Mechelen zoekt geld (en niet voor music for life)

met categorie:  

Nu de storm rond Dexia en de ratingverlaging van België een beetje gaan liggen is worden de gemeentes blijkbaar met de neus op de feiten gedrukt. Er is een geldtekort door de uitgaven, die weliswaar begroot waren, van de afgelopen jaren en het feit dat bepaalde investeringen toch minder opbrachten dan gedacht. Hierdoor moeten allerlei creatieve oplossingen gezocht worden om dit gat te dichten.

 

Het Mechelse stadsbestuur, moet blijkbaar ook op zoek naar creatieve vormen van ‘belasting’ om de geldelijke problemen zo snel mogelijk op te lossen. Zo wordt in Walem bijvoorbeeld het turnen voor senioren afgeschaft, dit omdat het te duur zou zijn voor de stad. Iets met een grotere impact is het drastisch verhogen van de prijs van een vuilzak. In maart 2012 zal de prijs met meer dan 65% stijgen van 1,5 euro voor een grote vuilzak tot 2,5 euro voor een grote vuilzak. Mij maak je niet zomaar wijs dat dit een gewone regel is om sorteren aan te moedigen. Nee, dit is het geld uit de burgers hun zakken halen, niet door structurele maatregelen maar door het duurder maken van essentiële zaken die iedereen nodig heeft. In het extreme komt dat op hetzelfde neer als zou de federale overheid een tax van 40 procent op wc papier heffen. Dat taksen geleidelijk stijgen, daar kan ik mee leven maar prijzen zo de hoogte in laten schieten vind ik overdreven.

Gisteren kwam me dan ook ter oren dat de drankprijzen die in de zalen uitgebaat door de stad zelf met meer dan 50 procent zullen stijgen. Een vat van 50 liter dat in Mechelens grootste zaal Perron M zoals hier aangegeven 115 euro kostte, zal vanaf 2012 176,5 euro kosten. Een stijging van iets meer dan 53%. Hoewel het al niet goed gaat met deze zaal door herhaaldelijke vechtpartijen en problemen tijdens fuiven kan dit wel eens de doodsteek betekenen voor fuiven in Perron M. Als je de prijs op een billijk niveau van 1,5 euro per pint wil houden wordt er volgens de normen van de stad Mechelen (163 pintjes uit 1 vat) slechts 42 cent per pintje winst gemaakt, terwijl dat bij de vorige prijs van 115 euro nog 80 cent was. Jeugdverenigingen die dus een fuif organiseren zien dus de helft van hun winst op de drank (Die zoals de meesten wel weten voor het grootste deel van de inkomsten staat, dit is zelfs bij grote rockfestivals zo) in rook opgaan. Met een beetje pech wordt er dus verlies gedraaid op de fuif die normaal bijna 1000 euro in het laatje bracht. Met een beetje geluk kan het volgend jaar slechts 1 tent gekocht worden ipv 3.

Ik snap het zeer goed dat Mechelen de crisis voelt, maar zijn het echt de senioren, de gewone burgers die altijd afval hebben en de Mechelse (jeugd) verenigingen die hiervoor moeten betalen? Zijn er geen andere, betere oplossingen? Als gelukkige Mechelaar hoop ik toch van wel.

P.S. Mijn beweringen zijn niet op losse geruchten gestoeld, na een vraag om uitleg over de stijging van de drankprijzen in Perron M werd dit antwoord verkregen:

“Binnen het kader van de economische en financiële crisis, die ook nefaste gevolgen hebben voor het Mechelse stadsbestuur, zijn er heel wat besparingen gebeurd door alle diensten van de stad.  De dienst jeugd ontsnapt hier ook niet aan en sommige maatregelen (direct of indirect)  worden ook door de dienst jeugd betreurd.  Deze maatregel tot verhoging van de drankprijzen is een algemeen gegeven voor alle zalen van de stad en is dus niet enkel toegespitst op de jeugd.  Uiteraard betekent minder inkomsten uit fuiven voor het jeugdwerk, een niet leuke vaststelling.”

@Rahier.

               De gemeenteraad heeft gister avond de begroting 2012 , meerderheid ( VLD - SPA - Groen - Salmi en Nobels ) tegen minderheid ( VL.BL - CD&V / NVA ) goedgekeurd. Alle argumenten van de minderheid werden door de meerderheid van tafel geveegd. Spijtig dat zo weinig burgers de debatten hebben bijgewoond. 

Het debat kan nu hier van start gaan. 

De Jonge Belgen draaien hun hand er niet voor om, want - ach - wat is dat nu : van 1,5 euro naar 2,5 euro... dat is maar zo een onnozel euromuntje meer.

Maar de Oude Belgen weten nog altijd dat dit gaat over een vermeerdering van godverdomme 40 ( ! ) frank, oftewel van 60 naar 100 frank voor één zak.

Nog effe en de lokale parkeermaffia wordt ook een huisvuilmaffia, die al uw vuiligheid heel netjes, heel goedkoop en heel diep zal gaan begraven onder... de Grote Markt, de Veemarkt, het Sint-Romboutskerkhof, de IJzerenleen of de Ganzendries. 

Vandaar, ik begin de vuilzakmaffia en ga mijn eigen vuilzakken printen...

Morgen kieperen we al onze vuiligheid terug in al die netjes her-opengelegde vlieten en kan, binnen enkele jaren, 't Stad dit alles opnieuw gaan overkappen.

Of hoe de geschiedenis zich herhaalt...

Niemand houdt er van om meer te betalen. Nu heeft de financiële crisis ook gevolgen voor de stad. Maar, in perspectief, hebben we de afgelopen 10 jaar veel meer waar gekregen voor ons geld. Er IS nu een fuifzaal, de straten zijn proper, wegen zijn vernieuwd, infrastructuur gemoderniseerd, de handel bloeit, stadsdiensten efficiënter, etc etc. En daar hebben we nooit meer voor moeten betalen.

De prijs van de restafvalzak verhogen is billijk, want er zijn altijd mogelijkheden om deze verhoging niet te voelen door slimmer in te kopen en beter te sorteren. Hetzelfde met de parkeerretributies. Een verhoging van de gemeentetaks zou iedereen moeten betalen, tenzij zij die met hun belastingen foefelen. En vooral dan de werkende Mechelaar, die al opdraait voor de federale en vlaamse factuur.

Nog een noot voor het artikel: "het geld uit de zakken halen" getuigt van weinig retorisch talent. Is dit de blog van alle Mechelaars of enkel die van de oppositie?

Beste Christophe,

Wat die vuilzakken betreft moet ik helaas vaststellen dat in mijn persoonlijk geval nog beter sorteren geen optie is. Wij doen er reeds alles aan om zo weinig mogelijk afval te creeren, kopen bewust in en sorteren waar nodig. De vuilzakken zijn al niet van de goedkoopste en deze prijs met een euro verhogen vind ik dus echt 'pardon my french' geld uit de zakken halen.( Als u een betere verwoording kan geven die hetzelfde sentiment uitstraalt mag u die hieronder altijd vermelden.) Een verhoging van 50 cent was dus volgens mij billijker geweest.

Ik heb dit artikel vooral geschreven om de aandacht op het probleem van de jeugdbewegingen te vestigen omdat deze toch voor een deel de toekomst van mechelen vertegenwoordigen.

Ik denk dat er betere manieren zijn om aan geld te komen dan de maatregelen die er nu zijn genomen. Of ik door dat standpunt meteen tot de oppositie behoor betwijfel ik. Vele beslissingen die er genomen zijn door het stadsbestuur juich ik toe maar dat betekent niet dat ik geen kritiek mag geven op andere beslissingen volgens mij.

Wat de retributies betreft ben ik het ermee eens dat die omhoog moesten, maar eerder om andere redenen. Moest u deze willen kennen mag u altijd mailen met de vraag naar Pieter (punt) Rahier (at) gmail (punt) com.

Ze kunnen misschien de Mechelse kasseien laten sponsoren.

Wel oppassen dat ge dan, binnen de korste keren, geen gele straten krijgt met zo een rood Telenet-logo.

;-)

En waar is den tijd dat voor elk misbaksel, ruïne of publiek stort een reclamebord werd neergepoot ?  Kunnen ze geen reclamedoek, à la Gybels, voor die ruïne ophangen, daar op de hoek van de Scheerstraat met de Merodestraat ?

Ik ben het volmondig eens met Christophe.  Ik vind gans de hetze die men hierrond wil creëren potsierlijk, voorál daar waar de oppositie zich ermee moeit.  Die roept al jaren dat het stadsbestuur te veel  uitgeeft, meer moet besparen, de 'tering naar de nering moet zetten'.  Nu men hier en daar wat eurokes afpitst is het kot te klein.  Terwijl Mechelen bij mijn weten een van de enige steden in Vlaanderen is, waar de investeringspolitiek en het belastingregime ook voelbaar geleid heeft tot verbetering op een aantal vlakken.
 
Trouwens, als billijke en vermijdbare prijsverhogingen niet mogen, welke 'structurele' maatregelen zou de stad dan wél mogen nemen?  Simpel antwoord: "Ze mag het geld halen waar ze wil, zolang het maar niet bij ons is".
 
Het leutige van heel deze discussie is dat ze eigenlijk gaat over het fundamentele probleem van onze Westerse samenleving: iedereen wil méér, maar niemand wil er de prijs voor betalen.   
 
En terwijl we onszelf al consumerend in slaap wiegen en ons occasioneel druk maken over de verhoging van de bierprijzen of de prijs van de vuilzakken, blijven échte problemen buiten beeld en buiten schot, zoals Mechelaar Dirk Tuypens deze week nog schreef in De Standaard.
 
 

Misschien moeten de banken, die WIJ gered hebben, maar eens een efforreke doen en al die ruïnes voorzien van een reclamespandoek.

De ruïnes worden dan (tijdelijk) afgedekt en de reclame-inkomsten kan 't Stad aanwenden voor verschillende doelen, werken en financieringen.  Misschien wilt ze dan die "schamele" 1.891 euro, verdiend bij die soepbedeling voor de kansarme Mechelaars, wel verdubbelen.

Een geste, misschien, maar één die kan tellen, zeker na al die flessen champagne in de Keldermanszaal van enkele dagen geleden. 

En tevens een soort van "win-win-situatie" naar de banken, de stad en de mensen toe.

Enfin, 't is maar een ID, zeunne...

Zonet lees ik dat de plannen voor het vragen van vijf euro inkom aan toeristen wanneer ze onze kerken willen bezoeken onder protest van de kerkfabriek ingetrokken zijn.

Blijkbaar is dus niet iedereen bereid om die kleine inspanning te leveren ten bate van de gemeenschap. Nog cynischer als je bedenkt dat de kerkfabriek zelf al helemaal geen broeksriem aanhaalt zoals iedereen.

Waarvan akte.

Voor die "bescheiden" 5 euro krijgen die toeristen dan toch wel een Paaskaars mee, hoop ik.

Zo een kunstwerk van nen kleine halve meter of zo.

:-/

Het moet hier op Mechelen Blogt niet altijd een "Goed nieuws show" zijn.
Als het stinkt, mag het ook geweten zijn.
Moesten ze het op het stadhuis nog niet doorhebben, het is crisis en dan moet er ingeleverd worden, niet alleen door de burger, maar ook door de beleidsvoerders.

Akkoord dat Mechelen er mooier op geworden is, maar nu er moet bespaard moet worden, MOET de stad stoppen met prestigeprojectjes die geld vreten en waar aan het einde de gaten moeten dichtgereden worden door Jan Modaal, terwijl de stad zelf gewoon doorgaat met luxe-projecten.
Een open vliet is mooi, maar heeft alleen maar een decoratieve functie.
Waarom blijft men dan maar geld in de beek kappen ?
Zulke projecten kunnen wachten tot de crisis voorbij is.

Kerken restaureren en de mensen voorhouden dat de kosten gaan doorgerekend worden aan de toeristen, zonder eerst te onderhandelen met de kerkfabriek, getuigt ook niet van veel verstand.
Pas als alle deals rond zijn, kan je aan het werk.
Nu zal het opnieuw Jan Modaal zijn die eieren mag leggen.
Men schermt dan met het feit dat de stad, lees 'de burger', "slechts" acht miljoen moet bijspringen en dat de rest door de regering betaald wordt, maar waar denk je dat de regering haar sponsoring haalt ? Juist, ja.

Ik ervaar stilaan een maffiabeleid, want na het autoluw maken van de binnenstad, leidt elke invalslus naar een Vinci Parking en wordt de concurrentie gewurgd door de stad.
Zo krijgt bvb de Inno-parking nog nauwelijks volk over de vloer, wegens moeilijk bereikbaar.

Vuilniszakken worden degoutant duurder, een parkeerretributie wordt duurder, Perron M wordt opgeofferd, maar Somers & Co blijft smossen, waar kan bespaard worden.

De tering naar de nering zetten zou veel beter zijn dan de nering de hoogte in jagen om de tering te kunnen blijven betalen.

 

Het wordt wikken, wegen en omzien de volgende jaren, want niemand wil terug naar de "Ugly Seventies and Eighties" toen de toerist (en ook de Mechelaar) de Mechelse binnenstad mijdde als de pest.

Goede ideeën hoeven niet veel geld te kosten, maar bespaar ons van peperdure en bombastische (nieuwjaars)stoeten met mechanische reuzen zoals in A'pen.

@Alex : check uw bronnen...wat je vertelt is onjuist.

Waarvan akte :-)

Trouwens : "de kerkfabriek" bestaat niet. Binnen de ring zijn er acht historische kerken, zeven kerkfabrieken waarvan er slechts zes onder stadsbevoegdheid vallen en één privaatrechterlijke kerk. Nu jij weer.

Zo las ik het in de gazet, maar als die smeerlappen liegen, dan lieg ik mee natuurlijk.

Moeten de Mechelse kerken gered ?  Minister Bourgeois heeft zonet nog zijn zakken geledigd.

Smeerlappen, maffia, leugenaars ... Ik denk dat sommigen eens een vakantie naar Rusland, China of Afrika moeten boeken en dan anders zullen praten. Dat men het niet eens is met het beleid, dat kan. Maar omdat men het niet eens is politici te bestempelen als dieven, maffiosi, ... dat gaat toch een brug te ver.

Wat Vinci park betreft, de ondergrondse parkings in Mechelen zijn veel goedkoper dan die in Brussel of in vele buitenlandse steden. Ze worden bovendien goed onderhouden, ... Hun dienstverlening m.b.t. de parkeerkaarten is ook goed verzorgd. De ondergrondse parkings kosten bovendien de stad niets, de politie kan zich met belangrijkere dingen bezighouden dan te controleren of iedereen wel voor zijn parking betaald, lokale tewerkstelling, ... Lijkt mij gewoon logisch. Een bedrijf met een wereldwijde expertise kan zoiets veel beter en efficiënter doen dan een lokaal bestuur.

En waren die vlietjes niet ook gedaan met Europese subsidies?

wat afval betreft, heeft het bestuur ruimschoots gelijk om de prijzen te verhogen. het bestuur kan zelfs niet anders: de stad betaalt nl. zelf torenhoge facturen aan IVAREM, die vooral in 2011 sterk gestegen zijn.

De stad moet Ivarem niet alleen betalen per kilo opgehaald restafval ( en andere soorten afval), maar de stad moet daarnaast ook heel veel bijdragen betalen per inwoner.

de kosten voor de stad zijn  in 2011 fors gestegen, terwijl een slimme mechelaar gewoon een kleiner restafvalzakje koopt en daar een grotere hoeveelheid afval in propt (= goedkoper voor de slimme inwoner en tegelijkertijd duurder voor de Stad).

 

De vraag die eigenlijk aan de orde is : hoe kan het dat Ivarem al jaren een wanbeleid voert? wat doen de leden van de raad van bestuur en de algemene vergadering van Ivarem? stelt niemand van de gemandateerden/ afgevaardigden kritsiche vragen? stelt er zich niemand vragen bij de uitbating van de verwerkingsinstallatie in Geel ????!!!

 

 

 

 

 

 

 

Maar uiteindelijk, als je er twee minuten over nadenkt moet je nu toch niet bepaald een groot licht zijn om een parkeerbeleid te voeren, "wereldwijde expertise".. haha, 't is nu ook niet dat er een deeltjesversneller onder de markt zit he.
Vinci is een tussenpersoon, en efficientie is gelijk aan zoveel mogelijk tussenpersonen vermijden. Zeker in een langetermijnvisie.

Europese subsidies, Vlaamse subsidies, Federale subsidies,... dat komt even goed uit onze zak. Locale politici proberen te laten uitschijnen of Europa een of andere dikke vent is die op een berg goudstukken zit en die uitdeelt aan al wie het vriendelijk komt vragen, mon oeuil ja, Europa en Belgie en Vlaanderen dat zijn wijzelf, iets dat met 25% Mechels, 25% Vlaams, 25% Belgisch en 25% Europees geld gedaan wordt, dat komt voor de volle 100% uit uw eigen portemonnee, laat u niks anders wijsmaken.

En dat "solidariteitsgegeven" treft iedereen !  

Want solidair zult ge zijn ! Of ge dat nu wilt of  niet !

Ook met die "kansarme" Belgen die gebukt gaan onder al hun zonnepanelen op hun dak.

;-)

Mevrouwtje, u bent op het goede pad en daarom moet ik u bestempellen als een bij de hand zijnde burger.

De stad is vroeger ingetreden bij IVAREM omdat dit volgens de toenmalige meerderheid voordelen had kunnen opleveren bij de verwerking van het gezamelijke restafval. Men had gehoopt dat vele gemeenten net hetzelfde zouden doen. Helaas het waren er maar enkelen die mee zijn ingestapt.

Begin jaren negentig werd door IVAREM besloten tot de aankoop van een instalatie om restafval probleemloos te scheiden. Voor de niet ingewijden, een instalatie die alles van alles scheid; De instalatie werd besteld bij een Duitse onderneming die helaas kort na de oplevering in faling ging om welke rede dan ook. Met alle gevolgen vandien.

Het feit dat de gekochte instalatie vanuit Duitsland geen technische steun meer kreeg en men moest uitzien naar een andere " toezicht houder ", en dit met de realiteit dat te weinig gemeenten tot IVAREM zijn toegetreden en zodoende er te weinig aanvoer is brengt met zich mee dat het in Geel allemaal veel te duur wordt.

Alternatief ? Misschien toch maar terug naar de verbrandingsoven want Geel maakt ons arm..

Pittige discutie, maar vergeet vooral niet dat wij niet diegenen zijn die verantwoordelijk zijn voor de crisis. Het zijn de beleidsmensen die ons geld verkwist hebben en nooit geweten hebben hoe ze een reserve moesten opbouwen in betere tijden.

De rekening nu naar de burger toeschuiven is een veel te eenvoudige oplossing.

Nog even en we kunnen - met zijn allen - ons opnieuw blauw betalen aan een nieuwe crisisbelasting.  Ofwel de Ugly Seventies and Eighties all over again.

Idd Gym, elke reden is in dit land goed om onder het mom van crisis-, solidariteitsbelasting of wat dan ook het geld uit de zakken te kloppen. En die diefstal is steeds permanent.   De "solidariteitsbijdragen" die destijds door den dikke uit Vilvoorde werd ingevoerd zijn nog steeds van toepassing.

Los van het topic:  het is des te wraakroepender wanneer men weet wat  EU ambtenaren na slechts enkele jaren dienst aan pensioen binnenharken.  Daarvoor beschikken ze hier blijkbaar steeds over een kudde geldschijtende ezels.

 Op vlak van corruptie mogen we dan weer niet klagen, bij ons heeft enkel Leo Stevens wat in den bak gezeten, onschuldig uiteraard, want hij dacht dat de firma BCS hem 10.000 euro had gegeven enkel en alleen omdat ze hem zo nen toffe vonden ;-)

De "Goede-Tijden-Slechte-Tijden-Cirkel" verloopt in periodes van een klein 20 jaar :

1929 (beurscrash Wall street) - 1948 => Crisis duurt tot ongeveer 1949 (afgrijselijk dieptepunt in die periode : WWII)

1949 tot 1970 => Heropbouw in the Fifties en The Golden Sixties

1973 tot 1985 => Oliecrisis (aka Ugly Seventies) en Martens I tot IX (aka Ugly Eighties) - Eind v/d crisis was de val van de Muur in Berlijn in 1989

1990 tot 2008 => Heropleving - Grunge - Bill Clinton - Wederopbouw van Mechelen (enig minpunt tussenin : dotcomzeepbel)

2008 - 2030 => Dubble Dip oftewel Bankencrisis én Eurocrisis

2030 - ... => Heropleving economie - Gimycko is met pensioen !

Conclusie :

Gewoon de crisis uitzitten en hopen dat niet te veel vierkant draait.  Maar we kunnen ons, binnen enkele jaren, wel verwachten aan een crisisbelasting.

Vgl : De 7 vette en 7 magere jaren, als het ware... 

Wacht maar tot na oktober van volgend jaar, dan zullen die van 't stadhuis je een ander poepje laten ruiken.

@Christophe : Volgens jou had alleen Stevens vuile pollen ?
Ik zou daar durven aan twijfelen.

Het moeten niet alleen verkeersdborden zijn, he.
Omdat ik tot hiertoe nog nooit een politicus getroffen heb die niet liegt, durf ik te twijfelen, wat mijn goed recht is.
 
Er liggen toch wel veel kasseien in de stad en waarom zijn italiaanse architecten beter dan onze eigen exemplaren ?
Ik beschuldig niemand, maar ik durf toch ook niet met de hand op het hart verklaren dat ze eerlijk spel spelen.
 

 Erg anonieme beschuldigingen allemaal.

 Ik beschuldig liever niemand, ik haal alleen aan wie der in den amigo gezeten heeft. Het spreekt uiteraard vanzelf dat heel het gevang vol zit met onschuldige drommels :-))

Bon, nog iemand ideeën om dat "arme kleine Mechelen" aan het nodige geld te helpen ?

Ne Music for Mechelen, misschien ?  Nen M4M, of zo ?

;-)

Schitterende counter Chritophe.

Wat allemaal opslaat is gemakkelijk te weten maar waar niet gespaard wordt, dat is wat anders om daar achter te komen. 

De laatste reactie is niet in aanvaardbaar nederlands / vlaams dus daar kan ik niet veel over kwijt. Voor de rest stelt onze Guy meer vragen dan hij antwoorden geeft, heb ik medelijden voor mensen die als anoniem door het leven moeten gaan en heb ik nog minder begrip voor mensen die hier alleen hun shit komen plensen zonder centen te deponeren voor Stubru voor het gekende goede doel. Echte mechelaars weten wellicht waarom ze het goed menen met de stad.

Ik heb heel duidelijk gesteld niemand te beschuldigen, maar ik pleit ook niemand vrij.
Ik zal ook NOOIT OF TE NIMMER mijn hand in het vuur steken voor een politieker.

 

 

 

Geheeloff-topic Christophe maar in de gevangenis zitten idd een hoop mensen die daar om verschillende redenen niet thuishoren. Over het geval van dhr. Stevens spreek ik me niet uit want dat ken ik onvoldoende.

 Liefdadigheid liefst zonder tussenpersoon voor mij, per slot van rekening moeten die glazen huizen ook verwarmd worden.

Beste reageerders,

Het stelt me teleur dat er in die 37 reacties nog niets is gezegd over het hoofdonderwerp van mijn stukje. Namelijk het feit dat (jeugd) verenigingen een aanzienlijk deel van hun opbrengsten uit feesten of fuiven te niet gedaan zagen door de grote prijsstijging van dranken in perron m.

Nietteming kreeg ik vandaag bericht van de jeugddienst van Mechelen dat voor Mechelse (jeugd) verenigingen en niet commerciele activiteiten een andere regeling zal getroffen worden.

Of het komt door de commotie rond dit stuk of dat er gewoon ergens een administratieve fout gebeurd was, daar wil ik me niet over uitspreken.

Of het nu het een of het ander is doet er niet toe, roepen en schelden lost volgens mij niets op. Maar het stadsbestuur is dus op bepaalde vlakken wel inschikkelijk. In tegenstelling tot wat sommige mensen in bepaalde reacties blijkbaar denken.

 

De Blog als een mogelijk pressingsmiddel om iets gedaan te krijgen of om een scheve situatie iets minder scheef te maken...

Hum, interessant gegeven.

;-)

of...gratuite 'kletsbarak'.   Ik pleit er toch voor dat iedereen de discussie beschaafd weet te houden, géén anonieme beschuldigingen poneert, en bij het onderwerp blijft.  Op Mechelenblogt mag best pittig gediscussieerd worden, maar wel rekening houdend met de afspraken...

Gim, misschien toch nog een klein ideetje om aan geld te geraken. De drugdealers pakken, een goei boete geven en achter de vuilkar laten lopen tot de boete betaald is. 

Om terug on-topic te geraken :

Ik vraag me af of er nog iets overblijft voor de organisatoren.
Als een vaatje bier de hoogte ingaat, Sabam en Billijke vergoeding langsgeweest zijn en alle onkosten betaald, twijfel ik ten zeerste of er nog wat overblijft ?
Weegt de minieme winst, als die er nog is, dan nog wel op tegen het risico van een geflopte fuif ?

 

Juist Jan. En dan komt het er nog op aan wie de fuif organiseert. Kwestie van subsisies krijgen bedoel ik. Het is dat wat Luc gisteren niet scheen te begrijpen. 

Wat heb ik nu gezegd over die vuilzakken....

Denk er nog eens aan als  blauw en groen hand in hand  voor je deur om uw stem staan te bedelen...

 

 

Zonet in GvA :

Volgend jaar verschijnen er minder edities van de glossy 'Nieuwe Maan" en (mogelijk) geen subsidies meer voor het Sintemettefeest.

Er wordt op nog meer beknibbeld, maar voor dat lijstje moet je de Gazet van onze Sven maar kopen.

Goe bezig ?

Er is echter één lobby die buiten de besparingsronde gevallen is en u mag tweemaal raden raden. Allez iets voor het "Rad van fortuin": d.v.rs.t..t ofte m.lt.c.l. Raden maar ! De eerste prijs is alleszins geen gratis rolleke huisvuilzakken met groene opdruk:-)

Eddy, .i.e..i.ei. ofte .u..i.u. -). 

In moeilijke tijden zijn er slechts 3 oplossingen: 1. Bezuinigen 2. Nieuwe taksen heffen 3. een evenwichtige verhouding tussen 1 en 2. Persoonlijk ben ik voor punt 1 en stel voor om 'Maanrock' af te schaffen. Negentigduizend toeschouwers? Van waar komen die? Mechelen heeft maar 80.000 inwoners. Trek daar de kinderen, de ouderen, de allochtonen en de niet geïnteresseerden af, hoeveel echte Mecheleaars heb je dan over?

 

Mille, gij gaat hier een slecht rapport krijgen, zenne :-)
Van mij niet, want ik heb nog maar één keer tussen het publiek van Maanrock gestaan.
Ik ben het wel met je eens, want vooraleer men in de mensen hun zakken gaat zitten, ben ik van oordeel dat de stad zelf de broeksriem dient aan te trekken.
Maanrock, Parkpop, de Nieuwjaarsdrink, planten langs de ring, vuurwerk, enz zijn leuke, maar niet noodzakelijke dingen die in tijden van crisis best plaats kunnen ruimen.

Vlieten blootleggen, ondergrondse musea bouwen, e.a. zijn niet echt noodzakelijke dingen en ook die plannen kunnen best opgeschoven worden naar betere tijden.

Ik heb vanuit het stadhuis zelf nog geen enkel geluid gehoord, dat erop wijst dat de stad zelf gaat bezuinigen.
Men kiest er blijkbaar eerder voor om direct de burger zijn broek uit te doen.

 

Jan, moedige uitspraken van u. 

Voor 2012 plastieken bloemen in de bloempotten en ne plastieken kerstboom met Kerstmis.  Veel goedkoper, herbruikbaar en er moeten geen duur bloemen of sparren voor sneuvelen.  Idem dito voor dat nieuw Maneblussersbeeldje.

;-)

Foto Gimycko

Inderdaad Jan, er is namelijk niets zo gemakkelijk als grote sier maken met andermans centen...

Jongens,

Naar ik vernomen heb in diverse adviesraden in de stad, wordt er wel degelijk bezuinigd. Eén voorbeeld : in de BIB moeten ze het met 2 man (vrouw) minder doen vanaf nu.

 

Nog minder personeel in de BIB lijkt me een kortzichtige beslissing.  De openingsuren zijn nu eigenlijk al ontoereikend.  Wat baat het dan een nieuw prestigieus bibliotheekcomplex te willen maken in het oude Predikherenklooster als men nù al moet bezuinigen op bibliotheekpersoneel.

Ik heb uiteraard geen inzage in de begroting en het zal allemaal wel iets minder simpel zijn dan dat het hier op deze blog wel eens wordt voorgesteld, maar besparen op personeel van een instelling die je op termijn wil gaan uitbouwen, lijkt me contradictorisch.

Hallo Gimycko,

Zou graag meer willen vernemen over dat ' Maneblussersbeeldje' 't is 't eerste dat ik er over hoor. Bedankt.

Wel, mijn beste Mille, we zoeken nog steeds een Mechelse beeldhouwer die, tegen een zacht prijsje, een Maneblussersbeeld(je) kan of wilt maken om dat mottige pissijn-fontein oep de Botermèt te vervangen.

;-)

Die fontein is leuk voor de kinderen, weer zon beeldje dat niks zegt? zo staan er al genoeg, waar zijn de leuke fonteinen?

Ik stelde die vraag omdat ik enkele jaren geleden zelf een ontwerp heb gemaakt van een fontein, voorstellende 'De Maneblusser'. Ik heb dit aangeboden aan het college en aan de academie. Niemand bleek geinteresseerd. Maar als je een idee of model mocht hebben verwijs ik je graag naar de beeldhouwer Karel Sterckx in de Laathofstraat 42 op Kauwendaal. Die man heeft voor mij destijds het beeld gemaakt van 'Jan Kadodder' in de Kadodderstraat. Het was een schenking van de toenmalige 'Sport- en recreatieraad Kauwendaal' aan de wijk.

A'pen heeft zijn Brabobeeld / fontein.

Dus waar Mechelen geen Maneblussersbeeld / fontein ?

Na enig zoeken teruggevonden het ' Maneblusserke'.

@ Mille : de brandslang zou ik vervangen door een emmertje, zeunne...

;-)

Ik zou een beeldje laten maken van de twee Italianen die de Lammotige brug op hunne rug naar huis dragen. Op een ponton in de Dijle leggen tussen Lamot en de Vismèt en 's avonds veel licht laten op schijnen. Moet kunnen en kan niet veel kosten. 

Als je als stadsbestuur, in tijden van zware besparingen, bespaart op mensen en ze daarvoor op straat zet, en daarnaast het uitgespaarde loon met nieuwjaar blijft omhoog knallen en in de lente weer de bloemetjes buitenzet, dan scheelt er iets met het gezond verstand. Hier zie je nog maar eens duidelijk dat het imago van de stad veel belangrijker is dan de inwoners en dat vind ik er zeer ver over.

Kunst in de stad hoeft niet persé op kosten van de belastingbetaler te zijn. Het kan ook via een schenking of sponsoring. Zie het beeldje van Walravens op de Haverwerf - schenking van de gidsenbond, en Jan Kadodder-schenking van de wijk Kauwendaal. En er zullen nog wel andere voorbeelden te vinden zijn.