Het Spoorwegmuseum is niet meer..

met categorie:  

 

Het hing al een tijdje in de lucht, en vandaag stond het ook in de kranten; het Mechelse Spoorwegmuseum De Mijlpaal is gesloten.

Harry Weymeersch (foto), de bezieler, drijvende kracht en onvolprezen gids van het museum kon woensdag enkel maar vaststellen dat de sloten van het museum vervangen waren en de inhoud ervan ( waarvan ongeveer een derde uit zijn persoonlijke collectie komt ) niet langer toegangkelijk was. Onder begeleiding heeft hij ondertussen al wel een aantal van zijn stukken kunnen recupereren. We hoeven er uiteraard geen tekeningetje bij te maken dat Harry er het hart van in is, hij ziet immers zijn levenswerk in rook opgaan.

En een bezoek aan het Spoorwegmuseum onder begeleiding van Harry was ook een belevenis op zich, wie dacht daar op vijf minuten binnen en buiten te zijn vergiste zich schromelijk, hij kon bij elk individueel voorwerp in zijn eigen onnavolgbare stijl een uitleg verschaffen die de anders dode voorwerpen helemaal tot leven bracht.
Harry is gewoon het spoorwegmuseum, dat is nog de beste manier om de man te omschrijven.

De meeste museumstukken zijn ondertussen verhuisd naar Brussel in een of ander depot in afwachting van een nieuw onderkomen, het bekendste stuk; de Mechelse diorama en de maquette van de oude statie zullen een plekje krijgen in het speelgoedmuseum op Nekkerspoel.

Met de Mijlpaal verdwijnt een van de meest markante museums uit onze stad, draai of keer het dus zoals je wil; het blijft een verlies. Een groot deze keer. En een standbeeld voor Harry zou in het nieuwe museum ( als het er ooit ergens komt tenminste ) zeker niet misstaan.

Dat is echt wel een verlies. Harry *was* het museum. Nu we weten dat de stad haar treinverleden altijd al heeft verwaarloosd (de schuchtere poging rond 175 jaar spoorwegen). 

Misschien de moment om dit recht te zeten ?

Laat ons eerlijk zijn, een vlietenmuseum is leuk, maar we hebben  er  denk ik meer nood aan om onze roemrijke spoorgeschiedenis te laten zien. Daar is Mechelen uniek in ... vlieten heeft iedere oude stad.

Enorm jammer en inderdaad een heel groot verlies. Zonde dat dit verloren gaat en een kaakslag voor Harry die zijn levenswerk  in rook ziet opgaan! Sterkte, Harry!!!

Onbegrijpelijk dat de stad het niet nodig vond dit initiatief te steunen en in stand te houden!

Blijkbaar stond het museum in de weg voor het tangent dat eraan komt en wilde men het geheel niet meer verplaatsen.

Harry Weymeersch mag blijkbaar zijn persoonlijke items nog ophalen, maar al de rest - buiten de stadsmaquettes - verdwijnt blijkbaar naar het spoorwegmuseum in Schaarbeek.

Echt zund'

'Minute cinquante!', ik had verstaan dat het museum tijdelijk gesloten werd omdat het gebouw letterlijk 15 meter achteruit moest verplaatst worden om vrije doorgang te geven aan de geplande tangentweg. Ik had hier graag een reactie van de werkgroep die zich bezig houdt met deze materie. Van verdwijnen is nooit sprake geweest, tenzij de organisatoren van de Mijlpaal het voor bekeken houden ( wat ik echt spijtig zou vinden ).

ik kan alleen maar treuren om arm mechelen

Vermoedelijk zal het museum niet meer gepast hebben in "the bigger picture" (het grotere geheel) en zal het besluit geweest zijn : " Afbreken, die hap ! "

Blijkbaar een waarheid dat van toepassing blijft op alle tijden en op alle plaatsten.

:-/

Bedenk wel dat diene hele coté, tussen stationsplein, bommenkot en Leuvensesteenweg, binnen 20 jaar er totaal anders zal uitzien en vol bedrijvigheid zal zijn.

Wacht eens efkens mensen! Wanneer een museum draait om de inzet van één enkele persoon, dan is dat een gemakkelijke prooi voor ' andersgezinden '. Vooral in het nadeel van de Mijlpaal speelde de moeilijke toegangsweg ernaar via de Leuvense steenweg. Persoonlijk zou ik het een schande vinden dat er van dit specifiek erfgoed niks zou overblijven. Architect Bono verzekerde me dat hij zou trachten een museumweg te ontwerpen tussen de Leuvense steenweg en de Leuvense vaart aan de achterkant van het huidige station waar de evocatie van het begin van de belgische spoorwegen zou getoond worden. Rudy Van Camp kan hier wel graag een reactie plaatsen!

Onze Egide draait zich om in zijn graf...

Dat is inderdaad verschrikkelijk jammer....

Ik dacht ook vroeger te hebben gelezen dat het museum zou verplaatst worden en slechts  tijdelijk worden gesloten...

Hopelijk vindt men toch een oplossing zodat die museum kan behouden blijven!

 Een dik woord van dank aan Harry voor zijn belangloze inzet en de competentie waarmee hij op zijn eigen gedreven manier iedereen wist te boeien, niet alleen in in het muzeum maar ook in het Arsenaal. Ook zijn vroegere (overleden) medeleden mogen eens in het zonnetje gezet worden: de hobbyclub van het Arsenaal. Om dan zijn echtgenote niet te vergeten!

 Harry, laat ons hopen dat er nog een plaats op de site gevonden wordt om dit buitengewoon erfdeel terug op te bouwen en open te stellen voor de Mechelaars en andere bezoekers. Laar je niet ontmoedigen, we steunen je onvoorwaardelijk!

Héél erg!  jammer dat we ons dat zo laten ontglippen...

Doodjammer voor Mechelen, en doodjammer voor het levenswerk van Harry.  Ik hoop dat hij dit te boven komt...

(foto: Jan Smets)

Toen ik enkele jaren geleden kennis maakte in het Museum en met Harry, zag ik een man die gegeesterd was door treinen en die leefde voor het museum.
Het werd daar een enorm leuke en leerrijke namiddag en vooraleer iemand mij kan boeien in een museum, moet hij met zeer goeie kaarten spelen.
Harry kweet zich uitstekend van die taak en wist mijn aandacht te pakken van het begin tot het einde.
Hij bleek een geboren verteller die de meeste van zijn verhalen ook nog zelf meegemaakt had.
Het zou spijtig zijn als die verhalen verloren zouden gaan en het zou schandalig zijn als de NMBS en het stadsbestuur dit alles zou laten verloren gaan.
Mij maak je niet wijs dat er nergens anders op de NMBS-site of elders in Mechelen geen plaats kan vrijgemaakt worden om dit erfgoed in onder te brengen.
Ik denk dan bvb aan een bijkomend gebouwtje aan het kruispunt Postzegellaan-Jubelaan.
In afwachting zou ik Harry adviseren om zijn verhalen en anekdotes neer te pennen in een boek, want zulks mag zeker niet verloren gaan.

Groot gelijk naamgenoot, maar het is helaas al te laat. Als het om dergelijke dingen gaat zijn ze daar meestal nogal snel mee. Tabula rassa weet ge. En nu maar snel wat excusses uitvinden.  

Als communicatieverantwoordelijke van het stationsproject 'Mechelen in Beweging' wil ik toch graag een en ander verduidelijken. De voormalige spoorwegloods waarin het museum zich bevindt, maakt deel uit van een cluster van gebouwen die dateren uit de 19de eeuw. Vrijwel al die gebouwen werden in de jaren '90 als monument beschermd, behalve het stuk waarin het regionale spoorwegmuseum werd ondergebracht. Het museumgedeelte zou in principe afgebroken worden om de aanleg van de nieuwe spoorbypass mogelijk te maken. Met het uitwerken van de plannen voor de stationsomgeving bleek dat door de aanleg van de tangent (ontsluitingsweg) en de bijhorende infrastructuur voor fietsers en voetgangers, ook het beschermde gedeelte van deze gebouwencluster in de weg stond.  Op vraag van de Vlaamse overheid werd dan ook beslist om de gebouwen in z'n totaliteit te verplaatsen. Meteen werd ook een extra inspanning geleverd en werd beslist om het museumgedeelte niet af te breken, maar eveneens te verplaatsen.

De museumfunctie op zich staat volledig los van de heraanlegplannen voor de stationsomgeving. Wat er met de museumstukken gebeurt - op korte en op lange termijn - is een beslissing die tot de bevoegdheid van NMBS-Holding behoort en waar het stationsproject geen verantwoordelijkheid over draagt.

Rudy Van Camp

Communicatieverantwoordelijke Mechelen in Beweging

 

Ik denk dat we hier moeilijk de stad van kunnen beschuldigen...

De enige schuldige hier is de NMBS, die het niet zo hoog op heeft met zijn verleden. Het spoorwegmuseum in Brussel Noord is ook al heel lang gesloten. Historisch materieel staat vaak gewoon buiten weg te rotten (Leuven) en als je dan als particulier eens vraagt om bv. de loods met historisch materiaal legaal te bezoeken krijg je een negatief antwoord omdat foto's hiervan het imago van de nmbs zouden schaden...

De desbetreffende loods heeft nochtans wel constant de deuren wagenwijd openstaan en je kan er gewoon zo binnenlopen, wat ik dan uiteindelijk maar gedaan heb... Dikke aanrader trouwens, staat nog zelfs een oude Benelux trein in die loods...

Het is gewoon een schande. Al een geluk dat er nog organisaties zijn zoals het tsp ( http://www.pfttsp.be/index.php?lang=nl_BE ) die het patrimonium in stand proberen te houden...

Bedankt Rudy voor de verduidelijking. Jullie hebben er blijkbaar niets mee te maken, hoewel het stationsproject natuurlijk wel de aanleiding is van de verhuis.

Als een groot deel van de collectie prive-eigendom van Harry is, dan kan de stad hier wel bij helpen, om haar rijke spoorweg-geschiedenis niet te laten teloorgaan. Geef het een mooi plaatsje mensen, en bouw er desnoods een modern museum rond. Onze spoorweggeschiedenis is uniek voor Mechelen.

Helaas wordt dat moeilijk zonder medwerking van de NMBs natuurlijk.

Schrijf dat hele museumverhaal maar op het konto van één van de laatste Belgicistische bastions. De  NMBS, waar de oude francofone cultuur nog steeds heerst. Hoe het de laatste tijd met dit fossiel gesteld is kan je alle dagen in de kranten vaststellen. Maar de Brusselse amateurs zuller er zich zeker over ontfermen. Benieuwd naar het resultaat.

het resultaat, Rudi??? Historisch materiaal wordt door deze maatschappij het liefst per kilo verkocht! Zo kunnen ze toch iets recupereren van al het koper dat bij hen gestolen wordt en altijd een smoes is voor "wegens een technisch defect is de trein van eergisteren 12:46 uur aangekondigd met een vermoedelijke vertraging van een dag of zes" ;-)

Toen wij vroeger naar school gingen, heel lang geleden en er gebeurde een of andere vlegelstreek dan vroeg de meester : Wie heeft dat gedaan ? En dan klonk het in koor : Ikke ni, ikke ni, ikke ni. En dan zei de meester : ik moet niet weten wie het niet gedaan heeft maar wie het wel gedaan heeft.

Dat eeuwig de paraplu open trekken toch. Kom er nu eens voor uit a.u.b. Men wou gewoon Harry zijn " rommel " weg omdat men er geen plaats meer  wilde aan besteden. Vergeef het mij Harry.

En kijk nu allen eerst eens op het " web " naar al die prachtige spoorwegmuseums in onze buurlanden voor ge weer begint te schieten. 

Vandaag een ondergronds vlietenmuseum oep de Lèn... dus waarom morgen geen ondergronds treinmuseum onder 't stationsplein ?  

Liggen die oude ondergrondse corridors daar nog altijd niet ? 

Allez, just an ID, zeunne...

BTW :

Ge kunt er ineens ook het spiksplinternieuwe Mechelse postzegeldrukkerijmuseum "Constant Spinoy" naast zetten.

Maar dit effe terzijde...

Erg, heel erg. Het is een van de leukste museumbezoeken die we ooit gedaan hebben met dank aan de geweldige verteller en bezieler Harry Weimeersch. Vooral de manier waarop dit gebeurt is schandalig en respectloos naar hem toe. En ook al heeft de stad hier misschien weinig in te zeggen, ik kan niet geloven dat zij geen inspanning kan leveren om deze museumstukken een nieuwe plaats te geven (en met alle respect, niet in het speelgoedmuseum!). Zoals reeds eerder vermeld, er wordt al zo veel geïnvesteerd in nieuwe musea (Ijzerleen, Hof van Busleyden). Mechelen heeft een historische plek in de spoorweggeschiedenis van ons land, het zou een schande zijn dit verloren te laten gaan. En gezien treinen mensen altijd hebben geboeid ben ik er zeker van dat het een extra toeristische troef kan zijn. Ik wens Harry het allerbeste en veel sterkte toe en hoop dat hij het nog mag meemaken dat zijn werk en inzet een mooie nieuwe plaats krijgen. Harry, de fijne herinneringen die je hebt meegegeven aan je bezoekers gaan in ieder geval niet meer verloren. Elektra

Dat daar maar geen farcebookgroepje facebookgroepje van komt !...

Als er zoiets gebeurd, gaat iedereen meteen op zoek naar een schuldige.
Eigenlijk maakt dat niet zoveel uit.
Of de loods nu in de weg stond of niet, doet er helemaal niet toe.
Dat er een nieuwe plaats voorzien wordt en dat dit museum terug komt, DAT is van belang.
Wie heeft er vroeger niet op de houten banken gezeten van de oude wagons, die halverwege de jaren 70 uit roulatie genomen werden ?
In het museum kon je nog eens terug op die banken zitten, want zij hadden ze nog.
De maquette's van de stad, waarop de bebouwing te zien was in vroegere tijden, of die van het oude station.
De jongeren zullen dit binnenkort alleen nog maar kunnen bekijken op foto's, wat toch niet hetzelfde is, dan wanneer je er middenin staat en de anekdotes ingelepeld krijgt op de smakelijke manier van Harry.
Kost een loods dan echt zoveel geld ?
Is het dat niet waard om de spoorweg-geschiedenis in stand te houden ?
 
 
 
 

 

Het is maar een ideetje, maar waarom niet - alvorens het museum verdwijnt - de jongens en meisjes van Fometrix erop afsturen.  Het is zo een beetje als google streetview met hun 360°-camera en het principe werd al eens toegepast op de Sint-Romboutskathedraal.

Fometrix Kathedraal

Op die manier kan iedereen blijven genieten van iets wat ooit was.

Gim, meestal vind ik u ideeën véél te ver gezocht en van de pot gerukt maar deze keer heb je me daar toch wel een héél goed idee...

De ideeén van de Gim zijn dikwijls nagels met koppen maar in " ne wier " kunt ge nu eenmaal gene nagel kloppen. 

@ TommyG : Bedankt voor de reactie.

:-)

BTW :

Tegenwoordig is (of wordt) alles digitaal en ik vermoed dat ook gij wel eens een virtuele toer door de Hermitage in Sint-Petersburg zou wil maken.  Dus...

Hermitage virtual tour

Een schande ! Meer kan ik er niet van zeggen !

Loop ik deze week door het station van mechelen en zie ik op de borden in de gang Spoorwegmuseum staan. Infirmerend bij diverse mensen waaronder spoorwegmedewerkers kom ik niet aan de weet waar ik dit museum kan vinden en nu thuis kijkend op internet zie ik dat het al een jaar geleden definitief gesloten is.

Tijd om de borden bij te werken?

Een Hollander.

@ Rob den Hollander : Gelukkig hebben we de foto's nog.

Vraagje :

Nu morgen Train World zijn deuren opent in Schaarbeek... hoeveel materiaal zal er daar (nog) te zien zijn van het Mechelse Treinmuseum ?

Nieuwsblad : Betoverende locomotieven in Train World

Het spoorweggarnituur van ons aller Orlians mag er zeker niet ontbreken !

Meuh, meuh, als er Franstalige koeien stonden langs het traject van die blauwewimpelwinnende stoomtrein. Hij komt zelfs doorgesneld op dit filmpje met rond­lei­ding in Train World, dat nieuw mu­seum te Schaar­beek. Met onder­ti­tels, want door striptekenaar Schuiten (s ' cueille-teun) François (fraon-swa) Frans geparleerd. Boe, zei de koe.

Train Wold is in Skarbek gelijk madame Laurette Onkelinkx het gewild heeft, anders was het in Oostende geweest. Johan Vande Lanotte kon geen garanties geven dat de zeelucht die voertuigen niet verder deed roesten -) 

 

Dan was 't maar één doorwinterd mager beestje, dat wel ongezouten op het zoet­wa­ter­tra­ject stond. Gelukkig is de Mercator van hout, al stamt hij uit het­zelf­de de­cen­nium. Neuh. Als la Douce.