Traditie en nieuwigheden in tweejaarlijks Passiespel in Begijnhofkerk

  

(foto's: boven Jan Smets   -  andere van Luc Hilderson)

Je hebt zo van die Mechelse tradities...  En het tweejaarlijkse Passiespel in de stemmige Begijnhofkerk is daar één van.  'Traditie' ..., het woord is soms besmet door bedenkingen als 'ouderwets', 'vermolmd', 'niet-meer-van-de-tijd'... Maar niets is minder waar.  Het Passiespel heeft  zijn wortels in de aloude Christelijke overlevering over de laatste uren van Jezus, maar de sterke zeggingskracht en dramatiek van dit verhaal zijn eigentijds hertaald.  Elke twee jaar zet een groep vijwilligers met veel enthousiasme dit aloude spel neer in het kader van de Begijnhofkerk. Eind maart is het weer zover... De voorbereidingen zijn aan de gang..., de repetities zijn gestart, en de kaartenverkoop is begonnen...

Op donderdag 29 maart en vrijdag 30 maart , telkens om 20u30 is het Passiespel te bekijken in de barokke kerk van het Groot-Begijnhof - onder de titel "Hij kwam van Nazareth".

 

 

Een traditie kan slechts blijven voortbestaan als er geregeld nieuwe impulsen worden gegeven aan het opzet, zonder de basis te verloochenen of geweld aan te doen.

De uitvoerders van de Krea-groep Begijnhof slagen daar steeds in.

 

Dit jaar zijn er een paar nieuwigheden die veelbelovend zijn.  Zo zal de ploeg worden versterkt met het Vocaal Ensemble Viermaliks, dat live een aantal liederen zal brengen die geïntegreerd worden in het geheel.

Medewerkers van het Mechels Volkstoneel nemen bovendien belangrijke rollen op zich.

Maar ook op technisch vlak wordt er flink gesleuteld aan het concept.  Zo zal dit jaar het podium geheel worden hertekend.  De publiekstribune wordt ook vernieuwd, en men hoopt hierdoor de zichtbaarheid een flink stuk te verbeteren.

Ook zal de belichting en geluidsweergave worden geoptimaliseerd.

Zo zullen die twee avonden zeventig (!) uitvoerders het verhaal van Jezus brengen, mens van totaal engagement, vechter voor eerlijkheid, man van trouw, profeet en leidsman en mens van hoop en geloof, verraden door een vriend, vernederd, gefolderd en gekruisigd.

Opvallend dat ook heel wat jongeren meedoen met dit Passiespel.

Stad Mechelen ondersteunt dit jaar expliciet dit Passiespel. 

 

De kaartenverkoop (8 euro per persoon) is vorige week gestart.  De kaarten kunnen aangeschaft worden bij boekhandel Salvator in de Befferstraat.

 

Alle verdere info: Arsenaalstraat 23 / telefoon 015/41 77 39  of passiespel2012@telenet.be

 

 

 

 

Bizar, eigenlijk : de kerken zijn leeg, maar bij een Passiespel kunt ge over de koppen lopen.

Idem dito wanneer ne pastoor uit Mechelen, gestationeerd in Leuven, zijn mis opdraagt in het plats Leuvens.

Misschien moeten ze die twee gegevens maar eens combineren, want er zijn verhalen genoeg in het Oude en Nieuwe Testament die om een opvoering schreeuwen.

Hier bijvoorbeeld hebt ge het verhaal van "De Verloren Zoon" ( * ) in ons schoen Mechels dialect.

-

(  * ) Nee, niet over da Mechels café !

Ik weet niet waarvan prof. Roucourt afkomstig was, maar zijn 'vertaling' van de Verloren Zoon is alles behalve Mechels. Het doet me veel meer aan de taal uit (verre) randgemeenten denken. Bovendien spelt hij de klanken totaal verkeerd, maakt tweeklanken waar er geen zijn, enz... Het enige wat hij juist schrijft, is het weglaten van de letter h, want een aangeblazen h bestaat niet in het Mechelse dialect.

Voorts zou het effectief een charme hebben, indien we in Mechelen een 'traditie' in het leven zouden roepen van een toneelspektakel in het Mechelse dialect. Onderwerpen zijn er genoeg. En om de traditie eigentijds te houden, is er ook genoeg creativiteit in onze stad aanwezig.

 @ LucVB :

Inderdaad.  Een toneelopvoering zoals bijv. "De Heks van Mechelen" van Luc Van den Briel vraagt om een uitvoering in het Mechels dialect.  Met een weergave van haar proces.

En ook hier zit er dan (voor de liefhebbers) een religieus tintje an, want een confrontatie tussen de Heksenhamer en een Kruidenvrouwtje.

Wegens groot succes (de twee voorstellingen zijn volledig uitverkocht) zal er een derde opvoering komen op woensdag 28 maart.

Ook om 20u30 in de Begijnhofkerk.  Kaarten bij boekhandel Salvator of op de avond zelf aan de ingang van de kerk.

 

passiespel2012@telenet.be