Autoluwe 'Hoofdstad van de mobiliteit'

met categorie:  

(foto's: Jan Smets)

Weinig thema's hebben dit jaar zoveel stof doen opwaaien als het plan om onze binnenstad autoluw te maken.  Voor-en tegenstanders hebben er al hun zegje over gedaan.  Soms geargumenteerd, soms in slogantaal, soms verhit...  Er klonk volmondig 'ja', en af en toe hoorde men 'njet', of nog vaker 'ja, maar...'.   Of, het kon wel, maar niet met 'onze' straat..En wat met de minder-mobiele medemens, het openbare vervoer, en, en...  Maar de tweede fase naar een autoluwe binnenstad gaat op 14 oktober van start...

In de pas van de persen gerolde 'Nieuwe Maan', noemt burgemeester Somers met een vleugje chauvinisme 'de hoofdstad van de mobiliteit'.  Het plan voor een autoluwe binnenstad dat de leefbaarheid moet verhogen, past binnen dit plaatje.

Samen met schepenen Greet Geypen van Openbare werken, Marina De Bie van leefmilieu, stelt hij de nieuwe fase voor.

     

Op 1 juli is de eerste fase van het ambitieuze plan van start gegaan: de OLV-straat werd volledig enkelrichting van de Korenmarkt tot de Vijfhoek, en de Hanswijkstraat werd enkelrichting stadsuitwaarts.

 

Door het creëren van meer eenrichtingswegen zou de stad meer ademruimte moeten krijgen en zouden fietsers en voetgangers de omgeving als aangenamer en veiliger moeten ervaren.  Korenmarkt en Hoogstraat zijn nu zo goed als af.  Nu kan de tweede fase dus ingaan.

 

Op 14 oktober vanaf 20 uur gaan de nieuwe maatregelen van kracht.  Hoogstraat en Korenmarkt worden opengesteld en de volgende straten worden enkelrichting:

 

- Moensstraat van Hoogtraat tot OLV-Kerkhof

- De Langhestraat van Veluwestraat tot Spiegelstraat

- Korte Heistraat van Astridlaan tot Adegemstraat

- Dijle van Olivetenvest tot Haverwerf

- Kaardenstraat van Dijle tot Adegemstraat

- Adegemstraat van Korenmarkt tot vesten (R12)

- Hoogstraat van Brusselpoort tot Korenmarkt

 

Hoogstraatje en Maalderijstraatje worden met paaltjes afgesloten en zijn enkel bereikbaar via Zoutwerf.

In de Adegemstraat wordt het wegprofiel versmald en worden extra verkeerplaatsen aangelegd.

Ter hoogte van het kruispunt met R12 komen er twee voorsoorteervakken waardoor auto's vlot het centrum kunnen verlaten.

Fase drie tenslotte start op 5 december.  Hierover zou de stad méér info geven in november.

www.mechelen.be/autoluw

 

Nu maar afwachten wat de praktijk zal meebrengen. Ik ben erg benieuwd, en kijk er wel naar uit...

 

 

 

 

't Kan me allemaal ni meer bommen, Jan. Ik mijd de Mechelse binnenstad als de pest en dat zal nog wel een tijdje zo blijven.

Met een autoluwe winkelstad heb ik op zich geen probleem, zelfs een goed idee, ware het niet dat wij sinds enkele maanden geconfronteerd worden met een rolstoel.
Ook een rolstoel hoort bij het begrip "Mobiliteit", dikwijls nog meer dan alle andere voertuigen, omdat een rolstoelgebruiker niet zonder zijn vervoermiddel kan.
Wie al eens een rolstoel door de Bruul geduwd heeft, heeft ongetwijfeld reeds het nadeel gemerkt van een afhellend voetpad, wat de zaak bemoeilijkt.
De kasseitjes, die afwissellen met de vlakke steentjes zijn dan weer niet erg aangenaam voor de rolstoelgebruiker en waar de kasseitjes iets verder uit elkaar liggen of waar een waterleidingsputje zit, raken de kleine wieltjes van de rolstoel al wel eens onverwacht vast, wat voor onaangename toestanden kan zorgen.
De verhoogde aflijning van de Grote Markt is eveneens een heikel punt.
Niet alleen valide mensen struikelen erover, een rolstoel erop duwen is helemaal van den hond zijn ......
Dat even terzijde, de autoluwe stad is ongetwijfeld een goed idee, ondanks deze kleine pijnpunten.
Een autoluwe stad heeft als bedoeling om de binnenstad veiliger en aangenamer te maken voor voetgangers en fietser en dat moeten we zeker toejuichen.
Uiteraar hebben de meeste mensen geen probleem om in de stad te geraken, doch, wanneer je met de rolstoel naar de stad komt, is het quasi onmogelijk om vanaf de randparkings naar de stad te wheelen, dus moet je je wagen toch ergens IN de stad kunnen parkeren.
Tot voor kort had je op heel wat plaatsen in de stad enkele mindervalide-parkings, maar deze raken de laatste tijd buiten dienst door de werken.
In de Muntstraat mag je niet meer langs de rechterkant van de straat parkeren, dus iedereen staat nu links, maar de mindervalideplaatsen zijn daar verdwenen.
Dan maar naar de Hallestraat. Laat men daar aan de gevel van een gebouw aan het werken zijn, waardoor men de mindervalide-plaatsen aan de overkant niet mag gebruiken.
Deze plaatsen worden, samen met die aan de post, bij de meeste manifestaties onbruikbaar.
Ook die aan de ijzerenleen mogen niet meer gebruikt worden door de werken aan de vlietenkelder.
Het zijn waarschijnlijk alemaal slechts tijdelijke situaties, maar daardoor is het quasi onmogelijk om met de wagen te parkeren in de binnenstad.
Komt daar nog bij dat de Mechelse politie vrij laks optreed tegen automobilisten die geen parkeerkaart hebben en zich toch op een mindervalidenplaats parkeren.
Ze krijgen hooguit een boete, maar er wordt vrijwel nooit getakeld, zodat de mensen die wél recht hebben op zo'n plekje, doodleuk in de kou blijven staan.
Parkeren in de parkeergarages kan ook wel, maar ik daag eenieder uit om eens een rolstoel met gebruiker op zo'n schuin vlak te duwen.
Er is slechts één lift en zo'n lift kan defect raken, zodat je met een beetje pech, je eigen wagentje niet meer kan bereiken.
 
Laatst moesten wij in het postgebouw zijn, maar hoe geraak je in Godsnaam met een rolstoel in dit openbare gebouw ??

 

Kortom, het is zeker geen pretje om met de rolstoel de stad te bezoeken.
 
 
 
 
 
 

@JanG: zou het geen uitdaging zijn om door jou een bepaald realistisch traject te laten bepalen en de bevoegde schepen / burgemeester dat per rolstoel / rollator te laten afleggen? Indien die slagen in hun opdracht dan is dat een waardevolle pluim op hun mechelse hoed, indien niet dan moeten de ambitieuze plannen wat aangepast worden. Persoonlijk zou ik,  bewindsvoerder zijnde, die handschoen opnemen!

Dat zou mss best een goed idee zijn, Luc.
Tot over een jaar zag ik die problemen zelf ook niet.
Je merkt ze pas als je ze aan den lijve ondervind.
Ik kan me best voorstellen dat een valide persoon er niet aan denkt dat een iewat schuin afhellende stoep een probleem vormt. Vroeger dacht ik daar ook niet over na.
Ik weet niet of het ondertussen aangepast is, maa in de St.-Katelijnestraat is een gedeelte van de stoep net breed genoeg om een rolstoel toe te laten, maar men heeft daar bij de heraanleg een verkeersbord geplant, middenin het voetpad.
Een valide persoon wandelt daar gewoon omheen en denkt er verder niet bij na, maar met een rolstoel ontwijk je zo'n verkeersbord niet, zeker niet als de stoeprand vrij hoog is.
Een gelijkaardig probleem doet zich voor op de jubellaan.
Daar zijn de voetpaden omhooggeduwd door de bomen.
Nu is dat een minder hinderend probleem, omdat men daar nauwelijks passeert, tenzij je er woont uiteraard, maar een gelijkaardig fenomeen had je vroeger ook op de Melaan.
Daar behoort het gelukkig tot het verleden en is de Melaanbuurt omgetoverd tot één van de mooiste plekken van onze stad.
In ieder geval, ik wil best eens op zwier gaan met onze Burgemeester in een rolstoel :-)

Autoluwe binnenstad, ik begrijp volledig van waar het komt en er zijn zeker veel argumenten om er werk van te maken en het toe te juichen. Leefbaarheid, milieu, ... allemaal zeer nobel als argument en er moet duidelijk ook iets aan gedaan worden.

Maar ik ben het er volmondig mee eens dat men veel te weinig rekening houdt in dit hele verhaal met de minder goed te been zijnde medemens én met de oudere bewoners van de binnenstad die voor hun mobiliteit of hun verzorging afhankelijk zijn van mensen die wél met de auto tot bij hen moeten raken. Er moet vermeden worden dat deze mensen geïsoleerd raken. En ja, ik weet het wel: er zijn mogelijkheden voor bewoners van de stad en x-aantal bijkomende bezoekers van die adressen. Maar men houdt onvoldoende rekening met mensen die veel meer bezoekers met een wagen krijgen dan het toegestane aantal uitzonderingen: denk maar aan thuisverpleging, arts, kinesist, mensen die voor boodschappen zorgen, gewoon maar bezoekers - of het nu familie of van zorginstanties is - die hun uit hun isolement moeten halen, ...

Of hoe zit het met het steeds groeiende aantal toeristen dat onze stad bezoekt en die de - ook al een groeiend aantal - hotels in de binnenstad wensen te bereiken?

Is dit alles wel voldoende overdacht, vraag ik me soms af.

Hoog tijd voor een tussenoplossing !

Fietstaxi - Foto Gimycko

BTW : Een billenkar is natuurlijk ook goed.

 @ Jan Goovaerts: Hoewel niet persoonlijk benadeeld, deel ik 100 % uw ergernis over het misbruik van parkeerplaatsen voor mindervaliden, zeker als het beleid niet genoeg sanctioneert tegen overtreders. En dan is er nog een ander probleem: minstens in mijn eigen buurt zie ik een representatief deel van de lokale bevolking mindervalidenkaarten hebben, dikwijls voor hun twee wagens, (die dan ook nog eens permanent hinderlijk fout geparkeerd staan), terwijl ik de eigenaars toch regelmatig zonder problemen door de straat zie lopen, al dan niet voor het ontplooien van hun activiteiten als kleine zelfstandige. Ik denk dat er hier in onze stad een behoorlijk aantal valse parkeerkaarten circuleert. Iemand soortgelijke bedenkingen? Is hier voldoende controle op?

Je ziet natuurlijk niet aan iedereen dat hij (of zij) een handicap heeft, maar er zijn naar veel kaarten in omloop van de bomma of den bompa die al jaren overleden is, en waarvan de nabestaanden lustig de parkeerkaart verdergebruiken, terwijl deze binnengestuurd moet worden na het overlijden.
Ik heb zelfs ooit horen vertellen dat de kaarten, na een overlijden, verderverkocht worden.
Men zou er zelfs vlot 500 euro voor neertellen.
Met de technische mogelijkheden die men tegenwoordig heeft, moet het nochtans perfect mogelijk zijn om de kaart van een overleden houder terug te vorderen, maar dat gebeurd in praktijk niet.
Er is inderdaad veel te weinig, tot zelfs geen controle en zonder controle los je't probleem zeker niet op.
De voorafgaande medische controle voor je een parkeerkaart krijgt is zeer streng, dus daar kan het niet aan liggen en je kan stellen dat wie in het bezit is van een parkeerkaart, ze ook daadwerkelijk nodig heeft.
Misbruik kan je uiteraard nooit uitsluiten en ze kunnen moeilijk een agent bij elke blauwe plaats zetten, maar alleen maar een boete van 50 euro geven is niet de oplossing, want men blijft het doen.
Naast de boete ook nog de wagen takelen, lijkt me een veel betere oplossing.
Daarmee verliest de overtreder niet alleen geld, maar ook tijd en wordt meteen ook de parkeerplaats vrijgemaakt voor de rechthebbende., die anders in de kou blijft staan.
 
 
 

Mechelen is voor een fietser met rugproblemen een echte ramp !

Ik moet elke dag met de fiets door de stad en ik ben elke dag door elkaar gerammeld.

Als ik een stukje ring volg, gaat het beter.  Daar ligt een prima fietspad.   Maar een ring is, om andere redenen, dan weer niet zo aangenaam om op de fietsen.

Fietsers en voetgangers hebben hier hetzelfde probleem als rolstoelgebruikers : waarom toch overal die kasseien ?

 

 Het is toch weer godgeklaagd he, in de OLVstraat is men op verschillende punten fietspalen ( begrijp me niet verkeerd het zijn echt geen flitspalen!) aan het plaatsen en juist op de plaats waar de mensen hune fiets tegen de gevels smijten wordt er niets geplaatst, lieve gemeente- of stadsbestuur zet er ook eens wat aan de boekenwinkel "de Zondvloed". Een lieve buurman zou het mooi vinden! 

Binnenstad autoluw?

Om te beginnen, maak de Bruul, Vijfhoek, Ijzerenleen en de Hoogstraat autoluw (met uitzondering van openbaar vervoer) van 7.30 u. tot 9 uur, zodat scholieren ongestoord per fiets doorkunnen.

Situatie nu:

  • ouders met chique BMW's met geblendeerde ruiten komende van  Bonheiden/Keerbergen/Elewijt die de kroost afzetten recht voor de schoolpoort, maar dus absoluut geen rekening houden met die sloebers die door weer en wind och god ocharme per fiets het stad moeten insukkelen.
  • Van Gansewinkels, Vuilkarren en leveranciers die de smalle straten hopeloos versperren.
  • Bruul: kasseien, schots en scheef ingezakt als lagunes in de straat en die zoals drijfzand erg los en beweeglijk zijn. Erg gevaarlijk voor een fietser.

    Oplossing? Gewoon aanleggen in duurzaam beton? Ik vind aan de kasseien niks gezelligs hoor... Mensen die in de Bruul komen shoppen, komen niet om de kasseien te bewonderen.

De staat roept op om korte afstanden zo vaak mogelijk zonder de auto af te leggen, want milieu staat boven alles. Maar eerlijk? Als het zo blijft duren ben je als zwakke weggebruiker in de stad wel heel kwetsbaar. De bussen zijn ook zo duur.

Hoedje af als ze hiermee de veiligheid in de binnenstad tijdens spitsuren kunnen verbeteren!

--groeten van iemand die door weer en wind met de fiets rijdt!

De hele stad is nu toch al autoluw. Tenminste naar wat ik gisteren morgen rond 8.00 uur aan het station heb gezien. We stonden met zijn allen stil. Auto 's, bussen, vrachtvervoer. Voetgangers en fietsers die zich roekeloos overal tussendoor wriemelden op gevaar af voor hun eigen leven. Had ik nog nooit gezien, zelfs in Brussel niet.

Is daar wat aan te doen ? Ja , beter nadenken volgens mij.

Voorbeeld 1  Niets tegen om het even wie maar als ge als stad een hogeschool aantrekt moet ge vooruitzien dat daar grote massa 's leerlingen en leraars op af komen die een plaats opeisen in het openbaar domein. Werd duidelijk te weinig aan gedacht. Zie de soms chaotische toestanden bij begin en einde der lessen. Ik heb wel de indruk dat de school zelf het begrepen heeft en aan spreiding der activiteiten werkt, wat natuurlijk heel positief is.

Voorbeeld 2. Als er een spoorlijn ligt van Sint Niklaas naar Mechelen waarover per uur in beide richtingen twee lege stellen donderen die nergens stoppen, ja dan mis je een kans. Maak er een soort tram van en laat die stoppen waar ze over dertig jaar nog wel stopten om mensen op en af  te laden. Nu ligt de spoorlijn daar enkel om materiaal te verslijten. Natuurlijk iets voor de hogere instanties maar zet die dan ook onder druk Je kan hiermee per dag honderden auto 's uit de stationsomgeving weghalen.Laat den boemeltrein terug stoppen.

Voorbeeld 3. Als ge achter het nieuwe station van plan bent om een grote industriele site aan te leggen dan mag je er mee rekening houden dat daar nogal wat mensen zullen op afkomen en niet alleen met de trein denk ik. Je moet zich als bewindsman dan ook de vraag durven stellen wat dat in twintig jaar gaat worden. Alle dagen chaos in de buurt ?

 

 

Ben blij dat ik niet de enige ben die het voortwoekeren van kasseien begint te storen. Comfortabele mobiliteit is voor iedereen belangrijk: fietsers, rolstoelgebruikers, ouders met kinderwagens, dames met hoge hakken, skaters ...

Ik hou wel van het idee dat hierboven werd geopperd om onze vroede vaders (en moeders) een traject te laten afleggen met andere vervoersmiddelen dan enkel de auto ...

Mijn vrouw en ik zijn geboren en getogen Mechelaars (°1948). Wij wonen al jaren in Keerbergen (je zal het niet geloven, maar daar was de bouwgrond nog betaalbaar...)

Jaren zijn we met graagte af en toe naar Mechelen afgezakt omdat we daar thuis waren.  Het was onze "Home Ground".

Sinds een aantal jaren doen we dat niet meer, we weten gewoon niet meer hoe je in de stad geraakt.  De parking op de Zandpoortvest is geen optie, we zijn hartpatienten, en de enige makkelijk bereikbare parking op de Veemarkt is veel te klein en staat altijd vol.

We gaan nu naar Leuven, Aarschot of Lier om te winkelen of om eens een pintje te drinken, en we denken met weemoed terug aan onze geboortestad.

Tot zover het autoluwe Mechelen...

Bert Van Boxelaer

 

@ Bert van Boxelaer :

Misschien kunt ge uw (intussen wat te groot geworden) mansion in Keerbergen inruilen voor een meer bescheiden appartement in Mechelen ?  Ik geloof dat er nog wat vrij is aan de Leuvense Vaart.

En voor een klein bescheiden 600.000 euro is er eentje van U.

;-)

Vaartdijk - Foto Gimycko

"Autoluw" en "betere mobiliteit" zijn geen synoniemen.
Een aantal verkeerstechnische feiten kan je niet negeren: de binnenstad moet in sommige gevallen bereikbaar blijven voor auto's (bv vervoer van mensen met een rolstoel), vrachtwagens (aanvoer materiaal, reinigingsdienst en zo meer), openbaar vervoer...


Aan de andere kant, betreft mobiliteit ook voetgangers, fietsers, rolstoelen, rollators, kinderwagens en dies meer. Mobiliteit is dus aan iedereen de mogelijkheid geven om
met een bepaald gehalte aan comfort zich van de ene plaats naar de andere te begeven.

Van zodra dat mobiliteitscomfort voor de ene weggebruiker meer of minder wordt dan voor de andere , is het evenwicht zoek en schort er iets aan het globale plan.

Dit geldt evenzeer voor het evenwicht tussen de architecturale stadsesthetiek en toegankelijkheid van haar wegen en plaatsen. Om het even in de mechelse context te houden: kasseien, stoepen en trappen...

Niks tegen kasseien qua uitzicht, maar - en ik denk dat vele mensen dat kunnen beamen -,  ze zijn een gruwel voor vele mensen (ouderen, rolstoel etc.)
 

En toch..

En toch denk ik dat een oplossing mogelijk is, zelfs mét kasseien..
Stel dat de stad nu eens (en dat mag U bijna letterlijk nemen) , de rode loper zou uitrollen ?
Tegenwoordig duiken overal rode fietssuggestiestroken op, misschien kunnen we dat idee meenemen en eventueel aanpassen:

Stelt u zich even voor dat er door de voornaamste straten van de stad (bruul, ijzerenleen , keizerstraat...) waar kasseien liggen er een gladde rode fietssuggestiestrook zou liggen.
Niet alleen rood dus, maar tevens ook 'ge-effend' , zonder kasseien.  Ik kan me inbeelden
dat een fietser geneigd zal zijn net op dié die strook te gaan rijden (comfortabeler). Op die manier kanaliseer je ook de fietsers..

Laat de verkeersdeskundigen van de stad uitdokteren op welke manier we daar ook rolstoelen, kinderwagens e.d. kunnen laten rijden (misschien verkeersbord D9 ?)

Als dàt zou kunnen lukken....

Dan krijgen we een mooie stad die voor de mensen letterlijk de rode loper uitrolt.
(enne...een deel van het werk is al gedaan: een aantal fietssuggestiestroken bestààn al...)

Laten we ook onze vrienden autobestuurders niet vergeten. Betaalbare parkings aan de stadsranden zijn misschien een oplossing, maar dan alleen op voorwaarde dat er regelmatig vervoer is tussen die parkings en het stadscentrum (en graag ook in het weekend en de avonduren..). Laat de bestaande ondergrondse parkings voorzien van méér parkeerplaatsen voor mensen met een gehandicaptenkaart (en dan graag voor een zacht prijsje)...en laat de controle van diezelfde kaarten opvoeren....
Zo zijn er een massa kleinere maatregelen die het ons allemaal kunnen comfortabeler maken....
 

Zo beste lezer, u heeft wat mij betreft de keuze: u klaagt en kankert er vrolijk op los (dat lucht u misschien op...maar het brengt géén aarde aan de dijk), of u zoekt mee naar mogelijke oplossingen in brede context.


Het bekende fulmineren van automobilisten op fietsers en vice versa (en evenzeer de voetgangers..) hébben we al ruimschoots gehad. Hoeft niet meer, dank u...


Laat deze mechelenblogt eens een forum worden waar goede  ideeën en voorstellen groeien, waar onze stadvaderen kunnen lezen hoe het ook zou kunnen...

Idd Bert Van Boxelaer,  ooit waqs de grond in Keerbergen nog betaalbaar...

Ik herinner me nog dat ik in 1958 aan mijn vader voorstelde om een perceel van 1000 m² op de Zeept te kopen.  Prijs toen: 17 F/m².  Zijn reactie: wat kan ik in godsnaam doen met 1000m² denneboompjes?  Thans is de ganse Zeept volgebouwd....

Enne, de zoon van Omer?

Allez, de autoluwe binnenstad begint zich meer en meer te vormen.  

En na een eerste nalezing wordt het, volgens mij, een zootje.

Websitelink

Ik heb dat folderke ook eens doorgenomen en ik vraag me af wie nog uit al die regels en regeltjes wijs geraakt.

Ik vermoed dat de opstellers van die smurrie het zelf al niet meer weten.

Het was naar aanleiding van dat folderke dat ik eens de website heb bezocht.  De bomma uit Zichem-zussen-Bolder zal niet meer in Mechelen geraken, geloof ik, om haar favoriet neefje of nichtje te bezoeken.