Foto van de dag

met categorie:  

(Foto Eddy Coremans)

Allez, de rijrichting is veranderd.

Nu dat verkeerslicht nog weg en de Adegemstraat onder handen nemen en we zijn er helemaal.

:-)

BTW :

Denk er nu wel aan dat al dat verkeer, dat langs de Adegemstraat de stad in reed, nu langs de Brusselpoort moet.  Het gaat daar nog aardig druk worden.

 

Foto's Gimycko

als een jonge bewoner van adegemstraat vindt ik het wel beter dat het een 1 richtingstraat is geworden . anders leek het zo druk in het straat .

Juist Hassan, nu "vliegen " ze maar in één richting meer!

Ik vind het geen slechte zaak dat beide straten ëênrichting geworden zijn. Het probleem in de hoogstraat was vooral dat je moest stoppen om tegenliggers door te laten en dat daar ook nog eens fietsende schoolkids tussendoor leveerden, waarvan 90 % lak heeft aan al wat nog maar naar verkeersregels ruikt. Nu is het nog alleen oppassen voor de fietsers. Ik vermoed dat het verkeer nu vlotter gaat verlopen, eens we de nieuwe situatie onder de knie gaan hebben. Ik vrees echter dat de vernieuwde korenmarkt wel af te rekenen gaat krijgen met skateboarders, want de hoogteverschillen daar zijn heel uitnodigend. Maar ja, dan kunnen de mensen aan de Lamot weer slapen he :-)

Hopelijk komen er opnieuw wat hippe winkeltjes naar de Adegemstraat, zodat deze opnieuw een gezellige winkelstraat wordt.  Want voorbij het Hertshoornstraatje (naar de Ring toe) valt er, buiten de Son, de Slotencentrale en het Saxofoonwinkeltje, nog maar weinig te beleven.

Charles van der Mert - Adegemstraat

 De verandering van rijrichting is vlot verlopen vorige vrijdag en tot nu toe valt de drukte in de Hoogstraat/Korenmarkt mee - en de Adegemstraat is een stuk rustiger geworden wat mij als fietster en autorijder alleen maar blij maakt. 

Zondagvoormiddag heb ik nog "toeren" moeten uithalen toen ik al fietsend uit de richting van de Bruselpoort kwam en er een "johneke" met een zwarte kar (duits merk met drie letters) vanuit de Guldenstraat zijn weg naar de Hoogstraat verder zette. Die moest waarschijnlijk in de bibliotheek zijn om de boeken op te halen die hem moesten helpen bij het voorbereiden van zijn rijbewijsexamen! (andere mogelijkheid = volgens hem de kortste weg van La Rocca naar de Carré!)

Awel, ik moet het toegeven :

Daarstraks - zo rond half vier - viel den "omweg" langs de Brusselpoort en de Hoogstraat, richting Korenmarkt, nog best mee.

@ Jokke : Bedoelde gij ne "Johnny" met ne boenke-boenke-bak ?

;-)

@gimycko: ja, "heumekes" himself, of anders één van zijn broertjes!

Ik ken dat soort auto's. De richtingaanwijzers zijn bij die karren alleen in optie te verkrijgen.

En wie zijn zakken hebben ze ditmaal gevuld om die massa tegenstrijdige verkeersborden te kunnen slijten?

Ik geloef dezelfde ma mei 'n ander kleur van otto 's 

Fietsers op de rijbaan of niet? Weet iemand of de fietsers in de Hoogstraat in twee richtingen over het (smalle) fietspad moeten rijden of mag je stadinwaarts over de rijbaan?

Ja, dat zou ik nu eigenlijk ook wel graag weten.  Vermoedelijk is het fietspad voor beide richtingen?  Hoewel het nergens zo staat aangegeven?  Vergetelheid?  of...  Komende van Brusselpoort richting stad is het niet duidelijk of ik het fietspad aan de overzijde op mag rijden...

Fietsers die stadinwaarts rijden, maken gebruik van de rijbaan voor auto's. De aanwezigheid van fietsers zou(????) een vetragingseffect moeten hebben op de auto's...

Fietsers welke staduitwaarts rijden, dus richting Brusselpoort, moeten gebruik maken van het aanwezige verhoogde fietspad en dit voor hun eigen veiligigheid. Met de fiets op de rijweg, tegen het autoverkeer in, is niet zo geruststellend noch voor de ene noch voor de andere partij:-)

Wel believe het de fietsers nu om van het "voetpad" weg te blijven......

 

@Roger Kokken: de oudste (achteraan) laag van de verkeersplaten op de foto is ondertussen verwijderd hoor!

Jokke kan precies ook volgen. 

@G.L. als die oude verkeersborden weggenomen worden, en elders terug gebruikt worden (in Hombeek bv) dan is er toch niks mis mee!

kunde vollegen?

@ Anoniem 5

"Wel believe het de fietsers nu om van het "voetpad" weg te blijven......"

Volledig akkoord, maar omgekeerd ook. Daarstraks er nog enkele moeten op wijzen dat het fietspad geen voetpad is.

Ge moet u even voorstellen.

Komende uit de Moensstraat (met de fiets) en ge moet richting Ganzendries rijden!!! Afstappen, fiets op het fietspad zetten (wegens te hoge stoep) en dan verder rijden. Fietsvriendelijk is wat anders.

De Hoogstraat ziet er inderdaad knap uit, maar de markering fietspad-voetpad kan beter.  Want voor je het weet rij je met je fiets op het voetpad of wandel je op het fietspad.

@Jos, die verhoogde boordsteen van het fietspad dient om te verhinderen dat ge zomaar vanuit de Moensstraat doodsverachtend dat fietspad zoudt opsnellen à la Sven Nys. Tenslotte bent ge "maar" JOS Nys:-) De stad zorgt dus vooor uw levensbehoud:-)

Een fotoreeks van de plaatselijke toestanden zou niet slecht zijn. Anders zijn de fotografen zo aktief. Just 2 now , zou Gim zeggen. 

 @ Nys Jos & anoniem 5

Verleden week werd ik op die hoge boordsteen aan de Moensstraat attent gemaakt door het personeel van de biblioteek. Ik heb dadelijk op 11/10 de stad verwittigd en 's anderdaagsmorgens kreeg ik reeds antwoord op mijn vraag en vaststelling.

Vandaag 19/10 kreeg ik van stadsschepen Geysen nog een bericht waarin ze mij heeft gemeld dat er op maandag 24/10 zal begonnen worden met het verlagen van die toch wel hoge boordsteen.

Als de stadsdiensten hun werk serieus opvatten mag dat ook wel eens onderstreept dacht ik zo!? 

Het is ook niet de eerste keer dat ik als fervent fietsgebruiker de stadsdiensten verwittig van voorkomende ongemakken op de rijweg. Steeds had ik binnen één (1) dag een antwoord van die dienst of diensten en gaven ze me ook nog een datum op waaraan ze zich blijkbaar rigoureus houden bij het herstellen van het euvel. En als ze daar nu pas op dinsdag 25/11 beginnen te werken aan de Hoogstraat-Moensstraat dan zal ik daar niet over klagen. Met dank aan mevrouw Geypen en haar personeel.

 €Jef VR: Faire et refaire, c' est aussi travailler!

zou een goed functionerede dienst van VAKmensen niet in staat zijn direct de eerste keer de boordstenen op een korrecte hoogte te brengen ? Ze hadden er bijna een jaar tijd voor ...

Ook op de Grote Markt  (kant De Post) zijn ze nog altijd niet verlaagd (terwijl er tijd en geld was, om het driehoekje werkelijk oude stenen van de oude weg dwars over het marktplein weg te werken)

@Jos Nys & Jef Van Ransbeeck: het merkwaardige in dit verhaal is, dat er wel een verlaagde boordsteen is ter hoogte van de Sint-Jacobstraat!

Hoe je moet fietsen in de Hoogstraat in de richting van de Korenmarkt is idd niet zo duidelijk. IK zag vandaag nog een gezinnetje knoeien.

Het geheel lijkt me wél ok. De doorstroming Hoogstraat - Adegemstraat lijkt vlot te verlopen en in de Adegemstraat zijn er een pak minder opstoppingen.

Bij aanvang van de werken is er duidelijk gecommuniceerd dat de fietsers na de heraanleg van de Hoogstraat, stadinwaarts op straaf fietsen en staduitwaarts het fietspad moeten nemen.

Ik zie niet direct de moeilijkheid.

Heb gisteren nog meegemaakt dat er een zwarte wagen (of was het een jukebox) van een duits merk (3 letters) een poging ondernam om van de Adegempoort naar de Korenmarkt te rijden en met luid getoeter zich een weg toeëigende!

Maar ja, de brave jongen had waarschijnlijk Google Maps geraadpleegd en die laatste hebben het nieuw circulatieplan nog niet goed gelezen!

@ Filip: Akkoord. Maar het is een feit dat het niet duidelijk staat aangegeven. Ik heb zelf in het begin effe moeten zoeken en ben dan nog een ervaren rot als het op 'fietsen in Mechelen' aankomt.

Net zoals bv aan de Colomabrug. Kom als fietser van het station de brug over id richting van de Tervuursesteenweg en ge moet ook héél goed uitkijken waar rijweg en voetpad liggen.

Nu we toch uitwijken naar andere plaatsen, is het mij opgevallen dat de werken aan het Plaiscanceplein een heel ander resultaat geven dan de plannen die ik gezien heb.
De Ridder Dessainlaan, in de volksmond ook wel Parklaan genoemd, raakt haar bijnaam kwijt, want blijkbaar kan je in de toekomst niet meer vanaf het plein naar het park rijden, omdat de straat geen inrit meer heeft.
Ik vermoed dat de wagens die naar het park willen, langs de Stuyvenbergvaart zullen moeten rijden, dan de Vondelstraat inrijden en zo via de Mgr.Scheppersstraat, ofwel door de Velkgerstraat of de Fortuinstraat naar de Ridder Dessainlaan zullen karren.
Wie een beetje vertrouwd is met de buurt, weet ook wel dat dit vrij smalle straten zijn, waar regelmatig al eens een spiegeltje van een auto sneuvelt.
Wanneer men het verkeer binnenkort door deze straten gaat jagen, ga ik alvast een kartonnetje spiegels bestellen en de rekening daarvoor naar 't stad sturen, want zowat 99 % van de spiegelbotsers rijdt toch door zonder zich kenbaar te maken.
In de Ridder Dessainlaan zelf is een fietserssuggestiestrook aangebracht en geldt de voorrang van rechts, terwijl zo goed als geen enkele fietser of automobilist beseft dat de van rechts komende voertuigen hier VOORRANG hebben.
Toch zet men hier, ondanks alle omkoopschandalen, geen borden die de mensen erop wijzen dat ze zich niet in een voorrangstraat bevinden, of schildert men geen verkeersbord op het asfalt.
Misschien moet er eerst een fietser platgereden worden, voor men reageert ?
 
 

@ Jan Goovaerts: dat was me ook opgevallen deze week.

@ Jef Van Ransbeeck & Jokke oep..., e.a.

Jef,  ik weet niet hoelang uw arm is, maar de ze zijn borduur in de Hoogstraat, ter hoogte van de Moensstraat, aan het afvlakken.

Bedankt Jef, bedankt stadsbestuur.

Nog wat goed nieuws: het Stoofstraatje zal in de toekomst dichter bij de Adegemstraat afgesloten worden. Daarmee wordt het foutparkeren bovenaan in de straat verhinderd en is men niet meer verplicht met de fiets eerst een paar trappen te moeten afdenderen om op de Haverwerf te geraken.
Deze occasionele  kinderkoetsbestuurder is er alvast niet boos om, je kon er dikwijls amper tussen de daar gestalde voertuigen door!

 @ Nys Jos

Gewoon e-mailen naar de stadsdienst die over die zaken gaat en er volgt meestal tijdens de werkuren nog een zinnig antwoord op je melding. Simpel toch?