Twee musea verdwijnen?

met categorie:  

   

(foto's; Jan Smets)

Waarschijnlijk is dit wel een knuppel in het hoenderhok gooien.  Ik besef het.  Maar ik hoorde de laatste dagen wel wat gemor over het feit dat twee Mechelse Musea gewoonweg 'verdwijnen' uit onze stad.  Over de verhuis van het spoorwegmuseum is onlangs nog flink van mening gewisseld op Mechelenblogt, maar ook het vonnis van het Beiaardmuseum lijkt getekend...

Ik wil me niet zozeer uitspreken over het hoe en het waarom van verhuis of schrappen van een bepaald museum.  Er zal wel een gegronde reden voor zijn neem ik aan.  Maar de kritiek van een aantal mensen gaat wel over het feit dat men nu nét twee musea die een belangrijk stuk historie van Mechelen belichten, in de toekomst niet meer zal aantreffen in deze stad.

En da's beslist jammer.

Mechelen is de wereldhoofdstad van de beiaard.  Betwist dit iemand?  Nee toch.  En toch is er in het vernieuwde Busleyden of elders (tenzij deze informatie niet correct is) geen plaats voor deze belangrijke geschiedenis van onze stad.   Nu was dit museum héél zeker aan een grondige opfrisbeurt toe.  En dat is dan nog zacht uitgedrukt...  Maar het is spijtig dat er geen perspectieven zijn voor de uitbouw van een vernieuwd beiaardmuseum.  Tenzij..., ik niet alles weet natuurlijk...

Over het spoorwegmuseum is er al genoeg inkt gevloeid.  Dus dat ga ik hier niet extra meer herhalen.  Maar zou deze verhuis nu écht niet onomkeerbaar zijn?

 

Gekoesterd erfgoed?

Stof om over na te denken...

Alleszins.

 

 

 

 

Dit gaat geweldig dom klinken als Mechelaar zijnde, maar hadden we dan een beiaardmuseum? Daar heb ik nog nooit van gehoord.

Marc, we hadden er inderdaad één. Ik heb even een stukje film opgeladen waarop het museum nog te zien is:

http://vimeo.com/30285169

Foto: de Mechelse standaard (gewezen beiaardmuseum)

@ Mark: het beiaardmuseum heeft wel degelijk bestaan. De link laat een stukje film zien waarop enkele Van den Gheynklokken te zien zijn, het oudste beiaardklavier ter wereld, en tenslotte zelfs de "Mechelse standaard" van Grootmeester Jef Denyn persoonlijk.

Dit klavier was het eerste dat door Denyn werd gebouwd rond zijn internationale vernieuwing van het beiaardspel en geldt dus als internationale standaard, te vergelijken met de standaardmeter te Parijs.

Onze wereldberoemde Mechelse standaard dumpen in Leuven, zou hetzelfde zijn als onze Opsignoor naar Antwerpen sturen. Dat gaan we niet doen he?

VERS VAN DE PERS:

Van horen zeggen hoort men veel, dus ik heb intussen mijn oor te luisteren gelegd bij twee mensen van wie niet bepaald kan gezegd worden dat ze ons erfgoed niet genegen zouden zijn, en die het ook nog kunnen weten. Juist.

De beiaardstukken die met Mechelen te maken hebben, zoals ons standaardklavier, krijgen een vaste tentoonstellingsruimte in het Hof Van Busleiden. Er is absoluut geen sprake van een verhuis naar Leuven. Opsignoorke moet dan toch niet naar Antwerpen...

Wat is de volgende stap? Als het niet megalomaan genog is dan niet zeker? Het speelgoedmuseum is, sorry hoor, maar ook gedateerd en stoffig, vooral stoffig, maar dat schijnt dan wel naar technopolis te verhuizen? Och ja, een vlietjes museum is nog specialer zeker

en waar was dat museum dan?

Het lijkt me niet onlogisch om een deel van het nieuwe Busleydenmuseum te wijden aan de beiaard in Mechelen.  Misschien is dat trouwens ook wel de bedoeling.

Beiaardmuseum was in Het Schipke, aan het Hof van Busleyden.

 

Persoonlijk vind ik het heel erg pijnlijk dat juist de toponderwerpen van Mechelen verdwijnen. Onze spoorweggeschiedenis en onze beiaardgeschiedenis zijn gewoonweg UNIEK in Vlaanderen en ver daarbuiten.

En dan gaan burgemeester en schepenen geld stoppen in een vlietenkelder dat weliswaar een schitterende locatie heeft, maar met een verhaal dat elke MIddeleeuwse stad kan vertellen. Vlietjes had elke stad, of ze het nu grachten, ruien of reien noemen. Verder is er in die kelder ook nog heel erg weinig van de vliet over gebleven.

Misschien moeten we toch aan de gemeenteraad eens een spoedcursus (Mechelse) geschiedenis geven ?

We kunnen ons ook de vraag stellen hoeveel bezoekers het beiaardmuseum en zelfs het spoorwegmuseum telden. Als dat een te verwaarlozen aantal is, heeft het dan zin om een museum open te houden? Hetzelfde geldt voor het wapenmuseum in de Brusselpoort. Bestaat dat nog, of werd het plan zelfs nooit uitgevoerd? Ook het Aartsbisschoppelijk Museum en het Folkloremuseum zijn destijds al verdwenen.

Op zich is dat niet zo erg, op voorwaarde dat de collectie tenminste bewaard blijft. Maar dat is ook niet altijd het geval. Toen het Folkloremuseum in de XII-Apostelenstraat geopend werd (ik gok even op 1964), lag de volledige en waardevolle collectie van wijlen Romain Pluys (de glazenier die o.a. de grote glasramen van de kathedraal maakte) ingepakt op de zolder. Ze is daar blijven liggen tot het museum gesloten werd en een deel ervan verhuisde naar een leegstaand lokaal in het Speelgoedmuseum. Wat is er ondertussen met de Collectie Pluys gebeurd? Verdwenen? Bestaat trouwens de openbare collectie van het Folkloremuseum nog wel?

We kunnen natuurlijk geen museum maken van alles wat typisch Mechels is. Maar we kunnen wel collecties onderbrengen in andere musea, zoals De Mechelse Kant en De Mechelse Stoelmakerij altijd een aparte plaats hebben gehad in het Oudheidkundige Museum van Busleyden. Ook het Beiaardmuseum, het Wapenmuseum (typisch Mechels?), het Folkloremuseum, het Spoorwegmuseum zouden bij elkaar gebracht kunnen worden. Daarom niet in één Mechels 'MAS' (veel te duur en veel te elitair), maar bijv. door delen van de collecties te tonen en die regelmatig af te wisselen. Een reden te meer om eens vaker hetzelfde museum te bezoeken, trouwens!

MIsschien toch even een onderscheid maken tussen uniek erfgoed zoals beiaard en spoorwegen ... en zaken die minder uniek zijn in Vlaanderen.

We bezoeken vaak een museum op een ander, dan in eigen stad.

Ik was pas 29 toen ik voor de 1ste keer den toren opging.

De museums een opfrisbeurt geven, kan een vernieuwde belangstelling teweegbrengen.

Voor de renovatie van het natuurwetenschappenmuseum in Brussel liep ik daar praktisch alleen, na de renovatie was het er veel drukker.

Voor de opknapbeurt van het Atonium kende ik het enkel van het 20 Bfr briefje.

Nu is het er aanschuiven tegen een veel duurdere inkomprijs.

Er komen toch veel toeristen naar Mechelen, moesten deze museums opgenomen worden in het toerische pakket, zou er veel meer belangstelling voor zijn.

 

Bekijk hier het filmpje van het beiaardmuseum (met dank aan rvpee)

Bart Stroobants bevestigde me gisteren dat een belangrijk deel van de collectie van het beiaardmuseum onderdak zou krijgen in het vernieuwde Hof van Busleyden...

Beiaard - Spoorweg - Postzegel - Mechels Meubel - ...

We zullen een groot museum nodig hebben.

En waar is eigenlijk dat Mechels museum over de geschiedenis van de Mechelse kanonnengieterij ?

En hangen daar ook geen afbeeldingen van Mechelse poedermolens en bommenkotten ?

Just2know...

;-)

Een museum over Metalurgia zal er met zekerheid nooit komen. Dat zou een slechte invloed kunnen hebben op de ....Zoek het eens op hé.