Het ligt allemaal aan de prijs. In 2009 daalde de prijs van het metaal en viel ook het aantal diefstallen terug. In 2010 zag je het omgekeerde en die evolutie zet dit jaar door. Koper haalt momenteel meer dan 6 euro per kilogram. 'We zitten weer boven de drempel waarop het interessant wordt voor bendes', zegt Eddy De Raedt, de diefstalexpert van de federale politie.
Zijn diensten hebben dit jaar al 95 koperdossiers geopend, waarbij telkens criminele groepen betrokken waren. Het gaat in een derde van de gevallen om internationaal opererende bendes. Er is een oost-westas, met daders uit de voormalige Oostbloklanden, en er is een noord-zuidas, waar onder meer groepen uit Ierland (de 'travellers') en Frankrijk actief zijn. Brussel, Luik en Charleroi zijn de risicogebieden. Wat het zo moeilijk maakt voor de politie, is dat de bendes in één land verblijven, in een ander land een vrachtwagen stelen en in nog een ander land toeslaan.
(...)