spits...

met categorie:  

Het lijkt een beetje onwezenlijk...  En toch: ook wel herkenbaar.  Ik was wat aan het grasduinen in dat ouwe beduimelde boekje waaruit ik vroeger ook reeds wat gepost heb: 'Oud Mechelen - penteekeningen door Leopold Godenne naar David De Noter en anderen'.  Het dateert uit 1926, en werd uitgegeven door de Mechelse drukker Godenne...

Het toont de Sint-Romboutskathedraal met de vroegere toren.  Deze torenspits werd aan de kerkmeesters van Sint-Jan afgestaan.

 

Toch wel een boeiend plaatje.  Het perspectief is niet helemaal je dat, en misschien is er hier en daar wel een historische 'vergissing' ingeslopen.  Let buiten de kerk met spits ook eens op huis den Beyaert, en op de vele houten gevels.  En: de hoek Merodestraat - Scheerstraat ziet er behoorlijk fraaier uit dan nu...   ;-)

Ik vraag me ook af wat voor soort bouwwerkje op de Grote Markt staat (voor de gevel van het tweede huis...).  Een pomp?...

                                     

Leuk is ook het voorwoord in het boekje, dat ik jullie niet wil onthouden:

 

"Bij de uitgave dezer penteekeningen was het mij al eerst te doen een hulde te brengen aan de nagedachtenis van mijn betreurden vader, die de laatste maanden van zijn werkzaam leven wijdde aan het voorbereiden, met eigen hand, der plaatjes, welke hij hoopte in een tweede uitgave zijner Geschiedenis van Mechelen te pas te brengen.  Mijn doel was ook onder een handigen vorm, en in sprekende beelden de Mechelsche schoolgaande jeugd vertrouwd te maken met het voorkomen der stad in vorige eeuwen, met poorten en vestingen, met haar kerken, kloosters, straten en openbare gebouwen.  Veel van die weelde van vroeger is thans verdwenen, maar toch zal het de opkomende jonkheid wel goed aan 't hart doen, met den vinger te wijzen op elk onzer plaatjes en te zeggen: Zie, zoo schoon was ons Mechelen eertijds!"

W.Godenne, Drukker-Uitgever

 

 

 De waterput ?

 

Foto Peter Meuris

Dit is inderdaad de waterput die in 2002 op de Grote Markt is opgegraven.

En de torenspits van de oude St. Romboutskerk verhuisde nadien bovenop de St. Janskerk.

De toren is wel heel breed op dit plaatje. Behalve de waterput (Peter is dit een plaatje van de put op de grote markt? Ik zie geen referentiepunten) valt mij de gaanderij rechts daarvan op. Ongeveer waar zich nu café Salvator zich bevindt. En natuurlijk de door Jan al genoemde houten gevels.... Heel spannend, dit plaatje.

De waterput is te zien op een schilderij van Samuel Prout...

@gim: bedankt voor het mooie plaatje maar ' uwe wissel staat verkeerd '; wordt vervolgd.

Stond die put dan in verbinding met die pomp die nu nog aan de gevel vd post staat of is die afkomstig van een andere plek?

@ Gastblogger, hier heb je referentiepunten voor de waterput

(foto's R. Kokken)

Sven gazet publiceerde ooit onderstaande foto. Net als op de foto 's van Roger merk je duidelijk in welke hoek de put lag. De lantaarnpaal die Prout schilderde is het dus niet.

Alhoewel hij mooi werk leverde, nam Prout wel eens een loopje met de werkelijkheid.  Net als De Noter schilderde hij de toestand zoals hij hem graag had gezien.  Men herinnere zich het schilderij van de Haverwerf, waar hij de erker van de Paterskerker tegen het Paradijs plakte.