Een monument bedreigd?

Eén van de mooiste herinneringen die ik heb aan mijn kindertijd zijn de jaarlijkse bezoekjes met de school aan het stadspoppentheater in Mechelen.  Ik vond het toen (als niet-Mechelaar) al wonderlijk dat een stad zoiets hééft als een stadspoppentheater. En hoewel naam en structuur ondertussen wel wat veranderden, vind ik - als ondertussen ingeweken Mechelaar - dat dit culturele instituut een even groot monument vormt voor Mechelen als pakweg de Sint-Romboutstoren met zijn beiaard.

Ik werd dan ook even stilletjes toen ik gisteren in de krant las dat het tegenwoordige Figurentheater De Maan - voor de tweede keer al - bedreigd wordt met het dichtdraaien van de subsidiekraan, wat er in de praktijk zou op neerkomen dat het theater - dixit zakelijk leider Bart Mertens - '(zou) ophouden te bestaan in (zijn) huidige vorm.'

De finale beslissing is nog wel niet genomen - minister Schauvlieghe zou in juni de knoop moeten doorhakken - maar het stemt een mens niet vrolijk als een waardevolle brok cultuur en traditie op dergelijke manier in vraag  worden gesteld.

Uiteraard, zeker in deze tijden van efficiëntie en economische mailaise zal het wel normaal zijn dat overheden - net als burgers - voorzichtig willen en moeten omspringen met hun centjes, maar we dreigen toch in een koele wereld te belanden als de levensvatbaarheid van cultuur en volkse tradities louter nog afhangt van zakelijke becijferingen en het subjectieve oordeel van een besloten commissie.

Bij deze een oproep aan alle rechtgeaarde (al dan niet ingeweken) Mechelaars om alvast te duimen voor een goede afloop.  Benieuwd hoe 'wijs' de minister zal beslissen. Ik hoop alvast dat het mooie logo van De Maan in de toekomst niet de betekenis van 'niks, nul, nada' (euro) zal krijgen...

 

Het zou bijzonder erg zijn mocht dit de toekomst van het Figurentheater in gevaar brengen.  De Maan brengt bijzonder hoogstaande artistieke producties, die door een breed publiek worden gesmaakt.  Steeds creatief, vernieuwend, verrassend...

Het is inderdaad - zoals Kevin schrijft - een waar Mechels Monument!  ... al generaties lang een gevestigde waarde.  Laat dat aub nog heel lang zo zijn!

Het zou inderdaad heel erg zijn als we, door de crisis, terug zouden keren naar de "Ugly Seventies and Eighties" en opnieuw in een Mechelen zouden belanden waar "niks te beleven is".

 

Boek van het Mechelse Poppentheater

Het zou evengoed van bijzonder veel naïviteit getuigen te geloven dat de huidige crisis in Mechelen gewoon zou overwaaien zonder dat we er iets van merken.

Uiteraard hoop ik ook dat het zo ver niet komt, maar het optimisme is kleiner dan anders.

Niet dat ik iets tegen stadsartiesten heb, maar misschien moeten we die "job" maar eens enkele jaren "on hold" zetten.

Die van Antwaarpe zullen dan wel weer eens gaan toeteren dat ze zoiets nog altijd wèl hebben, maar zo geweldig zijn de berichten uit dat gehucht aont Scheld de laatste tijd ook weer niet.  Ambras alom oep da "Schoen Verdiep" en ze hebben al jàren geen voetbalploeg meer in Eerste !  Go figure.

;-) 

Euh... ?  Heeft dit iets te maken met het Figurentheater De Maan?   Ik zie het verband niet?

Crisis, Jan, crisis...

Crisis - mogelijke afschaffing subsidie De Maan - geen stadsartiest meer...

Bon.  Ik zie géén link.  Maar ik ben dan ook zo slim niet.  Het ene gaat over subsidie van de overheid en het andere over een 'eretitel' : een tweejaarlijkse  'culturele ambassadeur' van de stad...

Bij een Crisis sneuvelt meestal de Cultuur als eerste, of dat nu met een grote of een kleine C is maakt niets uit.  Dus niet direct afschaffen die hap, maar sommige dingen misschien enkele jaren "on hold" of op een lager pitje zetten.  Meestal komen zij, die het dan beter weten, dan af met de dooddoener dat "Cultuur geen directe levensbehoefte is".

Maar met de nodige creativiteit en spontane inzet blijft er natuurlijk veel mogelijk.  Al dan niet bezoldigd.

waw

 "Maar met de nodige creativiteit en spontane inzet blijft er natuurlijk veel mogelijk.  Al dan niet bezoldigd". 

???

Net de hersteldienst voor vaatwasmachine over de vloer gehad. 10min gekeken. "Voorlopig" gedepanneerd: €40. En da's nog "goedkoop", zei hij.  Zou deze aardige man met de nodige creativiteit en inzet dan ook onbezoldigd moeten langskomen? 

@DE MAAN: dat je nog lang mag schijnen!

En binnenkort misschien ook den toren aan Nekkerspoel leegmaken. Ja, er moet nu eenmaal bespaard worden. De Grieken moeten dat ook en die beseffen ook nog altijd niet waarom.

Het is natuurlijk erg dat de kleinsten het eerst het boetekleed moeten aantrekken maar die beseffen dat ook het minste,zo redeneren de groten. En zeg nu zelf, als je bekijkt wat kinderen heden ten dage allemaal aan amusement en verzet hebben, zelfs zonder den TV op te zetten. Wij hadden in onze jeugdjaren ne reep en ne rubberen bal die kapot ging op de pinnekesdraad of als er een auto over reed. En dat was het dan. 

Mijn grootvader zaliger, die pakte een kieken en een konijn, stak een borstelsteel goed diep in die hun gat, ging er mee achter een muurke staan en zo hadden we ook poppenkast.

Zelden zo gelachen als kind, en achteraf was het nog lekker ook!

 

In the Ugly Seventies and Eighties was het qua cultuur ook niet direct geweldig.  Iedereen zat toen naar elkander te loeren om te zien of er wat gebeurde.  Enfin, het was den tijd dat er in Mechelen... niks te doen was.  Het was crisis.

Den opmars in activiteiten en cultuur kwam er terug, eenmaal de crisis voorbij was.  De levensnoodzakelijke behoeftes waren ingevuld en er was opnieuw tijd (en geld) voor cultuur.  Concerten, kunst, renovaties allerhande, enz.  

Met als hoogtepunten de stadsartiesten en - ik geef het toe : een overshoot - mechanische reuzen die door 't Stad van A liepen (gelukkig zijn we hiervan - in Mechelen - bespaard gebleven).

En ook de onbezoldigde initiatieven waren een feit : Rommelmarkten, Kunst in 't Begijnhof, kinderanimatie, buurtfeesten.  We zaten niet meer op elkander te loeren.

En nu we opnieuw in een crisis zitten, zullen subsidies van stad, gewest en land verminderen.  Een waarheid waarmee we de volgende jaren moeten mee leven (It's the economy, stupid).

Hopelijk zullen de onbezoldigde initiatieven niet mee de dieperik ingaan, zodat we binnen enkele jaren opnieuw naar elkander zitten te loeren en er opnieuw niks te doen is in Mechelen.

Eén voordeel aan deze (nieuwe) crisis : nieuwe en originele ideeën (al dan niet bezoldigd) kunnen er misschien uit opborrelen. 

Dan heb ik een paar voorstellen Gim. Wat dacht je van " wereldkampioenschap kletsdop slagen in de Nekker " of " Europees kampioenschap knikkeren oep de mêt " en voor de meisjes " touwtje springen " in Plankendaal. 

Met de analyse van Gim en de 'nodige creativiteit en inzet' van GL is de zaak beklonken. Maar of 'De Maan' hiermee gered is, is nog maar zeer de vraag...  ;-))

:-)

Wel, ik liep daarstraks door de Kanunnik De Deckerstraat en zag dat de mensen van circusschool Circolito goed bezig waren !  Geen idee hoeveel subsidie zij, in deze tijden van crisis, ontvangen maar den ambiance zat er duidelijk (nog altijd) goed in.

Meer van dat.

 Hoeveel van de hierboven bloggenden hebben al eens een voet in het maantheater gezet of daar al eens een zitje gekocht? En wat was dan jullie indruk over het ten tonele gebrachte stuk en de kunstzinnige waarde van dit laatste?

Ik ben van oordeel dat die mensen hun subsidies wel verdienen! Maar ik ben daar dan wél al eens gaan kijken naar hun voorstellingen en randactiviteiten.

Ik ben er ooit eens binnen geweest.  Heel lang geleden.  Ik geloof dat het toen tijdens een (Lagere) Schoolvoorstelling was.

Wat ik me, van die voorstelling, nog kan herinneren was dat het - toen al - een samenspel was van poppen en acteurs.

Wel weet ik nog dat, toen we in de Koolstraat woonden (1966-1971), de buren geregeld poppen maakten voor het stadspoppentheater.  Willy (achternaam vergeten) maakte de poppen in hout (bij sommigen was dat enkel het hoofd) en zijn vrouw Rosa maakte de kleren.

Hun schoonzoon was - later - nog leraar op het IKA en hun dochter hield dat kabouterhuisje open op het eind van de Koolstraat, vlak tegen de Vaart - Maar dit terzijde.

Kinderspeeldag 2009 - Medewerker stadspoppentheater - Foto Gimycko

Mijmeringen. Het is allemaal begonnen als spel, met mensen die het als hobby deden, na hun uren. Mijn zus, die  onderwijzeres was, heeft zo ook jarenlang meegespeeld: van de herfst tot de lente nagenoeg ieder weekeind spelen voor een volle zaal - in mijn kindertijd was dat nog het auditorium van het cultuurcentrum, nadien in het eigen gebouw, een stapje dichter bij de kathedraal. Voorstellingen door spelers, in hun vrije tijd, voor kinderen (en één stuk per jaar ook volwassenen), in hun vrije tijd. Op zeker ogenblik is er dan een professionalisering gekomen. Eigenlijk heb ik dat altijd een beetje vreemd gevonden. Werden de vertolkingen nu opeens zo veel beter, nu de spelers er konden/moesten van leven? Ik moet mijn oordeel met een korrel zout nemen, want als volwassene beoordeel je zoiets natuurlijk kritischer dan als kind, maar ik heb eigenlijk nooit een kwalitatieve sprong voorwaarts gemerkt met de professionalisering. Anderzijds... gaan ze nu nog evenveel voldoende getalenteerde vrijwilligers vinden als 30 jaar geleden om week na week zaterdag en zondagmiddag paraat te staan? De stap zetten van "voor een symbolische vergoeding" naar professioneel betaald is heel wat gemakkelijker dan diezelfde stap terug zetten... Voor alle duidelijkheid: ik gun het de acteurs (net als àlle goeie artiesten) van harte dat ze van hun talent kunnen leven, en ik zou het theater, toch al ongeveer driekwart eeuw (?) een parel aan Mechelens culturele kroon, niet graag zien verwijnen.

 

Mijn vader heeft jaren in de poppenkast gespeeld en les gegeven, voor de mensen die het zich nog herinneren hij speelde Luppe en Baas (in de Tijl en Luppe stukken). En dit na zijn uren want hij was voltijds leerkracht...

Ik zat elk weekend mee in de zaal!!! Genoot er met volle teugen van. Nu ben ik zelf moeder en kijk ernaar uit om met mijn kinderen naar het poppentheater te gaan!!! Ik hoop van harte dat dit nog mogelijk is.... Ik zou het enorm spijtig vinden moest het poppentheater verdwijnen...

G.L. welken toren gaat ge leegmaken op Nekkerspoel? Waarschijnlijk die van Sint-Libertus:-)

Ik heb zo een vermoeden dat hij de resten van de ondertussen al gekortwiekte Nova-toren bedoelt, waar het speelgoedmuseum zit.

Ik ging er het laatste jaar twee keer kijken, en ik moet zeggen dat De Maan erg mooie dingen maakt. De productie onlangs "In jouw schoenen" was prachtig en kon ook door volwassenen goed gesmaakt worden.

Met IN JOUW SCHOENEN koos DE MAAN er voor de eerste keer resoluut voor om hedendaagse dans en figurentheater op gelijkwaardige manier te vermengen. 

Goed geraden Wieland maar in tegenstelling tot wat 5 zegt ben ik het niet die de klus gaat klaren. Dat zullen wel anderen doen maar die gebaren steeds van krommen aas zoals nu weer met de bussen flop. 

DE MAAN maakt mooie dingen, maar er zijn ook veel minder interessante dingen gemaakt dit jaar! Niet vergeten om met een kritisch oog te blijven kijken naar de producties. Ze moeten blijven volk trekken. Kooivogeldroom was een flater van jewelste! Mijn maan was dan weer leuk om te zien. 

Op artistiek gebied een negatief advies. Over wie gaat het dan?

En de kogel lijkt door de kerk: "De Maan bedreigd na negatief advies".

Zoals een welbepaald minister zich nu zou kunnen laten ontvallen: "Onbegrijpelijk".

 

Ze zouden het 250.000 Euro/jaar minder moeten doen. En dat met 40.000 klanten per jaar.

Dus de prijs van een ticket met 6,25€ verhogen en het probleem is opgelost?

 

Inderdaad Christophe, en dat zal allicht een deel van de oplossing moeten zijn. Prijzen verhogen. Volgens mij zijn het merendeel van de 40.000 bezoekers per jaar schoolvoorstellingen op verplaatsing, dus wie betaalt het ticketje ? De scholen en dus de ouders en dus jij en ik bij een schoolfeest of wafelenbak ....

Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik als kind bijzonder weinig plezier had aan dat poppentheater. Altijd van die mysterieuze, onsamenhangende verhalen die je verveelden tot je er gek van werd. Ook meteen mijn laatste keren geweest. Ach ja, je moet er voor zijn of niet. Voor een ander kan zoiets groot vermaak betekenen en dat is uiteraard goed.

Ik kan overigens Gimycko bijtreden in zijn analyse die hij gemaakt heeft in februari (zie eerdere commentaren). Cultuur mag en moet, maar men zou er nooit afhankelijk van mogen zijn. Da's misschien hard gesteld, maar je redt een land niet van de crisis door even te dansen of met de poppen te spelen. Het is trouwens de eerste sector waar er bespaard wordt als het crisis is. Nederland wist dat ook, maar ging misschien wat ver. Als je het moet doen met quasi alleen maar subsidies, schort er dan niks?

Bijvoorbeeld de belastingen op die sector naar beneden halen en podiumzalen e.d. gratis openstellen voor verenigingen zouden al veel helpen.

Of er cultuur moet zijn en of dat al dan niet moet gesubsidieerd worden... dat debat kunt ge beter overlaten aan diegenen die daarvoor hebben doorgestudeerd.

Mijn vraag is of het klaon sôôt, anno 2012, nog verwonderd geraakt door een poppenspel ?

Vooral nadat ze thuis, nen hele achternoen, hersenloos voor hunnen tellevies naar dat Cartoon Network hebben zitten staren of het zoveelste Pokkemon Pokémon-spel op hunne Wii hebben uitgelopen ?

En wat gedacht van Thomas & Friends. 

 Of van Peter Post?

 

Op de openbare omroep is het niet veel beter zenne. Ketnet of Twaalf (hoe heet dat nu?) is goed voor 5% à 10% eigen productie (d.i. meestal een elfendertigste herhaling van Samson en Gert). De rest is ook allemaal overgekochte commerciële shit. Als ze nu een poppenkast op tv zouden spelen, dan is dat toch ook in orde? Kleuters hebben niet veel meer nodig. Maar neen, altijd van die 2D hoekige figuren die een kind helemaal verwarren.

Geef mij dan maar liever Zappelin op de Nederlandse PO. Daar wordt tenminste kwaliteitsvolle en educatieve tv gemaakt. Vlaanderen kan dit toch ook?

Nu dat het geld ook voor de overheid schaars wordt, lijkt het wel of heel dat systeem van oversubsidiering en doorgeefleningen een grote flop blijkt te zijn.

Vandaag in de gazet het speelgoedmuseum dat het water tot aan de lippen staat en het gekrakeel over het nieuwe zwembad is ondertussen ook reeds aan de gang.

Het lijkt steeds meer op brood en spelen of moet het weer positief zijn ? 

Het speelgoedmuseum is ook duidelijk over zijn hoogtepunt heen.  

Toen ik het, enkele weken geleden, met mijn neefje bezocht, kwam dit museum me serieus oubollig over.

Foto Gimycko

Statler, Waldorf & Statler-Waldorf Jr. live !

Gim, je moet zoiets maar tegen de cultuurpaus van de stad Mechelen vertellen. 

Het Speelgoedmuseum is in Mechelen veruit het meest bezochte museum, met tot 80,000 bezoekers per jaar. Het is ook een museum dat het met een kleine staf moet runnen, en trouwens niet in handen is van de stad. De mensen daar doen werkelijk wonderen met de middelen die ze hebben.

Dat het anders en beter kan is waar, maar de speelgoedverzameling die daar huist blijft een belangrijke collectie.

en s'zondags de grote jongens vendelzwaaien en tamboer trommelen GL? Voetjes op de grond en bij den tijd blijven aub!!