Kerstkinderviering: (g)een kinderspel in De Stille Nacht

Aan de vooravond van Kerstmis, komen, jaarlijks (25 jaar al) kinderen en volwassenen in groten getale samen in de Mechelse Sint-Romboutskathedraal - dan omgedoopt tot 'herberg In de Stille Nacht', bij Pol & Pol - om het verhaal van de geboorte van Jezus te vieren. Bij de Kerstkinderviering van 2011, zaterdag 24 december,  is er bijzondere aandacht voor welzijnszorg en wordt stilgestaan bij het thema 'Armoede, geen kinderspel'.

Pol en Pol herbergiers van "In de Stille Nacht" zijn in hun nopjes want de herberg is mooi volgelopen nu veel mensen naar Bethlehem zijn gekomen voor de volkstelling. Pol en Pol maken de nodige afspraken voor een rustige nacht, maar dan begint het: zij worden keer op keer gestoord door lastige klanten: een zekere Jozef en Maria, herders, koningen, engelen,… Ze worden allemaal verwezen naar een stal…

Tijdens de kerstkinderviering worden mensen uitgenodigd om aan de problematiek van kinderen in armoede aandacht te schenken; wie dat wil kan ook een bijdrage aan Welzijnszorg schenken en zo zijn of haar solidariteit tonen. Kinderen zijn de eerste slachtoffers van armoede. Helaas is armoede op jonge leeftijd vaak de voorbode van een volwassen leven in armoede. Het probleem wordt dan ook best zo  vroeg mogelijk aangepakt, om de vicieuze cirkel te doorbreken.  

Wie deze kinderkerstviering wil bijwonen, is zaterdag 24 december welkom in herberg “In de Stille Nacht” voor de viering van 15 uur, wanneer er ook tolken voor doven en slechthorenden zijn, of in de viering van 17 uur.

De organisatie vraagt je ook om een voedselpakket mee te brengen: dat wordt bezorgd aan mensen uit onze stad die het moeilijk hebben, een kleine attentie die voor hen veel betekent.
 

Meer info bij Ann Mollemans (t 0478 54 72 84, e an.mollemans@ccv.be) of Paul Vereecke (t 015 26 07 55, e vereeckekoeck@telenet.be). Of check de webstek van de kinderkerstviering.


Afbeelding: © kerstkinderviering

...Al jaren een mooi en gesmaakt initiatief...

Mooi verhaal en goed initiatief!

't is nu de tweede keer dat we met de kinderen gaan en we hebben er echt geen spijt van, geloof me 't zijn niet alleen de kinderen die graag komen.Er is naar mijn mening weer een heleboel werk in gestoken om te resulteren in zulke geweldige uitvoering.
Hopelijk heeft de omhaling voor de armen heel wat opgebracht zodat er vandaag wat anders dan bokes met confituur op het menu van die mensen gestaan heeft.