

Dat verdient een muntje.

Mooie herinneringsmunt. Is die van u Gimycko?

Meester Denyn draagt hier zijn kenmerkend hoofddeksel, waarvan de naam mij helaas ontsnapt. Wie helpt even?

'titantolleke'?   ;-)

Dat is dan het echt Mechels woord. De vader van Jef Van Ransbeeck droeg naar zijn zeggen een titantolleke. Het komt ook naar voor in de Mechelse woorden van Mechelen Mapt:

http://mechelen.mapt.be/wiki/Mechels_dialect/woorden_en_uitdrukkingen

Maar hoe heet dat potske officieel?

Titantolleke.

Bij de huldiging van Jef Denyn mogen we zeker een aantal personen niet vergeten.

Eén ervan is zijn broer Edward, die zelfs tot buiten de landsgrenzen werd omschreven als de champion (or Liszt) of the world's carillonneurs.

Uit de Adelaide Adviser 1915

Maar zéker ook Kamiel Lefévre, die dankzij zijn Amerikaanse broodheren, de beiaardschool in de jaren 30 financieel boven water hield.

 @ rvpee

Het was niet mijn vader maar wel mijn grootvader Staf die nooit buiten ging zonder op zijn kale schedel zijn titantolleke te zetten. Die welke hij droeg waren echter meer in de bolle vorm van een keppeltje maar ook met dat opstaande pinkdikke staafvormige stoffen of vilten koordje zoals te zien op de penning van gimycko .

Ik kies voor kalot of kalotje.

Maurits Delbaere S.J.

Was deze muts dan een onderdeel van het priesteroutfit? Of was dat een hoofddeksel dat door burgers werd gedragen. Mij doet het denken aan de muts die door nogal wat kosters werd gedragen tijdens en buiten hun werkuren, of is dat beeld uit mijn jeugdjaren iets wat ik me inbeeld?

Als S.J. zou jij me daar wel iets meer kunnen over vertellen, en ik veronderstel dat je met kalot of kalotje er niet ver zal naast zitten. Vandaar komt toch ook de schimpnaam: "de kaloten" vandaan. Toch?

Als ik me niet vergis heet dit in het algemeen Nederlands een alpinopetje - maar wordt die benaming net zo goed gebruikt voor een "baret" of Baskische muts.

 @ Wieland Volkaert

Geef toe Wieland dat het Mechelse "TITANTOLLEKE" een pak mooier klinkt dan het voor ons exotische "ALPINO" of "BASKISCHE MUTS". Trouwens een Baskische muts is iets dat men over zijn linker of rechteroor naar beneden plooit of trekt, zoals mijn vroegere legermuts, maar die toch wel een stuk kleiner was dan een Baskische baret.

Ik meen me te herinneren dat abbé Pierre ooit een "titantolleke droeg".   Een "béret Basque" is veel groter en in het midden van een titantolleke stond een opstaand stukje vilt van zowat 1,5 cm hoog (net een kort dik zwart koordje).