Lodewijk Van Beethoven

met categorie:  

Vanochtend om 5:59 uur werd mijn echtgenote opgeschrikt door een luide slag beneden op de Haverwerf. Ze ging snel kijken en warempel, daar lag hij weer tegen de grond. Onze Van Beethoven was opnieuw aangereden. De vorige keer was de kleine Ludwig het slachtoffer, nu was het bompa Lodewijk die tegen de bevroren aardkorst lag. Van de dader was, tegen dat mijn vrouw aan het raam was, niets meer te zien. De schade is deze keer aanzienlijk groter dan vorige keer. Na de politie en de stadsdiensten te hebben verwittigd werden wat later de brokstukken opgeruimd en afgevoerd. Het stadsbestuur moet nu toch tot inzicht komen dat de locatie van dit beeld slecht gekozen is. Al is natuurlijk in de eerste plaats de chauffeur verantwoordelijk, maar toch. De Haverwerf heet een autoluwe straat te zijn, maar daar is niets van aan. De verkeerspaaltjes staan meer niet dan wel op hun plaats. Ze zijn ook simpelweg met een potsleuteltje te verwijderen. Er bestaat geen degelijke signalisatie zoals bvb een bord ' verboden doorgang' of 'doodlopende straat'. Daardoor kun je de straat onmogelijk autoluw houden. De ganse dag door is het een aan- en wegrijden van vrachtwagens, taxi's en ander verkeer. Door het nieuwe mobiliteitsplan zoeken chauffers naar alternatieve routes om op hun bestemming te geraken. Misschien mede dooor GPS komen nogal wat chauffeurs op de Haverwerf terecht ook al moeten ze daar niet zijn. Wellicht is de oorzaak van de aanrijding te vinden in een verkeerd gereden chauffeur die in het donker een ongelukkig maneuver heeft uitgevoerd.

                           

Bedankt ooggetuige Mille!  Ik was daarnet op de Haverwerf, en kon een reeks foto's schieten van 'bompa Beethoven' die werd weggetakeld door stadswerklui.  De kleine Ludwig stond maar verweesd te kijken naar de 'bijzetting' van zijn grootvader...

  

(foto's: Jan Smets)

PS: het beeldje werd op 11 juni ingehuldigd...  Op 12 december ging kleine Ludwig tegen de vlakte, en nu is het de beurt aan grootvader Lodewijk...   Dit alles op nog géén jaar tijd...

 

 

 

 Rond 11 uur vanmorgen ging ik een brief posten aan de Match. Snijdend koude wind, en bompa Beethoven verdwenen met de Noorderzon. De kleine Ludwig verweesd achtergelaten.

Kom ik thuis en zie ik deze blog van vriend Mille en de foto's van vriend Jan. Knap toch mannen, rapper dan de gazet! Proficiat mannen!

Zal er nu eindelijk eens een luciede ziel op het stadhuis een echt beschermd plekje uitzoeken op de Haverwerf, zodat niet om de korste keren de beelden weer tegen de vlakte gaan en waar ze in alle rust tot het einde der dagen kunnen blijven staan?

...of toch even rap als de gazet...  ;-)   In de onlinekrant van Gazet van Mechelen heeft Sven Van Haezendonck ook al een artikel gepost met de foto van Mille...

Eigenlijk toch wel een jammere zaak, of je nu grote fan van het beeld bent of minder...  Ik ben benieuwd hoe lang het 'herstel' zal duren, en/of men nog zal riskeren het beeld daar terug te zetten, of...men strenger zal optreden tegen vierwielers die daar niet moeten zijn...

Alweer helemaal up to date .... :-)

De dader zal wel rappekes bij zijn collé gepakt worden, want aan Lamot hangt ne camera die alles gefilmd zal/zou kunnen hebben:-)

Assurantiepapieren klaarleggen en ook ne goeie uitleg voor dat vluchtmisdrijf...

 @ Anonieme 5

Om 5.59 H a.m. ga ik ook als in fout zijnde bestuurder mijn reproductieapparaat niet staan laten afvriezen tot het de flikken, die dan ook aan het schuilen zijn voor de stevige vrieskou, behaagt om voor zo'n prul te komen opdraven. Dat stoffelijk overschot van Van Beethoven zal niet terug levend worden omdat het blauw in de straat zich spoorslags Haverwerf zal begeven met het risico zelf een schuiver te maken. Rustig de camerabeelden bekijken en de kosten verhalen op de chauffeur die blijkbaar zijn rijbewijs in een vuilbak heeft gevonden.

Als men de beelden terug samenbrengt op hun sokkel is een strategisch veiliger plek toch wel te overwegen.

Die nacht werden we Standbeeldbotsers... 7 februari 2012.

:-D

En als die van Aantwaarpe nog maar durven lachen... enkele dagen geleden donderde een groot schilderij naar beneden in hun "nief" museum.

Ik vind het precies een verbetering. Die kleine  alleen.

En nu weten we ook meteen waarom de familie Van Beethoven destijds Mechelen verlaten heeft. Terecht of onterecht ? Wie zal het zeggen ? Een ding toch, ze waren destijds ook niet zo geliefd. 

Dat zal spijtig genoeg niet het geval zijn. De camera aan Lamot houdt alleen de Vismarkt in de gaten. De snoodaard zal dus waarschijnlijk niet gevat worden.

Dar valt iets voor te zeggen.

@ Mille: Sorry. Dit gaat m'n pet echt te boven. Er hangt een camera op de Haverwerf en die houdt enkel de Vismarkt in het oog? Waar zijt ge dan mee bezig?

Ik heb echt een hekel aan dat soort camera's maar als je ze dan toch plaatst zorg dan dat ze bruikbaar zijn. Of mis ik hier iets?

Wat gebeurde met grootvader Van Beethoven is een spijtige zaak, maar het is het gevolg van de laksheid van de verantwoordelijken voor de mobiliteit in Mechelen. Ik was verleden week op een vergadering in het Huis van de Mechelaar, en zag daar tot mijn verbazing een plannetje dat aangeeft welke route moet gevolgd worden voor de bevoorrading van Lamot. Voor het zware vervoer wordt de route via Kraanbrug en Haverwerf aanbevolen ??? Hoeft het dan te verbazen dat zo iets stond te gebeuren? In plaats van de Sint Jansstraat autoluw te maken, kan men beter de camera hangen aan de Haverwerf. Lamot is voor de bevoorrading toch ook, en zonder problemen, te bereiken via de Hoogstraat en de Van Beethovenstraat. Het mag duidelijk zijn dat de Haverwerf een plein hoort te zijn zonder verkeer. Kan het stadsbestuur daar eens werk van maken?

Volgens mij loopt de bevoorrading van Lamot zelf over de hoogtstraat korenmarkt guldenstraat, die van Match sowieso via korenmarkt adegemstraat stoofstraatje.
 

 

één week na het oprichten van het beeld stuurde ik een mail naar stadsbestuur. dat het beeld daar slecht opgesteld staat. Men reed tussen Grootvader en Kleinzoon met scateboards, fietsen , brommers  enz. De beveiligings paaltjes in de Van Beethoven straat  en Haverwerf zijn meer niet dan wel geplaatst  en kunnen zonder problemen weggenomen worden,. het sluikverkeer op de haverwerf gaat dus rustig zijn gang.

Ik stelde voor een beveiliging rondom het kunswerk te plaatsen.

Na twee aanrijdingen stelt men nu om eventuele "paaltjes "rond het beeld te plaatsen

De heren van Musea zouden beter eerst nadenken en dan handelen.De restauratie gaat ons weer een noot kosten

Een goedmenende stadsgids