GAS: De cijfers voor Mechelen

met categorie:  

Op 15 oktober stuurde GASAM (interlokale vereniging gemeentelijke administratieve sancties arrondissement Mechelen) haar verslag van het werkjaar 2010 aan de burgemeesters van de 13 deelnemende gemeenten. Uit dit cijferoverzicht blijkt duidelijk dat de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties in de stad Mechelen in 2010 opnieuw een stijgende tendens kent.

Wat is het eigenlijk?

Het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties of kortweg GAS biedt de lokale besturen de mogelijkheid om sneller en effectiever op te treden tegen de ‘kleine criminaliteit’ op hun grondgebied. Ook de verstoring van de openbare rust, veiligheid, gezondheid en openbare overlast kunnen nu beter aangepakt worden.
De steden en gemeenten zijn voor het vervolgen van deze inbreuken en het opleggen van straffen op hun lokale politiereglementen niet langer afhankelijk van de parketten en hoven en rechtbanken.

De cijfers voor Mechelen
GASAM ontving in 2010 voor de stad Mechelen in totaal 2.308 dossiers. Het totaal aantal dossiers in GASAM voor alle gemeenten was voor het werkjaar 2010 gelijk aan 4.052 (een stijging van 1.370 dossiers of 51%). Dit maakt dat Mechelen verantwoordelijk is voor 57% van alle GAS-dossiers voor het arrondissement. 

De meest voorkomende gemengde inbreuken in de stad Mechelen zijn:
Winkeldiefstal: 110, Vandalisme: 73, Nachtlawaai: 50
Gemengde inbreuken zijn inbreuken opgenomen in de Algemene Bestuurlijke Politieverordening (ABP) die aanleiding kunnen geven tot zowel een strafrechtelijke als een administratieve sanctie. Het betreft inbreuken zoals nachtlawaai, winkeldiefstal, vandalisme, lichte gewelddaden,… 

De meest voorkomende inbreuken waren:
Luide muziek in wagen: 367, Wildplassen: 350, Huisvuil buiten op verkeerd tijdstip: 231, Bevuilen openbare ruimte: 199

Wanneer we al de bepalingen die te maken hebben met de netheid samen nemen zoals: zwerfvuil, hondenpoep, huisvuil in publieke vuilbak, afval naast glascontainer, niet aanbieden van huisvuil volgens de regels of op verkeerd tijdstip en wildplassen, dan komen we op een totaal van maar liefst 1.037 inbreuken of 55% van alle niet-gemengde inbreuken.

 bron: persbericht Stad Mechelen

Qua wildplassen heeft de stad een nieuw iniatief genomen. De Minderbroedersgang wordt (eindelijk) een plasvrije ruimte, en een etalage-ruimte.

Ik kijk er alvast naar uit  !

Uit eigen ervaring moet ik besluiten dat de GASAM-dienst niet echt efficiënt werkt.  Jarenlang moesten wij overlast verdragen van de blaffende hond van onze naaste buren.  Van zodra die mensen hun woning verlieten begon de hond te keffen en te blaffen dat het een lieve lust was.  Het onophoudelijk geblaf kon soms uren aan één stuk doorgaan, ook 's avonds en 's nachts.  Herhaaldelijke klachten bij de poltiie leverden nooit iets op: de minzame wijkagent kwam langs, deed een minzaam babbeltje met de buren en de hond blafte lustig verder. 

Ruim een half jaar terug kwam plots de GASAM op de proppen met een bemiddelingsprocedure.  Wat ons betreft jàren te laat, maar er was hoop op beterschap: de buren zouden een antiblafband gebruiken, een hondentherapeut inschakelen en ze beloofden de hond niet meer zo vaak alleen te laten.  Mooie beloften en daar bleef het bij: de hond blafte en blafte...

Intussen zijn de buren verhuisd en daardoor is het probleem - voor ons althans - van de baan.  Vraag is hoe die mensen al die jàren ongestraft konden blijven, ondanks klachten van meerdere buurtbewoners.  De politie keek ernaar en reageerde nooit op een adequate manier.  De GASAM beloofde beterschap, maar uiteindelijk is alleen het verhuizen van de buren de reden dat het nu rustig is. 

Ik beklaag de nieuwe buren van hondje-lief...

Papenhofstraat, een kleine wijk waar toch enkele zaken gebeuren die niet door de beugel kunnen

wildparkeren lijdt tot problemen, zeker met wintermaanden voor de boeg;waarom wordt hier niets aan gedaan? het reglement zegt toch 5m van de hoek, of niet?al jaren gebeurt dit in de Papenhofstraat vb parkeren ze tot op de hoek van een kruispunt! en langs beide kanten dan nog wel, ook op de hoeken van de zijstraatjes daar

buurtlawaai: 23u-00.00u;01.00u ... er staan geen grenzen op; triestig eigenlijk maar wat moet je doen? zelf klacht neerleggen, nog eens? en dan de politie aan je deur krijgen die dan met een vinger wijst naar de buren waartegen je iets wilt zeggen?

kinderstraat, een heel goed initiatief, want de kinderen moeten kunnen spelen, alhoewel op straat ? waar fietsen, bromfietsen en auto's rijden? voetgangers hebben hun voetpad en kinderen ? ... de straat ??? toch rare kronkels vind ik, terwijl er een park met een mooie speeltuin is? kleine kindjes met ballen die door hun ouders alleen op 't straat worden 'gedropt' ipv van veilig in hun tuin te laten spelen ...  en dan in de zomer de enige invalsweg afsluiten (Gebr. Romboutsstraat) om  enkele kindjes van doorgaans 1 gezin te laten spelen op straat ... en de werkende klasse extra laten omrijden naar hun thuis .... zijn de mensen vergeten dat ze kinderen kunnen uitnodigen om in hun tuin te laten spelen, samen met hun kinderen dan?

hopelijk brengen de 250 bijkomende woningen rust en oplossingen ...

Ik krijg steeds meer en meer het gevoel van beloerd te worden in Mechelen.

Als ik door de Bruul rijdt, liggen de mensen op de loer om toe te slaan, wanneer ik een foutje zou maken.

Jongstleden zette ik mijn karton te vroeg buiten, hoe ze het zo snel te weten waren gekomen ; "sla me dood"?Mijn vrouw en ik kregen prompt een boete, nochtans was ik het die de fout maakte.

Die grote scanningscamera's op de Mechelse welkomswegen, zijn die ook getuigen van Mechelse gastvrijheid.

Vreemd, als brave huisvader heb ik me ooit lekkerder gevoeld in mijn stad.