Politie gaat groter huizen

met categorie:  

Daarstraks werd de Mechelse pers uitgenodigd in het Huis van de Mechelaar, waar burgemeester Somers, korpschef Yves Bogaert van de politie, en twee vertegenwoordigers van Trans Architecten, de plannen wilden ontvouwen van de op stapel staande grondige verbouwingen én uitbreiding van het politiecommissariaat...  En natuurlijk was Mechelenblogt er graag bij, om hierover te berichten...

Dat Mechelen een stad is die groeit, weet haast iedereen.  Het aantal inwoners neemt toe, en ook de politiediensten breiden uit.  Da's immers nodig om in een groter wordende stad de veiligheid te blijven garanderen.

Een paar jaar geleden reeds werd daarom uitgekeken naar een nieuwe locatie om het uit zijn voegen barstende politiegebouw, elders opnieuw neer te poten.  Groter, ruimer, efficiënter.  Zo was één van de denkpistes het ziekenhuisgebouw aan de Zwartzustersvest.  Maar daar werd uiteindelijk van afgezien, omdat het nog een héle poos zou kunnen duren voordat men daar aan de slag zou kunnen gaan.  De bouw van het nieuwe ziekenhuis is immers ook nog niet voor morgen.

Ondertussen werd het steeds duidelijker dat een groter commissariaat broodnodig is.  Nu zit men verspreid over twee locaties: de oude Rijkswachtkazerne en de gebouwen in de Merodestraat.  Op deze twee stekken zitten 293 geüniformeerde agenten, en verder nog 47 administratieve en logistieke krachten.

Opnieuw diende verder gezocht.

 

Maar de stad kwam gelukkig in de gelegenheid om de eigendommen van Cloetens aan de Stompaertshoek te verwerven.  Die zijn mooi gelegen achter het bestaande politiegebouw in de Merodestraat, wat maakt dat nu plots de uitbreiding op locatie een stuk gemakkelijker zou maken.

 

Er werd een architectuurwedstrijd uitgeschreven en als winnaar kwam de Trans Architecten uit de bus.

Hun taak bestond er  in om het bestaande gebouw te integreren met een nieuwbouw, zonder dat er een stijlbreuk zou komen.

 

In samenspraak met politie en stad werd een plan ontworpen, en een budget voorzien van 7 000 000 euro.

 

Nu is het zo dat ondertussen de Salduz-wet op de proppen kwam, die in nieuwe regels voorziet met betrekking tot verhoor, voorafgaandelijk overleg met advocaat, bijstand door advocaat voor verhoor, recht op contact met een vertrouwenspersoon, nieuwe regels met betrekking tot plaatsbezoek...  Enfin: daar moest ook de nodige ruimte voor voorzien worden!  En méér ruimte betekent natuurlijk méér centen.  Voor de aanpassingen van het gebouw volgens de bewuste wet diende nog eens 760 380 euro op de rooster gelegd te worden...  Extra budget voor bespreking naar begroting 2012...

De architecten hebben voor ons vandaag al een tipje van de sluier opgelicht.  Er zal veel ondergronds gebouwd worden; zelfde diensten zullen op één horizontale lijn huizen, en de voorgevel in de Merodestraat wordt optisch 'vereenvoudigd', zodat deze niet te bombastisch overkomt naast de historische gevels in de straat.  Er zal ook voldoende parkeergelegenheid  voorzien zijn, en de mogelijkheid tot snelle interventie met politiewagens wordt verbeterd.

 

In februari wordt het hele dossier aanbesteed, en op 1 juni zou de afbraak kunnen starten.  Dan volgt natuurlijk het onvermijdelijk archeologische onderzoek, maar op 9 september 2012 moet men aan de opbouw kunnen beginnen.  Zo zou op 1 juni 2014 het hele nieuwe politiegebouw beschikbaar moeten zijn.  Het gebouw zal gedurende de hele bouwfase operationeel blijven, omdat wen zal werken met een zogenaamde 'doorschuivende werf'...

 

Grote werken in het vooruitzicht...  Bob de bouwer woont duidelijk in Mechelen...

 

 

 

 

 

 

Heel mooi !

Maar ze zouden ook eens hun wagenpark mogen uitbreiden, want dit "trapautootje" vind ik maar niks !

Foto Gimycko

;-)

@Gimycko: al ooit eens met zo 'n "trapautootje" meegereden, laat staan bestuurd??? Het is nochtans een pittig karretje, hoor! 

@Jans: geen vlieten in de buurt? Is er dan geen verbinding voorzien met de Heirgracht, zodat de scheepvaartpolitie van daar ook kan uitrukken?  ;-)

 

@ Jokke :

Dat voorrecht heb ik nog niet gehad.

Ik ben nu eenmaal een (te) brave burger.  Niks zot (meer).

;-)

Je mist alleen soms de kans om even te zwijgen Gim  ;-) 

Een post over een nieuw te bouwen politieburo, en je buigt hem weer vakkundig om naar 'trapautooutjes'.  Misschien is het een idee om af en toe eens na te denken voor je op het minste geringste met één of andere link, of 'randbemerking' op de proppen komt.  Reageren is tof.  Reageren OM te reageren is soms storend.  (niet alleen in deze post trouwens....)

Enfin, dit is MIJN idee.  Sorry.  ;-)

Wel, laten we dan terug effe bij het topic komen.  Sommigen kijken, bij dit alles, graag naar de toekomst.

Maar ook het verleden blijft boeiend, want af en toe duikt er weer eens een beeldje op dat ik niet direct kan plaatsen.

Dit pand kent iedereen...

Maar waar dit pand ooit gelegen was, is me niet direct duidelijk.

Hier wat groter.

Dus moet ik beroep doen op de Alwetendheid van de bloggers om mijn artikel op MM2 te kunnen uitbreiden.  Deze beelden werden genomen rond 1910 - 1911.

Ik ben het volledig met jou eens JanS.  Sommigen hebben blijkbaar de onbedwingbare nood om te posten of te reageren, louter om te posten of te reageren.

Wat bovenstaande foto's betreft, het was de oude gendarmerie die tot in 1904  in de Schoutetstraat gevestigd was, thans de gebouwen van tapijtweverij Gaspard De Wit . 

En - ondanks alles - zijn we weeral wat slimmer geworden.  Merci, Roger.

:-)

De voorraad vergeelde prentjes is inderdaad onuitputtelijk.

Naast het politiegebouw staat de vroegere woning van de familie Verschueren ook terug te koop (aan 1,75 miljoen eurootjes) en dan stel ik me de vraag wie zoveel geld gaat betalen om een tuin te verwerven waarop een onnoemelijk aantal vensters van de politie uitgeven zodat ge niet de minste privacy meer hebt (ik heb dat vroeger meermaals ervaren als we in de tuin soupeerden).

't zal blijkbaar snel gaan en 2014 wordt een topjaar.
wat dat 'trapautoke' betreft dat is een volledig aan het stadsverkeer aangepast ottoke. Ik heb het zelfs eens in de weide zien rijden tot bijna aan de as in de modder en toch reed het niet echt vast.

Met het groeiende politiekorps is duidelijk een ander formaat van huizing vereist en zoals alles, vernieuwingen en aanpassingen aan veranderende tijden zijn noodzakelijk.

Er zit blijkbaar toekomstmuziek in. Misschien word het ooit wel eens zo groot als de omwalde stad uit de middeleeuwen. 

Is de Mechelse politie gewelddadig ?  Sommige Mechelse Facebookers vinden van wel :

Mechelaars groeperen zich tegen politiegeweld